Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cenzura a autocenzura v současnosti

Cenzura a autocenzura v současnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Zbránková
Šetření:07. 12. 2011 - 21. 12. 2011
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit názory veřejnosti na existenci cenzury a autocenzury po roce 1989 a to v periodickém tisku. Dále chci zjistit postoj veřejnosti k přijetí kontroverzního náhubkového zákona.

Odpovědi respondentů

1. Jakou známkou byste zhodnotili svobodu slova v ČR po roce 1989 ? Známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24545 %45 %  
33737 %37 %  
11010 %10 %  
488 %8 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.42
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.43
Směrodatná odchylka:0.65
Medián:2
Modus:2

Graf

2. Myslíte si, že v České republice dochází v periodickém tisku k omezování svobody slova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ano4242 %42 %  
Spíše Ne4040 %40 %  
Ano1111 %11 %  
Ne77 %7 %  

Graf

3. Jaký typ cenzury se podle Vás dnes vyskytuje nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
politická5757 %57 %  
ekonomická3838 %38 %  
morální2929 %29 %  
náboženská1616 %16 %  
vojenská99 %9 %  
cenzura již neexistuje66 %6 %  
etnická11 %1 %  
politická korektnost11 %1 %  

Graf

4. Jak hodnotíte svobodu slova v období První republiky? Známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34141 %41 %  
22727 %27 %  
41818 %18 %  
11111 %11 %  
533 %3 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.74
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Jak hodnotíte svobodu slova v období Protektorátu Čechy a Morava? Známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56868 %68 %  
41919 %19 %  
399 %9 %  
244 %4 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.61
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.42
Směrodatná odchylka:0.65
Medián:5
Modus:5

Graf

6. Myslíte si, že v současné době existuje v českém novinářském prostředí autocenzura (zásahy, které v díle provádí sám autor, protože si uvědomuje jejich nepřípustnost a chce tak předejít případným problémům)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ano4444 %44 %  
Ano3737 %37 %  
Spíše Ne1515 %15 %  
Ne44 %4 %  

Graf

7. Slyšel/a jste někdy o tzv. Právu na odpověď?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5454 %54 %  
ano4646 %46 %  

Graf

8. Jak hodnotíte svobodu slova v období 1945-1989 (známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55454 %54 %  
42828 %28 %  
31717 %17 %  
211 %1 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.53
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:5
Modus:5

Graf

9. Slyšel/a jste o tzv. Náhubkovém zákoně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7171 %71 %  
ne2929 %29 %  

Graf

10. Novináři na zavedení tzv. Náhubkového zákona reagovali sepsáním protestního dopisu určeného vedení Senátu, Parlamentu ČR a Prezidentovi ČR. Založili webovou stránku www.vezenipronovinare.cz. Myslíte si, že reakce médií byla vhodná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ano3740,22 %37 %  
Ano 3639,13 %36 %  
Ne1010,87 %10 %  
Spíš ne99,78 %9 %  

Graf

11. Myslíte si, že je obsah novin a časopisů ovlivněn inzerenty (zadavateli reklamy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4848 %48 %  
Spíše ano3232 %32 %  
Spíše ne1212 %12 %  
Ne88 %8 %  

Graf

12. Myslíte si, že politické strany ovlivňují obsah periodického tisku v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4646 %46 %  
Ano2929 %29 %  
Spíše Ne1818 %18 %  
Ne77 %7 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6161 %61 %  
muž3939 %39 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 265656 %56 %  
27 - 351212 %12 %  
45 - 531212 %12 %  
54 - 621111 %11 %  
36 - 4488 %8 %  
63 a více let11 %1 %  

Graf

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou4848 %48 %  
vysokoškolské4242 %42 %  
střední odborné bez maturity 55 %5 %  
základní44 %4 %  
vyšší odborné11 %1 %  

Graf

16. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2222 %22 %  
Olomoucký kraj2121 %21 %  
Jihomoravský kraj1919 %19 %  
Královéhradecký kraj55 %5 %  
Pardubický kraj55 %5 %  
Vysočina55 %5 %  
Moravskoslezský kraj44 %4 %  
Plzeňský kraj44 %4 %  
Liberecký kraj44 %4 %  
Zlínský kraj33 %3 %  
Středočeský kraj33 %3 %  
Karlovarský kraj22 %2 %  
Ústecký kraj22 %2 %  
Jihočeský kraj11 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký typ cenzury se podle Vás dnes vyskytuje nejčastější?

  • odpověď politická:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Myslíte si, že v České republice dochází v periodickém tisku k omezování svobody slova?

14. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 18 - 26:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 16. V jakém kraji bydlíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou známkou byste zhodnotili svobodu slova v ČR po roce 1989 ? Známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší.

2. Myslíte si, že v České republice dochází v periodickém tisku k omezování svobody slova?

3. Jaký typ cenzury se podle Vás dnes vyskytuje nejčastější?

4. Jak hodnotíte svobodu slova v období První republiky? Známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší.

5. Jak hodnotíte svobodu slova v období Protektorátu Čechy a Morava? Známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší.

6. Myslíte si, že v současné době existuje v českém novinářském prostředí autocenzura (zásahy, které v díle provádí sám autor, protože si uvědomuje jejich nepřípustnost a chce tak předejít případným problémům)?

7. Slyšel/a jste někdy o tzv. Právu na odpověď?

8. Jak hodnotíte svobodu slova v období 1945-1989 (známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší)?

9. Slyšel/a jste o tzv. Náhubkovém zákoně?

10. Novináři na zavedení tzv. Náhubkového zákona reagovali sepsáním protestního dopisu určeného vedení Senátu, Parlamentu ČR a Prezidentovi ČR. Založili webovou stránku www.vezenipronovinare.cz. Myslíte si, že reakce médií byla vhodná?

11. Myslíte si, že je obsah novin a časopisů ovlivněn inzerenty (zadavateli reklamy)?

12. Myslíte si, že politické strany ovlivňují obsah periodického tisku v ČR?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. V jakém kraji bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou známkou byste zhodnotili svobodu slova v ČR po roce 1989 ? Známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší.

2. Myslíte si, že v České republice dochází v periodickém tisku k omezování svobody slova?

3. Jaký typ cenzury se podle Vás dnes vyskytuje nejčastější?

4. Jak hodnotíte svobodu slova v období První republiky? Známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší.

5. Jak hodnotíte svobodu slova v období Protektorátu Čechy a Morava? Známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší.

6. Myslíte si, že v současné době existuje v českém novinářském prostředí autocenzura (zásahy, které v díle provádí sám autor, protože si uvědomuje jejich nepřípustnost a chce tak předejít případným problémům)?

7. Slyšel/a jste někdy o tzv. Právu na odpověď?

8. Jak hodnotíte svobodu slova v období 1945-1989 (známkujte jako ve škole, 1 je nejlepší, 5 nejhorší)?

9. Slyšel/a jste o tzv. Náhubkovém zákoně?

10. Novináři na zavedení tzv. Náhubkového zákona reagovali sepsáním protestního dopisu určeného vedení Senátu, Parlamentu ČR a Prezidentovi ČR. Založili webovou stránku www.vezenipronovinare.cz. Myslíte si, že reakce médií byla vhodná?

11. Myslíte si, že je obsah novin a časopisů ovlivněn inzerenty (zadavateli reklamy)?

12. Myslíte si, že politické strany ovlivňují obsah periodického tisku v ČR?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. V jakém kraji bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zbránková, M.Cenzura a autocenzura v současnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cenzura-a-autocenzura-v-souc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.