Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezdomovci očima veřejnosti

Bezdomovci očima veřejnosti

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Haladejová
Šetření:01. 02. 2013 - 07. 02. 2013
Počet respondentů:280
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Jmenuji se Haladejová Petra a  ráda bych Vám poděkovala za Vaši účast na tomto dotazníku, který poslouží k následné absolventské práci. Dotazník i celá práce je zaměřena na problematiku osob bez domova...

Odpovědi respondentů

1. Definujte pojem bezdomovec

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osoba nemající domov, žijící v nepříznivých životních podmínkách26193,21 %93,21 %  
c. Osoba nemající domov, žijící v nepříznivých životních podmínkách145 %5 %  
Osoba, která se nezdržuje ve svém trvalém bydlišti31,07 %1,07 %  
b. Osoba, která se nezdržuje ve svém trvalém bydlišti10,36 %0,36 %  
Osoba společensky přizpůsobivá10,36 %0,36 %  

Graf

2. Mezi bezdomovci jsou nejčastěji zastoupeni

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži27798,93 %98,93 %  
Ženy31,07 %1,07 %  

Graf

3. Do jaké věkové kategorie podle Vás nejčastěji spadají bezdomovci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46 a více14852,86 %52,86 %  
36-4512745,36 %45,36 %  
21-3551,79 %1,79 %  

Graf

4. Jaké mají podle Vás bezdomovci nejčastěji vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní13548,21 %48,21 %  
Střední bez maturity9835 %35 %  
Střední s maturitou279,64 %9,64 %  
Nedokončené základní vzdělání186,43 %6,43 %  
vysokoškolské10,36 %0,36 %  
Vyšší odborné10,36 %0,36 %  

Graf

5. Jaká je z Vašeho pohledu nejčastější příčina bezdomovectví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závislost (drogy, gamblerství, alkohol)10637,86 %37,86 %  
Ztráta zaměstnání7025 %25 %  
Odchod z rodiny3111,07 %11,07 %  
Opuštění vězení, psychiatrické léčebny či dětského domova258,93 %8,93 %  
Snížené příjmy196,79 %6,79 %  
Neochota pracovat165,71 %5,71 %  
Dobrovolné rozhodnutí134,64 %4,64 %  

Graf

6. Myslíte si, že si za život bez domova mohou tito lidé sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18465,71 %65,71 %  
Ne9634,29 %34,29 %  

Graf

7. Bezdomovci se často potýkají s různými závislostmi (gamblerství, alkoholismus, drogová závislost) ve větší míře než ostatní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano25089,29 %89,29 %  
Ne3010,71 %10,71 %  

Graf

8. Znáte organizace pomáhající bezdomovcům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18465,71 %65,71 %  
Ne9634,29 %34,29 %  

Graf

9. Jak často se s lidmi bez domova setkáváte ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často12946,07 %46,07 %  
Občas10738,21 %38,21 %  
Minimálně4014,29 %14,29 %  
Vůbec41,43 %1,43 %  

Graf

10. Je pro Vás obtěžující, že se bezdomovci pohybují ve veřejných prostorách (např. parky, zastávky, obchodní domy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vadí mi to18867,14 %67,14 %  
Nevím6021,43 %21,43 %  
Ne, nevadí3211,43 %11,43 %  

Graf

11. Co se Vám vybaví ve spojitosti se slovem ´´bezdomovec´´ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Páchnoucí a zanedbaný člověk18365,36 %65,36 %  
Žebrání o peníze nebo cigaretu4917,5 %17,5 %  
Krabicové víno4114,64 %14,64 %  
Odpor72,5 %2,5 %  

Graf

12. Jaké je podle Vás největší riziko bezdomovectví pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kriminalita10637,86 %37,86 %  
Přenos nemocí8931,79 %31,79 %  
Jiné5921,07 %21,07 %  
Ekonomické riziko269,29 %9,29 %  

Graf

13. Je podle Vás bezdomovectví v dnešní společnosti velkým problémem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19670 %70 %  
Nevím5118,21 %18,21 %  
Ne3311,79 %11,79 %  

Graf

14. Mělo by se pomáhat lidem bez domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano25089,29 %89,29 %  
Ne3010,71 %10,71 %  

Graf

15. Kdo by podle Vás měl nejčastěji bezdomovcům pomáhat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Města, obce7326,07 %26,07 %  
Charita7025 %25 %  
Stát6623,57 %23,57 %  
Příbuzní5620 %20 %  
Sami lidé bez přístřeší113,93 %3,93 %  
Občané41,43 %1,43 %  

Graf

16. Je možné bezdomovcům pomoci tak, aby se ze své současné situace dostali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21877,86 %77,86 %  
Ne6222,14 %22,14 %  

Graf

17. Soucítíte s bezdomovci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15956,79 %56,79 %  
Ne12143,21 %43,21 %  

Graf

18. Pomohl/a jste někdy člověku bez domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15153,93 %53,93 %  
Ne12946,07 %46,07 %  

Graf

19. Pokud jste v předešlé otázce odpověděl/a ´´ano´´ pomáháte pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne26293,57 %93,57 %  
Ano186,43 %6,43 %  

Graf

20. Máte z osob bez přístřeší strach?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10938,93 %38,93 %  
Nepřemýšlel/a jsem o tom9032,14 %32,14 %  
Ne8128,93 %28,93 %  

Graf

21. Vaše osobní zkušenost s bezdomovci je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní12745,36 %45,36 %  
Žádná10236,43 %36,43 %  
Pozitivní5118,21 %18,21 %  

