Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost počítačových dat

Bezpečnost počítačových dat

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Janků
Šetření:16. 03. 2011 - 15. 04. 2011
Počet respondentů:205
Počet otázek (max/průměr):43 / 37.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

Rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci. Cílem práce je zjistit, zda uživatelé dostatečně zabezpečují svá data.

 

Děkuji

Filip Janků

student VŠE

Odpovědi respondentů

1. Používáte heslo pro přihlášení k vašemu počítači?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, na každím PC se kterým pracuji6833,17 %33,17 %  
Ne6531,71 %31,71 %  
Ano, ale jen na svém soukromém PC3718,05 %18,05 %  
Ano, ale jen na PC ve škole/v zaměstnání3416,59 %16,59 %  
Ne10,49 %0,49 %  

Graf

2. Používáte zvláštní heslo pro každou aplikaci, která to vyžaduje (např.: email, sociální sítě, bankovní účet)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mám pro každou aplikaci jiné heslootázka č. 3, Ne, mám několik opakujících se heselotázka č. 3, Ne, mám jen jedno heslo pro všechny své účty a aplikaceotázka č. 4, Nepoužívám žádné heslo, nebo aplikaci vyžadující heslootázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, mám několik opakujících se hesel11857,56 %57,56 %  
Ano, mám pro každou aplikaci jiné heslo6330,73 %30,73 %  
Ne, mám jen jedno heslo pro všechny své účty a aplikace2210,73 %10,73 %  
Nepoužívám žádné heslo, nebo aplikaci vyžadující heslo20,98 %0,98 %  

Graf

3. Jak dlouhé heslo obvykle používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 - 9 znaků8546,96 %41,46 %  
10 - 12 znaků4022,1 %19,51 %  
5 - 6 znaků3016,57 %14,63 %  
delší než 12 znaků2111,6 %10,24 %  
0-4 znaky, nebo minimální požadovanou délku hesla pro příslušnou aplikaci52,76 %2,44 %  

Graf

4. Které znaky obvykle obsauhují vámi používaná hesla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malá písmena17887,68 %86,83 %  
Číslice14571,43 %70,73 %  
Velká písmena10350,74 %50,24 %  
Speciální znaky3316,26 %16,1 %  

Graf

5. Považujete svá hesla za bezpečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15274,88 %74,15 %  
Ne5125,12 %24,88 %  

Graf

6. Máte na svém soukromém PC nainstalován ANTI-MALWARE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mám nainstalován jeden anti-malwarový programotázka č. 7, Ano, mám nainstalováno více anti-malwarových programůotázka č. 7, Ne, nepotřebuji hootázka č. 14, Ne, používám on-line scaneryotázka č. 12, Nemohu odpovědět, nevím co je anti-malwareotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohu odpovědět, nevím co je anti-malware7737,56 %37,56 %  
Ano, mám nainstalován jeden anti-malwarový program7034,15 %34,15 %  
Ano, mám nainstalováno více anti-malwarových programů3416,59 %16,59 %  
Ne, nepotřebuji ho188,78 %8,78 %  
Ne, používám on-line scanery62,93 %2,93 %  

Graf

7. Jaké druhy antimalwarového softwaru máte nainstalovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komplexní anti-MALWARE řešení v rámci all-in-one bálíčku jednoho výrobce obsahující přibližně tyto části: virový scaner a virus remover, anti-spam, anti-spyware6865,38 %33,17 %  
Samostatný virový scaner a virus remover3129,81 %15,12 %  
Anti-spyware3129,81 %15,12 %  
Anti-spam1918,27 %9,27 %  
Nevím65,77 %2,93 %  

Graf

8. Máte na svém počítači nainstalováno více anti-malwarových programů stejného druhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8278,85 %40 %  
Ano1716,35 %8,29 %  
Nevím54,81 %2,44 %  

