Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní školství - Montessori výuka

Alternativní školství - Montessori výuka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Trundová
Šetření:26. 01. 2014 - 07. 02. 2014
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tento dotazník je součástí závěrečné práce a je naprosto anonymní.

Anonymita údajů v dotazníku je zaručena tím, že nikde nevyplňujete žádné identifikační údaje.

Vaše odpovědi vyznačte tak, že na Vaši zvolenou odpověď kliknete, děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste rodič dítěte navštěvujícího MŠ nebo první stupeň ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5566,27 %66,27 %  
Ne1416,87 %16,87 %  
Již jsem byl.1012,05 %12,05 %  
Teprve budu.67,23 %7,23 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-402327,71 %27,71 %  
30-351821,69 %21,69 %  
41-501720,48 %20,48 %  
25-29910,84 %10,84 %  
50 a více89,64 %9,64 %  
18-2589,64 %9,64 %  

Graf

3. Jak je velká obec, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 2 000 obyvatelotázka č. 4, 2 000 až 4 999 obyvatelotázka č. 4, 5 000 až 9 999 obyvatelotázka č. 4, 10 000 až 19 999 obyvatelotázka č. 4, 20 000 a víceotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 a více3137,35 %37,35 %  
Do 2 000 obyvatel2732,53 %32,53 %  
2 000 až 4 999 obyvatel1113,25 %13,25 %  
10 000 až 19 999 obyvatel89,64 %9,64 %  
5 000 až 9 999 obyvatel67,23 %7,23 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3643,37 %43,37 %  
Vyšší odborné, VŠ3542,17 %42,17 %  
Střední bez maturity, vyučen89,64 %9,64 %  
Základní44,82 %4,82 %  

Graf

5. Podle čeho jste se především rozhodovali při výběru školy( školky ), kterou vaše dítě navštěvuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdálenost od bydliště tak, aby dítě nemuselo dojíždět příliš daleko.2428,92 %28,92 %  
Neměli jsme v podstatě jinou volbu.2226,51 %26,51 %  
Pověst školy, doporučení jiných rodičů.1416,87 %16,87 %  
Zaměření školy nebo některé třídy (sport, jazyky apod.)910,84 %10,84 %  
Vlastní zkušenosti (např. sourozenec)67,23 %7,23 %  
Dojem z osobní návštěvy školy.33,61 %3,61 %  
Bylo nám to v podstatě jedno.33,61 %3,61 %  
Známý ředitel, pedagog.22,41 %2,41 %  

Graf

6. Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky v této škole(školce)? Kolik bodů byste vaší škole za kvalitu výuky udělili? Použijte bodovací škálu od 1 bodu (výborná kvalita) až do 5 bodů (nedostatečná kvalita):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23440,96 %40,96 %  
31922,89 %22,89 %  
11518,07 %18,07 %  
489,64 %9,64 %  
578,43 %8,43 %  

Graf

7. Který způsob hodnocení považujete za nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U všech předmětů slovní hodnocení i hodnocení pomocí známek.4351,81 %51,81 %  
Hodnocení slovní formou jen u některých předmětů.2125,3 %25,3 %  
Hodnocení poze slovní formou.1113,25 %13,25 %  
Hodnocení pouze pomocí známek.89,64 %9,64 %  

Graf

8. Pokud by existovala možnost změnit školu(školku), kterou Vaše dítě navštěvuje, provedli byste tuto změnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3036,14 %36,14 %  
Ne2327,71 %27,71 %  
Spíše ano1922,89 %22,89 %  
Ano1113,25 %13,25 %  

Graf

9. Setkali jste se již s pojmem škola(školka) Montessori?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6881,93 %81,93 %  
Ne1518,07 %18,07 %  

Graf

10. Myslíte si, že alternativní školství a jiné formy výuky by měly být v ČR rozšířenější a dostupnější ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3946,99 %46,99 %  
Spíše ano2732,53 %32,53 %  
Spíše ne1113,25 %13,25 %  
Ne67,23 %7,23 %  

