Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Beer consumption 2016

Beer consumption 2016

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamil Výborný
Šetření:15. 02. 2016 - 29. 02. 2016
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):29 / 22.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dear respondents,

this survey is a part of my diploma thesis. My name is Kamil Vyborny and I am student of Czech University of Life Sciences in Prague. This diploma thesis deals with statistical analysis of beer consumption in age group. It aims to identify and evaluate consumer preferences, which may influence the level of consumption. Let me know, if you will want to know something about this survey.
My e-mail: xvybk100@studenti.czu.cz.

Thank you!

Kamil Vyborny

Odpovědi respondentů

1. Do you drink beer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Yesotázka č. 4, Nootázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes4370,49 %70,49 %  
No1829,51 %29,51 %  

Graf

2. What is your the main reason, why you don’t drink beer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I don't like it1372,22 %21,31 %  
I don’t drink any alcoholic beverages316,67 %4,92 %  
Medical reasons211,11 %3,28 %  

Graf

3. Which alcoholic beverage do you prefer the most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Wine, spritzer738,89 %11,48 %  
None527,78 %8,2 %  
Cocktails316,67 %4,92 %  
Spirits, shooters211,11 %3,28 %  
mead15,56 %1,64 %  

Graf

4. How many days do you drink beer in a week?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11637,21 %26,23 %  
31534,88 %24,59 %  
2818,6 %13,11 %  
449,3 %6,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.13
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.96
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:2
Modus:1

Graf

5. What beer grade (gravity) do you prefer? (Percentage is not content of alcohol. Original gravity or original extract means the "size" of the beer, its alcoholic strength, and how much of the available sugar the yeast were able to consume)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12% (lagers)1944,19 %31,15 %  
10% or less (light beers)1330,23 %21,31 %  
13% or more (specials)613,95 %9,84 %  
11%511,63 %8,2 %  

Graf

6. Which country of origin (beer) do you prefer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Czech republic2865,12 %45,9 %  
International1227,91 %19,67 %  
Italy24,65 %3,28 %  
german12,33 %1,64 %  

Graf

7. Have you got any favourite brand of beer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Yesotázka č. 8, Nootázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes2353,49 %37,7 %  
No2046,51 %32,79 %  

Graf

8. Which criterion influences your favourite beer brand selection the most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Taste1773,91 %27,87 %  
Type of beer313,04 %4,92 %  
Price28,7 %3,28 %  
Volume of alcohol14,35 %1,64 %  

Graf

9. If that criterion would be changed, would it influence your favourite beer brand selection?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Probably yes834,78 %13,11 %  
Yes834,78 %13,11 %  
Probably not626,09 %9,84 %  
Not14,35 %1,64 %  

Graf

10. How much beer do you approximately drink a week (one beer is equal to half a litre)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 41125,58 %18,03 %  
1 or less920,93 %14,75 %  
5 - 7920,93 %14,75 %  
8 - 10716,28 %11,48 %  
10 or more716,28 %11,48 %  

Graf

11. Do you drink a draft beer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Yesotázka č. 12, Nootázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes3990,7 %63,93 %  
No49,3 %6,56 %  

Graf

12. What is your maximum accepted price for one draft beer in CZK? (one beer is equal to half a litre. CZK is Czech crown. 1 EUR is approx. 27 CZK; 1 USD is approx. 24 CZK or 1 GBP is approx. 35 CZK)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 or more1641,03 %26,23 %  
31 - 401230,77 %19,67 %  
21 - 301025,64 %16,39 %  
20 or less12,56 %1,64 %  

Graf

13. Would you limit the amount of your draft beer consumption if price increases by:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
None2051,28 %32,79 %  
21% - 50%717,95 %11,48 %  
50% or more717,95 %11,48 %  
20% or less512,82 %8,2 %  

Graf

14. What is your favourite Food & Beverage place?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pub, beer hall1637,21 %26,23 %  
Bar818,6 %13,11 %  
Restaurant716,28 %11,48 %  
It doesn't matter613,95 %9,84 %  
Cafe24,65 %3,28 %  
I don't go anywhere24,65 %3,28 %  
Special beer restaurant, beer bar12,33 %1,64 %  
I don't know12,33 %1,64 %  

Graf

15. What kind of beer serving do you prefer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Draft2762,79 %44,26 %  
Bottle1637,21 %26,23 %  

Graf

16. What kind of beverage do you prefer for hanging out with friends the most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Beer2865,12 %45,9 %  
Wine, spritzer613,95 %9,84 %  
Spirit, shooter49,3 %6,56 %  
Cold non-alcoholic beverage36,98 %4,92 %  
Other alcoholic beverage12,33 %1,64 %  
Hot non-alcoholic beverage12,33 %1,64 %  

Graf

17. Would you follow your friend‘s recommendation for your beer selection?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Yesotázka č. 18, Probably yesotázka č. 18, Probably nototázka č. 18, Nototázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Probably yes2558,14 %40,98 %  
Probably not818,6 %13,11 %  
Yes613,95 %9,84 %  
Not49,3 %6,56 %  

