Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní medicína v léčbě zvířat

Alternativní medicína v léčbě zvířat

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Pavlíčková
Šetření:15. 12. 2015 - 29. 12. 2015
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):7 / 2.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj :), prosím o vyplnění dotazníku, který mi poslouží pro vypracování maturitní práce.

Dotazník se dále větví, takže je možné, že někteří odpoví jen na jednu otázku.

Odpovědi respondentů

1. Máte zkušenost s léčbou Vašeho zvířete alternativní (nekonvenční) medicínou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4575 %75 %  
Ano1525 %25 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1275 %20 %  
Muž425 %6,67 %  

Graf

3. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let960 %15 %  
36 -50 let320 %5 %  
26-35 let213,33 %3,33 %  
50 a více16,67 %1,67 %  

Graf

4. Proč jste se rozhodli vyzkoušet alternativní (nekonvenční) medicínu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím o co jde a důvěřuji metodám alt. med.533,33 %8,33 %  
Ze zvědavosti320 %5 %  
Na doporučení213,33 %3,33 %  
Jako poslední možnost (když nevyšla klasická/ moderní veterinární medicína)213,33 %3,33 %  
další z možností řešení problému16,67 %1,67 %  
nevím16,67 %1,67 %  
mám sklon i sebe léčit spíše alternativně.16,67 %1,67 %  

Graf

5. Jaké zvíře jste léčili/léčíte alternativní (nekonvenční) medicínou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pes960 %15 %  
Kočka533,33 %8,33 %  
Králík16,67 %1,67 %  
Kůň16,67 %1,67 %  
morče a kočku16,67 %1,67 %  

Graf

6. Kterou/é metodu/y léčby jste využili v léčbě Vašeho zvířete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veterinární homeopatie960 %15 %  
Bachovy květové esence426,67 %6,67 %  
Akupunktura320 %5 %  
Naturopatie320 %5 %  
Reiky213,33 %3,33 %  
Akupresura213,33 %3,33 %  
Herbologie213,33 %3,33 %  
Tkáňové soli16,67 %1,67 %  
Chiropraxe16,67 %1,67 %  

Graf

7. (Byli) jste spokojeni s léčbou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1280 %20 %  
Ne320 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte zkušenost s léčbou Vašeho zvířete alternativní (nekonvenční) medicínou?

  • odpověď Ano:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. (Byli) jste spokojeni s léčbou?
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 2. Vaše pohlaví:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte zkušenost s léčbou Vašeho zvířete alternativní (nekonvenční) medicínou?

2. Vaše pohlaví:

7. (Byli) jste spokojeni s léčbou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte zkušenost s léčbou Vašeho zvířete alternativní (nekonvenční) medicínou?

2. Vaše pohlaví:

7. (Byli) jste spokojeni s léčbou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlíčková, M.Alternativní medicína v léčbě zvířat (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://alternativni-medicina-v-lecb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.