Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Svatojakubská cesta

Svatojakubská cesta

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Ziková
Šetření:13. 11. 2022 - 31. 12. 2022
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den, 

jmenuji se Anna Ziková a jsem studentkou České zemědělské univerzity – Provozně ekonomické fakulty. Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala "Svatojakubská cesta a motivace poutníků pro její uskutečnění". Výzkum se zaměřuje především na samotnou motivaci poutníků, ačkoliv jedna z výzkumných otázek se také zabývá povědomím této tématiky v aktuální společnosti. Ráda bych Vás tímto způsobem poprosila o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, kdykoliv mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: annazikova@yahoo.com

Předem Vám děkuji za vyplnění.

Ziková Anna

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8660,99 %60,99 %  
muž5539,01 %39,01 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-50 let6243,97 %43,97 %  
50-70 let4129,08 %29,08 %  
18-30 let2719,15 %19,15 %  
70-80 let96,38 %6,38 %  
méně než 18 let21,42 %1,42 %  

Graf

3. Aktuální status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný8358,87 %58,87 %  
Důchodce2417,02 %17,02 %  
Podnikatel1510,64 %10,64 %  
Student107,09 %7,09 %  
Jiné64,26 %4,26 %  
Nezaměstnaný32,13 %2,13 %  

Graf

4. Jste věřící:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6646,81 %46,81 %  
ano6042,55 %42,55 %  
nevím1510,64 %10,64 %  

Graf

5. Setkal/a jste se už někdy s názvem Svatojakubská cesta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9768,79 %68,79 %  
ne4431,21 %31,21 %  

Graf

6. Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- při četbě knih , dokumentární pořad v TV, internet

Absolvoval jsem v roce 2015, od roku 2012 jsem plánoval cestu. Start v Portu, cíl v Mostech u Jablunkova, 117dnů na cestě, 3573 km.

ale s poutí do Santiago de Compostela ano

Ano, mnohokrát. Jednu část v ČR jsem šla. (Železná)

asi na internetu

Byla jsem v Santiagu de Comp. Máme ve městě kostel sv. Jakuba s upozorněním na Cestu

Camino de Santiago je jedna z nejznámějších poutních cest na světě...

Cestovatelská přednáška

cestovatelské přednášky, osobní zkušenost známých, rozhovory

Četl jsem knihu od kněze Lízny, který šel pěšky z ČR do Compostely. Také kamarádka část pouti šla.

Četla jsem články o lidech, kteří ji šli.

čtením

Dokumentární porad v TV

Dokumenty

Farníci, biskupství ... asi více míst

Informační tabule podél cesty

Internet

Jako putník na té cestě a také předtím ze svedectvi jinych lidi ...

Je to známá poutní cesta, která je všeobecně probíraná v médiích.

Jednak v souvislosti se Sanbtiagem de Compostella, jednak označením na vybraných tursitických trasách

Kamarádka ji absolvovala.

Kamarádka ji šla a já bych taky jednou rada

Kamarádka se vydala na tuto cestu

Kniha, povídání těch, co ji absolvovali

Knihy, přednášky

Kolega šel; občas jsou někde v terénu značky

Literatura - Paulo Coelho, kamarádi

Literatura, reportáže, svědectví poutníků

Manželka kamaráda ji šla, během ní se seznámila s jiným mužem než se svým manželem, později toužila po polyamorii což se jí nedařilo

Média, literatura

Můj strejda tam byl na poutním zájezdě před asi 20 lety.

Na internetu, na cestovatelské přednášce

Na sociálních sítích a v televizi.

Ne

ne

Někde jsem o ní četl a viděl jsem nějaké povídání v televizi

Někde jsem slyšela toto spojení

Někdo ji šel, znám tu větve na ni se napojující, ráda bych také někdy šla

Někteří z mých známých ji prošli, občas o ní je nějaký článek nebo post na sociálních sítích

Noviny, časopisy, kamarádi...

O této cestě píše Coelho, ale i jinak je známá jako kulturní dědictví Evropy.

Od kolegy

od kolegyně z práce, internet

od přátel, z knih, televize, podcastů

Od přátel, z médií.

Od známých

Osobní zkušenost známých

Osobní zkušenost… Portugalska pobřežní trasa z Porta a dále směr Muxia.

Paulo Coelho - Poutník

Paulo Coelho, touha chodit i dálkové treky, potkání lidí, kteří ji šli, film Pouť a další o podobných dálkových trailech, fcb skupina, touha ji jít jako životní předěl, až skončím v mé profesi...