Graf

9. Máte více anti-malwarovových programů stejného tipu spuštěno současně a pokud ANO, tak proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, myslím si, že to zvyšuje zabezpečení počítače741,18 %3,41 %  
Ne, protože by to snížilo výkon počítače423,53 %1,95 %  
Ne, nemělo by to žádný efekt na bezpečnost317,65 %1,46 %  
Ano, protože mi to někdo poradil317,65 %1,46 %  

Graf

10. Jaké nastavení antimalwaru používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Defaultní (přednastavéné výrobcem)5149,04 %24,88 %  
Vlastní4038,46 %19,51 %  
Nastavení provedl někdo jiný, protože já tomu nerozumím1110,58 %5,37 %  
Nevím21,92 %0,98 %  

Graf

11. Jak často aktualizujete anti-malwarové programy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neaktualizuji, spoléhám se na automatické aktualizace4442,31 %21,46 %  
Každý týden nebo častěji3735,58 %18,05 %  
V intervalu delším než 14 dnů1211,54 %5,85 %  
V intervalu kratším než 14 dnů1110,58 %5,37 %  

Graf

12. Jak často scanujete vaše PC na přítomnost malwaru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý týden nebo častěji2926,36 %14,15 %  
Scan nespouštím, spoléhám se na automatické scanování2522,73 %12,2 %  
V intervalu kratším než 14 dnů2119,09 %10,24 %  
Pouze pokud mám podezření, že je počítač infikován malwarem1816,36 %8,78 %  
V intervalu delším než 14 dnů1614,55 %7,8 %  
Nikdy10,91 %0,49 %  

Graf

13. Hlavní důvod pro výběr vašeho antimalwarového programu/programů byl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Program je pro domácí použití zdarma2926,36 %14,15 %  
Vysoké hodnocení v testu uveřejněném v časopisu/na internetu2724,55 %13,17 %  
Doporučení od známého2320,91 %11,22 %  
Program (jeho starší verze) používám dlouho a jsem s ním spokojen1816,36 %8,78 %  
Doporučení od obchodníka76,36 %3,41 %  
Známá značka výrobce32,73 %1,46 %  
Nízká cena32,73 %1,46 %  

Graf

14. Jaký firewall používáte na svém PC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Používám firewall obsažený v operačním systémuotázka č. 15, Používám firewall obsažený v antimalwarovém produktu, který mám nainstalovánotázka č. 15, Nepoužívám žádný, protože jsem žádný nenainstaloval/aotázka č. 15, Nepoužívám žádný, protože mě obtěžoval při práci, a proto jsem ho deaktivoval/aotázka č. 16, Používám firewall operačního systému i z antimalwarového produktuotázka č. 15, Nevímotázka č. 15, Nevím, co je firewall a proto nemohu odpovědětotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Používám firewall obsažený v operačním systému8641,95 %41,95 %  
Používám firewall obsažený v antimalwarovém produktu, který mám nainstalován4421,46 %21,46 %  
Nevím, co je firewall a proto nemohu odpovědět2612,68 %12,68 %  
Nevím2311,22 %11,22 %  
Používám firewall operačního systému i z antimalwarového produktu178,29 %8,29 %  
Nepoužívám žádný, protože mě obtěžoval při práci, a proto jsem ho deaktivoval/a52,44 %2,44 %  
Nepoužívám žádný, protože jsem žádný nenainstaloval/a 41,95 %1,95 %  

Graf

15. Jaké nastavení firewallu používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Defaultní (přednastavené výrobcem)7945,4 %38,54 %  
Vlastní5330,46 %25,85 %  
Nastavení provedl někdo jiný, protože tomu nerozumím2313,22 %11,22 %  
Nevím1910,92 %9,27 %  

Graf

16. Máte ve svém zaměstnání/škole přístup k počítači?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Ano, mám i přístup k internetuotázka č. 17, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám i přístup k internetu15073,17 %73,17 %  
Ano4220,49 %20,49 %  
Ne136,34 %6,34 %  