Graf

11. Pokud by existovala možnost, aby Vaše dítě školu(školku) Montessori navštěvovalo, nezávisle na financích či vzdálenosti bydliště, zapsali byste tam Vaše dítě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2732,93 %32,53 %  
Ano2530,49 %30,12 %  
Spíše ne2125,61 %25,3 %  
Ne910,98 %10,84 %  

Graf

12. Myslíte si, že by alternativní školství mělo být v ČR zakázáno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6679,52 %79,52 %  
Spíše ne1416,87 %16,87 %  
Spíše ano22,41 %2,41 %  
Ano11,2 %1,2 %  

Graf

13. Navštěvuje nebo již navštěvovalo Vaše dítě nějakou školu alternativního typu(např.Montessori, Waldorf, Dalton, Domácí vzdělávání....a pod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7995,18 %95,18 %  
Ano44,82 %4,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Myslíte si, že alternativní školství a jiné formy výuky by měly být v ČR rozšířenější a dostupnější ?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Pokud by existovala možnost, aby Vaše dítě školu(školku) Montessori navštěvovalo, nezávisle na financích či vzdálenosti bydliště, zapsali byste tam Vaše dítě?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Pokud by existovala možnost změnit školu(školku), kterou Vaše dítě navštěvuje, provedli byste tuto změnu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste rodič dítěte navštěvujícího MŠ nebo první stupeň ZŠ?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jak je velká obec, ve které žijete?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Podle čeho jste se především rozhodovali při výběru školy( školky ), kterou vaše dítě navštěvuje?

6. Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky v této škole(školce)? Kolik bodů byste vaší škole za kvalitu výuky udělili? Použijte bodovací škálu od 1 bodu (výborná kvalita) až do 5 bodů (nedostatečná kvalita):

7. Který způsob hodnocení považujete za nejvhodnější?

8. Pokud by existovala možnost změnit školu(školku), kterou Vaše dítě navštěvuje, provedli byste tuto změnu?

9. Setkali jste se již s pojmem škola(školka) Montessori?

10. Myslíte si, že alternativní školství a jiné formy výuky by měly být v ČR rozšířenější a dostupnější ?

11. Pokud by existovala možnost, aby Vaše dítě školu(školku) Montessori navštěvovalo, nezávisle na financích či vzdálenosti bydliště, zapsali byste tam Vaše dítě?

12. Myslíte si, že by alternativní školství mělo být v ČR zakázáno?

13. Navštěvuje nebo již navštěvovalo Vaše dítě nějakou školu alternativního typu(např.Montessori, Waldorf, Dalton, Domácí vzdělávání....a pod.)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste rodič dítěte navštěvujícího MŠ nebo první stupeň ZŠ?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jak je velká obec, ve které žijete?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Podle čeho jste se především rozhodovali při výběru školy( školky ), kterou vaše dítě navštěvuje?

6. Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky v této škole(školce)? Kolik bodů byste vaší škole za kvalitu výuky udělili? Použijte bodovací škálu od 1 bodu (výborná kvalita) až do 5 bodů (nedostatečná kvalita):

7. Který způsob hodnocení považujete za nejvhodnější?

8. Pokud by existovala možnost změnit školu(školku), kterou Vaše dítě navštěvuje, provedli byste tuto změnu?

9. Setkali jste se již s pojmem škola(školka) Montessori?

10. Myslíte si, že alternativní školství a jiné formy výuky by měly být v ČR rozšířenější a dostupnější ?

11. Pokud by existovala možnost, aby Vaše dítě školu(školku) Montessori navštěvovalo, nezávisle na financích či vzdálenosti bydliště, zapsali byste tam Vaše dítě?

12. Myslíte si, že by alternativní školství mělo být v ČR zakázáno?

13. Navštěvuje nebo již navštěvovalo Vaše dítě nějakou školu alternativního typu(např.Montessori, Waldorf, Dalton, Domácí vzdělávání....a pod.)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Trundová, L.Alternativní školství - Montessori výuka (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://alternativni-skolstvi-montes.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.