Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bytové družstevnictví v ČR

Bytové družstevnictví v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nicole Pfortnerová
Šetření:08. 02. 2016 - 20. 02. 2016
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Píši diplomovou práci na téma bytové družstevnictví.

Tento dotazník slouží ke sběru dat a vyhodnocení dat do DP. 

Předem všem děkuji 

Odpovědi respondentů

1. Víte, že je muzeum družstevnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3058,82 %58,82 %  
nevím1631,37 %31,37 %  
ano59,8 %9,8 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-501145,83 %21,57 %  
51-70625 %11,76 %  
71 a více416,67 %7,84 %  
0-35312,5 %5,88 %  

Graf

3. Jakého pohlaví jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1458,33 %27,45 %  
žena1041,67 %19,61 %  

Graf

4. Víte, jaké je poslání družstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4384,31 %84,31 %  
ne59,8 %9,8 %  
nevím35,88 %5,88 %  

Graf

5. Znáte předmět činnosti družstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4588,24 %88,24 %  
ne611,76 %11,76 %  

Graf

6. Víte, že zákonem č. 90/2012 Sb., jsou upravována bytová družstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1733,33 %33,33 %  
nevím1733,33 %33,33 %  
ne1631,37 %31,37 %  
zákon č. 89/2012 Sb.=111,96 %1,96 %  
zákon č. 90/2012 Sb.=211,96 %1,96 %  
zákon č. 513/1991 Sb.=311,96 %1,96 %  

Graf

7. Musí mít každé družstvo stanovy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4792,16 %92,16 %  
nevím35,88 %5,88 %  
ne11,96 %1,96 %  

Graf

8. Znáte práva a povinnosti člena družstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3670,59 %70,59 %  
ne917,65 %17,65 %  
nevím611,76 %11,76 %  

Graf

9. Znáte všechny orgány družstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2854,9 %54,9 %  
ne1325,49 %25,49 %  
nevím1019,61 %19,61 %  

Graf

10. Patří do orgánů družstva: členská schůze, představenstvo a kontrolní komise?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3670,59 %70,59 %  
nevím1325,49 %25,49 %  
členská schůze, představenstvo, kontrolní komise=311,96 %1,96 %  
předseda představenstva, ředitel, kontrolní komise=111,96 %1,96 %  
kontrolní komise, člen družstva, ředitel=211,96 %1,96 %  
ne11,96 %1,96 %  

Graf

11. Víte, jak hospodaří družstvo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3262,75 %62,75 %  
nevím1121,57 %21,57 %  
ne815,69 %15,69 %  

Graf

12. Jste spokojeni se službami družstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3364,71 %64,71 %  
ne1223,53 %23,53 %  
nevím611,76 %11,76 %  

Graf

13. Je něco, co byste změnili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1734 %33,33 %  
Ano24 %3,92 %  
nic24 %3,92 %  
Momentálně mne nic nenapadá.12 %1,96 %  
nevím o tom12 %1,96 %  
SVJ jsou uměle vytvořena a tímpádem jsou řízena jen částečně nebo vůbec ne 12 %1,96 %  
Externí spolupracovníky - řemesla , firmy, revize peirodicky prověřovat z hlediska kvality a jejich cen.12 %1,96 %  
technické oddělení!!!12 %1,96 %  
Lepší komunikaci na TO12 %1,96 %  
Možnost předávat zápisy představenstva členům.12 %1,96 %  
ostatní odpovědi asi ne
vysoká cena za 1 bytovou jednotku za správu
delší pracovní dobu, více úředních dní a lepší dostupnost naší úřednice
lepší pracovní dobu a více úředních dní
konkurence - účetní firma udělá podobnou službu levněji
Správní poplatek, 1 referent na vše
Lepší komunikaci, 1 referent
lepší komunikace, SP, TO, zvedání telefonů
NEVÍM
všechno
nm
Předsedu
V případě SBD ND způsob fakturace
nechci nic měnit
zrovnoprávnit na úrovni státu družstevní vlastnictví s preferovaným soukromým vlastnictvím
není
Ne.
Technické oddělení, právní oddělení, 1 referent na všechno, fakturace
Systém interních dat, zastaralý, nepřehledný, složitý, napr. VZP v provedeni u SBD ND je hrozné
Přístup k lidem, větší průhlednost nakládání s financemi.
zateplení domu
Spolupráci s výborem SVJ při změně vlastníka bytu, zajištění odečtů vody a tepla a informace o způsobu vyúčtování při Vyúčtování ročních zálohových plateb
2244 %43,14 % 

