Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika Blízkého Východu v českých médiích

Problematika Blízkého Východu v českých médiích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Žítková
Šetření:06. 01. 2011 - 01. 02. 2011
Počet respondentů:134
Počet otázek (max/průměr):28 / 28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum si klade za cíl zmapovat vnímání blízkovýchodní situace v České republice. Prezentace Blízkého Východu v českých médiích je hlavní náplní mé diplomové práce: výsledky této dotazníkové ankety budou použity jako zdroj do této práce.

Děkuji Vám za vyplnění.

M. Žítková

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Blízkým Východem jsem pro účely této ankety míněny převážně následující státy:

 • Turecko
 • Egypt
 • Írán
 • Írák
 • Izrael
 • Jordánsko
 • Libanon
 • Saudská Arábie
 • Spojené arabské emiráty
 • Sýrie
 • Omán
 • Kypr
 • Katar
 • Kuvajt
 • Bahrajn

Odpovědi respondentů

1. Zajímá Vás dění v oblasti Blízkého Východu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9067,16 %67,16 %  
ne4432,84 %32,84 %  

Graf

2. Navštívil/a jste někdy zemi Blízkého Východu? (viz nápověda)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7455,22 %55,22 %  
ano6044,78 %44,78 %  

Graf

3. Domníváte se, že má dění na Blízkém Východě nějaký dopad na Českou republiku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10679,1 %79,1 %  
ne2820,9 %20,9 %  

Graf

4. Vadí Vám islám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE9671,64 %71,64 %  
ANO3727,61 %27,61 %  
JSEM MUSLIM10,75 %0,75 %  

Graf

5. Bojíte se islamizace společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6850,75 %50,75 %  
ano6649,25 %49,25 %  

Graf

6. Domníváte se, že česká média dostatečně informují o situaci na Blízkém Východě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7656,72 %56,72 %  
ano5843,28 %43,28 %  

Graf

7. Domníváte se, že v oblasti Blízkého Východ existuje cenzura?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13298,51 %98,51 %  
ne21,49 %1,49 %  

Graf

8. Jste pro vstup Turecka do Evropské unie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8563,43 %63,43 %  
ano4936,57 %36,57 %  

Graf

9. Odůvodněte prosím svou odpověď z předchozí otázky ("Jste pro vstup Turecka do Evropské unie?")

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- Nabženská odlišnost zemi EU a Turecka - Turecko je země s velkym množstvím obyvatela, což je za současnych podmínek pro EU neúnosné ( finančně, nezaměstnanost) - príliš odlišna legislativa

"dveře otevřené" všem

aspoň pak bude klid

bojím se, že to nese hodně rizik

bylo by to prospěšné pro obě strany a hlavně by to pomohlo zlepšit živ. úroveň v Turecku

čim víc,tim líp:-)

Členské státy evropské unie se vstupu Turecka do EU brání. Můj názor spíše ovlivňuje mediální názory.

Důvod není náboženský, ale ekonomický. V současné době, kdy se Evropská unie potýká s ekonomickými problémy, je přístup další ekonomicky slabé země dle mého názoru problematický.

Ekonomicky vliv pro EU

EU by byla díky Turecku ještě rozmanitější

EU funguje na principu rovnosti a solidarity -chudé státy ji příliš oslabují zejména v situaci, kdy má sama potíže např. s finanční krizí. Až bude toto uskupení natolik silné, aby zvládlo i takové situace s přehledem, pak ať do něj přistupují i slabí partneři.

Evropa má zůstat evropou. Tak proč blízkovýchodní země? Stačí, že jsou v NATO

Evropa musi byt jednotna, uz tak ma problemy se svoji integritou, na Turecko je cas.

evropská unie je ekonomická zóna, takže by neměla být spojována s náboženstvím

Evropská unie pro mě neznamená nic, nejsem pro tento typ globalizace, proto mi je jedno, která další země se stane členem.

Evropská unie vznikla jako společenství států se společným žebříčkem hodnot a společnými historickými kořeny. Turecko se nachází v tomhle trochu jinde. Kromě toho je zde otázka islámu a sílícího vlivu islámských konzervativců v Turecké vládě.

i přes provázanost EU a Turecka v rámci ekonomických vztahů (bezcelní unie atd.)nemá Turecko v EU z kulturně-politických důvodů(schválení Lisabonské smlouvy státy EU) co dělat - i přes jeho známou sekularizaci a právě pro jeho rostoucí islamizaci v posledních letech.

Je to jeden z prostředků jak prohloubit dialog mezi islámskými zeměmi a Evropou.

Je to rozvinutější a odpovědnější země, než některé stávající členské státy, např. Bulharsko, Rumunsko.

je to stát evropy, má stejné právo vstupu jako ostatní evropské státy

Jednalo by se o další zemi, která by těžila z dotací převážně SRN a ve finále pak přispěla k rozpadu EU.

Jeliiož Turecko je takovou pomyslnou spojnicí mezi západní a východní civilizací

Jelikož nechci být diskrimitativní. Ale v podstatě jsem proti Evropské unii celkově a podobně založeným institucím v mocenské roli.

jen tak dál a houšč

jestliže patří už do Blízkého Východu, tak jej příliš nepovažuji za EU

Jiná kultura, mentalita

jiná mentalita společnosti, která by posilovala islámské menšiny v ostatních neislámských zemích světa.Z Turecka by se stal islámský satelit pro blízký východ

Jiná mentalita, strach z terorismu

Jiný kraj, jiný mrav.

Jsem pro vstup Turecka tak napůl. Pokud se mám přiklonit k jedné z odpovědí, jsem spíše pro vstup a to z toho důvodu, že je turecká ekonomika hodně navázaná na evropskou.

jsou to muslimové

Každé nadnárodní seskupení by mělo být vyjádřením svobody, proto nevidím důvod k tomu, aby se jakákoliv Evropská země k tomuto připojila a měla možnost využít jejich výhod a konzultovat svůj přínos.

