Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proměna českého jazyka před kamerou po roce 1989

Proměna českého jazyka před kamerou po roce 1989

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Makovcová
Šetření:04. 03. 2015 - 01. 04. 2015
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):21 / 7.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníků je zjištění, jak společnost vnímá proměny českého jazyka ve vysílání české televize po roce 1989.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 40 let → konec dotazníku, 40 - 49 letotázka č. 2, 50 - 59 letotázka č. 2, 60 - 69 letotázka č. 2, 70 let a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 40 let3165,96 %65,96 %  
40 - 49 let1123,4 %23,4 %  
50 - 59 let48,51 %8,51 %  
60 - 69 let12,13 %2,13 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1062,5 %21,28 %  
muž637,5 %12,77 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské956,25 %19,15 %  
středoškolské s maturitou743,75 %14,89 %  

Graf

4. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16100 %34,04 %  

Graf

5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokumentární1275 %25,53 %  
zpravodajství1062,5 %21,28 %  
soutěže956,25 %19,15 %  
seriály743,75 %14,89 %  
inscenace637,5 %12,77 %  
záznamy divadelních představení425 %8,51 %  
revuální pořady doplňované filmovou a seriálovou tvorbou ze zahraniční produkce, a to převážně socialistických států425 %8,51 %  
publicistika318,75 %6,38 %  

Graf

6. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1593,75 %31,91 %  
ne16,25 %2,13 %  

Graf

7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpravodajství1386,67 %27,66 %  
dokumentární1280 %25,53 %  
seriály853,33 %17,02 %  
publicistika640 %12,77 %  
soutěže640 %12,77 %  
inscenace320 %6,38 %  
záznamy divadelních představení213,33 %4,26 %  
revuální pořady doplňované filmovou a seriálovou tvorbou ze zahraniční produkce, a to převážně ze zahraniční nabídky213,33 %4,26 %  

Graf

8. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1168,75 %23,4 %  
ano531,25 %10,64 %  

Graf

9. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1593,75 %31,91 %  
ne16,25 %2,13 %  

Graf

10. Zaznamenal(a) jste četnější používání anglicizmů po roce 1989, nebo před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častěji po roce 198916100 %34,04 %  

Graf

11. Myslíte si, že užívání spisovné češtiny v televizních pořadech před a po roce 1989 je rozdílné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spisovnější před rokem 19891593,75 %31,91 %  
téměř beze změn16,25 %2,13 %  

Graf

12. Domníváte se, že způsob vyjadřování moderátorů a případných hostů v TV pořadech ČT před rokem 1989 byl ovlivněn politickým režimem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1487,5 %29,79 %  
ne212,5 %4,26 %  

Graf

13. Bylo možné slyšet v zábavných pořadech před rokem 1989 jazyky zemí západního bloku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1168,75 %23,4 %  
ne531,25 %10,64 %  

Graf

14. Myslíte si, že styl mediálních dialogů je po roce 1989 „familiérnější?“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %27,66 %  
ne318,75 %6,38 %  

Graf

15. Domníváte se, že některá slova považována před rokem 1989 za nespisovná, jsou v současné době vnímána jako slova obecné/spisovné češtiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %27,66 %  
ne318,75 %6,38 %  

Graf

16. Myslíte si, že expresivní výrazy a hyperbola byly před rokem 1989 méně užívány než po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1275 %25,53 %  
užívání je stejné318,75 %6,38 %  
ne16,25 %2,13 %  

Graf

17. Vnímal(a) jste dikci mluveného slova ve vysílacích relací více před rokem 1989, nebo dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevidím rozdíl637,5 %12,77 %  
více po roce 1989637,5 %12,77 %  
více před rokem 1989425 %8,51 %  

Graf

18. Vnímáte pořady vysílané v TV před rokem 1989 spíše jako formální diskuse, nebo jako neformální setkání? (např. politické debaty)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše jako formální diskuze1487,5 %29,79 %  
spíše jako neformální setkání212,5 %4,26 %  

