Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestování s cestovní kanceláří

Cestování s cestovní kanceláří

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Bauerová
Šetření:08. 11. 2011 - 04. 12. 2011
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zjišťující  postavení cestovních kanceláří na trhu cestovního ruchu

Odpovědi respondentů

1. Jaký způsob cestování preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve skupině7259,5 %59,5 %  
sám 3428,1 %28,1 %  
s dětmi1512,4 %12,4 %  

Graf

2. