Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alkoholový průmysl na Facebooku

Alkoholový průmysl na Facebooku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Sutter
Šetření:30. 10. 2013 - 11. 11. 2013
Počet respondentů:434
Počet otázek (max/průměr):21 / 15.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

předem Vám děkuji za čas věnovaný vyplnění dotazníku Alkoholový průmysl na Facebooku. Tento dotazník je určen pro uživatele Facebooku starší 18 let. Dotazník bude použit jako podklad pro praktickou část mé diplomové práce na téma Marketingová komunikace na sociálních sítích.

Marek Sutter

Odpovědi respondentů

1. Jak často jste na Facebooku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát denně33377,26 %76,73 %  
Jednou denně5111,83 %11,75 %  
Párkrát týdně378,58 %8,53 %  
Méně než jednou týdně102,32 %2,3 %  

Graf

2. Všímáte si nějakého druhu marketingové komunikace (reklama, podpora prodeje, virální marketing,…) na Facebooku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, marketingové komunikace si občas všimnu19445,12 %44,7 %  
Ano, marketingové komunikace na Facebooku si všímám často15435,81 %35,48 %  
Ne, marketingové komunikace si vůbec nevšímám8219,07 %18,89 %  

Graf

3. Jak na Vás marketingová komunikace na Facebooku působí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas se na nějaké propagované zboží/službu podívám16739,02 %38,48 %  
Marketingovou komunikaci na Facebooku ignoruji15536,21 %35,71 %  
Marketingová komunikace mě na Facebooku obtěžuje9923,13 %22,81 %  
Rád se dívám na propagované zboží/služby71,64 %1,61 %  

Graf

4. Viděli jste někdy na Facebooku reklamu (sponzorovaný odkaz) na alkoholické nápoje (reklama na pravé straně stránky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne26260,37 %60,37 %  
Ano17239,63 %39,63 %  

Graf

5. Klikli jste někdy na tuto reklamu propagující alkoholické nápoje na Facebooku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na sponzorované odkazy na alkoholické nápoje na Facebooku neklikám10058,14 %23,04 %  
Klikám velmi zřídka6839,53 %15,67 %  
Často na tyto odkazy klikám42,33 %0,92 %  

Graf

6. Koupili jste si někdy alkoholický nápoj, na který jste narazili díky této reklamě v podobě reklamního banneru na Facebooku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ani jednou15288,37 %35,02 %  
Jednou148,14 %3,23 %  
Ano, více než jednou63,49 %1,38 %  

Graf

7. Viděli jste někdy na Facebooku reklamu (sponzorovaný příběh) na alkoholické nápoje (reklamní banner mezi běžnými příspěvky uživatelů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne27463,13 %63,13 %  
Ano16036,87 %36,87 %  

Graf

8. Klikli jste někdy na tuto reklamu (sponzorovaný příběh) propagující alkoholické nápoje na Facebooku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na sponzorované příběhy na alkoholické nápoje na Facebooku neklikám8353,55 %19,12 %  
Klikám velmi zřídka6743,23 %15,44 %  
Často na tyto příběhy klikám53,23 %1,15 %  

Graf

9. Jste na Facebooku fanouškem některé firmy vyrábějící alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, několikaotázka č. 10, Ano, jednéotázka č. 10, Nejsemotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem27463,13 %63,13 %  
Ano, několika10123,27 %23,27 %  
Ano, jedné5913,59 %13,59 %  

Graf

10. Proč jste se stal fanouškem této firmy/firem vyrábějící/ch alkoholické nápoje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci sledovat novinky a zprávy dané firmy8252,9 %18,89 %  
Chci, aby ostatní věděli, že produkt dané firmy piju6642,58 %15,21 %  
Chci, aby ostatní věděli, že s danou firmou sympatizuji6139,35 %14,06 %  
Fanouškovstvím byla zvýhodněna nějaká hra/aplikace firmy na Facebooku1710,97 %3,92 %  
Fanouškovstvím byla zvýhodněna nějaká hra/aplikace firmy mimo Facebook85,16 %1,84 %  

Graf

11. Jaký sortiment tato firma/firmy vyrábí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pivo10567,31 %24,19 %  
Tvrdý alkohol9158,33 %20,97 %  
Víno3623,08 %8,29 %  

Graf

12. Máte nastavené zasílání novinek od této firmy/firem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám12579,11 %28,8 %  
Ano, pouze u některých2616,46 %5,99 %  
Ano, u většiny53,16 %1,15 %  
Ano, u všech21,27 %0,46 %  

Graf

13. Sledujete profily a novinky této firmy/firem na Facebooku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas se na nějaký profil podívám8152,26 %18,66 %  
Ne, nesleduji6642,58 %15,21 %  
Ano, pravidelně ale jen u nějaké63,87 %1,38 %  
Ano, pravidelně u většiny21,29 %0,46 %  

