Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká spořitelna - vnímání značky

Česká spořitelna - vnímání značky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kubínová
Šetření:26. 11. 2012 - 26. 12. 2012
Počet respondentů:390
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Michaela Kubínová a jsem studentkou pátého ročníku Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dovolila bych si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží jako podklad pro mou diplomovou práci na téma vnímání značky Česká spořitelna. Jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 5 minut. Dotazník je anonymní a je určen osobám ve věku od 15 do 55 let, kteří jsou občany České republiky.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek mě prosím kontaktujte na emailu 

kubinovamichaela@gmail.com.

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas.

 

Michaela Kubínová

Odpovědi respondentů

1. Znáte značku Česká spořitelna?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano38999,74 %99,74 %  
ne10,26 %0,26 %  

Graf

2. Jste zákazníkem České spořitelny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22056,41 %56,41 %  
ne17043,59 %43,59 %  

Graf

3. Jak dlouho jste klientem České spořitelny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let8237,27 %21,03 %  
6 - 10 let6429,09 %16,41 %  
více než 15 let4118,64 %10,51 %  
11 - 15 let3315 %8,46 %  

Graf

4. Služeb České spořitelny využíváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro soukromé účely21999,55 %56,15 %  
jako živnostník52,27 %1,28 %  

Graf

5. Jaká by podle Vás měla být ideální banka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
známá vs. neznámá1-2-3-4-5-6-72.0791.217
spolehlivá vs. nespolehlivá1-2-3-4-5-6-71.1280.281
zodpovědná k živ. prostředí vs. nezodpovědná k živ. prostředí1-2-3-4-5-6-72.7262.132
levná vs. drahá1-2-3-4-5-6-71.8871.115
silná vs. slabá1-2-3-4-5-6-71.5620.846
česká vs. zahraniční1-2-3-4-5-6-72.9542.408
kvalitní vs. nekvalitní1-2-3-4-5-6-71.2920.53
důvěryhodná vs. nedůvěryhodná1-2-3-4-5-6-71.1720.322
inovativní vs. tradiční1-2-3-4-5-6-72.5361.828
perspektivní vs. neperspektivní1-2-3-4-5-6-71.6310.797
úspěšná vs. neúspěšná1-2-3-4-5-6-71.5690.732
pro jednotlivce vs. pro firmy1-2-3-4-5-6-73.0131.515

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
známá vs. neznámá1-2-3-4-5-6-71.310.701
spolehlivá vs. nespolehlivá1-2-3-4-5-6-72.5412.038
zodpovědná k živ. prostředí vs. nezodpovědná k živ. prostředí1-2-3-4-5-6-73.6181.651
levná vs. drahá1-2-3-4-5-6-74.5182.614
silná vs. slabá1-2-3-4-5-6-72.5461.509
česká vs. zahraniční1-2-3-4-5-6-72.8854.815
kvalitní vs. nekvalitní1-2-3-4-5-6-73.0692.285
důvěryhodná vs. nedůvěryhodná1-2-3-4-5-6-72.792.34
inovativní vs. tradiční1-2-3-4-5-6-73.692.229
perspektivní vs. neperspektivní1-2-3-4-5-6-73.111.975
úspěšná vs. neúspěšná1-2-3-4-5-6-72.5541.647
pro jednotlivce vs. pro firmy1-2-3-4-5-6-73.4511.304

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Jaká kritéria jsou pro Vás při výběru banky důležitá? (1 - nejdůležitější, 5 - nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
známost na veřejnosti2.5151.398
spolehlivost1.2130.352
zodpovědnost k živ. prostředí3.1511.544
nízké náklady pro klienta1.3690.515
silná pozice na trhu1.80.883
český vlastník banky3.1031.631
kvalita1.3410.466
důvěryhodnost1.2510.398
inovace2.3490.981
perspektivita1.7150.675
úspěch1.8540.802
banka pro jednotlivce (příp. firmy)2.291.329