Každý stát by měl mít možnost vstoupit do EU.

Každý stát, jehož obyvatelstvo se cítí být Evropany, má mít možnost ucházet se o členství a stát se členem EU, pokud splní předepsané podmínky (bez ohledu na zeměpisnou polohu státu).

Kdo chce kam,... Na druhou stranu, pro nás by bylo lepší z EU co nejrychleji vystoupit.

Kdyby bylo Turecko v Evropské unii, jakýkoli jejich náboženský problém i jiný by se už týkal celé unie. A musela by to řešit.

Kulturní odlišnost Turecka, hrozba jejich expanze.

má kulturně jiné pozadí a geograficky nepatří do Evropy

malá čast této země je kultůrně a oblastně spjatá s evropou

Moc o této problematice nevím, ale myslím, že právo na vstup do Unie za určitých okolností mají všichni - pokud dodrží jistá pravidla.

Mou specialiací je EU, přemýšlím, jak napsat tuto odpověď stručně. Odpověď NE pro vstup není 100%, jsem spíše lehce více proti vstupu. Namísto členství bych pro Turecko volila statut PŘIDRUŽENÉ ZEMĚ. - proti vstupu: nesouhlasím pro vstup zemí této geograf. polohy, EU není nafukovací, středozápadní lokace EU je na hranici svých možností - Turecko jako celek není na vstup připraveno - Tj. hlavní a velká města snad ano, ale na venkově o EU ani nevědí, nefungují tam základní věci - je to zcela jiná kultura, hrozí napětí a EU není připravena si poradit s otázkami istamizace, které by vyvstaly - námitky, je udělit Turecku členství a moci ho tak mít více pod kontrolou, považuji za mylné + Turecko pro svůj vstup udělalo již hodně a bohužel reálně podléhá pocitu frustrace, že to k ničemu nevede každý by měl mít nárok o vstup usilovat je to země s obrovskou ekonomikou a hospodářský dopad po vstupu do EU by byl pro Unii velmi významný a v době, kdy se snažíme hosp. dohnat EU je to významný argument.

muslimské země do EU nepatří, islám je od podstaty politický a popírá lidská práva

myslím si že to je jedna z mála zemí blízkého východu, která lidem nevnucuje islámskou víru

Myslím si, že je již dostatečně vyspělé na to vstoupit.

Myslím si, že na to mají právo všechny země.

Myslím si, že Turecko má právo vstoupit do EU.

myslím že turecko se od většiny evropských zemí hodně liší a nejsou pro ní dobré určité příkazy z evropské unie jako třeba pro nás francii či jiné státy v evropské unii a hlavně je to už uplně jiná mentalita dost lišící se od mentaliti většiny států eu

Myslím, že kultura Turecka se velmi liší od evropské.

ne, jeho převážná část není v Evropě

Nedokážu si vybrat, nemám o tomto dost informací. Vstup do EU tam může mnohé zlepšit, donutit Turecko ke změnám ve společnosti. Na druhou stranu si nejsem jistá, zda je Turecko na podobné úrovni ve vzdělání, kultuře, ekonomice.... jako ostatní státy. Ale moc o tom nevím, o tématiku se příliš nezajímám

Nedostatečná ekonomická připravenost na vstup do EU, nestabilita.

Nedostatečná vyspělost země, náboženství

nefandím muslimům

Nechci EU

Nejde o společensky stabilizovanou zemi, která by v současné době mohla pozitivně přispět k celku.

nejdříve by se měl omezit výskyt atentátníků v zemi...nějaká opatření vůči teroristům, aby nás to v rámci EU příliš neohrožovalo. (nevím zda-li by to mělo nějaký vliv)

Nejsem pro

Nejsem proti jeho vstupu do EU za předpokladu, že nebude mít negativní dopady na ostatní členské státy. Pokud by vstup do EU měl pomoci ekonomickému a sociálnímu rozvoji, jsem pro.

Nejsem, možné problémy kvůli zdejší islámské kultury.

nemaji na to, museji ještě hooodne pracovat

Nemám problém s Tureckem, lidi se asi bojí, že je tam islám, a tím pádem si myslí, že budou následovat nějaké teroristické útoky. Podle mě jsou paranoidní.

nemám ráád islám a terorismus

Nemám žádné námitky proti přijetí Turecka do EU

Nemýlím-li se /a vycházím z článků, které většinou spíš přeletím, než abych je četl, moc mě to nezajímá/, nemá Turecko v poslední době nakročeno k sekulární společnosti, ale spíš zpátky, i jeho role v loňském problému s humanitární flotilou tomu nasvědčuje. A ač nemám strach z Islámu jako takového, jeho využívání k prosazení politických cílů nebezpečné je. Jako neméně důležité vnímám rozdělení Evropy na bohatý sever a chudý jih, který v důsledku příliš bohorovného socialismu EU vyústil do loňských problémů Řecka. Přičemž nakročeno mají další převážně jižní státy. Dokud nebudou pravidla EU striktní jak na straně rozpočtové pomoci, tak na straně rozpočtové disciplíny a případně sankcí, nemám nejmenší důvod se domnívat, že by Turecko nepřineslo do EU podobné problémy.

Nemyslím si že je to evropská země na úrovni států EU a právě kvůli islámu bych si to nepřála, myslím si že tato společnost je odlišná od ostatních

nemyslím si, že Turecko je evropská země

Není důvod proč ne

Není to Evropa, je to Blízký východ.

není to země s evropskými parametry

neslučitelnost názorů

nesouhlasím s EU

Nestabilita meny a pristahovalectvo

Nevidim problemy Turecka jako tak vážné..Řecko je taky v unii a jak to dopadlo :))

Nevidím žádný důvod proč by nemělo vstoupit.

Nevím

Nevím

Nevím

nevím

nevyřešené spory Řecka nebo Bulharska (členů EU) s Tureckem

Nikomu by se nemělo upírat právo na vstup do společenství o nějž má zájem. Zda to pro tuto zemi bude přínosem či nikoliv je již jiná otázka.