Pouť a turistická cesta ve Španělsku

pratele ji absolvovali

Přes rodinu

Při přednášce U3V

Rádio, knihy, rozhovory

Reportáž v televizi.

Studovala jsem v Santiagu de Compostela.

Šel jsem jí

šel jsem ji

Šel jsem po ní.

Šla jsem ji

Šla jsem ji

Šla jsem:) hlavně znám z hodin španělštiny

Šla tam kamarádka, je to známá poutní cesta. Viděla jsem o ní i dokument.

tak různě během života a mj. jsem viděl film The Way a mí známí se na konci cesty zasnoubili

Trasy vedou celou Evropou, nelze je minout

Třikrát jsem ji šla.

V knize

v médiích

V rámci rozhovoru.

v rámci studia

V televizi

Ve sdělovacích prostředcích, většinou z vyprávění účastníků "tohoto zážitku".Mnohadenní putování

x

Z knih, dokumentů, cedulí KČT a ze schránek na trase, například i na kostele Sv. Jakuba v Brně, odkud pocházím. No a samozřejmě z vlastní zkušenosti pouti.

Z literatury, vyprávění - cesta Evropou do Španělska. Cesta jde i naší oblastí - vím z práce o rekonstrukci kostelů v severních Čechách na této cestě.

z medií

z médií, ostatních věřících

Z nějaké přednášky jednoho poutnika - tam jsem se s tím setkala asi poprvé, nadchlo mě to a až teď, po letech, jsem první cestu z Porta do Santiaga absolvovala

z vyprávění

znám lidi co jí šli

Známá šla

7. Co je podle Vás Svatojakubská cesta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- nemusí být to samé pro všechny !!

?

.

Asi cesta, kterou absolvoval sv. Jakub

Asi nějaká konkrétní křížová cesta, kterých máme v čr několik

Asi pouť na nějaké poutní místo?

cesta

cesta do Santiaga

Cesta do Santiaga de Compostely.

Cesta do Santiaga di Compostela

Cesta do Santiago de Compostela

Cesta do Santiago de Compostela.

cesta do sebe sama, hledání boha

Cesta Evropou do Santiaga de Compostela k ostatkům sv. Jakuba Velikého

cesta k hrobu svatého Jakuba do Španělska do Santiaga de Compostela pěšky Evropou

cesta k relikviím sv. Jakuba

Cesta k sobě

Cesta několik set km dlouhá, končí ve Španělsku v Santiago de Compostela. Lidé tam putují k ostatkům sv. Jakuba apoštola.

cesta podle víry

Cesta spojující poutní místa

cesta sv. Jakuba

Cesta Sv. Jakuba někam?

Cesta ve Španělsku

Cesta vericich k nejakemu kostelu nebo kostelum

Cesta z Porta do Santiaga

Cesta za poznáním sebe sama

Cesta, která dává lidem možnost odpojit se od okolního světa a zaměřit se na sebe, vrátit se k sobě samému.

cesta, pouť

Cesty vedoucí do S.di Compostela

Člověk si pročistí hlavu, zažije dobrodružství, potká nové lidi.

Dálková trasa z Česka do Santiaga de Compostella

dle bible

dlouhá pěší pouť někde na jihu Evropy, má hlavně duchovní význam pro jeho účastníky

Dlouhý dlouhý výlet :-) Podnikajici z různých důvodů, nejen z křesťanských.

duchovne fyzicka vyzva

Duchovní pouť, duševní obroda, fyzicky si dokázat, že na to mám, rituální záležitost, v poslední době i příležitost k napsání knihy, blogu a bakalářky

Duchovní putování (křesťanská poutní cesta)

Evropské poutní cesty svatého Jakuba vedoucí do Santiago de Compostela ve Spanělsku

Jak to kdo pojme… chodí ji lidé věřící a je to pro ne cesta duchovní. Pro jiné zkouška kondice, touha po změně a dobrodružství atd.

Je to (poutní) cesta, která má cíl ve Španělsku.

je to něco podobné jako 14 zastavení a nějaká pouť na mši věřících lidí

Je to pouť do Santiago de Compostella, kde jsou uloženy ostatky apoštola Jakuba, absolvují se různé úseky, cesta má různé větve.

Je to pouť, kterou každý vykoná z osobních důvodů. Někdo možná jen ze zvědavosti, někdo jako turista, ale věřím, že ve finále zasáhne duchovně každého.