Graf

14. Jste spokojeni se zajišťováním společných výhod pro členy/klienty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2650,98 %50,98 %  
nevím1325,49 %25,49 %  
ne1223,53 %23,53 %  

Graf

15. Jste spokojeni se zpracováním materiálů pro členy/klienty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3160,78 %60,78 %  
ne1325,49 %25,49 %  
nevím713,73 %13,73 %  

Graf

16. Změnili byste něco ohledně spokojenosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1836 %35,29 %  
Ano36 %5,88 %  
viz bod 1124 %3,92 %  
NEVÍM24 %3,92 %  
Dtto12 %1,96 %  
Buď zachovat všechna družstva, anebo přejít kompletně na SVJ12 %1,96 %  
nic, nejsem členem12 %1,96 %  
Ano, právní útvar.12 %1,96 %  
technické oddělení, když jdu na družstvo, nikdo tam není!12 %1,96 %  
Jedna referentka na vše12 %1,96 %  
ostatní odpovědi Viz. bpd 11
nižší cenu za služby
větší dostupnost, dovolat se na družstvo, nižší cenu za služby, větší pružnost
lepší přístup úředníků na družstvu
odcházíme se správou k jinému subjektu - větší ochota a nižší cena za služby
Technické oddělení, zvedání telefonu
Více výhod pro členy
grt
Informovanost, vice skutku pro cleny
nic
Nevím co
neměnili
přehlednost a srozumitelnost
Ne.
Viz bod 11! Novější systém, zpracování je zastarale
Více vstřícnosti ke klientům, lepší zpracování dat!
Přístup k lidem, větší průhlednost nakládání s financemi.
komunikaci
Při objednávce revizí zajistit rozúčtování společných částí a bytů
1938 %37,25 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Jste spokojeni se službami družstva?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Změnili byste něco ohledně spokojenosti?

15. Jste spokojeni se zpracováním materiálů pro členy/klienty?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Změnili byste něco ohledně spokojenosti?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Jste spokojeni se zajišťováním společných výhod pro členy/klienty?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, že je muzeum družstevnictví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jakého pohlaví jste?

4. Víte, jaké je poslání družstva?

5. Znáte předmět činnosti družstva?

6. Víte, že zákonem č. 90/2012 Sb., jsou upravována bytová družstva?

7. Musí mít každé družstvo stanovy?

8. Znáte práva a povinnosti člena družstva?

9. Znáte všechny orgány družstva?

10. Patří do orgánů družstva: členská schůze, představenstvo a kontrolní komise?

11. Víte, jak hospodaří družstvo?

12. Jste spokojeni se službami družstva?

13. Je něco, co byste změnili?

14. Jste spokojeni se zajišťováním společných výhod pro členy/klienty?

15. Jste spokojeni se zpracováním materiálů pro členy/klienty?

16. Změnili byste něco ohledně spokojenosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, že je muzeum družstevnictví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jakého pohlaví jste?

4. Víte, jaké je poslání družstva?

5. Znáte předmět činnosti družstva?

6. Víte, že zákonem č. 90/2012 Sb., jsou upravována bytová družstva?

7. Musí mít každé družstvo stanovy?

8. Znáte práva a povinnosti člena družstva?

9. Znáte všechny orgány družstva?

10. Patří do orgánů družstva: členská schůze, představenstvo a kontrolní komise?

11. Víte, jak hospodaří družstvo?

12. Jste spokojeni se službami družstva?

13. Je něco, co byste změnili?

14. Jste spokojeni se zajišťováním společných výhod pro členy/klienty?

15. Jste spokojeni se zpracováním materiálů pro členy/klienty?

16. Změnili byste něco ohledně spokojenosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pfortnerová, N.Bytové družstevnictví v ČR (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://bytove-druzstevnictvi-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.