Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezdomovectví v České republice

Bezdomovectví v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Hamackova
Šetření:09. 12. 2014 - 23. 12. 2014
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Problematika bezdomovecví v ČR, přístup a postoj veřejnosti.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Zašktněte vlastní názor z daných možností.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10068,97 %68,97 %  
muž4531,03 %31,03 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 258961,38 %61,38 %  
26 - 352718,62 %18,62 %  
36 - 501711,72 %11,72 %  
méně než 18106,9 %6,9 %  
51 - 6521,38 %1,38 %  

Graf

3. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské7853,79 %53,79 %  
vysokoškolské5135,17 %35,17 %  
základní1611,03 %11,03 %  

Graf

4. Znáte nějaké organizace v ČR, které se problematikou bezdomovectví zabývají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10371,03 %71,03 %  
ano4228,97 %28,97 %  

Graf

5. Pokud ano, které?

(napište jejich jména/názvy)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Armáda spásy921,43 %6,21 %  
naděje37,14 %2,07 %  
Charita, Armáda spásy24,76 %1,38 %  
Člověk v tísni24,76 %1,38 %  
např. Armáda spásy12,38 %0,69 %  
Charita, Diakonie, Armáda spásy12,38 %0,69 %  
charita, armáda spásy, lod Hermes12,38 %0,69 %  
Farní charita12,38 %0,69 %  
neviem12,38 %0,69 %  
charita12,38 %0,69 %  
ostatní odpovědi armáda spásy, charita, azylové domy
Samaritán
noclehárny
ččk
Armáda spásy, Diecézní charita, Červený kříž
červený kříž, charita
Pragulic, Nový prostor
Charita, Adra?, Nadace (neznám přesné názvy)
Spíš znám ty, které jim zajišťují nocleh např.Armáda spásym loď Hermes...
Neznám přesné názvy
socialka, vim ze jsou dalsi ale nazvy nevim...armada spasy
charita ČR
Diakonie, Městská charita
Člověk v tísni, OS Prostor
červený kříž
clovek v tisni
Armada spasy, Charita
Charita, Naděje
Nový Prostor, Naděje, Charita
adra, člověk v tísni
2047,62 %13,79 % 

Graf

6. Víte jaká pomoc je poskytována lidem bez domova?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9364,14 %64,14 %  
ne5235,86 %35,86 %  

Graf

7. Slyšeli jste někdy o

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Azylové domy13693,79 %93,79 %  
Noclehárny12988,97 %88,97 %  
Nízkoprahová denní centra5840 %40 %  
Chráněné byty s podporou4329,66 %29,66 %  
Pomoc církve - kardinál dává bezdomovcům polévku10,69 %0,69 %  
Loď admirál10,69 %0,69 %  

Graf

8. Myslíte si, že lidé bez domova si za svůj stav mohou sami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6645,52 %45,52 %  
nevím3725,52 %25,52 %  
spíše nesouhlasím3222,07 %22,07 %  
souhlasím85,52 %5,52 %  
nesouhlasím21,38 %1,38 %  