Graf

17. Dostali jste informace od svého zaměstnavatele/správce sítě/lektora jaká jsou pravidla při používání firemního/školního počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10856,25 %52,68 %  
Ne8443,75 %40,98 %  

Graf

18. Pokud jste nebyli seznámeni s těmito pravidly, pokusili jste se o nich sami informovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, našel jsem je/získal jsem požadovanou informaciotázka č. 19, Ano, ale nenašel jsem je/ nezískal jsem informace které jsem hledalotázka č. 19, Ne, žádná taková pravidla v mém zaměstnání/škole nejsouotázka č. 20, Ne, jsem s problematikou dobře seznámen a nepotřebuji se seznamovat s konkrétními bezpečnostními pravidlyotázka č. 19, Ne, nezajímá mě jejich obsahotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nezajímá mě jejich obsah2630,95 %12,68 %  
Ne, žádná taková pravidla v mém zaměstnání/škole nejsou2428,57 %11,71 %  
Ne, jsem s problematikou dobře seznámen a nepotřebuji se seznamovat s konkrétními bezpečnostními pravidly2327,38 %11,22 %  
Ano, našel jsem je/získal jsem požadovanou informaci89,52 %3,9 %  
Ano, ale nenašel jsem je/ nezískal jsem informace které jsem hledal33,57 %1,46 %  

Graf

19. Pokud existují tato pravidla, jsou závazná a v písemné podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6639,29 %32,2 %  
Ano6236,9 %30,24 %  
Ne4023,81 %19,51 %  

Graf

20. Pokud máte přístup k firemnímu/školnímu počítači, bylo vám heslo k vašemu účtu přiděleno administrátorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Ne, ve firmě/škole, kde pracuji, si hesla vytváříme samiotázka č. 21, Ne, mohu si heslo libovolně měnit, ale musím dodržet nařízené postupy při jeho vytvářeníotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8946,35 %43,41 %  
Ne, ve firmě/škole, kde pracuji, si hesla vytváříme sami5327,6 %25,85 %  
Ne, mohu si heslo libovolně měnit, ale musím dodržet nařízené postupy při jeho vytváření5026,04 %24,39 %  

Graf

21. Jste povini si své pracovní/školní heslo pravidelně měnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10655,21 %51,71 %  
Ano, nejdéle každé 3 měsíců2915,1 %14,15 %  
Ano, nejdéle každých 6 měsíců2613,54 %12,68 %  
Ano, ale v intervalu delším než 6 měsíců2010,42 %9,76 %  
Nevím115,73 %5,37 %  

Graf

22. Využíváte pracovní/školní počítač i pro jiné něž pracovní/školní účely?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14072,92 %68,29 %  
Ne5227,08 %25,37 %  

Graf

23. Instalovali jste někdy na pracovní/školní počítač jiný, než firemní/školní, firmou/školou schválený software?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12866,67 %62,44 %  
Ano4221,88 %20,49 %  
Nevím jaký software je povolen2211,46 %10,73 %  

Graf

24. Je provoz na vašem pracovním/školním počítači monitorován, nebo omezován správcem sítě/zaměstnavatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je monitorován i omezová5227,08 %25,37 %  
Nevím4623,96 %22,44 %  
Není ani omezován ani monitorován4121,35 %20 %  
Je pouze omezován3518,23 %17,07 %  
Je pouze monitorován189,38 %8,78 %  

Graf

25. Jste povinni zálohovat data ve svém zaměstnání/škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14575,52 %70,73 %  
Ano4724,48 %22,93 %  