Graf

19. Vnímáte pořady vysílané v TV po roce 1989 spíše jako formální diskuse, nebo jako neformální setkání? (např. politické debaty)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše jako neformální setkání956,25 %19,15 %  
spíše jako formální diskuze743,75 %14,89 %  

Graf

20. Vnímáte změny, co se artikulace moderátorů týče před a po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevnímám změny, artikulace byla a je v pořádku637,5 %12,77 %  
ano, vnímám změny, artikulace je horší po roce 1989531,25 %10,64 %  
ano, vnímám změny, artikulace byla lepší před rokem 1989425 %8,51 %  
ne, nevnímám změny, artikulace byla a je špatná16,25 %2,13 %  

Graf

21. Vnímáte změny v užívání hezitačních zvuků a pazvuků (ehm, ee, hmm, odkašlávání) před a po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vnímám změny, hezitační zvuky se více užívají po roce 1989956,25 %19,15 %  
ne, nevnímám změny425 %8,51 %  
ano, vnímám změny, hezitační zvuky se více užívali před rokem 1989318,75 %6,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST před rokem 1989?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpravodajství na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST po roce 1989?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpravodajství na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů před rokem 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi častěji po roce 1989 na otázku 10. Zaznamenal(a) jste četnější používání anglicizmů po roce 1989, nebo před rokem 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spisovnější před rokem 1989 na otázku 11. Myslíte si, že užívání spisovné češtiny v televizních pořadech před a po roce 1989 je rozdílné?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Domníváte se, že způsob vyjadřování moderátorů a případných hostů v TV pořadech ČT před rokem 1989 byl ovlivněn politickým režimem?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Bylo možné slyšet v zábavných pořadech před rokem 1989 jazyky zemí západního bloku?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že styl mediálních dialogů je po roce 1989 „familiérnější?“
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Domníváte se, že některá slova považována před rokem 1989 za nespisovná, jsou v současné době vnímána jako slova obecné/spisovné češtiny?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Myslíte si, že expresivní výrazy a hyperbola byly před rokem 1989 méně užívány než po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše jako formální diskuze na otázku 18. Vnímáte pořady vysílané v TV před rokem 1989 spíše jako formální diskuse, nebo jako neformální setkání? (např. politické debaty)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 49 let na otázku 1. Kolik je Vám let?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 2. Jste:

5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?

 • odpověď dokumentární:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?

6. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST po roce 1989?

 • odpověď ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpravodajství na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 49 let na otázku 1. Kolik je Vám let?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST před rokem 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi častěji po roce 1989 na otázku 10. Zaznamenal(a) jste četnější používání anglicizmů po roce 1989, nebo před rokem 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spisovnější před rokem 1989 na otázku 11. Myslíte si, že užívání spisovné češtiny v televizních pořadech před a po roce 1989 je rozdílné?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Domníváte se, že způsob vyjadřování moderátorů a případných hostů v TV pořadech ČT před rokem 1989 byl ovlivněn politickým režimem?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše jako formální diskuze na otázku 18. Vnímáte pořady vysílané v TV před rokem 1989 spíše jako formální diskuse, nebo jako neformální setkání? (např. politické debaty)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že styl mediálních dialogů je po roce 1989 „familiérnější?“
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Domníváte se, že některá slova považována před rokem 1989 za nespisovná, jsou v současné době vnímána jako slova obecné/spisovné češtiny?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Myslíte si, že expresivní výrazy a hyperbola byly před rokem 1989 méně užívány než po roce 1989?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů před rokem 1989?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Bylo možné slyšet v zábavných pořadech před rokem 1989 jazyky zemí západního bloku?

7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?

 • odpověď dokumentární:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
 • odpověď zpravodajství:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že styl mediálních dialogů je po roce 1989 „familiérnější?“
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?

9. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů po roce 1989?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST před rokem 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi častěji po roce 1989 na otázku 10. Zaznamenal(a) jste četnější používání anglicizmů po roce 1989, nebo před rokem 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST po roce 1989?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spisovnější před rokem 1989 na otázku 11. Myslíte si, že užívání spisovné češtiny v televizních pořadech před a po roce 1989 je rozdílné?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Domníváte se, že způsob vyjadřování moderátorů a případných hostů v TV pořadech ČT před rokem 1989 byl ovlivněn politickým režimem?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše jako formální diskuze na otázku 18. Vnímáte pořady vysílané v TV před rokem 1989 spíše jako formální diskuse, nebo jako neformální setkání? (např. politické debaty)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpravodajství na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že styl mediálních dialogů je po roce 1989 „familiérnější?“
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Domníváte se, že některá slova považována před rokem 1989 za nespisovná, jsou v současné době vnímána jako slova obecné/spisovné češtiny?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Myslíte si, že expresivní výrazy a hyperbola byly před rokem 1989 méně užívány než po roce 1989?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů před rokem 1989?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Bylo možné slyšet v zábavných pořadech před rokem 1989 jazyky zemí západního bloku?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 49 let na otázku 1. Kolik je Vám let?

10. Zaznamenal(a) jste četnější používání anglicizmů po roce 1989, nebo před rokem 1989?

 • odpověď častěji po roce 1989:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST před rokem 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpravodajství na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpravodajství na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů před rokem 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spisovnější před rokem 1989 na otázku 11. Myslíte si, že užívání spisovné češtiny v televizních pořadech před a po roce 1989 je rozdílné?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Domníváte se, že způsob vyjadřování moderátorů a případných hostů v TV pořadech ČT před rokem 1989 byl ovlivněn politickým režimem?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Bylo možné slyšet v zábavných pořadech před rokem 1989 jazyky zemí západního bloku?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že styl mediálních dialogů je po roce 1989 „familiérnější?“
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Domníváte se, že některá slova považována před rokem 1989 za nespisovná, jsou v současné době vnímána jako slova obecné/spisovné češtiny?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Myslíte si, že expresivní výrazy a hyperbola byly před rokem 1989 méně užívány než po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše jako formální diskuze na otázku 18. Vnímáte pořady vysílané v TV před rokem 1989 spíše jako formální diskuse, nebo jako neformální setkání? (např. politické debaty)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 49 let na otázku 1. Kolik je Vám let?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 2. Jste:

11. Myslíte si, že užívání spisovné češtiny v televizních pořadech před a po roce 1989 je rozdílné?

 • odpověď spisovnější před rokem 1989:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpravodajství na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Bylo možné slyšet v zábavných pořadech před rokem 1989 jazyky zemí západního bloku?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Myslíte si, že expresivní výrazy a hyperbola byly před rokem 1989 méně užívány než po roce 1989?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 49 let na otázku 1. Kolik je Vám let?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST před rokem 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi častěji po roce 1989 na otázku 10. Zaznamenal(a) jste četnější používání anglicizmů po roce 1989, nebo před rokem 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Domníváte se, že způsob vyjadřování moderátorů a případných hostů v TV pořadech ČT před rokem 1989 byl ovlivněn politickým režimem?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše jako formální diskuze na otázku 18. Vnímáte pořady vysílané v TV před rokem 1989 spíše jako formální diskuse, nebo jako neformální setkání? (např. politické debaty)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpravodajství na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že styl mediálních dialogů je po roce 1989 „familiérnější?“
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Domníváte se, že některá slova považována před rokem 1989 za nespisovná, jsou v současné době vnímána jako slova obecné/spisovné češtiny?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů před rokem 1989?

12. Domníváte se, že způsob vyjadřování moderátorů a případných hostů v TV pořadech ČT před rokem 1989 byl ovlivněn politickým režimem?