Je víc odpovědí( pro mne platí1.) 1.Pouť s duchovními plody 2, sportovní výkon 3,Snaha něco si dokázat 4,obyčejná cesta lemovaná mušlemi, památkami apod. Záleží jak k tomu člověk přistupuje

jedna z nejvýznamnějších evropských poutních cest

Křesťanská pouť s navštívenim církevních staveb zasvěcené svatém Jakubu

Měla by to být duchovně zaměřená pěší cesta, kterou kdysi kráčeli poutníci do Santiaga de Compostella k hrobu sv. Jakuba - zřejmě na památku dávných poutníků. Měla by být naplněna rozjímáním, ale dnes ji spousta lidí bere jen jako turistický výlet historickou krajinou.

Měsíční pouť

Mnohodenní pěší putování po již dlouhodobě určených (již obvyklých) cestách, směřujících do určeného cíle. Tímto cílem je město Santiago de Compostela ve Španělsku.

Možnost poznat sebe samého.

Něco jako křížová cesta

Nějaká pěší pouť, kde se nad sebou má člověk zamyslet?

nějaká pěší túra pro pomatence postižený vírou

nějaká pouť konající se na svátek sv. Jakuba

nějaká pouť na Svatý kopeček (?)

Nějaká pouť?

Nějaké duchovní putování

Několik poutních cest do Španělska

několik poutních cest vedoucích k hrobu sv. Jakuba staršího v katedrále v Santiagu de Compostela

Nemám tušení

Nemám tušení.

Netusim

netuším

netuším

netuším

Netuším

Netuším.

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevim co to je

Nevim, asi nejaka pout

Nevím, nikdy jsem to neslyšel

Nevím, nikdy jsem to neslyšel

Nevím, znám jen Filipojakubskou noc.

Nevín

Pěší pouť do Santiaga ve Španělsku, po cestě jsou pro poutníky místa k přespání.

peší púť ku katedrále v Santiagu de Compostela

pěší putování do Santiaga de Compostela za ostatky sv. Jakuba

Peší trasa, která vede do španělského Santiaga de Compostela. Podle mě začátek není přesně daný, záleží na rozhodnutí poutníka. Může být vnímána jako náboženská pout, nebo pouť pro rozjímání, či někteří lidé ji podstoupili pro ujasnění svých priorit a změny života.

pochod křesťanů do pro ně významného města

pochod po předem vyznačené cestě s možností přespání a stravování ve vybraných provozech

Pouť

pouť

Pout

pouť

pouť

pouť

Pouť

pouť do Sandiaga de Compostella?

Pouť do Santiaga d. C.

Pouť do Santiaga de Compostela

Pout do Santiaga de Compostela

Pouť do Santiaga de Compostela, trasy po celé Evropě

Pouť do Santiaga de COmpostela.

pouť do Santiaga...spojená s vírou, ale i fyzickým výkonem poutníka

Pouť po Svatojakubské cestě jak křesťanské či jen nalezení klidu duše

Pouť svobody a radosti, nespoutanost čímkoli, spolehnutí se na sebe, na důvěru, co v sobě nosím, že vzdycky, kdyz potřebuji jakoukoli pomoc, prijde v pravý čas.

Pouť věřících k hrobu sv. Jakuba.

Pouť vhodná k vlastnímu seberozvoji( náročná fyzicky i psychicky), pro věřící má i další rozměr. nevěřící jimohou využít k poznávání lidí a zemí , jimiž procházejí( či projíždějí).

pouť za sebepoznáním

pouť, při které by člověk měl najít sám sebe

Pouťdlouhá několik 100 km. Myslím, že někam do Španělska, do Santiaga? Vím, že poutníci chodí na tuto pouť i formou krátkých poutí, např. po brněnské diecézi - odchodí počet km, který je stejný, jako kdyby šli skutečnou poutní Svatojakubskou cestu.

Poutní cesta do Santiaga de Compostela

Poutní cesta do Santiaga de Compostela. Nebo prostě jen svazek poutních cest po celé Evropě.

Poutní cesta do Santiaga.

Poutní cesta do Santiago de Compostela.

Poutní cesta věřících

Poutní cesta z různých evropských míst do Santiaga de Compostela

Poutní cesta?

Poutní cesta.

Poutní cesty do Santiaga, k údajnému hrobu sv. Jakuba

Poutnícká cesta do Santiago de Compostela ve Španělsku

Prostor pro sebe, možnost srovnat si myšlenky a někdy taky útěk z bolavé reality

putování do Santiaga de Compostela za ostatky sv. jakuba

Putování do Santiago de Compostela

Relax a vypnutí mozku, zjištění svých fyzických dovedností.

Síť poutních stezek směřujících do Santiaga de Compostella.