Nulové výhody pro EU - dokonce spíš víc starostí

odlišná kultura, mentalita

odlišté tradice, kultura a vyznání (neevropské)

Otevření hranic problémovým zemím BV. Komentář k Islámu, ot. 4 - je tam málo možností, islám mi vadí v radikální formě - připomíná to křesťanství ve středověku. Proto jsem zatím proti vstupu Turecka do EU. Vysokoškolsky vzdělaní a pracovití lidé se po světě (nejen po EU) bez problémů mohou pohybovat již dnes. Problematičtí obyvatelé se snáze dostanou do Turecka, než do Bulharska nebo Řecka. Jinak v rodině máme 2 (původní) občany Egypta - aktivně praktikují isláma - a ti jsou v pohodě.

perspektivní trh pro EU společnosti, energeticky strategická poloha Turecka, symbolika v přijetí první muslimské země do EU

Podporuji vstup každého státu.

Pokud by se jednalo o Evropskou část tak ano, ale východní část se kulturně a mentalitou blíží, podle mého názoru, Asii a již z povahy věci by Evropská unie neměla zahrnovat asijský stát.

pokud splni konvergencni kriteria, neni problem - proc delat rozdily.

pokud splni pominky pro vstup, tak by melo byt prijato jako kazdy jiny stat

POkud splní všechny požadavky a podmínky pro vstup, proč je nepřijmout.

Porušování lidských práv, problémy na Kypru

Pozitiva přijetí Turecka: obrovský trh, lepší přístup k surovinám BV a Kavkazu, velká a bojeschopná armáda, přímá hranice s BV, i přes pokračující islamizaci pořád protiváha radikálnímu islámu v Z. Evropě, dá se čerpat z tureckých zkušeností. Díky silnému patriotismu nečekám přílivovou vlnu Turků za prací do Evropy.

Pozitivní vliv EU

Pro politickou unii ano, bude jim hode trvat nez se k EU přiblíží.

Protoze Turecko nelezi uplne na Evropskem kontinente a protoze ziju v Nemecku a 60procent nezamestnanych jsou Turci, ktere zivim ja ze svych dani. Protoze Turci maji nejvetsi procentualni podil na vsech spachanych trestnych cinnech, protoze je to liny narod stejne jako Chorvati a Italove. Mela jsem dlouhe dva roky na srovnani, nebo jsem s nimi pracovala. Nemecti Turci jsou z velke vetsiny neprizpusobivi a neschopni se 100 procentne zaclenit do spolecnosti - jsou i taci, kteri se za 3 generace nenaucili poradne nemecky. Samozrejme je clovek nemuze hazet do jednoho pytle a najdou se vyjimky - ty jsem take zazila, ale jak se rika, vyjimka potvrzuje pravidlo.

Protože Turecko na vstup do EU není dostatečně vyspělé

Příliš odlišná kultura s příliš odlišnými tradicemi a zvyklostmi založenými na naprosto rozdílném systému hodnot s téměř nulovou ochotou přizpůsobit se většinové společnosti.

Přílišné kulturní rozdíly. Nepřipadá mi jako evropská země.

Příliv Turků do ČR

Rika se, ze Turecko neni stat, ktery by typem sveho zrizeni, zakonu atd. byl kompatibilni s EU. Podle me je spis otazka, zda by volny pohyb a pracovni prilezitosti v EU pro Turky neprinesly problemy ostatn,m zemim. To ovsem souvisi s mentalitou i soucasnou zivotni urovni Turku. stejne jako jinych zemi, ktere ale nemaji s Blizkym vychodem nic spolecneho. Chcete Ukrajinu v EU? Neznam ale Turecko tak, abych si na zaklade uvedenych otazek mohl udelat nazor. Jsou to spis otazky do diskuse. Hlavni zduvodneni pro moji odpoved NE je, ze pokud jde o vstup do EU, neni o co stat.

Rozdíly v náboženství a tradicích,nízká ekonomická úroveň Turecka

rozmach drog, islamizace společnosti, terorismus

rozvinutá ekonomika, možnost přiblížení evropské mentalitě

rozvinutá země

Situace v Turecku je spatna a Turci emigruji do Evropy. Bohuzel vsak si v Evrope neprisvojuji Evropske zvyky a naopak ocekavaji, ze Evropane budou respektovat jejich zpusob zivota. Turci se kvuli nabozenstvi a tradici spatne integruji do majoritni spolecnosti. Tim padem se tvori turecke enklavy v Evropskych mestech, kde rostou deti podle jejich zvyku, tradic a nabozenstvi. Uz mnoho lidi umrelo snahou udrzet Turky mimo Evropu. musime se snazit aby jejich obeti nebyly marne.

Špatné vztahy s Řeckem Kromě Istambulu asijská země, nevidím důvod, proč by měli být částí EU

třeba to pomůže vymýtit, nebo alespoň snížit frekvenci určitých tradičních jevů (např. nucené sňatky, vraždy ze cti...)

Turecko a Turkové se mi zdají neevropští.

Turecko historicky ani geograficky nemá s Evropou nic společného!

Turecko je dosti odlišné od "vlastní Evropy", lidská práva nejsou zcela vyřešena.

Turecko je ekonomicky málo vyspělé a má velké problémy s dodržováním lidských práv a zacházením s menšinami.

Turecko je na rozhraní mezi křesťanskou a muslimskou kulturou

Turecko je sekulární stát

Turecko je silně spjato s dějinami Evropy, když EU na Balkán tak i do Turecka. Vstup Turecka do EU bude mít demokratizační efekt na Turecko stejně jako transformační na EU.

Turecko na tento krok není připraveno. To, že je připravena vláda (a to převážně tím, co dokáže jejich diplomatický sbor), neznamená, že je na to připravena celá země. Stále v Turecku přetrvávají společenská pravidla, která v Evropské unii nemají co dělat.