Graf

9. Jaké podle Vás mohou být příčiny bezdomovectví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
různé32,07 %2,07 %  
Dluhy32,07 %2,07 %  
nemoc10,69 %0,69 %  
zadluženost, rozvod, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, apod.10,69 %0,69 %  
chlast10,69 %0,69 %  
návrat z výkonu trestu, exekuce na byt, ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, ekonomický pokles po úmrtí partnera, psychická porucha nebo nemoc, závislost atd.10,69 %0,69 %  
Zadlužení, odvržení rodinou, dobrovolné rozhodnutí10,69 %0,69 %  
exekuce, závislosti, odchod dospělých dětí z děckého domova, rozvod,...atd.10,69 %0,69 %  
sobectví veřejnosti, exekuce, automaty, drogy, alkohol10,69 %0,69 %  
dluhy, prohra u soudu, exekuce domu, nemoc, alkohol a drogy10,69 %0,69 %  
ostatní odpovědi exekuce
rozvod, ztráta zaměstnání - tj. málo peněz
nedostatek peněz + chlast a drogy
rozvod, krize, bankrot, alkoholismus, drogy, ztráta zaměstnání
nemoc, úmrtí v rodině, finanční potíže, životní styl, alkoholismus, drogy
sociální, finanční, zdravotní-drofy apod.
partner který vás o vše připraví
Zadluženost a následná neschopnost splácení, ztráta práce, vyhození z domova, problémy v manželství nebo rozvod
ztráta zaměstnání, rozvod, nemožnost platit byt, hypotéku...stačí hodně málo a člověk skončí na ulici
exekuce, rozvod
ztráty finančních zdrojů, deprese, duševní choroba, zájem
Vysoké daně, dluhy, vztahy s rodinou/přátely
Špatná finanční situace, nedostatek sebekázně, nedostatek motivace
alkoholismus, lhostejnost
Rozchod, výpověd v práci, dluhy, rodina
nezájem pracovat, alkohol, drogy
...
dluhy, alkoholismus, drogy
gamblerstvi, alkoholismus, drogova zavislost, spatne hospodareni s penezi
útěk z domova, neschopnost najít práci, rozvod, alkoholismus, drogy, vlastní rozhodnutí
nezaměstnanost
alkohol, drogy, dluhy
Náhlá ztráta zaměstnání, dlouhodobé potíže práci sehnat, nezvládnuté dluhy, drogy (alkohol, závislost na automatech atd.), lidé fyzicky nebo mentálně postižení, kterým stát nepomáhá
že to člověk vzdá, nechce se nebo se ani už neumí včlenit zpátky do společnosti, souvisí s tím určitě i výchova, geny, povaha
finanční, rodinné problémy
alkoholismus, rozvod, ztráta zaměstnání, psychická porucha
zápis v rejstříku trestů, rozvod, nezaměstnanost, alkohol
alkoholismus, zadlužení, trestní minulost
neplacení nájmu, dluhy, dobrovolně, ručení dluhů jiných, cití zavinění
alkohol, gamlerství, drogy, rozvod
Hazard, drogy
finanční negramotnost, naivita, rodinné vztahy
zbytečně se zadluží
dluhy, partnerské rozepře, nerespektování sociálních potřeb
rozvod, ztráta zaměstnání, závislost, příčiny mohou být určitě různé a určitě se také liší jednotliví bezdomovci v tom, zda a nakolik si je sami zavinili.
Živelné pohromy, exekuce, příliš nízký plat, ztráta zaměstnání
finance např. dluhy, drogy, nebo jsou prostě lidi kterým se nechce pracovat
zavislost, nevzdelanost
Lenost, nechuť, neochota se postarat, odmítání převzít odpovědnost sám za sebe, spoléhání se na jiné, alkohol, drogy, kriminální činnost
drogové problémy, hazar, asociální porucha osobnosti
chlast drogy pujcky
alkoholizmus, drog,
Rozvod, ztráta zaměstnání, psychické potíže
Dluhy, drogy,...
rozvod, výpověď z práce, alkoholismus
ztráta zaměstnání, rodiny
Ztráta zaměstnání, problémy s partnerem, alkohol
ztráta práce, pesimismus, problémy v rodině, problémy s přáteli, deprese, dzravotní problémy, ...
ztráta práce, závisloti, rozvod
ztráta práce, pád pod tíhou dluhů
alkohol, dluhy
Osobní bankrot, finanční krize, psychické problémy
Rozvod, neschopnost se vyrovnat s těžkou situací
Rodinné problémy a rozvod, nezaměstnanost a dluhy, alkoholismus a drogové závislosti
Zadlužení.
závislosti, dluhy
ztráta práce, dluhy, rozpad manželství,hazard, nesmyslné půjčky
smrt někoho z rodiny, rodinné problémy
sociálně-ekonomické
závislosti na drogách, alkoholu, gamblerství; dále ztráta zaměstnání ruku v ruce se ztrátou rodiny
peníze, špatné rodinné vztahy
alkohol, gamblerství, drogy, ztráta práce, rozvod
ztráta práce a majetku, exekuce, tragédie v rodině, rozchod
alkohol, drogy, ztráta prace
Prace
dluhy, odvrácení rodiny, špatná fin. situace
Zadlužení, neshody s rodinou, ztráta zaměstnání.
Bezohledná honba za mamonem! I v případě malého opomenutí se člověk může dostat do smyčky neúměrného narůstání dluhu a exekucí. Odsouzenihodné je pokud se dluh exekucí jen zvýší!!!
alkoholismus, neochota pracovat, drog
ztráta zaměstnání, rozvod
Řešení krizových situací alkoholem či jinými drogami, gamblerství, nížší kvalifikace, žádná podpora od rodiny (nechtějí nebo jsou mrtví) apod.
Nesplácení půjček, následná exekuce vlastní nebo cizí vinou. Výpověď z práce vlastní či cizí vinou. Úmrtí rodinného příslušníka na kterém je osoba finančně závislá.
Rozvod, ztráta zaměstnání, zadluženost
Ať již "lajdácký" přístup k životu, tak i okolnosti, které až tak zaviněné nejsou. Např. ztráta práce a neschopnost, i při vynaložení úsilí, najít novou. Rozvod ...
finanční negramotnost, závislosti, nefunkční vztahy v širší rodině
ztráta zaměstnání a rodiny
Vláda ČR a přístup státních úředníků.
Ztrata zamestnani, drogy, vezeni, neshody v rodine, jine zavislosti
závislost, dluhy, špatný partner, nezaměstnanost, je mnoho příčin
dluhy (a následná exekuce)
alkohol,drogy,nereseni financnich problemu vcas a efektivne,nahoda
alkohol
finanční negramotnost
ztráta zaměstnání, rodinné neshody
ztrata prace, ztrata rodiny...ale predpokladam spis kombinaci vice veci. vlastni pohodlnost...
Krize v manželství, špatné rodinné vztahy, alkohol.
dluhy, neshody v rodinách
Psychická nemoc, dluhy, alkohol, drogy, hloupost
Velice rozličné. Od nedostatku vůle, po podraz ze strany rodiny, finanční pasti a další důvody...
alkohol, hrací automaty, apod
Dluhy, alkoholismus, majetkové neshody v rodině
Alkohol, drogy, špatná výchova, životní neštěstí
Ztráta zaměstnání, ztráta partnera, rozvod, alkoholismus a jiné návykové látky.
alkoholizmus, gameblerství, dorgy, různe jiné zavíslosti, zivotní smůla, důslená chyba v rozhodovaní, zlé domácí prostředí, a pod.
Dluhy, závislost
dlužník
finance, neshody v rodine, drogy
Alkoholismus, drogy, kapitalismus
alkohol, drogy
ztráta zaměstnaní - neschopnost platit nájem; vypovězení nájemní smlouvy, živelná pohroma
závislost na nějaké látce, životní bankrot, ...
Závislost (drogy, alkohol, etc.), rodinná situace, dluhy ...
hobno
rozvod, ovdovění
nezaměstnanost, deprese, závislosti, rodinné problémy
Hazard, nešťastný sled událostí, rozpad partnerství, dlouhodobá nemoc, psychická nemoc, vlastní rozhodnutí aj.
nedostatek penez
alkohol, hazard, dluhy, svině ex manzel/ka
osobní bankrot po rozvodu, ztráta práce na dlouhou dobu
finanční krach, zavržení rodinou
exekuce, hloupost
špatná finanční situace, náhlý vyhazov z práce, rozvod
Dluhy, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání
Nezájem vlády o problémy občanů, hazard, finanční podvody.
dluhy, alkoholismus, kriminální minulost
neuspesne podnikani? alkohol? vztahy?
Kapitalismus
dluhy, alkoholizmus, závsloti na drogách
zadlužení, nespory v rodině
Rozvod, nezaměstnanost, nemoc
....
Ztráta práce, rozpad rodiny, ztráta zájmu o život, finanční potíže, rezignovanost na "normální" styl života, KRABIČÁK
alkohol,drogy, ztrata prace, osamelost, dluhy
Alkoholismus, gamblerství, problémy v rodině
neschopnost adaptace nových okolností
problémy v rodině, finanční problémy, propuštění z práce, drogová a alkoholová závislost
zadlužení, úmrtí v rodině, vydědění, nezaměstnanost
nezvládnutá náročná životní situace, alkoholismus, touha žít na ulici, nefunkční rodina
Ztráta práce, rodiny, zadlužení, gamblerství
závislost, rozpad manželství, duševní onemocnění
dluhy,alkoholismus,drogy
13190,34 %90,34 % 