Síť poutních stezek vedoucích do Santiaga de Compostela ve Španělsku, ke hrobu sv. Jakuba

Skvělá příležitost na útěk ze současného světa, zklidnění, nadhled na řešení problému. Hodně lidem cesta pomáhá i zdravotně. Osobně mi vyřešila otázku, zda jít do manželství. Rozhodnuto po prvních 7-mi dnech cesty. Zbytek (110 dnů) jsem se těšil na setkání a žádost o ruku.

Složitá kulturně náboženská záležitost...

Soustav cest s konečným cílem v Santiagu de Compostella

Společná cesta věřících do nějakého konkrétního kostela.

Stezka

Svatojakubská cesta je název historické sítě dvanácti poutních cest, které vedou ke hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. Trasy jsou značené moderním turistickým značením a většinou procházejí historickými poutními směry. Jihočeská trasa odtud vede přes Louňovice pod Blaníkem , Tábor, Týn nad Vltavou, České Budějovice, Český Krumlov až na hraniční přechod Dolní Hraničná CZ/A. Zde navazuje na rakouskou cestu Jakobsweg-Böhmen-Bayern-Tirol.

Systém značených stezek vedoucích z různých míst v Evropě do Santiaga de Compostela. Čím blíže k cíli, tím častěji se vyskytují ubytovny pro poutníky.

To netuším

Trasy

trasy "oficiálních" cest pro poutníky do Santiaga de Compostela

Určitý úsek komunikace, který směřuje do Santiaga de Compostella, kam putují poutníci hlavně z náboženských důvodů. Chdí se převážně pěšky,

uvědomění sama sebe

Vím, co je, šla jsem ji

vyčištění mysli a návrat k Bohu

Výprava pro křesťany.

Vytyčená historicky dána poutní cesta složená z několika různých tras protínajících několik států směřující do poutního místa Santiago de Compostela.

x

8. Víte něco o historii této cesty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9768,79 %68,79 %  
ano4431,21 %31,21 %  

Graf

9. Co všechno víte o této cestě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

12 základních tras, cesta je značená mušlí, člověk může jít jen část, cesta prochází historickými místy několika států

Asi ne dost.

Bohužel vůbec nic.

Cesta několik set km dlouhá, končí ve Španělsku v Santiago de Compostela. Lidé tam putují k ostatkům sv. Jakuba apoštola. Primárně ji chodili katolíci, dnes je populární ale i mezi nevěřícími, kteří si chtějí dokázat, že něco ujdou. Po cestě jsou různé zastávky s občerstvením apod.

Dle mého názoru tuto cestu dříve podnikali lidé hluboce věřící. Dnes ji kromě nich podnikají i lidé, kteří si chtějí dokázat svoji fyzickou i psychickou zdatnost.

Dobré na utřídění myšlenek, vypadnutí ze stereotypu dne, zajímavé kontrakty s ostatními poutniky

dost na to, abych sla, malo na to, abych sla hned

Existuje několik staletí, kdysi se vydávaly poutnické průkazy s dobrozdáním faráře, na které se dalo ubytovat na farách a v hospicích

Existují různé trasy a směry, po cestě jsou výhodná ubytování, značí se symbolem lastury,...

Chodí se pěšky mnoho km.

Je nekolik variant

Je plná uvedomění

Je to cesta

Je to cesta k hrobu sv. apostola Jakuba starsiho. V poledních letech dochazi k boomu, kazdym rokem poutniku přibývá. Existuje spousta tras, nejznamejsi je francouzska, mezi Cechy je popularni portugalska. K popularite nejspis prispela i kniha Paula Coelha. Pozor, pout je poněkud návyková.

Je značena sluníčky

Jejím symbolem je mušle hřebenatka. Historické poutní cesty vedoucí ke hrobu svatého Jakuba v katedrále v Santiagu de Compostela

Jen málo, potkal jsem ji víceméně náhodou.

jen se divím , čemu se tato škola věnuje

Jenom málo, poutníkům pozehnal Papež Jan Pavel Ii., v Santiagu jsou ulozeny ostatky Sv. Jakuba. Cest je mnoho, dá se nastoupit už v České republice.

Kdysi po ní kráčeli poutníci k hrobu sv. Jakuba, cestou se zastavovali na pietních místech a čas trávili modlitbami. Nevím, kde přesně byl kdysi dávno začátek této cesty, dnes je to zřejmě již jedno - pokud bude chtít jít někdo z Mongolska, proč ne, ale historická poutní místa, kudy cesta vede, jsou podle mne jen na uzemí Francie a Španělska (možná se mýlím).