Turecko nelze momentálně považovat za plně demokratickou zemi, navíc bez přínosu pro EU.

Turecko nemá s Evropu příliš společného a to především v oblasti kulturní a náboženské. Navíc nepovažuji existenci EU za dobrou věc, proto je pro mě otázka vstupu či nevstupu jakékoliv země do EU de facto irelevantní.

Turecko neni evropsky stat, ale asijsky, jak z kulutrne, tak i zemepisne...to uz sem muzeme nabrat rovnou celou asii

Turecko není v Evropě

Turecko nepatří ani geograficky, ani historicky ani kulturně a nábožensky do Evropy.

Turecko považuji za asijskou a muslimskou zemi. Ačkoli proti Islámu v zásadě nic nemám, v EU by podle mě docházelo k problémům při slučování křesťanství a Islámu, stejně jako tomu dochází všude jinde po světě.

Turecko se tradičně vzdaluje od zemí Evropy, spíš se přibližuje k východní kultuře

Uspíší to islamizaci Evropy, Islám mi nevadí, ale ať zůstanou na Východě.

Už tak máme dost nesourodosti v evropské unii, natož se vypořádávat s jiným společensko-kulturním smýšlením - nikam bychom se nedostali

v EU jsou také Rumunsko a Bulharsko, tak proč ne.

velký vliv náboženství na politiku země (což je tedy v každé islámské zemi), dlouhá a nedostatečně hlídatelná hranice s ostatními muslimskými zeměmi => více nelegálních muslimských přistěhovalců do Evropy, jiná kultura (to by mi až tak nevadilo) a hlavně mentalita (více "agresivnější" - temperamentní je v tomto případě slabé slovo - lidé, nechci bagatelizovat)

větší možnosti pro Evropu v rámci ekonomiky

viz. problém turecké 'menšiny' v Německu

volila bych nevím

Vzniklo by díky tomu spoustu problémů mezi lidmi, zbytečná nevraživost, která by mohla vést k větším a větším problémů, protože spousta lidí je proti vstupu Turecka dost radikálně. Podle mě by to podnítilo protiislamistické hnutí, názory a nevraživost.

xxxxx

Z hlediska obchodi, Turecko poskytuje kvalitní látky a kůži za výborné ceny. Toto zboží by se mohlo díky Turecka do EU zpřístupnit na evropský trh, tedy i do ČR.

Zatím ne, ještě není dle mého dostatečně připraveno a Evropská unie se ještě zcela "nevyrovnala" s posledními vlnami rozšiřování: 1) Turecko sousedí přímo s muslimskými státy skrytě podporující terorismus (Sýrie, Írán) 2) Turecko má plno vnitřních problémů, které by se poté přenesli i na půdu Evropské unie (viz např. Bulharsko se kterým si EU instituce vůbec neví rady...)

země s islámským náboženstvím by se neměly sdružovat s evropskámi zeměmi, neboť jde o úplně odlišné kultury, které proti sobě tisíce let válčily

10. Vadí Vám výstavba mešit v evrospkých městech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9570,9 %70,9 %  
ano3929,1 %29,1 %  

Graf

11. Vadí Vám zahalování muslimských žen v Evropě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7858,21 %58,21 %  
ano5641,79 %41,79 %  

Graf

12. Obáváte se teroristického útoku v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7757,46 %57,46 %  
ano5742,54 %42,54 %  

Graf

13. Myslíte si, že jsou v Evropě muslimové diskriminováni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6447,76 %47,76 %  
nevím5037,31 %37,31 %  
ano2014,93 %14,93 %  

Graf

14. Jak Vás ovlivnil teroristický útok z 11.září 2001?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Začal/a jsem se více zajímat o problematiku terorismu6750 %50 %  
Vůbec5339,55 %39,55 %  
Nenavštěvuji islámské země75,22 %5,22 %  
Bojím se cestovat letadlem75,22 %5,22 %  

Graf

15. Jaké události poslední dobyste zaznamenali v souvislosti s Blízkým Východem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

...

"Špionážní dravec (sup)" vyslaný Izraelci do Saudské Arábie.

"Zbytečné" vycestování našich vojáků do těchto zemí, myslím, že je to více k neprospěchu než ku prospěchu - nevím je to jen mé domněnka.

*

0

0

0

0

70 obětí z havarovaného Boeingu 727 Utopení lidé (uprchlící) z převrácených lodí u jemenských břehů Výbuch před křesťanským kostelem v Egyptě

aktuální politický vývoj v izraeli

Al Kaida zabila 10 vojaku v jiznim Jemenu

atentáty.... jsou tam všude a pořád ....

Beznadějné boje, nulový pokrok k lepšímu stavu společnosti.

blokáda Iránu kvůli jadernému programu, izraelsko - palestinská válka a s tím spojená výstavba izraelských bytových domů na okupovaném území...

Blokáda pásma Gazy

Bombardování v Izraeli, otázku vývoje zbraní hromadného ničení...

bombové útoky

český soud konečně rozhodl o zatčení katarského prince

Demonstrace v Iránu, vítěz kandidatury MS 2020 Katar, sponzoring Qatar Foundation (podpora Hamásu?!?) klubu FC Barcelona, jednání o sponzoringu mezi obchodníky Kataru a Bohemians 1905.

havárie letadla v Íránu

Hodně mě pobavili zprávy o tom, že Mossad používá zvířata jako své agenty. Nejdřív žralok, který napadá turisty v Egyptě, a pak sup který mapoval uzemí v Saudské Arábii.

incidenty izrael - saudska arabie, izrael - egypt, izrael - turecko, iran a jeho jaderny program

Írán - jaderná problematika, strašení světa atd. Izrael - spory se sousedními státy, krize v Gaze atd. Irák - stálé problémy po americké invazi . . .

