Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Centra pro drogově závislé

Centra pro drogově závislé

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Poulová
Šetření:25. 03. 2012 - 01. 04. 2012
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,
studuji sociální pedagogiku a právě píšu bakalářskou a absolventskou práci na téma "Zařízení pro drogově závislé". Zajímaly by mě vaše názory na tato zařízení. Budu ráda, když mi vyplníte pár otázek, které mi pomohou k dokončení mé práce.
Děkuji všem Petra P. 

 

Cílem dotazníku, je zjistit, zda věkové kategorie od 40 let a výš mají přehled o drogových zařízeních a zda mladší generace má dostatečné informace. Dále také osobní názory na centra drogových závislostí osobně. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6072,29 %72,29 %  
muž2327,71 %27,71 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 254149,4 %49,4 %  
30 - 501922,89 %22,89 %  
25 - 301315,66 %15,66 %  
50 - 7067,23 %7,23 %  
méně než 1844,82 %4,82 %  

Graf

3. Myslíte si, že mají centra pro drogově závislé smysl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7286,75 %86,75 %  
nevím78,43 %8,43 %  
ne44,82 %4,82 %  

Graf

4. Znáte některá taková centra v místě Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4351,81 %51,81 %  
ano4048,19 %48,19 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy s někým, komu toto zařízení bylo prospěšné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5060,24 %60,24 %  
ano2125,3 %25,3 %  
nevím1214,46 %14,46 %  

Graf

6. Myslíte si, že by zařízení mělo splňovat i další služby klientům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, poradenství1922,89 %22,89 %  
Nevím1922,89 %22,89 %  
Ano, psycholog1619,28 %19,28 %  
Ano, různé terapie1315,66 %15,66 %  
Ano, detoxikační jednotka67,23 %7,23 %  
Ano, jiné44,82 %4,82 %  
Ne, vše je dostačující44,82 %4,82 %  
všechny první 4 vyjm.odp.určitě11,2 %1,2 %  
tato otazka je irelevantni, znam nekolik zarizeni v okoli meho bydliste.11,2 %1,2 %  

Graf

7. Máte pocit, že se taková centra dostatečně starají o bezpečnost okolí před pomůckami sloužícími k manipulaci s drogou (např. odhozené injekční stříkačky apod.) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4655,42 %55,42 %  
ano2327,71 %27,71 %  
ne1416,87 %16,87 %  

Graf

8. Myslíte si, že by se měla taková centra dostatečně zajímat o těhotné ženy závislé na drogách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3339,76 %39,76 %  
Ano, ženy o takových službách ani nevědí1821,69 %21,69 %  
Ne, starají se o ně dostatečně1518,07 %18,07 %  
Ano, nestarají se o ně dostatečně1012,05 %12,05 %  
Ne, mohou si za závislost samy67,23 %7,23 %  
Je mi to jedno11,2 %1,2 %  

Graf

9. Setkal/a jste se s nějakým proti-drogovým programem ve školách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6375,9 %75,9 %  
ne2024,1 %24,1 %  

Graf

10. Myslíte si, že by se měla zvýšit prevence drogové závislosti na školách či sdělovat více informací studentům a žákům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zlepšila by se drogová situace2833,73 %33,73 %  
Ano, je jich nedostatek 2732,53 %32,53 %  
Ne, je jich dostatek1214,46 %14,46 %  
Ne, stejně si děti drogu samy najdou, když budou chtít1113,25 %13,25 %  
Nevím56,02 %6,02 %  

Graf

11. Znáte některé Centrum pro drogově závislé (vypište)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

"K" centrum Litoměřice

0

ano

Ano, vím, kde je sídlo,ale nevím,jak se jmenuje.

Bohužel neznám.

Centrum pro drogově závislé v Ústí nad Labem, Oddělení léčby závislostí VFN Praha (jestli to lze do drogových center zařadit).

Daroděj, Abraka, Dixi

Doléčovací centrum Děčín

Drog out

drog out, sananin, dropin

Drop in

Drop in

Drop In

DROP IN

drop in

drop in

Drop in

Drop-In

Drop-in

Drop-in

Drop-In

Dropin

Dropin

dropin

DROPIN

DRUG - OUT KLUB

Drug Out Club

Drug out, Drop in, K centrum

Drug- out, Drop In, K centrum, White light, Sananim

drug-out klub, ústí nad labem

HERO-in!

jen jsem o nich slyšela a bohužel nevím kde přesně jsou, pokud se nepočítají Bohnice.

K centrum

K Centrum Ústí nad Labem

K Centrum, Denni stacionar, chranene bydleni, Psychiatricka lecebna, Terapeuticka komunita, Dolecovaci centrum pro matky s detmi.

K-centra

K-centrum

K-Centrum

K-CENTRUM

K-Centrum

K-centrum Děčín

K-centrum Ústí nad Labem

K(ontaktní) centra v různých městech.

konkrétní neznám

Kontaktní centra, Streetwork, Denní stacionáře

KOTEC, Drop-In, Sananim

naděje, praha. drop-in ve skoroticích.

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne neznám

Ne.

Nevím

Nevim presny nazev

Nevím, žádna centra neznám.

Nevzpomenu si.

Neznám

neznam

Neznam

neznám

Neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám, nezajímá mě to, za svém zdraví jsem odpovědná sama. Uvítala bych, kdyby stát přestal prostřednictvím daní loupit výsledky mé práce.

Neznám.

OPS Magdaléna

sananim

Sananim

Teen Challenge, K centra

Terapeutická komunita pro drogově závislé Mukařov

Ústí n.L.-Skorotice

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Znáte některá taková centra v místě Vašeho bydliště?

  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Znáte některé Centrum pro drogově závislé (vypište)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Věk?

3. Myslíte si, že mají centra pro drogově závislé smysl?

4. Znáte některá taková centra v místě Vašeho bydliště?

5. Setkal/a jste se někdy s někým, komu toto zařízení bylo prospěšné?

6. Myslíte si, že by zařízení mělo splňovat i další služby klientům?

7. Máte pocit, že se taková centra dostatečně starají o bezpečnost okolí před pomůckami sloužícími k manipulaci s drogou (např. odhozené injekční stříkačky apod.) ?

8. Myslíte si, že by se měla taková centra dostatečně zajímat o těhotné ženy závislé na drogách?

9. Setkal/a jste se s nějakým proti-drogovým programem ve školách?

10. Myslíte si, že by se měla zvýšit prevence drogové závislosti na školách či sdělovat více informací studentům a žákům?

11. Znáte některé Centrum pro drogově závislé (vypište)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Věk?

3. Myslíte si, že mají centra pro drogově závislé smysl?

4. Znáte některá taková centra v místě Vašeho bydliště?

5. Setkal/a jste se někdy s někým, komu toto zařízení bylo prospěšné?

6. Myslíte si, že by zařízení mělo splňovat i další služby klientům?

7. Máte pocit, že se taková centra dostatečně starají o bezpečnost okolí před pomůckami sloužícími k manipulaci s drogou (např. odhozené injekční stříkačky apod.) ?

8. Myslíte si, že by se měla taková centra dostatečně zajímat o těhotné ženy závislé na drogách?

9. Setkal/a jste se s nějakým proti-drogovým programem ve školách?

10. Myslíte si, že by se měla zvýšit prevence drogové závislosti na školách či sdělovat více informací studentům a žákům?

11. Znáte některé Centrum pro drogově závislé (vypište)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poulová, P.Centra pro drogově závislé (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://centra-pro-drogove-zavisle.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.