Kdysi poutinici a kajicnici putovali do Jeruzalema a do Rima. Kdyz Jeruzalem obsazovali moslilmove, bylo nebezpecne putovat do Svate zeme, proto se dalsim poutnik mistem stalo Santiago - nedrive byla jedna cesta, pak se vytvorilo vicero cest - vsechny s cilem - Santiago..

Končí v Santiagu de Compostela

Lze na ni nastoupit kdekoli, je znacena conchou (mušli), je to zpusob, jak se dostat blize k sobe.

Má několik větví začínajících v různé vzdálenosti od cíle, na cestě dříve byly "ubytovny" pro poutníky (předpokládám, že jsou tam i dnes), odznakem poutníka je lastura, cílem je Santiago de Compostela ve Španělsku. Může se jít pěšky, na koni nebo na kole. Kněz František Lízna tam "rozchodil" rakovinu.

Má několik větví, dobré značení, síťubytovacích kapacit po cestě, razítka...

Nachází se na severu Španělska a je velmi populární.

několik tras, nocování v levných ubytovnách, pocit sounáležitosti s ostatními poutníky

Nic

Nic

nic

Nic

nic

Nic

Nic

nic

nic

Nic moc

Pěší pouť do Santiaga ve Španělsku, po cestě jsou pro poutníky místa k přespání.

Pouť lze vykonat po etapách, vybrat si jednotlivé úseky podle vlastních schopností.

Poutní cesta ke hrobu Sv. Jakuba v katedrále v Santiagu de Compostela, svatojakubské cesty vedou po celé Evropě.

poutní cesta, která vede ke katedrále v Santiagu de Compostela, jde se pěšky, část cesty se jde v kleče a modlí se

Proč se tak nazývá, kdo ji absolvoval, proč a odkud a kam

Prochází jí věřící i nevěřící. Jsou zde možnosti po cestě, kde lze zadarmo nebo minimální poplatek přespat, vykonat hygienu, uvařit si apod.

Relativně dost.

Skoro nic

sv. jakub byl po popravě přenesen z jeruzaléma do španělska, kde působil

To co Google a Wiki

Trasy, ubytování, návštěvnost

Trochu málo., na to, jak dlouhá historie to je

V Santiagu by měl být hrob apoštola Jakuba, ve znaku má cesta hřebenatku svatojakubskou, poutníci dostávají poutnický průkaz a na konci certifikát.

Vede z různých zemí, cíl je ve Španělsku. Sbírají se razítka, po cestě jsou poutnická ubytování.

vede ze všech koutů Evropy, nekončí v kapli sv. Jakuba, ale na pobřeží, značená šelkou, dřív se chodilo s holí s tykví (tuším), několik století stará, jsou ještě dvě takové, do Říma a Jeruzaléma, každá má trochu jiný účel (píši pouze o křesťanských poutích v Evropě), dá se nejen pěšky, ale i na kole, koni, invalidním vozíku... dost lidí chodí jen od Pyrenejí nebo podél pobřeží. Jeden dán ji chodí všemi různými cestami (potkali jsme se na Malorce na GR221) atd. Paulo Coelho od ní datuje svůj přerod ve spisovatele a napsal o ni svou druhou knihu (předtím byl úspěšný hudební skladatel a tuším i novinář... a satanista)

Viz. otázka č. 7.

vsechno

Vše dostupné z webu a knih

Vše, protože jsem ji šla

Vznikla ve středověku, kdy se většinou dávala jako pokání za velké hříchy

Vznikla ve středověku, vede k hrobu sv. Jakuba apoštola spolupracovníka Pána Ježíše Krista, který je pohřben v Kompostele v basilice sv.Jakuba.Vede z mnoha světových zemí

x

Z knih nebo z vlastní zkušenosti? :)

zasvěcena sv. Jakubovi, dle legend, jeho ostatky by měly ležet v Santiagu de Compostela, byla zařazena do UNESCA

Ze je několikadenní a ve Španělsku

Ze je to stará tradice poutí, navštívení církevních staveb, setkávání lidí i nevěřících, cílem byl kostel ve Francii, název si nemohu vzpomenout

že je to ve Španělsku

10. Jak lze podle Vás definovat poutníka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- ten pro kterého je cesta příležitostí a často více než je cíl...

.

Asi tak, že někam putuje? :)

Blázen

Blázen.