Graf

22. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3022279,29 %79,29 %  
31-403311,79 %11,79 %  
41 a více258,93 %8,93 %  

Graf

23. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší střední (maturita)12745,36 %45,36 %  
Vysokoškolské10637,86 %37,86 %  
Základní196,79 %6,79 %  
Nižší střední (výuční list)145 %5 %  
Vyšší odborné145 %5 %  

Graf

24. Jste ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19168,21 %68,21 %  
Muž8931,79 %31,79 %  

Graf

25. Z jakého jste kraje ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský7627,14 %27,14 %  
Praha5921,07 %21,07 %  
Jihomoravský3713,21 %13,21 %  
Zlínský176,07 %6,07 %  
Jihočeský165,71 %5,71 %  
Středočeský145 %5 %  
Ústecký145 %5 %  
Králové Hradecký124,29 %4,29 %  
Plzeňský82,86 %2,86 %  
Olomoucký82,86 %2,86 %  
Pardubický72,5 %2,5 %  
Vysočina51,79 %1,79 %  
Liberecký41,43 %1,43 %  
Karlovarský31,07 %1,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Myslíte si, že si za život bez domova mohou tito lidé sami?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrovolné rozhodnutí na otázku 5. Jaká je z Vašeho pohledu nejčastější příčina bezdomovectví?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sami lidé bez přístřeší na otázku 15. Kdo by podle Vás měl nejčastěji bezdomovcům pomáhat?

17. Soucítíte s bezdomovci?

 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Mělo by se pomáhat lidem bez domova?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sami lidé bez přístřeší na otázku 15. Kdo by podle Vás měl nejčastěji bezdomovcům pomáhat?

18. Pomohl/a jste někdy člověku bez domova?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Pokud jste v předešlé otázce odpověděl/a ´´ano´´ pomáháte pravidelně?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní na otázku 21. Vaše osobní zkušenost s bezdomovci je :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Definujte pojem bezdomovec

2. Mezi bezdomovci jsou nejčastěji zastoupeni

3. Do jaké věkové kategorie podle Vás nejčastěji spadají bezdomovci?

4. Jaké mají podle Vás bezdomovci nejčastěji vzdělání?

5. Jaká je z Vašeho pohledu nejčastější příčina bezdomovectví?

6. Myslíte si, že si za život bez domova mohou tito lidé sami?

7. Bezdomovci se často potýkají s různými závislostmi (gamblerství, alkoholismus, drogová závislost) ve větší míře než ostatní

8. Znáte organizace pomáhající bezdomovcům?

9. Jak často se s lidmi bez domova setkáváte ve svém okolí?

10. Je pro Vás obtěžující, že se bezdomovci pohybují ve veřejných prostorách (např. parky, zastávky, obchodní domy?

11. Co se Vám vybaví ve spojitosti se slovem ´´bezdomovec´´ ?

12. Jaké je podle Vás největší riziko bezdomovectví pro společnost?

13. Je podle Vás bezdomovectví v dnešní společnosti velkým problémem?

14. Mělo by se pomáhat lidem bez domova?

15. Kdo by podle Vás měl nejčastěji bezdomovcům pomáhat?

16. Je možné bezdomovcům pomoci tak, aby se ze své současné situace dostali?

17. Soucítíte s bezdomovci?

18. Pomohl/a jste někdy člověku bez domova?

19. Pokud jste v předešlé otázce odpověděl/a ´´ano´´ pomáháte pravidelně?

20. Máte z osob bez přístřeší strach?

21. Vaše osobní zkušenost s bezdomovci je :

22. Kolik Vám je let?

23. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

24. Jste ?

25. Z jakého jste kraje ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Definujte pojem bezdomovec

2. Mezi bezdomovci jsou nejčastěji zastoupeni

3. Do jaké věkové kategorie podle Vás nejčastěji spadají bezdomovci?

4. Jaké mají podle Vás bezdomovci nejčastěji vzdělání?

5. Jaká je z Vašeho pohledu nejčastější příčina bezdomovectví?

6. Myslíte si, že si za život bez domova mohou tito lidé sami?

7. Bezdomovci se často potýkají s různými závislostmi (gamblerství, alkoholismus, drogová závislost) ve větší míře než ostatní

8. Znáte organizace pomáhající bezdomovcům?

9. Jak často se s lidmi bez domova setkáváte ve svém okolí?

10. Je pro Vás obtěžující, že se bezdomovci pohybují ve veřejných prostorách (např. parky, zastávky, obchodní domy?

11. Co se Vám vybaví ve spojitosti se slovem ´´bezdomovec´´ ?

12. Jaké je podle Vás největší riziko bezdomovectví pro společnost?

13. Je podle Vás bezdomovectví v dnešní společnosti velkým problémem?

14. Mělo by se pomáhat lidem bez domova?

15. Kdo by podle Vás měl nejčastěji bezdomovcům pomáhat?

16. Je možné bezdomovcům pomoci tak, aby se ze své současné situace dostali?

17. Soucítíte s bezdomovci?

18. Pomohl/a jste někdy člověku bez domova?

19. Pokud jste v předešlé otázce odpověděl/a ´´ano´´ pomáháte pravidelně?

20. Máte z osob bez přístřeší strach?

21. Vaše osobní zkušenost s bezdomovci je :

22. Kolik Vám je let?

23. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

24. Jste ?

25. Z jakého jste kraje ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Haladejová, P.Bezdomovci očima veřejnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://bezdomovci-ocima-verejnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.