Graf

18. Do you drink fruit beer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Yes, regularlyotázka č. 19, Yes, sometimesotázka č. 19, I’ve tried it once or twiceotázka č. 19, I have never tried thatotázka č. 20, I don’t knowotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes, sometimes2540,98 %40,98 %  
I’ve tried it once or twice1829,51 %29,51 %  
I have never tried that1524,59 %24,59 %  
Yes, regularly23,28 %3,28 %  
I don’t know11,64 %1,64 %  

Graf

19. Which season do you drink fruit beer the most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Summer4291,3 %68,85 %  
Spring36,52 %4,92 %  
Winter12,17 %1,64 %  

Graf

20. Do you do sport regularly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4268,85 %68,85 %  
ne1931,15 %31,15 %  

Graf

21. Do you get a balanced diet? (A balanced diet means getting the right types and amounts of foods and drinks to supply nutrition and energy for maintaining body cells, tissues, and organs, and for supporting normal growth and development.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3760,66 %60,66 %  
ano2439,34 %39,34 %  

Graf

22. How many hours do you sleep daily in average?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 - 94573,77 %73,77 %  
6 or less813,11 %13,11 %  
10 or more813,11 %13,11 %  

Graf

23. Gender?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Male3150,82 %50,82 %  
Female3049,18 %49,18 %  

Graf

24. Age?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241219,67 %19,67 %  
251118,03 %18,03 %  
22813,11 %13,11 %  
2169,84 %9,84 %  
2369,84 %9,84 %  
2646,56 %6,56 %  
3134,92 %4,92 %  
2923,28 %3,28 %  
3423,28 %3,28 %  
2723,28 %3,28 %  
ostatní odpovědi 38
14
50
28
20
58,2 %8,2 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.6
Minimum:21
Maximum:34
Variační rozpětí:13
Rozptyl:7.8
Směrodatná odchylka:2.79
Medián:24
Modus:24

Graf

25. Nationality

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Czech republic3354,1 %54,1 %  
Italy58,2 %8,2 %  
USA46,56 %6,56 %  
Spain34,92 %4,92 %  
France23,28 %3,28 %  
Poland23,28 %3,28 %  
Czech republic and Sweden.11,64 %1,64 %  
American 11,64 %1,64 %  
German11,64 %1,64 %  
RF11,64 %1,64 %  
Russian11,64 %1,64 %  
Bulgarian11,64 %1,64 %  
Kenya11,64 %1,64 %  
Sweden11,64 %1,64 %  
Ireland11,64 %1,64 %  
China11,64 %1,64 %  
Scotland11,64 %1,64 %  
Austria11,64 %1,64 %  

Graf

26. Highest education level achieved?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
University4370,49 %70,49 %  
Secondary1727,87 %27,87 %  
Primary11,64 %1,64 %  

Graf

27. What is your status? (Please check all that apply)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4268,85 %68,85 %  
Employed2032,79 %32,79 %  
Unemployed46,56 %6,56 %  
Self-employed46,56 %6,56 %  
Maternity leave23,28 %3,28 %  
Intership23,28 %3,28 %  
Sportsmen11,64 %1,64 %  

Graf

28. What is your gross monthly income in CZK? (CZK is Czech crown. 1 EUR is approx. 27 CZK; 1 USD is approx. 24 CZK or 1 GBP is approx. 35 CZK)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 20 0002134,43 %34,43 %  
20 001 - 30 0001321,31 %21,31 %  
5 001 - 10 0001219,67 %19,67 %  
5 000 or less1016,39 %16,39 %  
30 001 or more58,2 %8,2 %  

Graf

29. What is the town population, where you currently live?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 000 inhabitants or more4370,49 %70,49 %  
20 001 – 100 000 inhabitants711,48 %11,48 %  
5 001 – 20 000 inhabitants69,84 %9,84 %  
2 000 inhabitants or less34,92 %4,92 %  
2 001 – 5 000 inhabitants23,28 %3,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Do you drink beer?

 • odpověď No:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi I don't like it na otázku 2. What is your the main reason, why you don’t drink beer?

6. Which country of origin (beer) do you prefer?

 • odpověď Czech republic:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 30 na otázku 12. What is your maximum accepted price for one draft beer in CZK? (one beer is equal to half a litre. CZK is Czech crown. 1 EUR is approx. 27 CZK; 1 USD is approx. 24 CZK or 1 GBP is approx. 35 CZK)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Draft na otázku 15. What kind of beer serving do you prefer?

7. Have you got any favourite brand of beer?

 • odpověď Yes:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Taste na otázku 8. Which criterion influences your favourite beer brand selection the most?