Graf

14. Hrál jste někdy na Facebooku hru některé firmy vyrábějící alkoholické nápoje? (Gambrinus – Na podtácku, Jameson – Sud ztracené whisky)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nehrál35082,55 %80,65 %  
Ano, jednou jsem hru hrál4811,32 %11,06 %  
Ano, hrál jsem několik her266,13 %5,99 %  

Graf

15. Zúčastnil jste se někdy nějaké akce, o které jste se dozvěděli pomocí pozvánky na událost na Facebooku, na které byly podávány alkoholické nápoje, nebo které byly pořádány firmou vyrábějící alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, několikrátotázka č. 16, Ano, jednouotázka č. 16, Ne, nezúčastnilotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nezúčastnil25057,6 %57,6 %  
Ano, několikrát14232,72 %32,72 %  
Ano, jednou429,68 %9,68 %  

Graf

16. O jakou akci se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábavní akce (diskotéka, ples)15489,53 %35,48 %  
Prohlídka závodu (pivovar, lihovar)1911,05 %4,38 %  
Ochutnávka nového produktu179,88 %3,92 %  
festival21,16 %0,46 %  
party10,58 %0,23 %  
sportovní akce10,58 %0,23 %  
Pivobraní10,58 %0,23 %  
Den Sv. Bernarda10,58 %0,23 %  
Oslava narozenin10,58 %0,23 %  
koncert10,58 %0,23 %  
Akce v baru10,58 %0,23 %  

Graf

17. Pakliže potvrdíte účast na události na Facebooku na některé z výše zmíněných akcích, zvete na tyto události i své přátele?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas9857,65 %22,58 %  
Ne3822,35 %8,76 %  
Ano, většinou2917,06 %6,68 %  
Ano, vždy52,94 %1,15 %  

Graf

18. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena24358,7 %55,99 %  
Muž17141,3 %39,4 %  

Graf

19. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2633380,24 %76,73 %  
27-406716,14 %15,44 %  
41-60122,89 %2,76 %  
61 a více30,72 %0,69 %  

Graf

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední (s maturitou)19848,65 %45,62 %  
Vysokoškolské14535,63 %33,41 %  
Základní317,62 %7,14 %  
Střední (bez maturity)204,91 %4,61 %  
Vyšší odborné133,19 %3 %  

Graf

21. Jaký je Váš sociální status?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student17943,13 %41,24 %  
Zaměstnanec11828,43 %27,19 %  
Pracující student7818,8 %17,97 %  
Podnikatel/živnostník215,06 %4,84 %  
Nezaměstnaný174,1 %3,92 %  
V domácnosti20,48 %0,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Viděli jste někdy na Facebooku reklamu (sponzorovaný odkaz) na alkoholické nápoje (reklama na pravé straně stránky)?

 • odpověď Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klikám velmi zřídka na otázku 5. Klikli jste někdy na tuto reklamu propagující alkoholické nápoje na Facebooku?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou na otázku 6. Koupili jste si někdy alkoholický nápoj, na který jste narazili díky této reklamě v podobě reklamního banneru na Facebooku?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ani jednou na otázku 6. Koupili jste si někdy alkoholický nápoj, na který jste narazili díky této reklamě v podobě reklamního banneru na Facebooku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na sponzorované odkazy na alkoholické nápoje na Facebooku neklikám na otázku 5. Klikli jste někdy na tuto reklamu propagující alkoholické nápoje na Facebooku?

6. Koupili jste si někdy alkoholický nápoj, na který jste narazili díky této reklamě v podobě reklamního banneru na Facebooku?

 • odpověď Ne, ani jednou:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na sponzorované odkazy na alkoholické nápoje na Facebooku neklikám na otázku 5. Klikli jste někdy na tuto reklamu propagující alkoholické nápoje na Facebooku?

7. Viděli jste někdy na Facebooku reklamu (sponzorovaný příběh) na alkoholické nápoje (reklamní banner mezi běžnými příspěvky uživatelů)?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klikám velmi zřídka na otázku 8. Klikli jste někdy na tuto reklamu (sponzorovaný příběh) propagující alkoholické nápoje na Facebooku?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na sponzorované příběhy na alkoholické nápoje na Facebooku neklikám na otázku 8. Klikli jste někdy na tuto reklamu (sponzorovaný příběh) propagující alkoholické nápoje na Facebooku?
 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než jednou týdně na otázku 1. Jak často jste na Facebooku?

9. Jste na Facebooku fanouškem některé firmy vyrábějící alkoholické nápoje?

 • odpověď Nejsem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-60 na otázku 19. Jaký je Váš věk?

12. Máte nastavené zasílání novinek od této firmy/firem?

 • odpověď Ne, nemám:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nesleduji na otázku 13. Sledujete profily a novinky této firmy/firem na Facebooku?

15. Zúčastnil jste se někdy nějaké akce, o které jste se dozvěděli pomocí pozvánky na událost na Facebooku, na které byly podávány alkoholické nápoje, nebo které byly pořádány firmou vyrábějící alkoholické nápoje?