Graf

26. V případě, že se na vašem pracovním/školním PC spustí aktualizace antimalwarového softwaru, nebo virový scan:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechám aktualizaci/scan proběhnout 11258,33 %54,63 %  
Nevím, že se něco takového děje, nikdy jsem si toho nevšiml/a3518,23 %17,07 %  
Přeruším aktualizaci/scan, protože mě to obtěžuje při práci2613,54 %12,68 %  
Přeruším aktualizaci/scan, protože ji provede někdo jiný, není to součást mé práce73,65 %3,41 %  
Nechám aktualizaci/scan proběhnou, protože nevím, co s tím dělat63,13 %2,93 %  
Přeruším aktualizaci/scan, protože nevím, jak dále postupovat 63,13 %2,93 %  

Graf

27. Používáte software pro šifrování dat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13666,34 %66,34 %  
Ano, ale jen pro citlivá data3919,02 %19,02 %  
Ano, ale jen když data přepravuji na paměťovém zařízení, které bych mohl/a ztratit178,29 %8,29 %  
Ano, pro všechna data nebo jejich většinu136,34 %6,34 %  

Graf

28. Zálohujete svá soukromá data?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen když mám data která jsou důležitá7436,1 %36,1 %  
Ano, pravidelně5124,88 %24,88 %  
Ano, ale jen když mám nedostatek místa na pevném disku2713,17 %13,17 %  
Ne, neočekávám jejich ztrátu188,78 %8,78 %  
Ne, nemám pro to důvod146,83 %6,83 %  
Ne, nevím jak se to dělá125,85 %5,85 %  
Ne, mám dostatečnou kapacitu pevného disku94,39 %4,39 %  

Graf

29. Jste registrováni na některé sociální síti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 30, Neotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17082,93 %82,93 %  
Ne3517,07 %17,07 %  

Graf

30. Nastavili jste si, kdo má v rámci sociální sítě přístup k vámi uváděním informacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14685,88 %71,22 %  
Ne, používám defaultní (původní) nastavéní137,65 %6,34 %  
Ne, nepovažuji to za nutné84,71 %3,9 %  
Ne, nevím, že by taková možnost existovala31,76 %1,46 %  

Graf

31. Jaké osobní informace máte uveřejněny na sociální síti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jméno a příjmení14987,65 %72,68 %  
Svoje fotografie12975,88 %62,93 %  
Emailovou adresu12875,29 %62,44 %  
Věk11467,06 %55,61 %  
Informaci o své škole, nebo zaměstnání8851,76 %42,93 %  
Odkaz na www stránky, které provozuji3218,82 %15,61 %  
Telefoní číslo3017,65 %14,63 %  
Adresu bydliště2414,12 %11,71 %  
Žádné z výše uvedených42,35 %1,95 %  

Graf

32. Malware se prostřednictvím sociálních sítí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím10149,27 %49,27 %  
Šíří9244,88 %44,88 %  
Nešíří125,85 %5,85 %  

Graf

33. Jste obtěžováni spamem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13967,8 %67,8 %  
Ne6632,2 %32,2 %  

Graf

34. Vyplňujete často do dotazníků svou emailovou adresu, např. v rámci různých soutěží, nebo průzkumů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen vyjímečně8340,49 %40,49 %  
Ne, moje emailová adresa nemusí nikoho zajímat7536,59 %36,59 %  
Ano, nevadí mi to4722,93 %22,93 %  

Graf

35. Otevíráte někdy přílohy, které vám přijdou nevyžádanou poštou, nebo vstupujete na odkazy, které jsou v ní obsaženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy18690,73 %90,73 %  
Ano, ale jen když mě zaujme předmět emailu167,8 %7,8 %  
Ano, zajímá mě jejich obsah31,46 %1,46 %  

Graf

36. Využili jste někdy nabídky (nákup zboží/služeb), která vám přišla prostřednictvím nevyžádané pošty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19293,66 %93,66 %  
Ano125,85 %5,85 %  
Ne10,49 %0,49 %  

Graf

37. Přihlašujete se z věřejně přístupných počítačů, např.: z internetových kaváren, k aplikacím obsahujícím důvěrné informace (e-banking, email)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy bych to neudělal/a10249,76 %49,76 %  
Ano, ale jen když je to nezbytně nutné7335,61 %35,61 %  
Ano, nevidím v tom problém3014,63 %14,63 %  