Iránký jaderný program

iránský jederný program

Izrael zablokoval tureckou humanitární pomoc do pásma Gazy. Izraelská komise (jen dva "nezaujat"í pozorovatelé, asi z USA) řekla, že to bylo ok.

je jich milion, na BBC furt jen straší

je jich mnoho, konkrétní věci si nepamatuji

Jeste k predchozi otazce - jestli si myslite, ze 9-11 maji na svedomi islamsti teroriste, podivejte se sem: http://911.yweb.sk/ V posledni dobe je stale mnoho reci o iranskem jadernem programu atd., ale nasim mediim neverim ani co by se za nehet vlezlo. Je to proamericka propaganda.

Karikatury Mohammeda v dánském tisku. Protesty proti výstavbě mešit ve Švýcarsku.

konflikty mezi Izraelem a Pákistánem

krize v Egyptě

manipulace voleb v Íránu, útok izraelských ozbrojených složek na loď s humanitární pomocí...

momentálně si žádnou nevybavím

Myslím, že poslední událostí co jsem zaznamenala z Tv. A to zabití evropského novináře.

Náboženské konflikty v Izraeli (Palestinská autonomie Gazy), válka v Iráku, politické konflikty (Kurdistán...)

napětí Kypru vs. Řecka americká přítomnost v Iráku iránský jaderný program národnostní boje v Izraeli sportovní zápasy v Kataru

Napětí mezi Íránem a Izraelem ohledně výroby jaderných zbraní.

např. stále aktuální konflikt v Gaze

Návštěva papeže v Palestině.

Nekončící konflikt Israel - Libanon + Palestina, Irán a jeho civilníé využití jádra.

Nekoukam se na televizi, neposloucham radio, nectu noviny.

neměla jsem čas sledovat zprávy

Nepokoje v Egyptě

Nepokoje v Egyptě, atentát v Iráku,

Nepokoje v Egyptě.

nepokoje v Gaze

nepokoje v Izraeli

Neumím to popsat - nic konkrétního. Vím, že mají někteří obavy z islamismu.

Neustalé nepokoje

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím, moc to nesleduji a v rádiu a ve zprávách se o tom poslední dobou moc nemluví.

nevzpomenu si

nevzpomínám si

nevzpomínám si na žádnou konkrétní. Snad jen problém přistěhovalců z těchto zemí v evropě. Zahalování ve Francii atd.

nic

NIc

nic zásadního, pomineme-li nekonečné spory Izrael-Palestina a neutuchající snahu Íránu odolávat mezinárodnímu nátlaku na vlastní jaderný výzkum

nové zkutečnosti které zveřejnila wikileaks,jaderná energie ....

nový TV pořad o nedobrovolných sňatcích (Afgánistán)

odsouzení bývalého izraelského prezidenta za znásilnění

odsouzení Mošeho Kacava, útoky na koptské křesťany

pád letadla v Iránu

pád letadla v Íránu, výbuch v Egyptě, potyčky mezi Izraelem a Íránem, kritika USA za okupaci Íránu

pád vlády a volba nového premiéra v Libanonu nepokoje v Egyptě

Pád vlády v Libanonu

palestina ...

Pelestinsko-Izraelský konflikt, bombové útoky v Iráku, potlačování opozice v Íránu, vývoj kolem obohacování uranu v Íránu

Pokračující konflikt Palestina Izr. - vyhrocené vztahy, "bankrot" Dubaje; Mosad akce v Dubaji; žraloci v Sharm el Shaikhu...

pokus o únos českých turistů v Jemenu

popravde zadne

Porad to same - Izrael/palestina, iran+atom, saudi zeny diskriminace

posledni dobou moc nesleduji zpravy

Poslední? Loňskou snahu prolomit izraelskou námořní blokádu a navazující dění, izraelský nálet někdy kolem vánoc, obvyklé postupné troskotání mírových pohovorů, Írán a zprávy o jeho snaze obohatit uran, a přece pozvat inspektory, další dnešní atentát v Iráku, zprávu o jednání Hamassu a Mossadu v Praze...

Pouze ty teroristické nebo celkově nepokoje v zemích Blízkého Východu.

požáry v okolí Haify v Izraeli, útěk tuniského prezidenta do Saúdské Arábie, nepokoje v Libanonu, Jordánsku

Problematiku nadále pokračujících rozsudků v souladu s místním zvykovým právem, např. kamenování.

Rakety střelené na Jordánskou Akabu v den mého výletu do Akaby.

Revoluce v Egyptě, protesty v Libanonu a kde všude jinde. Další a další mrtví v Iráku.

Rok 2006 teroristické utoky v Egyptě, kde zemřel i jeden Čech

Rozpad vlády v Libanonu a v Tunisku (kulturně BV) Atentáty v Pákistánu

sebevražední atentátníci

sebevražedný útok

sebevražedný útok v Moskvě

Sem tam nějaký ten teroristický útok, nijak informace týkající se Blízkého Východu nevyhledávám.

Situace mezi izraelci a okolím

spolupráci Fatahu s izraelskou rozvědkou

stále stejné - nepokoje

terorismus

terorismus

teroristické útoky

teroristické útoky, blokáda palestinského území

teroristické útoky, islamizace evropské společnosti, izraelské osady

teroristické útoky, náboženské vraždy

Teroristické útoky, pouliční nepokoje, náboženství

teroristické útoky,zabíjení nevinných lidí

teroristický útok na Kopty v Egyptě, přemrštěné tresty v Íránu, volby v Iráku, boj Palestiny za samostatnost

teroristický výbuch v egyptě

Ukončeno Irácké bezvládí - dohoda o postech - asi naposled ale nevim kdy, před Vánoci

útok

útoky v Egyptě

V Dubai se vloni na podzim natáčel další díl filmu Mission Impossible ;-) Sama moc informace nevyhledávám...

