Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Biomed

Biomed

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Nováková
Šetření:28. 03. 2011 - 30. 03. 2011
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na bioprodukty, který mám jako podklad k seminární práci. Výsledky budou volně přístupné. Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4462,86 %62,86 %  
Muž2637,14 %37,14 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let5882,86 %82,86 %  
do 18 let57,14 %7,14 %  
46-55 let34,29 %4,29 %  
26-35 let22,86 %2,86 %  
36-45 let11,43 %1,43 %  
66 let a více11,43 %1,43 %  

Graf

3. Pozice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3042,86 %42,86 %  
Student - výdělečně činný1825,71 %25,71 %  
Výdělečně činný1622,86 %22,86 %  
Nezaměstnaný34,29 %4,29 %  
Důchodce22,86 %2,86 %  
Student11,43 %1,43 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné3854,29 %54,29 %  
Základní1521,43 %21,43 %  
Vysokoškolské68,57 %8,57 %  
Vyučení57,14 %7,14 %  
Vyšší odborné57,14 %7,14 %  
Vysokoškolské11,43 %1,43 %  

Graf

5. Váš čistý měsíční příjem činí - v Kč:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 0004868,57 %68,57 %  
10 000 - 15 000811,43 %11,43 %  
15 000 - 20 00057,14 %7,14 %  
20 000 - 25 00045,71 %5,71 %  
30 000 - 35 00022,86 %2,86 %  
25 000 - 30 00011,43 %1,43 %  
15 000 - 20 000              15 000 - 20 000      end_of_the_skype_highlighting11,43 %1,43 %  
více než 40 00011,43 %1,43 %  

Graf

6. Vaše bydliště - podle počtu obyvatel

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní město3550 %50 %  
vesnice (do 5000 obyvatel)1318,57 %18,57 %  
maloměsto912,86 %12,86 %  
město811,43 %11,43 %  
velkoměsto57,14 %7,14 %  

Graf

7. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6390 %90 %  
Ano710 %10 %  

Graf

8. Kde obvykle nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hypermarket (např. Tesco, Interspar)4158,57 %58,57 %  
Supermarket (napři. Albert, Billa)3955,71 %55,71 %  
Menší obchody, večerky2535,71 %35,71 %  
Trh1115,71 %15,71 %  
Přes internet1115,71 %15,71 %  

Graf

9. Byl/a byste ochotna si za kvalitnější potraviny připlatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - do 15% z běžné ceny4868,57 %68,57 %  
ano - 15 - 30% z běžné ceny1014,29 %14,29 %  
ne1014,29 %14,29 %  
ano - více než 30% z běžné ceny22,86 %2,86 %  

Graf

10. Kupujete biovýrobky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3651,43 %51,43 %  
Ano, občas2130 %30 %  
Ne, ale uvažuji o nich1014,29 %14,29 %  
Ano, často34,29 %4,29 %  

Graf

11. Byl/a byste rád/a, kdyby se biopotraviny používali ve školních a závodních jídelnách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas3854,29 %54,29 %  
Ne1724,29 %24,29 %  
Ano, často1521,43 %21,43 %  

Graf

12. Jíte med?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne → konec dotazníku, Anootázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5477,14 %77,14 %  
Ne1622,86 %22,86 %  

Graf

13. Jaký druh medu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jakýkoliv3055,56 %42,86 %  
lesní2037,04 %28,57 %  
luční1018,52 %14,29 %  
květový611,11 %8,57 %  
mix35,56 %4,29 %  
jiný11,85 %1,43 %  

Graf

14. Kde kupujete med? Lze uvést více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od včelaře3768,52 %52,86 %  
V menších obchodech, supermarketu nebo hypermarketu2851,85 %40 %  
Na trhu59,26 %7,14 %  
Ve specializované prodejně47,41 %5,71 %  

Graf

15. Jak velká balení medu nejčastěji kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 kg1833,33 %25,71 %  
250 g1731,48 %24,29 %  
500 g1527,78 %21,43 %  
1,5 kg a více47,41 %5,71 %  

Graf

16. Byl/a byste ochoten/ochotna zaplatit nza 250g balení BIOmedu 109 kč

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3363,46 %47,14 %  
Ano1936,54 %27,14 %  

Graf

17. Jaká forma propagace BIOvýrobků by Vás nejvíce oslovila? Lze uvést více možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborný článek v tisku2953,7 %41,43 %  
Televizní reklama2953,7 %41,43 %  
Reklama na internetu2240,74 %31,43 %  
Reklama v tisku1527,78 %21,43 %  
Letáky do poštovních schránek814,81 %11,43 %  
Reklama v rádiu814,81 %11,43 %  
Informace zasílané na e-mail611,11 %8,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Kupujete biovýrobky

  • odpověď Ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Byl/a byste rád/a, kdyby se biopotraviny používali ve školních a závodních jídelnách?

14. Kde kupujete med? Lze uvést více možností.

  • odpověď Od včelaře:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trh na otázku 8. Kde obvykle nakupujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Pozice:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Váš čistý měsíční příjem činí - v Kč:

6. Vaše bydliště - podle počtu obyvatel

7. Máte děti?

8. Kde obvykle nakupujete?

9. Byl/a byste ochotna si za kvalitnější potraviny připlatit?

10. Kupujete biovýrobky

11. Byl/a byste rád/a, kdyby se biopotraviny používali ve školních a závodních jídelnách?

12. Jíte med?

13. Jaký druh medu preferujete?

14. Kde kupujete med? Lze uvést více možností.

15. Jak velká balení medu nejčastěji kupujete?

16. Byl/a byste ochoten/ochotna zaplatit nza 250g balení BIOmedu 109 kč

17. Jaká forma propagace BIOvýrobků by Vás nejvíce oslovila? Lze uvést více možností

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Pozice:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Váš čistý měsíční příjem činí - v Kč:

6. Vaše bydliště - podle počtu obyvatel

7. Máte děti?

8. Kde obvykle nakupujete?

9. Byl/a byste ochotna si za kvalitnější potraviny připlatit?

10. Kupujete biovýrobky

11. Byl/a byste rád/a, kdyby se biopotraviny používali ve školních a závodních jídelnách?

12. Jíte med?

13. Jaký druh medu preferujete?

14. Kde kupujete med? Lze uvést více možností.

15. Jak velká balení medu nejčastěji kupujete?

16. Byl/a byste ochoten/ochotna zaplatit nza 250g balení BIOmedu 109 kč

17. Jaká forma propagace BIOvýrobků by Vás nejvíce oslovila? Lze uvést více možností

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, K.Biomed (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://biomed.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.