Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aplikační místnosti

Aplikační místnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Smrčková
Šetření:31. 01. 2015 - 03. 02. 2015
Počet respondentů:148
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

následující dotazník se týká pojmu "aplikační místnosti".

Je určen:

- mužům a ženám

- ve věku 20-30 let včetně

- žíjících v Praze a blízkém okolí

 

Předem děkuji za Váš čas, který věnujete jeho vyplnění.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž7752,03 %52,03 %  
žena7147,97 %47,97 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 19 let → konec dotazníku, 20-30 včetněotázka č. 3, 31 a více → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 včetně14094,59 %94,59 %  
31 a více64,05 %4,05 %  
do 19 let21,35 %1,35 %  

Graf

3. Prosím doplňte vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou7352,14 %49,32 %  
bakalářské3424,29 %22,97 %  
vysokoškolské2417,14 %16,22 %  
vyšší odborné53,57 %3,38 %  
střední s výučním listem32,14 %2,03 %  
základní10,71 %0,68 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy s pojmem "aplikační místnosti"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12085,71 %81,08 %  
ano2014,29 %13,51 %  

Graf

Aplikační místnosti jako legálně ustanovená a supervidovaná zdravotnická zařízení, která poskytují bezpečnější a hygieničtější podmínky pro užívání drog (Stover, 2000). Aplikační místnosti tvoří vysoce specializovanou drogovou službu v širší síti služeb pro uživatele drog a obvykle jsou provozovány v oddělených prostorách již existujících jiných služeb pro uživatele drog nebo lidi bez domova (Hedrich, 2004).

5. Souhlasíte či nesouhlasíte s tím, že tato zařízení by mohla být nějakým způsobem prospěšná lidem, kteří NEJSOU uživateli návykových látek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4431,43 %29,73 %  
souhlasím3424,29 %22,97 %  
spíše nesouhlasím2618,57 %17,57 %  
nevím2014,29 %13,51 %  
nesouhlasím1611,43 %10,81 %  

Graf

6. Souhlasíte či nesouhlasíte s tím, že zřízením aplikačních místností by se zvýšil počet injekčních uživatelů návykových látek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4935 %33,11 %  
spíše nesouhlasím4532,14 %30,41 %  
nevím2517,86 %16,89 %  
spíše souhlasím1410 %9,46 %  
souhlasím75 %4,73 %  

Graf

7. Souhlasili byste se zřízením této služby v Praze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9165 %61,49 %  
nevím2618,57 %17,57 %  
ne2316,43 %15,54 %  

Graf

8. Budete mít zájem si vyhledat nějaké další informace o tématu aplikačních místností po skončení toho dotazníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, toto téma mě nezaujalo7251,43 %48,65 %  
ano, téma mě zaujalo3122,14 %20,95 %  
nevím2719,29 %18,24 %  
o tomto tématu jsem již dostatečně informovaný/á107,14 %6,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Prosím doplňte vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Setkali jste se někdy s pojmem "aplikační místnosti"?

5. Souhlasíte či nesouhlasíte s tím, že tato zařízení by mohla být nějakým způsobem prospěšná lidem, kteří NEJSOU uživateli návykových látek?

6. Souhlasíte či nesouhlasíte s tím, že zřízením aplikačních místností by se zvýšil počet injekčních uživatelů návykových látek?

7. Souhlasili byste se zřízením této služby v Praze?

8. Budete mít zájem si vyhledat nějaké další informace o tématu aplikačních místností po skončení toho dotazníku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Prosím doplňte vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Setkali jste se někdy s pojmem "aplikační místnosti"?

5. Souhlasíte či nesouhlasíte s tím, že tato zařízení by mohla být nějakým způsobem prospěšná lidem, kteří NEJSOU uživateli návykových látek?

6. Souhlasíte či nesouhlasíte s tím, že zřízením aplikačních místností by se zvýšil počet injekčních uživatelů návykových látek?

7. Souhlasili byste se zřízením této služby v Praze?

8. Budete mít zájem si vyhledat nějaké další informace o tématu aplikačních místností po skončení toho dotazníku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smrčková, Z.Aplikační místnosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://aplikacni-mistnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.