V poslední době si žádnou velkou událost nevybavuji, možná to je ale způsobeno neustálým opakováním stále stejných situací - neúspěšná Izraelsko-palestinská jednání, palestinské teroristické útoky, izraelská vojenská odpověď, Ahmadínežádovy agresivní výroky na stranu kde koho...

válečné

Válka v Iráku od které se odehrává veškeré další dění

volby o rozdělení jihu a severu

výbuch v Alexandrii v Egyptě

vydání nových nahrávek skupin Melechesh a Osphaned Land z izraele

Výstavba domů na Palestinkém území Izraelem.

výstavba židovských osad v Pásmu Gazy

xxxxxxxxxxxxxx

zadne

Ze v Emiratech dochazi ropa a zeme jde hospodarsky ke dnu a nam se velmi snizuje v praci (autopujcovna) pocet zakazniku z vyse uvedene zeme. A kdyz uz zakaznici jsou, tak zase nemaji penize na kreditce :o) Ze se Americani stale jeste roztahuji v Iraku a uz se vubec nikdo nezajima o to co tam delaji, asi stale hledaji atomove zbrane, ne? Jak dlouho uz? 10 let, no jo, leti to. Opravdu bych nechtela byt danovym poplatnikem v USA. Zato se nam, ale navisil pocet amer. vojaku co si pujcujou auta a trenujou v nemecku asi na to hledani tech atomovek. :o) Fakt nevim, zpravy jsem nevidela 10 let. Sorry :o) Jo a Zidi se perou s Palestincema.

Zřícení letadla v Íránu.

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné podstatné

Žádné.

židovskou výstavbu ve Východním Jeruzalému

žralok egypte

16. Kterou zemi Blízkého Východu jste navštívili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

0

0

0

0

0

Bohužel zatím žádnou.

Bohužel zatím žádnou.

bohužel žádnou

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt, Israel

Egypt, Izrael

Egypt, Jordánsko

Egypt, Jordánsko, Izrael, Autonomní území Palestina, Libanon, Turecko

Egypt, Spojené arabské emiráty, Omán

Egypt, Tunisko

Egypt, Turecko

Egypt, Turecko

Egypt, Turecko

Egypt,Turecko

irák, turecko, egypt

Irán, Turecko,

Israel

Izrael

Izrael, Egypt

Izrael, Jordánsko

Izrael, Jordánsko, Egypt, Turecko

ještě žádnou

Jordánsko, Egypt.

Jordánsko, Sýrie, Libanon, Omán, Turecko, Katar

Kypr

Kypr, Egypt

Kypr, Turecko

nic

Saudska Arabie, Bahrajn, Spojené Arabske Emiraty

skoro vsechny

TU, EG

Tunis

Turecko

Turecko

Turecko

Turecko

Turecko

Turecko

Turecko

Turecko

Turecko

Turecko

Turecko, Egypt

Turecko, Egypt

Turecko, Egypt

Turecko, Egypt

Turecko, Egypt

Turecko, Egypt

Turecko, Egypt.

Turecko.

xxxxxxxxxxxxxxx

zadnou

zadnou

zadnou

Zadnou, viz otazka c.2 - tak proc je tato otazka povinna?

Zadnou. Bojim se letat a to bez ohledu na 11.9.

Zatím žádnou, nemám důvěru...bojím se

žádné

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

Žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

Žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

Žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

Žádnou

žádnou

žádnou ještě

žádnou jsem nenavštívila

žádnou pozn. k ot. 23 (nevím, kam jinam zařadit) - termín "svatá válka" nepochází z islámu, ale z křesťanství, původně označoval křížové výpravy, džihád znamená osobní úsilí, takže to může být i pokrývka hlavy, zejména v nemuslimské společnosti, i pouť do Mekky.

žádnou z nápovědy, jen Tunisko (geograficky jiná oblast, kulturně podobné)

Žádnou, doporučoval bych spojit s otázkou č.2 takto to působí nepřehledně

žádnou.

Žádnou.

Žádnou.

Žádnou.

Žádnou.

Žádnou.

žádnou... viz 2 grrr

17. Které země Blízkého Východu byste rád/a navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

*

0

Arabské emiráty

Bahrajn

Bahrajn

Bahrajn, Omán

De facto kteroukoliv, pokud odhlédneme od otázky bezpečnosti apod.

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

Egypt

egypt

Egypt

Egypt

Egypt, Izrael Jordnánsko, Irák, Irán - opět přiřadit za otázku č. 2

Egypt, Izrael, Jordánsko, Turecko,

Egypt, Izrael, Kypr

Egypt, Izrael, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Kypr

Egypt, Kypr

Egypt, Kypr, Spojené arabské emiráty.

írán

Írán, Írák (až bezp. situace dovolí), znovu Egypt a Autonomní území Palestina,

Írán, Izrael, Spojené arabské emiráty, Kypr

írán, saudská arábie, SAE, Kuvajt

Irán, Sýrie

Izrael

Izrael

Izrael

Izrael

Izrael

Izrael

Izrael

Izrael, Egypt, Jordánsko

Izrael, Iran. P.S. Cesky se pise "Írán", ale nikoliv "Írák", nýbrž "Irák"

Izrael, Jordánsko

Izrael, Kypr

Izrael, Libanon, Kypr, SAE, Sýrie

Izrael, možná Libanon, Kypr

Izrael, Omán, Jordánsko, Egypt

Izrael, Spojené arabské emiráty

Izrael, Turecko

Izrael, Turecko

Izrael, Turecko a Kypr

izrael,saudskou arábii

Izrael.

Izrael.

jemen

Jordánsko

Jordánsko

Jordánsko

Jordánsko

Jordánsko

Jordánsko a SAE

Jordánsko, Libanon, Kypr

Jordansko, Libanon, Turecko, Kypr

Když už, tak SAE...v hotelovém pokoji.

klidně všechny

Kteroukoli.

kteroukoliv

Kuvajt

Kypr

Kypr

Kypr

Kypr

Kypr

kypr ,sae

Kypr a Egypt

Kypr, Bahrain, Egypt, Kuvajt

Kypr, Egypt, Turecko

Kypr,Spojené arab.emiráty

Kypr.