Cesta je cíl

cestovatel

cestovatel

Cestu absolvuje pěšky, vše co má si nese na svých bedrech.

cílem cesty poutíka není jen dojít na místo, ale během té cesty oběvit něco o sobě, víře, meditace, rozmyslet si co dál

clovek, co si bere pauzu sam pro sebe (a pro Boha)

Clovek, který cestuje pěšky, nalehko, prespava, kde se da,…

člouvěk který podniká/podnikl pouť a sám se tak definuje

člověk , co se hledá

Člověk , který jde za duchovním cílem, který má po cestě čas přemýšlet o sobě, světě

Člověk dlouho na jedné ceste

Člověk který se vydal na cestu a překonává různé překážky. Snaží se zjistit co nejvíce informací.

Člověk na cestě, fyzicky i duchovně

Člověk s cílem

Člověk s odhodláním dojít do svého cíle, obvykle má v ruce vlastnoručně vyrobenou dřevěnou hůl, na oděvu nebo na batohu znak této cesty - mušli hřebenatku. Mušle jako symbol je oblíbeným obrázkem tetovaným přímo v Santiagu. Naše skupina (Polka, Ital, Holanďan a Čech) se po 10-ti dnech společného putování vytetovala symbol mušle na ruce nebo nohy. Ukazuje nám v každodenním životě kterým směrem se vydat.

Člověk, ať už věříci či nevěříci překonávající vzdálenosti,aby se dostal do učitého bodu. Taktéž to může být vnímáno, jako někdo, kdo dobrovolně podstupuje nepohodlí a námahu, aby dosáhl cíle.

Člověk, co hledá sám sebe pomocí zážitků, rozhovorů a událostí..

člověk, co chodí pěšky po světě, vždy chvíli někde setrvá, a pak jde zase dál

člověk, co putuje někam za vyšším cílem

Člověk, který cestuje za účelem lepšího poznání sama sebe. Zaměřuje se na svůj duchovní rozvoj. Nezabývá se okolím ani turistickými atrakcemi. Odpojí se na čas od okolního světa.

Člověk, který hledá Boha skrze putovní duchovní cestu.

člověk, který hledá odpovědi na různé otázky

Člověk, který hledá svojí cestu. Je rád se svými myšlenkami.

Člověk, který jde na poutní místo.

Člověk, který jde nejčastěji pěšky k místu duchovního naplnění

Člověk, který jde poutní cestu za určitých duchovním cílem (ne sportovním nebo turistickým)

Člověk, který je opravdu v pohodě

Člověk, který kráčí do sveho cile, pripraveny překonat případné nesnaze.

Člověk, který kráčí vstříc sám sobě, je to cesta do vlastní nitra a až pak cesta přes půl země

člověk, který má nějaký cíl, chce poznat sám sebe a vyzkoušet si něco nového

člověk, který někam putuje s nějakým konkrétní cílem, čili ne jako turista.

Člověk, který někam směřuje. Může být i obrazně, nejen že někam jde, ale že někam směřuje svůj život.

Člověk, který nezištně jde pouť na

člověk, který pěšky absolvuje cestu za určitým cílem

člověk, který putuje

Člověk, který putuje pěšky

Člověk, který putuje pěšky krajinou delší čas a na velké vzdálenosti

člověk, který putuje po cestách

Člověk, který putuje, nejlépe pěšky, do nějaké významného místa.

Člověk, který putuje, sám, přemýšlí o bytí a nebytí.

člověk, který rád chodí, má určitý cíl, putuje levně, ekologicky, skromně a cestou se zabývá vlastními pocity, myšlenkami.

Člověk, který se vydá na cestu z převážně víceméně duchovních důvodů.

Člověk, který si najde čas oprostit se od každodennosti pro zdánlivě nesmyslnou cestu

Člověk, který směřuje k určitému cíli, v tomto kontextu je to pěší cesta s náboženským významem, cílem bazilika a ostatky sv. Jakuba.

Člověk, který v pěší cestě (=pouti) hledá něco více než jen turistiku nebo odpočinek, ale má to spojené s duchovním rozměrem.

člověk, který zjednodušeně řečeno nemá domov a neustále putuje?

člověka jdoucího za svým cílem krajinou , no není to tak, ale spíš bych si vybrala z nabídky

Člověka, který má minimální požadavky na komfort

Člověka, který putuje po církevních památkách nebo relikviích a vykonává křesťanské rituály

dobrovolně a pěšky někam kráčející

Dosti vágně, prostě je to ten, který jde a něco ujde s nějakými cílem,ideou...

