Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnostní politika České republiky vůči Evropské unii

Bezpečnostní politika České republiky vůči Evropské unii

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Koutný
Šetření:23. 03. 2024 - 02. 04. 2024
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit, jak je velké povědomí občanů s bezpečnostní politikou České rebubliky vůči Evropské unii, se zaměřením na kybernetickou bezpečnost.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o bezpečnostní politiku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4469,84 %69,84 %  
ne1930,16 %30,16 %  

Graf

2. Víte co je to kybernetická bezpečnost?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6095,24 %95,24 %  
ne34,76 %4,76 %  

Graf

3. Myslíte si že Česká republika je v oblasti kybernetiky bezpečná?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2641,27 %41,27 %  
ano1930,16 %30,16 %  
ne1828,57 %28,57 %  

Graf

4. Myslíte si že má Česká republika dostatečnou legislativu v oblasti kybernetické bezpečnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2438,1 %38,1 %  
ne2234,92 %34,92 %  
ano1726,98 %26,98 %  

Graf

5. Myslíte si že se Evropská unie snaží zvyšovat kybernetickou bezpečnst?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2946,03 %46,03 %  
nevím1930,16 %30,16 %  
ne1523,81 %23,81 %  

Graf

6. Myslíte si že Evropská Unie je důležitým faktorem v kybernetické bezpečnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2845,16 %44,44 %  
ne2032,26 %31,75 %  
nevím1422,58 %22,22 %  

Graf

7. Myslíte si že jsou chráněny příslušné úřady, kde docházíte, dostatečně chráněny před kybernetickými útoky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2438,1 %38,1 %  
ne2336,51 %36,51 %  
ano1625,4 %25,4 %  

Graf

8. Myslíte si že Váš zaměstnavatel je, nebo byl chráněný před Kybernetickými útoky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2845,16 %44,44 %  
ano1930,65 %30,16 %  
ne1524,19 %23,81 %  

Graf

9. Radí Vám vaše banka s bezpečným chováním na internetu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4673,02 %73,02 %  
ne1219,05 %19,05 %  
nevím57,94 %7,94 %  

Graf

10. Myslíte si že je internetové bankovnictví dostatečně chráněné před kybernetickými hrozbami?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3353,23 %52,38 %  
ne1829,03 %28,57 %  
nevím1117,74 %17,46 %  

Graf

11. Řešil/řešila jste někdy kybernetický problém?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4674,19 %73,02 %  
ano1625,81 %25,4 %  

Graf

12. Stahujete, nebo jste stahovali soubory z internetu, například filmy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3760,66 %58,73 %  
ne2439,34 %38,1 %  

Graf

13. S jakou kybernetickou hrozbou jste se setkal/setkala, nebo případně Zaslechl/zaslechla?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spam2845,9 %44,44 %  
Trojský kůň1219,67 %19,05 %  
Malware813,11 %12,7 %  
Hacking69,84 %9,52 %  
Phishing46,56 %6,35 %  
Jiné34,92 %4,76 %  

Graf

14. Víte co jsou to soubory cookie?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Povolujete soubory cookie?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4166,13 %65,08 %  
ne2133,87 %33,33 %  

Graf

16. Zobrazuje se vám cílená reklama na internetových stránkách?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5487,1 %85,71 %  
ne812,9 %12,7 %  

Graf

17. Používáte antivirové programy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5791,94 %90,48 %  
ne58,06 %7,94 %  

Graf

18. používáte VPN (virtuální privátní síť.)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4774,6 %74,6 %  
ano1625,4 %25,4 %  

Graf

19. Chráníte svá hesla a přístupové kódy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5892,06 %92,06 %  
ne57,94 %7,94 %  

Graf

20. Jste dostatečně chráněný před kybernetickými hrozbami?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3454,84 %53,97 %  
ne2845,16 %44,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o bezpečnostní politiku?

2. Víte co je to kybernetická bezpečnost?

3. Myslíte si že Česká republika je v oblasti kybernetiky bezpečná?

4. Myslíte si že má Česká republika dostatečnou legislativu v oblasti kybernetické bezpečnosti?

5. Myslíte si že se Evropská unie snaží zvyšovat kybernetickou bezpečnst?

6. Myslíte si že Evropská Unie je důležitým faktorem v kybernetické bezpečnosti?

7. Myslíte si že jsou chráněny příslušné úřady, kde docházíte, dostatečně chráněny před kybernetickými útoky?

8. Myslíte si že Váš zaměstnavatel je, nebo byl chráněný před Kybernetickými útoky?

9. Radí Vám vaše banka s bezpečným chováním na internetu?

10. Myslíte si že je internetové bankovnictví dostatečně chráněné před kybernetickými hrozbami?

11. Řešil/řešila jste někdy kybernetický problém?

12. Stahujete, nebo jste stahovali soubory z internetu, například filmy?

13. S jakou kybernetickou hrozbou jste se setkal/setkala, nebo případně Zaslechl/zaslechla?

15. Povolujete soubory cookie?

16. Zobrazuje se vám cílená reklama na internetových stránkách?

17. Používáte antivirové programy?

18. používáte VPN (virtuální privátní síť.)?

19. Chráníte svá hesla a přístupové kódy?

20. Jste dostatečně chráněný před kybernetickými hrozbami?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o bezpečnostní politiku?

2. Víte co je to kybernetická bezpečnost?

3. Myslíte si že Česká republika je v oblasti kybernetiky bezpečná?

4. Myslíte si že má Česká republika dostatečnou legislativu v oblasti kybernetické bezpečnosti?

5. Myslíte si že se Evropská unie snaží zvyšovat kybernetickou bezpečnst?

6. Myslíte si že Evropská Unie je důležitým faktorem v kybernetické bezpečnosti?

7. Myslíte si že jsou chráněny příslušné úřady, kde docházíte, dostatečně chráněny před kybernetickými útoky?

8. Myslíte si že Váš zaměstnavatel je, nebo byl chráněný před Kybernetickými útoky?

9. Radí Vám vaše banka s bezpečným chováním na internetu?

10. Myslíte si že je internetové bankovnictví dostatečně chráněné před kybernetickými hrozbami?

11. Řešil/řešila jste někdy kybernetický problém?

12. Stahujete, nebo jste stahovali soubory z internetu, například filmy?

13. S jakou kybernetickou hrozbou jste se setkal/setkala, nebo případně Zaslechl/zaslechla?

15. Povolujete soubory cookie?

16. Zobrazuje se vám cílená reklama na internetových stránkách?

17. Používáte antivirové programy?

18. používáte VPN (virtuální privátní síť.)?

19. Chráníte svá hesla a přístupové kódy?

20. Jste dostatečně chráněný před kybernetickými hrozbami?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Koutný, T.Bezpečnostní politika České republiky vůči Evropské unii (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://bezpecnostni-politika-ceske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.