11. Do you drink a draft beer?

 • odpověď Yes:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 4. How many days do you drink beer in a week?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12% (lagers) na otázku 5. What beer grade (gravity) do you prefer? (Percentage is not content of alcohol. Original gravity or original extract means the "size" of the beer, its alcoholic strength, and how much of the available sugar the yeast were able to consume)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 30 na otázku 12. What is your maximum accepted price for one draft beer in CZK? (one beer is equal to half a litre. CZK is Czech crown. 1 EUR is approx. 27 CZK; 1 USD is approx. 24 CZK or 1 GBP is approx. 35 CZK)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 na otázku 12. What is your maximum accepted price for one draft beer in CZK? (one beer is equal to half a litre. CZK is Czech crown. 1 EUR is approx. 27 CZK; 1 USD is approx. 24 CZK or 1 GBP is approx. 35 CZK)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 or more na otázku 12. What is your maximum accepted price for one draft beer in CZK? (one beer is equal to half a litre. CZK is Czech crown. 1 EUR is approx. 27 CZK; 1 USD is approx. 24 CZK or 1 GBP is approx. 35 CZK)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi None na otázku 13. Would you limit the amount of your draft beer consumption if price increases by:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pub, beer hall na otázku 14. What is your favourite Food & Beverage place?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Draft na otázku 15. What kind of beer serving do you prefer?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Beer na otázku 16. What kind of beverage do you prefer for hanging out with friends the most?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Czech republic na otázku 6. Which country of origin (beer) do you prefer?

15. What kind of beer serving do you prefer?

 • odpověď Bottle:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi International na otázku 6. Which country of origin (beer) do you prefer?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do you drink beer?

2. What is your the main reason, why you don’t drink beer?

4. How many days do you drink beer in a week?

5. What beer grade (gravity) do you prefer? (Percentage is not content of alcohol. Original gravity or original extract means the "size" of the beer, its alcoholic strength, and how much of the available sugar the yeast were able to consume)

6. Which country of origin (beer) do you prefer?

7. Have you got any favourite brand of beer?

8. Which criterion influences your favourite beer brand selection the most?

10. How much beer do you approximately drink a week (one beer is equal to half a litre)?

11. Do you drink a draft beer?

12. What is your maximum accepted price for one draft beer in CZK? (one beer is equal to half a litre. CZK is Czech crown. 1 EUR is approx. 27 CZK; 1 USD is approx. 24 CZK or 1 GBP is approx. 35 CZK)

13. Would you limit the amount of your draft beer consumption if price increases by:

14. What is your favourite Food & Beverage place?

15. What kind of beer serving do you prefer?

16. What kind of beverage do you prefer for hanging out with friends the most?

17. Would you follow your friend‘s recommendation for your beer selection?

18. Do you drink fruit beer?

19. Which season do you drink fruit beer the most?

20. Do you do sport regularly?

21. Do you get a balanced diet? (A balanced diet means getting the right types and amounts of foods and drinks to supply nutrition and energy for maintaining body cells, tissues, and organs, and for supporting normal growth and development.)

22. How many hours do you sleep daily in average?

23. Gender?

24. Age?

25. Nationality

26. Highest education level achieved?

27. What is your status? (Please check all that apply)

28. What is your gross monthly income in CZK? (CZK is Czech crown. 1 EUR is approx. 27 CZK; 1 USD is approx. 24 CZK or 1 GBP is approx. 35 CZK)

29. What is the town population, where you currently live?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do you drink beer?

2. What is your the main reason, why you don’t drink beer?

4. How many days do you drink beer in a week?

5. What beer grade (gravity) do you prefer? (Percentage is not content of alcohol. Original gravity or original extract means the "size" of the beer, its alcoholic strength, and how much of the available sugar the yeast were able to consume)

6. Which country of origin (beer) do you prefer?

7. Have you got any favourite brand of beer?

8. Which criterion influences your favourite beer brand selection the most?

10. How much beer do you approximately drink a week (one beer is equal to half a litre)?

11. Do you drink a draft beer?

12. What is your maximum accepted price for one draft beer in CZK? (one beer is equal to half a litre. CZK is Czech crown. 1 EUR is approx. 27 CZK; 1 USD is approx. 24 CZK or 1 GBP is approx. 35 CZK)

13. Would you limit the amount of your draft beer consumption if price increases by:

14. What is your favourite Food & Beverage place?

15. What kind of beer serving do you prefer?

16. What kind of beverage do you prefer for hanging out with friends the most?

17. Would you follow your friend‘s recommendation for your beer selection?

18. Do you drink fruit beer?

19. Which season do you drink fruit beer the most?

20. Do you do sport regularly?

21. Do you get a balanced diet? (A balanced diet means getting the right types and amounts of foods and drinks to supply nutrition and energy for maintaining body cells, tissues, and organs, and for supporting normal growth and development.)

22. How many hours do you sleep daily in average?

23. Gender?

24. Age?

25. Nationality

26. Highest education level achieved?

27. What is your status? (Please check all that apply)

28. What is your gross monthly income in CZK? (CZK is Czech crown. 1 EUR is approx. 27 CZK; 1 USD is approx. 24 CZK or 1 GBP is approx. 35 CZK)

29. What is the town population, where you currently live?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Výborný, K.Beer consumption 2016 (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://beer-consumption-2016.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.