Graf

38. Zůčastnili jste se někdy nějakého kurzu, jehož tématem bylo, jak bezpečně pracovat s internetem nebo s PC s ohledem na viry, spam atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13364,88 %64,88 %  
Ano, ve škole v rámci výuky (okrajově zmíněno v předmětu s počítačovou tématikou)4622,44 %22,44 %  
Ano, v zaměstnání v rámci kurzu/školení104,88 %4,88 %  
Ano, ve svém volném čase v rámci odborného kurzu/přednášky/školení104,88 %4,88 %  
Ano, ve škole v rámci výuky (specializovaný předmět)62,93 %2,93 %  

Graf

39. Kde jste získali informace jak bezpečně pracovat s PC a internetem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od svých známých/kolegů5727,8 %27,8 %  
Ve Škole5124,88 %24,88 %  
Informace jsem získal z internetu4320,98 %20,98 %  
Nestarám se o to2210,73 %10,73 %  
V zaměstnání178,29 %8,29 %  
Z časopisů zabívajicích se počítačovou tématikou157,32 %7,32 %  

Graf

40. Sdílíde data prostřednictvím torentů, nebo P2P sítí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14370,1 %69,76 %  
Ano6129,9 %29,76 %  

Graf

41. Stahujete a užíváte volně šiřitelný software?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 42, Neotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16078,05 %78,05 %  
Ne4521,95 %21,95 %  

Graf

42. Je podle vás volně šiřitelný software bezpečný s ohledem na malware?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepovažuji ho za nebezpečný, ale dávám si pozor na zdroj, odkud ho stahuji8541,46 %41,46 %  
Nevím5325,85 %25,85 %  
Považuji ho převážně bezpečný4923,9 %23,9 %  
Je převážně nebezpečný146,83 %6,83 %  
Je 100% nebezpečný20,98 %0,98 %  
Je 100% bezpečný20,98 %0,98 %  

Graf

43. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 let7938,54 %38,54 %  
15 - 20 let6029,27 %29,27 %  
26 - 30 let3517,07 %17,07 %  
31 - 35 let157,32 %7,32 %  
36 - 40 let104,88 %4,88 %  
41 - 45 let31,46 %1,46 %  
46 - 50 let 20,98 %0,98 %  
je mi více než 50 let10,49 %0,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak dlouhé heslo obvykle používáte?

 • odpověď 7 - 9 znaků:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V intervalu kratším než 14 dnů na otázku 11. Jak často aktualizujete anti-malwarové programy?

8. Máte na svém počítači nainstalováno více anti-malwarových programů stejného druhu?

 • odpověď Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V intervalu kratším než 14 dnů na otázku 11. Jak často aktualizujete anti-malwarové programy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám nainstalován jeden anti-malwarový program na otázku 6. Máte na svém soukromém PC nainstalován ANTI-MALWARE?

17. Dostali jste informace od svého zaměstnavatele/správce sítě/lektora jaká jsou pravidla při používání firemního/školního počítače?

 • odpověď Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, jsem s problematikou dobře seznámen a nepotřebuji se seznamovat s konkrétními bezpečnostními pravidly na otázku 18. Pokud jste nebyli seznámeni s těmito pravidly, pokusili jste se o nich sami informovat?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nezajímá mě jejich obsah na otázku 18. Pokud jste nebyli seznámeni s těmito pravidly, pokusili jste se o nich sami informovat?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, žádná taková pravidla v mém zaměstnání/škole nejsou na otázku 18. Pokud jste nebyli seznámeni s těmito pravidly, pokusili jste se o nich sami informovat?

