Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní vzdělání

Alternativní vzdělání

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Čermáková
Šetření:07. 05. 2014 - 13. 05. 2014
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, žádám Vás o vyplnění krátkého anonymního dotazníku k mé seminární práci. Děkuji za vyplnění a ochotu pomoci.                                                                                                                              P. Čermáková 

Odpovědi respondentů

1. Jsi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
holka3864,41 %64,41 %  
kluk2135,59 %35,59 %  

Graf

2. Studuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední školu4067,8 %67,8 %  
vysokou školu1118,64 %18,64 %  
již nestuduji813,56 %13,56 %  

Graf

3. Baví vás chodit do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen někdy3355,93 %55,93 %  
ano1627,12 %27,12 %  
ne1016,95 %16,95 %  

Graf

4. Snažíte se vzdělávat i mimo školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4779,66 %79,66 %  
ne1220,34 %20,34 %  

Graf

5. Pokud se vzděláváte mimo školu, napište jak

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Co jde

čtu knihy s odbornou tématikou, která mě zajímá

čtu odborné články, články na internetu nebo populárně naučné knihy..

hr

internetové kurzy, samostudium

jak je to jen mozne, zalezi co konkretne prave studuji

jazyková škola

jazykové kursy

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

jazyky přes internet, odborné články

Knihy

Kroužky-angličtina

kroužky, kurzy, brigády v zahraničí

kurz angličtiny, různá školení - první pomoc, bezpečnost práce, školení řidičů ap.

kurzy

kurzy angličtiny, francouzština, kurz první pomoci, autoškola

kurzy cizích jazyků, vědecké olympiády

kurzy,semináře

na netu

navštěvuji kurzy anglického jazyka

návštěvy Contipra, vzdělávací kurzy po škole, víkendu nebo o prázdninách

Pravidelně týdně docházím na výuku anglického jazyka, čtu odbornou literaturu zabývající se tréninkem, sleduji porno, abych byl lepší v postel.

Především kurzy a semináře... lyže, snb, tanec.... chodím na výstavy

přes skautské vzdělávací kurzy

Přípravné kurzy

Rozšiřuji si znalosti s nějakou knížkou, nebo když se nadchnu pro nějaký obor, tak se mu snažím na milión procent věnovat.

Samostudium

Účastním se zajímavých přednášek a kurzů, ráda čtu vědecké časopisy.

Ve věcech, které mě opravdu baví.. hledám si věci na internetu a tak ..

videa na internetu, vzdělávací workshopy, knihy, dokumenty

YouTube (konference a přesnášky), přednášky, literatura (hlavně online, tématicky zaměřené seznamy článků, které hodnotí komunita - konkrétně hacker news https://news.ycombinator.com/).

Z vnímání světa okolo, poučení se z chyb mých i ostatních = škola života ;) :D!

6. Uvítali byste nějakou změnu ve vyučování nebo vám vyhovuje tradiční vzdělávací systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uvítala bych změnu4067,8 %67,8 %  
je mi to jedno1118,64 %18,64 %  
vyhovuje mi tradiční systém813,56 %13,56 %  

Graf

7. Už jsi někdy slyšel/a pojem Khan Academy nebo „převrácená třída“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám ani jeden pojem4474,58 %74,58 %  
znám oba termíny711,86 %11,86 %  
znám jen „převrácenou třídu“46,78 %6,78 %  
znám jen Khan Academy46,78 %6,78 %  

Graf

8. „Převrácená třída“ funguje na principu, že se žáci nejdříve seznámí s probíranou látkou doma, a do školy přijdou již s konkrétními dotazy. Chtěl/a by ses metodou „převrácené třídy“ učit ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3661,02 %61,02 %  
ano2338,98 %38,98 %  

Graf

9. Otázka pro ty, co znají Khan Academy: Využíváte videa Khan Academy často?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen když něčemu nerozumím981,82 %15,25 %  
téměř denně19,09 %1,69 %  
párkrát do měsíce19,09 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsi?

2. Studuješ?

3. Baví vás chodit do školy?

4. Snažíte se vzdělávat i mimo školu?

6. Uvítali byste nějakou změnu ve vyučování nebo vám vyhovuje tradiční vzdělávací systém?

7. Už jsi někdy slyšel/a pojem Khan Academy nebo „převrácená třída“?

8. „Převrácená třída“ funguje na principu, že se žáci nejdříve seznámí s probíranou látkou doma, a do školy přijdou již s konkrétními dotazy. Chtěl/a by ses metodou „převrácené třídy“ učit ve škole?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsi?

2. Studuješ?

3. Baví vás chodit do školy?

4. Snažíte se vzdělávat i mimo školu?

6. Uvítali byste nějakou změnu ve vyučování nebo vám vyhovuje tradiční vzdělávací systém?

7. Už jsi někdy slyšel/a pojem Khan Academy nebo „převrácená třída“?

8. „Převrácená třída“ funguje na principu, že se žáci nejdříve seznámí s probíranou látkou doma, a do školy přijdou již s konkrétními dotazy. Chtěl/a by ses metodou „převrácené třídy“ učit ve škole?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čermáková, P.Alternativní vzdělání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://alternativni-vzdelani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.