Hike na dlouhou vzdálenost s církevním účelem (časté návštěvy kostelů, modlení po cestě atd.)

hlavní význam pouti je duchovní, odhodit přízemní starosti, vymanit se z všedních stereotypů a zamyslet se nad sebou a svým životem

chodec, který se vyptavil na pouť. Pohlaví, věk, stav, výbava jsou všeho druhu

ide pešo

Jak čůpběka, který uvědoměle putuje

Jako člověka s vírou ve smysl pěšího putování do nějakého poutního místa

Jako kohokoliv, kdo putuje k nějakému cíli. Ale mít stanovený cíl není nutností.

Jako někoho, kdo absolvuje cestu pěšky. Tato cesta má samozřejmě nějaký konkrétní cíl.

Jako osobo, která někam putuje pěšky po několik dní

jde

Jde k různým církevním objektům

jde pouť

Je na cestě, překonává fyzické a duševní trampoty (i to lze s nadšením a radostí, ale jsou chvíle, které je třeba překonat - překážky, nepohodlí)... a s pokorou. Poznává - sebe, ostatní, smysl, svět... s otevřenou duší. vzrůstá u něj Agapé (mám rád definici jako touha, nadšení, radost z bytí).

Je to člověk, který pěšky (možná i na kole?) cestuje na velkou vzdálenost, zpravidla na místo s nějakým duchovním přesahem. Cesta zabere hodně času, během kterého má člověk čas mnohé věci promyslet.

Je to člověk, který se vydá za nějakým cílem sám se sebou a za sebe

Je to někdo kdo putuje...

Je to spise duchovni zalezitost spojena s fyzickou cestou

Je to věřící člověk , který vykoná cestu s cílem navštívení uctívaného svatého místa

Jedinec uskutečňující putování jehož součástí je i duchovní stránka.

jedinec, který z různých důvodů absolvuje dosti dlouhou cestu za účelem dosažení vytyčeného cíle (místa)

Kdo někam jde

Klasický poutník byl putující s duchovním rozměrem (jeho cesta vedla na nějaké poutní místo spojené s historií křesťanství). Jeho cesta by měla být naplněna modlitbami nebo rozjímáním.

Kohokoliv, kdo se vydal na pěší cestu (dnes i na kole) do určitého místa, které má nějakou duchovní hodnotu pro danou kulturu.

Křesťan, který putuje pěšky za setkáním s Pánem

Myslím, že je to člověk, který touží putovat se svou vírou /často též s dalšími podobně smýšlejícími lidmi/ kratší či delší cestu za Bohem, Kristem, někdo za Pannou Marií. Obvykle na nějaké poutní místo (např. v ČR Hostýn, Velehrad, Stará Boleslav). Samozřejmě chápu i pouti do Mekky a jiná místa mimo křesťanská poutní místa. Nebo i do přírody, ticha ...

Na lehko oblečený chodec, který absolvuje cestu poznání.

Na vlastní pěst nebo organizovaně (ale to už tolik neberu jako opravdové poutnictví) putuje k vytčenému, většinou (původně - historicky) nábožensky definovanému cíli. Cesta má obvykle vést k nějakému duchovnímu výsledku - prosba nebo poděkování za něco, pokání, očištění, obrácení atd.

Nábožensky motivovaný dálkový chodec

Nebim

neívm

Nekdo do vykona cestu jako dukaz viry

Někdo kdo jako turista navštíví nějaké poutní místo

Někdo kdo touží zažít mystérium cesty a cíle

Nekdo, kdo se vyda na cestu do nejakeho cile, duchovne se obohati.

Nekdo, kdo se vyda na jakoukoli cestu z nabozenskych nlci niternych duvodu.

Někdo, kdo se vydává na spirituální pouť.

Nelze asi škatulkovat. Myslím si však, že je to člověk, který jde pouť pro hlubší smysl. Ať už vlastní, nebo náboženský. Poutnictví není turismus ani turistika.

Nelze jednoznačně definovat, může to být kdokoliv

Netuším

nevím

Nevím

nevím

Nevím

Normální člověk, sportovně oblečený, s batohem,...

Odhodlaný člověk, který jde za určitým cílem

Osoba, jenž se vydá na cestu sebeuvědomění a poznání hlubšího já.

