Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Budoucí využití Kozí dráhy

Budoucí využití Kozí dráhy

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Jedličková
Šetření:06. 03. 2022 - 20. 03. 2022
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:91,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Slyšeli jste již někdy o Kozí dráze, železniční trati vedoucí z Děčína do Oldřichova u Duchcova? Trať, která několik let nebyla v provozu, letos opět obnoví provoz a vlaky zde budou jezdit o víkendech, svátcích a o prázdninách. Líbí se Vám tato možnost vyžití? Budete tuto trať využívat? Nesouhlasíte a máte jiný názor, jak tuto trať využít? 

Cílem dotazníku je získat názor lidí, kterých se tato situace nějak dotýká či bydlí v blízkosti trati ale samozřejmě i všech ostatních.

Vaše odpovědi a názory budou využity pro studijní účely v rámci práce zabývající se touto tématikou. 

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste již někdy o Kozí dráze?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8052,29 %52,29 %  
ne7347,71 %47,71 %  

Graf

2. K čemu by podle Vás měla tato trať sloužit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Víkendové rekreační jízdy7649,67 %49,67 %  
Pravidelná osobní doprava - dojížďky do práce, do školy atd.5636,6 %36,6 %  
Jiné využití4227,45 %27,45 %  
Nákladní doprava1912,42 %12,42 %  

Graf

3. Využili jste někdy tuto trať?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10367,32 %67,32 %  
Ano5032,68 %32,68 %  

Graf

4. Jak často jste asi dráhu využívali? (V době, kdy byla ještě v provozu.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát za rok2956,86 %18,95 %  
Několikrát týdně1019,61 %6,54 %  
Párkrát do měsíce713,73 %4,58 %  
Nikdy35,88 %1,96 %  
Denně23,92 %1,31 %  

Graf

5. Souhlasíte s obnovením provozu a využitím dráhy pro rekreační jízdy o víkendu, státních svátcích a o prázdninách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Souhlasímotázka č. 6, Nevímotázka č. 7, Spíše souhlasímotázka č. 6, Spíše nesouhlasímotázka č. 7, Nesouhlasímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím6441,83 %41,83 %  
Nevím4630,07 %30,07 %  
Spíše souhlasím2113,73 %13,73 %  
Nesouhlasím127,84 %7,84 %  
Spíše nesouhlasím106,54 %6,54 %  

Graf

6. Budete tuto trať využívat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3945,88 %25,49 %  
nevím3136,47 %20,26 %  
ne1517,65 %9,8 %  

Graf

7. Co říkáte na nápad přestavby trati na cyklostezku? Využívali byste ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9, Nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5938,56 %38,56 %  
Nevím5636,6 %36,6 %  
Ano3824,84 %24,84 %  

Graf

8. Preferujete cyklostezku se zpevněným asfaltovým povrchem nebo spíše šotolinový a přírodní povrch?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno4547,87 %29,41 %  
Asfalt2728,72 %17,65 %  
Šotolina, přírodní povrch2223,4 %14,38 %  

Graf

9. Jaké využití trati by se Vám líbilo nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím / Je mi to jedno4428,76 %28,76 %  
Cyklostezka4328,1 %28,1 %  
Současný stav - obnovení provozu (osobní rekreační provoz)3925,49 %25,49 %  
Modernizace, elektrizace trati1711,11 %11,11 %  
Nákladní doprava106,54 %6,54 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let4428,76 %28,76 %  
31-40 let3824,84 %24,84 %  
41-50 let3724,18 %24,18 %  
51-60 let1610,46 %10,46 %  
60 let a více117,19 %7,19 %  
15-20 let74,58 %4,58 %  

Graf

11. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž7750,33 %50,33 %  
Žena7649,67 %49,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Využili jste někdy tuto trať?

  • odpověď Ano:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát týdně na otázku 4. Jak často jste asi dráhu využívali? (V době, kdy byla ještě v provozu.)
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Párkrát za rok na otázku 4. Jak často jste asi dráhu využívali? (V době, kdy byla ještě v provozu.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste již někdy o Kozí dráze?

2. K čemu by podle Vás měla tato trať sloužit?

3. Využili jste někdy tuto trať?

4. Jak často jste asi dráhu využívali? (V době, kdy byla ještě v provozu.)

5. Souhlasíte s obnovením provozu a využitím dráhy pro rekreační jízdy o víkendu, státních svátcích a o prázdninách?

6. Budete tuto trať využívat?

7. Co říkáte na nápad přestavby trati na cyklostezku? Využívali byste ji?

8. Preferujete cyklostezku se zpevněným asfaltovým povrchem nebo spíše šotolinový a přírodní povrch?

9. Jaké využití trati by se Vám líbilo nejvíce?

10. Jaký je Váš věk?

11. Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste již někdy o Kozí dráze?

2. K čemu by podle Vás měla tato trať sloužit?

3. Využili jste někdy tuto trať?

4. Jak často jste asi dráhu využívali? (V době, kdy byla ještě v provozu.)

5. Souhlasíte s obnovením provozu a využitím dráhy pro rekreační jízdy o víkendu, státních svátcích a o prázdninách?

6. Budete tuto trať využívat?

7. Co říkáte na nápad přestavby trati na cyklostezku? Využívali byste ji?

8. Preferujete cyklostezku se zpevněným asfaltovým povrchem nebo spíše šotolinový a přírodní povrch?

9. Jaké využití trati by se Vám líbilo nejvíce?

10. Jaký je Váš věk?

11. Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jedličková, B.Budoucí využití Kozí dráhy (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://budouci-vyuziti-kozi-drahy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.