 • odpověď Ne, nezúčastnil:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než jednou týdně na otázku 1. Jak často jste na Facebooku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-60 na otázku 19. Jaký je Váš věk?

16. O jakou akci se jednalo?

 • odpověď Zábavní akce (diskotéka, ples):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Pakliže potvrdíte účast na události na Facebooku na některé z výše zmíněných akcích, zvete na tyto události i své přátele?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, několikrát na otázku 15. Zúčastnil jste se někdy nějaké akce, o které jste se dozvěděli pomocí pozvánky na událost na Facebooku, na které byly podávány alkoholické nápoje, nebo které byly pořádány firmou vyrábějící alkoholické nápoje?

21. Jaký je Váš sociální status?

 • odpověď Student:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často jste na Facebooku?

2. Všímáte si nějakého druhu marketingové komunikace (reklama, podpora prodeje, virální marketing,…) na Facebooku?

3. Jak na Vás marketingová komunikace na Facebooku působí?

4. Viděli jste někdy na Facebooku reklamu (sponzorovaný odkaz) na alkoholické nápoje (reklama na pravé straně stránky)?

5. Klikli jste někdy na tuto reklamu propagující alkoholické nápoje na Facebooku?

6. Koupili jste si někdy alkoholický nápoj, na který jste narazili díky této reklamě v podobě reklamního banneru na Facebooku?

7. Viděli jste někdy na Facebooku reklamu (sponzorovaný příběh) na alkoholické nápoje (reklamní banner mezi běžnými příspěvky uživatelů)?

8. Klikli jste někdy na tuto reklamu (sponzorovaný příběh) propagující alkoholické nápoje na Facebooku?

9. Jste na Facebooku fanouškem některé firmy vyrábějící alkoholické nápoje?

10. Proč jste se stal fanouškem této firmy/firem vyrábějící/ch alkoholické nápoje?

11. Jaký sortiment tato firma/firmy vyrábí?

12. Máte nastavené zasílání novinek od této firmy/firem?

13. Sledujete profily a novinky této firmy/firem na Facebooku?

14. Hrál jste někdy na Facebooku hru některé firmy vyrábějící alkoholické nápoje? (Gambrinus – Na podtácku, Jameson – Sud ztracené whisky)

15. Zúčastnil jste se někdy nějaké akce, o které jste se dozvěděli pomocí pozvánky na událost na Facebooku, na které byly podávány alkoholické nápoje, nebo které byly pořádány firmou vyrábějící alkoholické nápoje?

16. O jakou akci se jednalo?

17. Pakliže potvrdíte účast na události na Facebooku na některé z výše zmíněných akcích, zvete na tyto události i své přátele?

18. Jste

19. Jaký je Váš věk?

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. Jaký je Váš sociální status?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často jste na Facebooku?

2. Všímáte si nějakého druhu marketingové komunikace (reklama, podpora prodeje, virální marketing,…) na Facebooku?

3. Jak na Vás marketingová komunikace na Facebooku působí?

4. Viděli jste někdy na Facebooku reklamu (sponzorovaný odkaz) na alkoholické nápoje (reklama na pravé straně stránky)?

5. Klikli jste někdy na tuto reklamu propagující alkoholické nápoje na Facebooku?

6. Koupili jste si někdy alkoholický nápoj, na který jste narazili díky této reklamě v podobě reklamního banneru na Facebooku?

7. Viděli jste někdy na Facebooku reklamu (sponzorovaný příběh) na alkoholické nápoje (reklamní banner mezi běžnými příspěvky uživatelů)?

8. Klikli jste někdy na tuto reklamu (sponzorovaný příběh) propagující alkoholické nápoje na Facebooku?

9. Jste na Facebooku fanouškem některé firmy vyrábějící alkoholické nápoje?

10. Proč jste se stal fanouškem této firmy/firem vyrábějící/ch alkoholické nápoje?

11. Jaký sortiment tato firma/firmy vyrábí?

12. Máte nastavené zasílání novinek od této firmy/firem?

13. Sledujete profily a novinky této firmy/firem na Facebooku?

14. Hrál jste někdy na Facebooku hru některé firmy vyrábějící alkoholické nápoje? (Gambrinus – Na podtácku, Jameson – Sud ztracené whisky)

15. Zúčastnil jste se někdy nějaké akce, o které jste se dozvěděli pomocí pozvánky na událost na Facebooku, na které byly podávány alkoholické nápoje, nebo které byly pořádány firmou vyrábějící alkoholické nápoje?

16. O jakou akci se jednalo?

17. Pakliže potvrdíte účast na události na Facebooku na některé z výše zmíněných akcích, zvete na tyto události i své přátele?

18. Jste

19. Jaký je Váš věk?

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. Jaký je Váš sociální status?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sutter, M.Alkoholový průmysl na Facebooku (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://alkoholovy-prumysl-na-facebo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.