Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Banky a jejich produkty

Banky a jejich produkty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Šedinová
Šetření:23. 10. 2011 - 20. 11. 2011
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

prosím Vás o vyplnění dotazníky, který se stane součástí mé diplomové práce na téma Porovnání bankovních produktů ve vybraných bankách. Předem Vám děkuji za čas, který věnujete tomuto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6363,64 %63,64 %  
muž3636,36 %36,36 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 26 let6868,69 %68,69 %  
27- 452424,24 %24,24 %  
46- 6055,05 %5,05 %  
starší22,02 %2,02 %  

Graf

3. Sociální skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5858,59 %58,59 %  
pracující2727,27 %27,27 %  
důchodce55,05 %5,05 %  
na mateřské dovolené55,05 %5,05 %  
nezaměstnaný22,02 %2,02 %  
OSVČ22,02 %2,02 %  

Graf

4. Máte zřízen svůj vlastní bankovní účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne (dále už dotazník nevyplňujte a odešlete) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9292,93 %92,93 %  
ne (dále už dotazník nevyplňujte a odešlete)77,07 %7,07 %  

Graf

5. Máte ke svému běžnému účtu zřízen i spořící účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4751,09 %47,47 %  
ano 4548,91 %45,45 %  

Graf

6. U jaké banky máte účet zřízený? Uveďte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna2426,09 %24,24 %  
mBank1111,96 %11,11 %  
ČSOB1010,87 %10,1 %  
ČS88,7 %8,08 %  
komerční banka88,7 %8,08 %  
Poštovní spořitelna66,52 %6,06 %  
KB44,35 %4,04 %  
GE Money Bank44,35 %4,04 %  
csob22,17 %2,02 %  
BRE Bank11,09 %1,01 %  
ostatní odpovědi raifeisen bank im stifftland
KB a.s.
Československá obchodní banka
KB, mBank
Creditas
Spořitelna
ČSOB, GE
AXA
RF a.s., KB a.s.
Fio
KB, Česká spořitelna
ceka sporitelna
MBank, Poštovní spořitelna, ČSOB, Citibank
u více bank - Čs. spořitelna a spořící v GE Money
1415,22 %14,14 % 

Graf

7. Proč jste si účet zřídil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli zaměstnání/škole (zasílání výplaty/stipendia)4447,83 %44,44 %  
v současné době je to samozřejmost a nutnost4447,83 %44,44 %  
považoval/a jsem za lepší mít peníze v bance než u sebe v hotovosti3234,78 %32,32 %  

Graf

8. Pokud jste si účet zřídil/a z jiného důvodu, napište ho

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %1,01 %  
zasílání důchodu150 %1,01 %  

Graf

9. Co víte o bankovních produktech, které využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen základní inofrmace6065,22 %60,61 %  
o produktech mám podrobný přehled2931,52 %29,29 %  
téměř nic33,26 %3,03 %  

Graf

10. Jak často bankovních služeb využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát měsíčně4447,83 %44,44 %  
několikrát týdně3841,3 %38,38 %  
1 x za měsíc88,7 %8,08 %  
méně než 1 x za měsíc22,17 %2,02 %  

Graf

11. Jak často si necháváte zasílat bankovní výpisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíčně4650 %46,46 %  
nenechávám si zasílat bankovní výpisy2830,43 %28,28 %  
čtvrtletně1111,96 %11,11 %  
ročně77,61 %7,07 %  

Graf

12. Operace na Vašem bankovním účtu probíhají většinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně5559,78 %55,56 %  
nepravidelně3740,22 %37,37 %  

Graf

13. Jak často využíváte bankovních služeb prostřednictvím internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často6267,39 %62,63 %  
příležitostně2021,74 %20,2 %  
vůbec této služby nevyužívám1010,87 %10,1 %  

Graf

14. Jak často využíváte platební kartu k výběru hotovosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát měsíčně4953,26 %49,49 %  
méně než 1 x za měsíc1819,57 %18,18 %  
1 x za měsíc1415,22 %14,14 %  
několikrát týdně1111,96 %11,11 %  

Graf

15. Máte k ní sjednané pojištění pro případ ztráty či zcizení karty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6166,3 %61,62 %  
ano3133,7 %31,31 %  

Graf

16. Z cizího bankomatu vybíráte peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen v nejnutnějších případech4852,17 %48,48 %  
nikdy jsem z cizího bankomatu peníze nevybíral/a2830,43 %28,28 %  
příležitostně99,78 %9,09 %  
často77,61 %7,07 %  

Graf

17. Důvěřujete e- bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8390,22 %83,84 %  
ne99,78 %9,09 %  

Graf

18. Kam se v případě problému nejčastěji obracíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně navštívím banku6065,22 %60,61 %  
na informační linku banky3436,96 %34,34 %  
informaci se snažím nalézt na internetových stránkách banky1819,57 %18,18 %  
zeptám se známých či přátel1213,04 %12,12 %  
on - line chat banky66,52 %6,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Co víte o bankovních produktech, které využíváte?

 • odpověď jen základní inofrmace:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeptám se známých či přátel na otázku 18. Kam se v případě problému nejčastěji obracíte?

11. Jak často si necháváte zasílat bankovní výpisy?

 • odpověď měsíčně:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec této služby nevyužívám na otázku 13. Jak často využíváte bankovních služeb prostřednictvím internetu?

13. Jak často využíváte bankovních služeb prostřednictvím internetu?

 • odpověď často:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mBank na otázku 6. U jaké banky máte účet zřízený? Uveďte

18. Kam se v případě problému nejčastěji obracíte?

 • odpověď osobně navštívím banku:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSOB na otázku 6. U jaké banky máte účet zřízený? Uveďte

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Sociální skupina

4. Máte zřízen svůj vlastní bankovní účet?

5. Máte ke svému běžnému účtu zřízen i spořící účet?

6. U jaké banky máte účet zřízený? Uveďte

7. Proč jste si účet zřídil/a?

9. Co víte o bankovních produktech, které využíváte?

10. Jak často bankovních služeb využíváte?

11. Jak často si necháváte zasílat bankovní výpisy?

12. Operace na Vašem bankovním účtu probíhají většinou?

13. Jak často využíváte bankovních služeb prostřednictvím internetu?

14. Jak často využíváte platební kartu k výběru hotovosti?

15. Máte k ní sjednané pojištění pro případ ztráty či zcizení karty?

16. Z cizího bankomatu vybíráte peníze?

17. Důvěřujete e- bankovnictví?

18. Kam se v případě problému nejčastěji obracíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Sociální skupina

4. Máte zřízen svůj vlastní bankovní účet?

5. Máte ke svému běžnému účtu zřízen i spořící účet?

6. U jaké banky máte účet zřízený? Uveďte

7. Proč jste si účet zřídil/a?

9. Co víte o bankovních produktech, které využíváte?

10. Jak často bankovních služeb využíváte?

11. Jak často si necháváte zasílat bankovní výpisy?

12. Operace na Vašem bankovním účtu probíhají většinou?

13. Jak často využíváte bankovních služeb prostřednictvím internetu?

14. Jak často využíváte platební kartu k výběru hotovosti?

15. Máte k ní sjednané pojištění pro případ ztráty či zcizení karty?

16. Z cizího bankomatu vybíráte peníze?

17. Důvěřujete e- bankovnictví?

18. Kam se v případě problému nejčastěji obracíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šedinová, D.Banky a jejich produkty (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://banky-a-jejich-produkty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.