31. Jaké osobní informace máte uveřejněny na sociální síti?

 • odpověď Emailovou adresu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefoní číslo na otázku 31. Jaké osobní informace máte uveřejněny na sociální síti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Adresu bydliště na otázku 31. Jaké osobní informace máte uveřejněny na sociální síti?
 • odpověď Svoje fotografie:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefoní číslo na otázku 31. Jaké osobní informace máte uveřejněny na sociální síti?
 • odpověď Věk:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefoní číslo na otázku 31. Jaké osobní informace máte uveřejněny na sociální síti?

32. Malware se prostřednictvím sociálních sítí:

 • odpověď Nevím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 15. Jaké nastavení firewallu používáte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, co je firewall a proto nemohu odpovědět na otázku 14. Jaký firewall používáte na svém PC?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte heslo pro přihlášení k vašemu počítači?

2. Používáte zvláštní heslo pro každou aplikaci, která to vyžaduje (např.: email, sociální sítě, bankovní účet)?

3. Jak dlouhé heslo obvykle používáte?

4. Které znaky obvykle obsauhují vámi používaná hesla?

5. Považujete svá hesla za bezpečná?

6. Máte na svém soukromém PC nainstalován ANTI-MALWARE?

7. Jaké druhy antimalwarového softwaru máte nainstalovány?

8. Máte na svém počítači nainstalováno více anti-malwarových programů stejného druhu?

10. Jaké nastavení antimalwaru používáte?

11. Jak často aktualizujete anti-malwarové programy?

12. Jak často scanujete vaše PC na přítomnost malwaru?

13. Hlavní důvod pro výběr vašeho antimalwarového programu/programů byl?

14. Jaký firewall používáte na svém PC?

15. Jaké nastavení firewallu používáte?

16. Máte ve svém zaměstnání/škole přístup k počítači?

17. Dostali jste informace od svého zaměstnavatele/správce sítě/lektora jaká jsou pravidla při používání firemního/školního počítače?

18. Pokud jste nebyli seznámeni s těmito pravidly, pokusili jste se o nich sami informovat?

19. Pokud existují tato pravidla, jsou závazná a v písemné podobě?

20. Pokud máte přístup k firemnímu/školnímu počítači, bylo vám heslo k vašemu účtu přiděleno administrátorem?

21. Jste povini si své pracovní/školní heslo pravidelně měnit?

22. Využíváte pracovní/školní počítač i pro jiné něž pracovní/školní účely?

23. Instalovali jste někdy na pracovní/školní počítač jiný, než firemní/školní, firmou/školou schválený software?

24. Je provoz na vašem pracovním/školním počítači monitorován, nebo omezován správcem sítě/zaměstnavatelem?

25. Jste povinni zálohovat data ve svém zaměstnání/škole?

26. V případě, že se na vašem pracovním/školním PC spustí aktualizace antimalwarového softwaru, nebo virový scan:

27. Používáte software pro šifrování dat?

28. Zálohujete svá soukromá data?

29. Jste registrováni na některé sociální síti?

30. Nastavili jste si, kdo má v rámci sociální sítě přístup k vámi uváděním informacím?

31. Jaké osobní informace máte uveřejněny na sociální síti?

32. Malware se prostřednictvím sociálních sítí:

33. Jste obtěžováni spamem?

34. Vyplňujete často do dotazníků svou emailovou adresu, např. v rámci různých soutěží, nebo průzkumů?

35. Otevíráte někdy přílohy, které vám přijdou nevyžádanou poštou, nebo vstupujete na odkazy, které jsou v ní obsaženy?

36. Využili jste někdy nabídky (nákup zboží/služeb), která vám přišla prostřednictvím nevyžádané pošty?

37. Přihlašujete se z věřejně přístupných počítačů, např.: z internetových kaváren, k aplikacím obsahujícím důvěrné informace (e-banking, email)?

38. Zůčastnili jste se někdy nějakého kurzu, jehož tématem bylo, jak bezpečně pracovat s internetem nebo s PC s ohledem na viry, spam atd.?