Osoba, která putuje za účelem modlitby do poutního místa.

pánbíčkář

Pěšky zdolá cestu a rozjímá

Poutník člověk, který chce svou poutí uctít Pána, vyprosit si odpuštění a milosti nejen pro sebe, vlastně odevzdat se...

poutník chodí n po svatých cestách

Poutník je člověk, který se vydal na cestu, většinou ho k tomu přiměly okolnosti, kterým se snažil porozumět - hledání pravdy. Pokud začnete hledat pravdu, která není jen povrchní, ale i tou skrytou, může vás cesta poutníka přivést do hlubin své vlastní duše. Poutník může na cestě za poznáním odhalit své skryté obavy, strachy a jiné. Hledání pochopení a pak odpuštění je v některých případech běh na dlouhou trať. Ať již je cesta poutníka jakkoliv dlouhá vede jen a jen k jednomu cíli…k sobě samému. Více zde: https://texty-pro-dusi.webnode.cz/products/co-je-to-poutnik/

Poutník je člověk, který se vydává na pouť, aby dosáhl poznání. Tím, že krajinou prochází pěšky, má daleko intimnější možnost vnímat její vliv na sebe sama. Má více času na své myšlenky, poznává cestou stejně naladěné lidi.

poutník je osoba, která putuje na křesťanské poutní místo

Poutník je podle mého názoru lidská bytost, která objevuje důvod své existence na Zemi. Také má prilezitost vice poznat sama sebe a prijmout se se vším, co k nemu patří. Je to cesta milosti, sounalezitosti, pomoci, rovnosti a vzájemnosti.

Poutník,... označen specifickými symboly... mušle

Poutníkem je dnes leckdo, s vírou už to nemusí mít nic společného.

pozitivně věřícího člověka, který si stojí za určitou vírou a nic a nikdo ho nepřesvědčí

Předpokládám, že jde o kohokoli, kdo putuje za účelem navštívit poutní místo a ideálně pouť i duchovně prožít

putuje

putuje a hledá bez ohledu na čas a místo

putuje a při každém zastavení probíhají modlitby

putuje od místa k místu po předem stanovené cestě, každý den musí urazit min. počet km do cíle

putuje za nějakým cílem

putujícího jedince, který hledá (ať už spásu, nebo rozhřešení) - jde od katedrály ke katedrále, fyzicky se vyčerpá, takže duchovní účin při návštěvě každého sakrálního místa je zaručen...

Putujuci clovek, ktory se vyda na cestu - jako kajicnik, verici v milosrdenstvo Bozi. Behem cesty se setkava s sebou a s Bohem

Ruzne

slovy Homera Simpsona: "Flanders blbá"

Svobodný člověk, který vyznává jiné hodnoty než většinouvá společnost. Má svůj duchovní cíl takové cesty.

Tak to nevím...

Ten kdo putuje po nějaké cestě k nějakému cíli

Ten kdo putuje s nějakým vyšším cílem

Ten kdo se vyda na cestu za duchovnim zazitkem

Ten, kdo putuje světem

Ten, kdo putuje za nějakým - nejčastěji náboženským - účelem do konkrétního místa.

Ten, kdo se aktivně zúčastní nějaké církevní pouti

Touha po uzdravení duše.

V dnešní době jako v "dobrém smyslu blázna", který má dost prostředků a času se této činnosti věnovat. Dobrá fyzická schopnost je samozřejmě podmínkou.

věřící člověk

Věřící člověk, který jde na dlouhou cestu v rámci víry.

Věřící člověk, vystačí s minimem materiálních věci

Věřící turista

Vybral si pouť z duchovních pohnutek.

x

11. Pokud jste absolvovali nějakou pouť považoval/a jste se za poutníka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7263,16 %51,06 %  
ano4236,84 %29,79 %  

Graf

12. Absolvovali jste již někdy Svatojakubskou cestu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11984,4 %84,4 %  
ano2215,6 %15,6 %  

Graf

13. Kolikrát?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1krát1982,61 %13,48 %  
2krát28,7 %1,42 %  
3krát28,7 %1,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Víte něco o historii této cesty?

  • odpověď ano:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Absolvovali jste již někdy Svatojakubskou cestu?
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1krát na otázku 13. Kolikrát?

12. Absolvovali jste již někdy Svatojakubskou cestu?

  • odpověď ano:
    • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1krát na otázku 13. Kolikrát?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Aktuální status:

4. Jste věřící:

5. Setkal/a jste se už někdy s názvem Svatojakubská cesta?

8. Víte něco o historii této cesty?

11. Pokud jste absolvovali nějakou pouť považoval/a jste se za poutníka?

12. Absolvovali jste již někdy Svatojakubskou cestu?

13. Kolikrát?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Aktuální status:

4. Jste věřící:

5. Setkal/a jste se už někdy s názvem Svatojakubská cesta?

8. Víte něco o historii této cesty?

11. Pokud jste absolvovali nějakou pouť považoval/a jste se za poutníka?

12. Absolvovali jste již někdy Svatojakubskou cestu?

13. Kolikrát?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ziková, A.Svatojakubská cesta (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://camino-de-santiago-1.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.