Graf

8. Určete oblast, se kterou si Českou spořitelnu spojujete nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedení běžných účtů26066,67 %66,67 %  
spoření9123,33 %23,33 %  
poskytování úvěrů225,64 %5,64 %  
pojištění174,36 %4,36 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23560,26 %60,26 %  
muž15539,74 %39,74 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let20652,82 %52,82 %  
26 - 35 let7820 %20 %  
46 - 55 let6015,38 %15,38 %  
36 - 45 let4611,79 %11,79 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné/všeobecné s maturitou18848,21 %48,21 %  
vysokoškolské14938,21 %38,21 %  
odborné s výučním listem4311,03 %11,03 %  
základní102,56 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste zákazníkem České spořitelny?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 5 let na otázku 3. Jak dlouho jste klientem České spořitelny?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11 - 15 let na otázku 3. Jak dlouho jste klientem České spořitelny?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 10 let na otázku 3. Jak dlouho jste klientem České spořitelny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 15 let na otázku 3. Jak dlouho jste klientem České spořitelny?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pro soukromé účely na otázku 4. Služeb České spořitelny využíváte:

4. Služeb České spořitelny využíváte:

 • odpověď pro soukromé účely:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 5 let na otázku 3. Jak dlouho jste klientem České spořitelny?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11 - 15 let na otázku 3. Jak dlouho jste klientem České spořitelny?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 15 let na otázku 3. Jak dlouho jste klientem České spořitelny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Jste zákazníkem České spořitelny?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 10 let na otázku 3. Jak dlouho jste klientem České spořitelny?

5. Jaká by podle Vás měla být ideální banka?

 • odpověď levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 1 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi perspektivní [1-2-3-4-5-6-7] neperspektivní: 7 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?
 • odpověď perspektivní [1-2-3-4-5-6-7] neperspektivní: 1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zodpovědná k živ. prostředí [1-2-3-4-5-6-7] nezodpovědná k živ. prostředí: 1 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 1 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi inovativní [1-2-3-4-5-6-7] tradiční: 1 na otázku 5. Jaká by podle Vás měla být ideální banka?

6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?

 • odpověď česká [1-2-3-4-5-6-7] zahraniční: 1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 1 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?
 • odpověď důvěryhodná [1-2-3-4-5-6-7] nedůvěryhodná: 1:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 1 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?
 • odpověď kvalitní [1-2-3-4-5-6-7] nekvalitní: 1:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 1 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?
 • odpověď levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 7:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi perspektivní [1-2-3-4-5-6-7] neperspektivní: 7 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?
 • odpověď perspektivní [1-2-3-4-5-6-7] neperspektivní: 1:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 1 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?
 • odpověď silná [1-2-3-4-5-6-7] slabá: 1:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 1 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?
 • odpověď spolehlivá [1-2-3-4-5-6-7] nespolehlivá: 1:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 1 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?
 • odpověď úspěšná [1-2-3-4-5-6-7] neúspěšná: 1:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 1 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?

7. Jaká kritéria jsou pro Vás při výběru banky důležitá? (1 - nejdůležitější, 5 - nejméně důležité)

 • odpověď perspektivita=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi levná [1-2-3-4-5-6-7] drahá: 1 na otázku 6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte značku Česká spořitelna?

2. Jste zákazníkem České spořitelny?

3. Jak dlouho jste klientem České spořitelny?

4. Služeb České spořitelny využíváte:

5. Jaká by podle Vás měla být ideální banka?

6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?

7. Jaká kritéria jsou pro Vás při výběru banky důležitá? (1 - nejdůležitější, 5 - nejméně důležité)

8. Určete oblast, se kterou si Českou spořitelnu spojujete nejvíce:

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte značku Česká spořitelna?

2. Jste zákazníkem České spořitelny?

3. Jak dlouho jste klientem České spořitelny?

4. Služeb České spořitelny využíváte:

5. Jaká by podle Vás měla být ideální banka?

6. Jak vnímáte značku Česká spořitelna?

7. Jaká kritéria jsou pro Vás při výběru banky důležitá? (1 - nejdůležitější, 5 - nejméně důležité)

8. Určete oblast, se kterou si Českou spořitelnu spojujete nejvíce:

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubínová, M.Česká spořitelna - vnímání značky (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ceska-sporitelna-vnimani-zna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.