 • odpověď ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše jako formální diskuze na otázku 18. Vnímáte pořady vysílané v TV před rokem 1989 spíše jako formální diskuse, nebo jako neformální setkání? (např. politické debaty)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Myslíte si, že expresivní výrazy a hyperbola byly před rokem 1989 méně užívány než po roce 1989?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů před rokem 1989?

14. Myslíte si, že styl mediálních dialogů je po roce 1989 „familiérnější?“

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 2. Jste:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpravodajství na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Domníváte se, že některá slova považována před rokem 1989 za nespisovná, jsou v současné době vnímána jako slova obecné/spisovné češtiny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů před rokem 1989?

15. Domníváte se, že některá slova považována před rokem 1989 za nespisovná, jsou v současné době vnímána jako slova obecné/spisovné češtiny?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 2. Jste:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že styl mediálních dialogů je po roce 1989 „familiérnější?“

18. Vnímáte pořady vysílané v TV před rokem 1989 spíše jako formální diskuse, nebo jako neformální setkání? (např. politické debaty)

 • odpověď spíše jako formální diskuze:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Domníváte se, že způsob vyjadřování moderátorů a případných hostů v TV pořadech ČT před rokem 1989 byl ovlivněn politickým režimem?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumentární na otázku 7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů před rokem 1989?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jste:

4. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST před rokem 1989?

5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?

6. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST po roce 1989?

7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?

8. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů před rokem 1989?

9. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů po roce 1989?

10. Zaznamenal(a) jste četnější používání anglicizmů po roce 1989, nebo před rokem 1989?

11. Myslíte si, že užívání spisovné češtiny v televizních pořadech před a po roce 1989 je rozdílné?

12. Domníváte se, že způsob vyjadřování moderátorů a případných hostů v TV pořadech ČT před rokem 1989 byl ovlivněn politickým režimem?

13. Bylo možné slyšet v zábavných pořadech před rokem 1989 jazyky zemí západního bloku?

14. Myslíte si, že styl mediálních dialogů je po roce 1989 „familiérnější?“

15. Domníváte se, že některá slova považována před rokem 1989 za nespisovná, jsou v současné době vnímána jako slova obecné/spisovné češtiny?

16. Myslíte si, že expresivní výrazy a hyperbola byly před rokem 1989 méně užívány než po roce 1989?

18. Vnímáte pořady vysílané v TV před rokem 1989 spíše jako formální diskuse, nebo jako neformální setkání? (např. politické debaty)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jste:

4. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST před rokem 1989?

5. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) nejraději?

6. Sledoval(a) jste pravidelně některé typy pořadů ČST po roce 1989?

7. Jaké typy pořadů jste sledoval(a) po roce 1989?

8. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů před rokem 1989?

9. Zaznamenal(a) jste používání vulgarismů po roce 1989?

10. Zaznamenal(a) jste četnější používání anglicizmů po roce 1989, nebo před rokem 1989?

11. Myslíte si, že užívání spisovné češtiny v televizních pořadech před a po roce 1989 je rozdílné?

12. Domníváte se, že způsob vyjadřování moderátorů a případných hostů v TV pořadech ČT před rokem 1989 byl ovlivněn politickým režimem?

13. Bylo možné slyšet v zábavných pořadech před rokem 1989 jazyky zemí západního bloku?

14. Myslíte si, že styl mediálních dialogů je po roce 1989 „familiérnější?“

15. Domníváte se, že některá slova považována před rokem 1989 za nespisovná, jsou v současné době vnímána jako slova obecné/spisovné češtiny?

16. Myslíte si, že expresivní výrazy a hyperbola byly před rokem 1989 méně užívány než po roce 1989?

18. Vnímáte pořady vysílané v TV před rokem 1989 spíše jako formální diskuse, nebo jako neformální setkání? (např. politické debaty)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Makovcová, L.Proměna českého jazyka před kamerou po roce 1989 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://cestina-v-tv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.