39. Kde jste získali informace jak bezpečně pracovat s PC a internetem?

40. Sdílíde data prostřednictvím torentů, nebo P2P sítí?

41. Stahujete a užíváte volně šiřitelný software?

42. Je podle vás volně šiřitelný software bezpečný s ohledem na malware?

43. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte heslo pro přihlášení k vašemu počítači?

2. Používáte zvláštní heslo pro každou aplikaci, která to vyžaduje (např.: email, sociální sítě, bankovní účet)?

3. Jak dlouhé heslo obvykle používáte?

4. Které znaky obvykle obsauhují vámi používaná hesla?

5. Považujete svá hesla za bezpečná?

6. Máte na svém soukromém PC nainstalován ANTI-MALWARE?

7. Jaké druhy antimalwarového softwaru máte nainstalovány?

8. Máte na svém počítači nainstalováno více anti-malwarových programů stejného druhu?

10. Jaké nastavení antimalwaru používáte?

11. Jak často aktualizujete anti-malwarové programy?

12. Jak často scanujete vaše PC na přítomnost malwaru?

13. Hlavní důvod pro výběr vašeho antimalwarového programu/programů byl?

14. Jaký firewall používáte na svém PC?

15. Jaké nastavení firewallu používáte?

16. Máte ve svém zaměstnání/škole přístup k počítači?

17. Dostali jste informace od svého zaměstnavatele/správce sítě/lektora jaká jsou pravidla při používání firemního/školního počítače?

18. Pokud jste nebyli seznámeni s těmito pravidly, pokusili jste se o nich sami informovat?

19. Pokud existují tato pravidla, jsou závazná a v písemné podobě?

20. Pokud máte přístup k firemnímu/školnímu počítači, bylo vám heslo k vašemu účtu přiděleno administrátorem?

21. Jste povini si své pracovní/školní heslo pravidelně měnit?

22. Využíváte pracovní/školní počítač i pro jiné něž pracovní/školní účely?

23. Instalovali jste někdy na pracovní/školní počítač jiný, než firemní/školní, firmou/školou schválený software?

24. Je provoz na vašem pracovním/školním počítači monitorován, nebo omezován správcem sítě/zaměstnavatelem?

25. Jste povinni zálohovat data ve svém zaměstnání/škole?

26. V případě, že se na vašem pracovním/školním PC spustí aktualizace antimalwarového softwaru, nebo virový scan:

27. Používáte software pro šifrování dat?

28. Zálohujete svá soukromá data?

29. Jste registrováni na některé sociální síti?

30. Nastavili jste si, kdo má v rámci sociální sítě přístup k vámi uváděním informacím?

31. Jaké osobní informace máte uveřejněny na sociální síti?

32. Malware se prostřednictvím sociálních sítí:

33. Jste obtěžováni spamem?

34. Vyplňujete často do dotazníků svou emailovou adresu, např. v rámci různých soutěží, nebo průzkumů?

35. Otevíráte někdy přílohy, které vám přijdou nevyžádanou poštou, nebo vstupujete na odkazy, které jsou v ní obsaženy?

36. Využili jste někdy nabídky (nákup zboží/služeb), která vám přišla prostřednictvím nevyžádané pošty?

37. Přihlašujete se z věřejně přístupných počítačů, např.: z internetových kaváren, k aplikacím obsahujícím důvěrné informace (e-banking, email)?

38. Zůčastnili jste se někdy nějakého kurzu, jehož tématem bylo, jak bezpečně pracovat s internetem nebo s PC s ohledem na viry, spam atd.?

39. Kde jste získali informace jak bezpečně pracovat s PC a internetem?

40. Sdílíde data prostřednictvím torentů, nebo P2P sítí?

41. Stahujete a užíváte volně šiřitelný software?

42. Je podle vás volně šiřitelný software bezpečný s ohledem na malware?

43. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janků, F.Bezpečnost počítačových dat (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://bezpecnost-pocitacovych-dat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.