Libanon, Israel, Egypt, Jordánsko,

libanon, syrie, jemen, SAE, ... neni problem s nicim :)

Možná Kypr

nevím

Pákistán

Persii - cili Iran a Jordansko.

po začínající krizi na blízkém východě (únosy turistů apod.) už se mi nikam nechce

po zkušenostech z Egypta už žádnou, maximálně Kypr - ne tureckou část

Rád bych projel všechny.

SA

SAE

SAE, Saudskou Arabii, Egypt...

Saudská Arábie

Saudská Arábie

Saudskou Arábii

Saudskou Arábii, Kypr.

Saudskou Arábii, Palestinu

Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty

Spojené Arabské Emiráty

Spojené Arabské emiráty

Spojené arabské emiráty, Omán, KSA, Katar, Kuwait, Jordánsko a Bahrain

Spojené arabské emiráty,Jordánsko,Katar a Izrael

Sýrie

Sýrie, Jordánsko

Sýrie, Kypr

Turecko Egypt Írán Izrael Saudská Arábie Spojené arabské emiráty Sýrie Kypr

Turecko

Turecko, Egypt

Turecko, Egypt

Turecko, Kypr

Turecko, Libanon, SAE

Turecko, Spojené arabské emiráty

všechny

všechny

všechny

všechny

Všechny

všechny ostataní, pokud bych byla v bezpečí :)

všechny vyjma Iráku a Saúdské Arábie

všechny, zejména Egypt, Turecko, Sýrii a Libanon

xxxxxxxxxxxxxxx

zadne

zadnou

zadnou

žádné

žádné

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou, neláká mě to

Žádnou, nemám projetou ČR, tak co bych jezdil tak daleko.

18. Pokuste se prosím jmenovat některá Vám známá média ze zemí Blízkého Východu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

??? TV "aldžazíra"????

"Al Jazíra"

*

0

0

Al Ahram

Al Arabia, Al Jazira (sorry za spelling)

Al Arabia, Al Masrija (Hizballah?), Al Dzazeera, Haaretz, Jerusalem Post, CNN, BBC

Al Dzazira

Al Džazíra

Al Džazíra

Al Džazíra

Al jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al jazeera

al jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al JAzeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

al jazeera

Al JAzeera

Al Jazeera

al jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera

Al Jazeera - televize

Al Jazeera :p

Al Jazeera (nebo tak nějak, pozn. - věděl jsem ještě před přečtením otázky 21. :-) )

Al jazeera TV, Hurriet daily news

Al Jazeera, Al Arabia, Harec

Al Jazeera, Al Masríja

Al Jazeera, CNN

Al Jazeera, Haarec

Al Jazeera, Haarec

Al Jazeera, Hiwar TV, Haaretz, Quran TV

Al Jazeera, Panet (izraelský list)

Al Jazeera, TVAR Izrael

Al Jazeera, WAFA, Irna

al jazeera,isna,press

Al Jazira

Al jazzera

Al Jazzera, Hurriet, Zaman, atd.

Al Shabiba, Azzamn

al-džazíra

Al-Džazíra

Al-Džazíra

Al-džazíra :) nevím jak se to píše, Hareec - noviny

Al-Džazíra, kterou znaji vsichni, jinak bohuzel nevim.

Al-jazeera

al-jazeera

Al-Jazeera

Al-jazeera TV

al-jazeira

Aldžazíra

AlJazeera

alžazira

Arutz Sheva, Haaretz, Al Jazeera

Bohužel nevím.

dají se samozřejmě najít... třeba zde izraelská média - http://eretz.cz/content/view/28/39/, ale nepamatuji si názvy.

Gulf News, Al Jazeera, TV Dubai, znám jich více, ale momentálně si nevzpomínám

Jerusalem Post, Al Jazeera

jerusalem post, dubai TV, al jazeera

Mosad

nejsou mi známa

Nemám přehled

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím - jak je otázka myšlena.

Nevim.

Nevím.

nevybavuji si

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám konkrétní média

Neznám.

Neznám.

Pokusila jsem se, ale nic nevymyslela.

Pouze Al-Džazíra

pouze televize Al Jazeera

Tak to asi nemohu sloužit jinak než Al Jazeera.

tel: Al jazeera

Televize Al Jazeera

Televize Al Jazeera

televize Al Jazeera, deník Kajhán

televize al-Džazíra, internetový deník Aš-Šawq al-Awsat, televize al-Arabíja, al-Misríja, al-Túnisíja

TV Al Džazíra

TV Al Jazeera

TV Al Jazeera

TV Al Jazeera

TV Al Jazeera.

WAFA, Palestine Chronicle, Roš Chodeš

x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

žádná

žádná neznám

žádné

žádné

19. Kde nejčastěji vyhledáváte informace o zahraniční politice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet9167,91 %67,91 %  
Televize3727,61 %27,61 %  
Rádio64,48 %4,48 %  

Graf

20. Víte, kde se nachází Zeď nářků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeruzalém13097,01 %97,01 %  
Tel Aviv32,24 %2,24 %  
Jericho10,75 %0,75 %  

Graf

21. Víte, ve kterém státě sídlí televize Al Jazeera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Katar5944,03 %44,03 %  
Saúdská Arábie4634,33 %34,33 %  
Spojené arabské emiráty2921,64 %21,64 %  

Graf

22. Víte, kterým státem je okupován Západní břeh Jordánu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Izraelem12291,04 %91,04 %  
Katarem75,22 %5,22 %  
Spojenými arabskými emiráty53,73 %3,73 %  

Graf

23. "Džihád" je v islámu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svatá válka12291,04 %91,04 %  
pouť do Mekky75,22 %5,22 %  
ženská pokrývka hlavy53,73 %3,73 %  

Graf

24. Mahmúd Ahmadínežád je prezidentem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Íránu9873,13 %73,13 %  
Iráku2518,66 %18,66 %  
Izraele118,21 %8,21 %  

Graf

25. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8160,45 %60,45 %  
Muž5339,55 %39,55 %  

