Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Assessment centrum v praxi

Assessment centrum v praxi

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olga Šoltová
Šetření:24. 05. 2012 - 28. 05. 2012
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):11 / 3.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká assessment centra - metody využívané pro výběr a rozvoj zaměstnanců.


 

Vyplnění dotazníku Vám zabere jen několik minut.

Dotazník je anonymní a výsledky výzkumu budou použity pro mou diplomovou práci.


 

Předem děkuji všem respondentům :)

Olga


 

 

Odpovědi respondentů

1. Účastnil/(a) jste se někdy assessment centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4074,07 %74,07 %  
Ano1425,93 %25,93 %  

Graf

2. O jaký typ assessment centra se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrové1392,86 %24,07 %  
rozvojové214,29 %3,7 %  
zkušební17,14 %1,85 %  

Graf

3. Myslíte si, že assessment centrum lépe prověří schopnosti uchazečů o zaměstnání než klasický pohovor ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano964,29 %16,67 %  
Ne428,57 %7,41 %  
ano, ale ne vzdy a ne to, na kterem jsem byla17,14 %1,85 %  

Graf

4. Jaké byste zvolil/(a) pořadí z hlediska vaší důvěry k této metodě? 1 odpovídá té metodě, které důvěřujete nejvíc.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zkoumání referencí2.2861.204
assessment centrum2.0710.923
pohovor2.0710.923
zkoumání životopisu3.1430.98

Graf

5. Považujete AC za spravedlivou a efektivní metodu ? Zhodnoťte na základě stupnice:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný964,29 %16,67 %  
dobrý214,29 %3,7 %  
dostatečný214,29 %3,7 %  
nedostatečný17,14 %1,85 %  

Graf

6. Byl/a jste na základě assessment centra přijata nebo pozvána do dalšího kola?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano857,14 %14,81 %  
ne642,86 %11,11 %  

Graf

7. Vyhovovaly vám více úkoly individuální nebo skupinové ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální - např. představení se ostatním642,86 %11,11 %  
skupinové - např. soutěž dvou týmů proti sobě v plnění úkolů428,57 %7,41 %  
nezáleželo mi na typu úkolu, ani zda úkol plním sám/sama nebo v týmu428,57 %7,41 %  

Graf

8. Spatřujete u assessment centra zpětnou vazbu na svůj výkon jako výhodu oproti pohovoru, při kterém Vám zaměstnavatel jen sdělí, zda jste přijat/a či nikoli ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím, že to rozvíjí schopnost na sobě více pracovat750 %12,96 %  
nevím, zpětnou vazbu jsem nedostal(a)642,86 %11,11 %  
ne, nevidím v tom žádný přínos17,14 %1,85 %  

Graf

9. Vzbuzovalo ve Vás assessment centrum soutěživost nebo naopak potřebu spolupráce s ostatními?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím857,14 %14,81 %  
ano535,71 %9,26 %  
ne17,14 %1,85 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VOŠ, VŠ750 %12,96 %  
SŠ, SOU ( s maturitou)642,86 %11,11 %  
SOU ( bez maturity)17,14 %1,85 %  

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1178,57 %20,37 %  
muž321,43 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Účastnil/(a) jste se někdy assessment centra?

  • odpověď Ano:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrové na otázku 2. O jaký typ assessment centra se jednalo?
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 11. Jaké je vaše pohlaví?

2. O jaký typ assessment centra se jednalo?

  • odpověď výběrové:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Účastnil/(a) jste se někdy assessment centra?
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 11. Jaké je vaše pohlaví?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Účastnil/(a) jste se někdy assessment centra?

2. O jaký typ assessment centra se jednalo?

11. Jaké je vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Účastnil/(a) jste se někdy assessment centra?

2. O jaký typ assessment centra se jednalo?

11. Jaké je vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šoltová, O.Assessment centrum v praxi (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://assessment-centrum-v-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.