Graf

10. Kolik lidí bez domova se podle Vás vyskytuje v ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100002517,24 %17,24 %  
1000001711,72 %11,72 %  
50000149,66 %9,66 %  
20000117,59 %7,59 %  
500064,14 %4,14 %  
200064,14 %4,14 %  
3000064,14 %4,14 %  
1500064,14 %4,14 %  
15000042,76 %2,76 %  
20000042,76 %2,76 %  
ostatní odpovědi 25000
4000
1
500000
35000
12000
7000
1000000
300000
250000
80000
350000
11000
1000
526458925
2
400000
100.000
1200
10.000
100
700000
60000
95000
30
40000
8000
4631,72 %31,72 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:56414.5
Minimum:100
Maximum:400000
Variační rozpětí:399900
Rozptyl:6112479557.25
Směrodatná odchylka:78182.35
Medián:20000
Modus:10000

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Znáte nějaké organizace v ČR, které se problematikou bezdomovectví zabývají?

6. Víte jaká pomoc je poskytována lidem bez domova?

7. Slyšeli jste někdy o

8. Myslíte si, že lidé bez domova si za svůj stav mohou sami?

10. Kolik lidí bez domova se podle Vás vyskytuje v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Znáte nějaké organizace v ČR, které se problematikou bezdomovectví zabývají?

6. Víte jaká pomoc je poskytována lidem bez domova?

7. Slyšeli jste někdy o

8. Myslíte si, že lidé bez domova si za svůj stav mohou sami?

10. Kolik lidí bez domova se podle Vás vyskytuje v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hamackova, J.Bezdomovectví v České republice (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://bezdomovectvi-v-ceske-republ.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.