Graf

26. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let7858,21 %58,21 %  
31-40 let3425,37 %25,37 %  
50 a více let107,46 %7,46 %  
do 20 let96,72 %6,72 %  
41-50 let32,24 %2,24 %  

Graf

27. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6750 %50 %  
středoškolské5944,03 %44,03 %  
základní85,97 %5,97 %  

Graf

28. Jaké je Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha5138,06 %38,06 %  
Litvínov128,96 %8,96 %  
Most64,48 %4,48 %  
Ostrava42,99 %2,99 %  
Brno32,24 %2,24 %  
Česká republika32,24 %2,24 %  
Praha 521,49 %1,49 %  
Ústí nad Labem21,49 %1,49 %  
Chomutov21,49 %1,49 %  
hezké a prostorné. (Ostrava)10,75 %0,75 %  
ostatní odpovědi Buštěhrad
dobré:)
moravskoslezský kraj
Liberec
Vamberk
pardubice
Královéhradecký kraj
je
Kadaň
Praha 7
Střední Čechy
-
pha
Praha 2
Jižní čechy
Františkovy Lázně
Žatec
Ústí n. L.
Most, Česká republika
ČR
Lipová, okres Děčín
Želízy, p. Liběchov
Louny
hezké
Klatovy
Jihomoravský kraj
Slánsko
Strachaly
trvalý pobyt v cizině
Bruntál
Brandýs nad Labem
Země,třetí planeta od Slunce, galaxie Mléčná dráha
Nymburk
Praha, ČR.
Krapková 59 Znojmo ČR
Štěchovice
krasonice
Mnichov, SRN
Plzeň
Teplice
Litvínov olé!
Meziboří
xdxx
Zlín
pidiměsto
Roudnice nad Labem
Rychnov nad Kněžnou
Kostelec n.Č.l.
4835,82 %35,82 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Navštívil/a jste někdy zemi Blízkého Východu? (viz nápověda)

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Turecko na otázku 16. Kterou zemi Blízkého Východu jste navštívili?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Egypt na otázku 16. Kterou zemi Blízkého Východu jste navštívili?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádnou na otázku 16. Kterou zemi Blízkého Východu jste navštívili?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádnou na otázku 17. Které země Blízkého Východu byste rád/a navštívil/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Izraele na otázku 24. Mahmúd Ahmadínežád je prezidentem:

8. Jste pro vstup Turecka do Evropské unie?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Myslíte si, že jsou v Evropě muslimové diskriminováni?

11. Vadí Vám zahalování muslimských žen v Evropě?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Myslíte si, že jsou v Evropě muslimové diskriminováni?

25. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Izraele na otázku 24. Mahmúd Ahmadínežád je prezidentem:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímá Vás dění v oblasti Blízkého Východu?

2. Navštívil/a jste někdy zemi Blízkého Východu? (viz nápověda)

3. Domníváte se, že má dění na Blízkém Východě nějaký dopad na Českou republiku?

4. Vadí Vám islám?

5. Bojíte se islamizace společnosti?

6. Domníváte se, že česká média dostatečně informují o situaci na Blízkém Východě?

7. Domníváte se, že v oblasti Blízkého Východ existuje cenzura?

8. Jste pro vstup Turecka do Evropské unie?

10. Vadí Vám výstavba mešit v evrospkých městech?

11. Vadí Vám zahalování muslimských žen v Evropě?

12. Obáváte se teroristického útoku v ČR?

13. Myslíte si, že jsou v Evropě muslimové diskriminováni?

14. Jak Vás ovlivnil teroristický útok z 11.září 2001?

16. Kterou zemi Blízkého Východu jste navštívili?

17. Které země Blízkého Východu byste rád/a navštívil/a?

18. Pokuste se prosím jmenovat některá Vám známá média ze zemí Blízkého Východu.

19. Kde nejčastěji vyhledáváte informace o zahraniční politice?

20. Víte, kde se nachází Zeď nářků?

21. Víte, ve kterém státě sídlí televize Al Jazeera?

22. Víte, kterým státem je okupován Západní břeh Jordánu?

23. "Džihád" je v islámu:

24. Mahmúd Ahmadínežád je prezidentem:

25. Jaké je Vaše pohlaví?

26. Jaký je Váš věk?

27. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

28. Jaké je Vaše bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímá Vás dění v oblasti Blízkého Východu?

2. Navštívil/a jste někdy zemi Blízkého Východu? (viz nápověda)

3. Domníváte se, že má dění na Blízkém Východě nějaký dopad na Českou republiku?

4. Vadí Vám islám?

5. Bojíte se islamizace společnosti?

6. Domníváte se, že česká média dostatečně informují o situaci na Blízkém Východě?

7. Domníváte se, že v oblasti Blízkého Východ existuje cenzura?

8. Jste pro vstup Turecka do Evropské unie?

10. Vadí Vám výstavba mešit v evrospkých městech?

11. Vadí Vám zahalování muslimských žen v Evropě?

12. Obáváte se teroristického útoku v ČR?

13. Myslíte si, že jsou v Evropě muslimové diskriminováni?

14. Jak Vás ovlivnil teroristický útok z 11.září 2001?

16. Kterou zemi Blízkého Východu jste navštívili?

17. Které země Blízkého Východu byste rád/a navštívil/a?

18. Pokuste se prosím jmenovat některá Vám známá média ze zemí Blízkého Východu.

19. Kde nejčastěji vyhledáváte informace o zahraniční politice?

20. Víte, kde se nachází Zeď nářků?

21. Víte, ve kterém státě sídlí televize Al Jazeera?

22. Víte, kterým státem je okupován Západní břeh Jordánu?

23. "Džihád" je v islámu:

24. Mahmúd Ahmadínežád je prezidentem:

25. Jaké je Vaše pohlaví?

26. Jaký je Váš věk?

27. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

28. Jaké je Vaše bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Žítková, M.Problematika Blízkého Východu v českých médiích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://blizky-vychod-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.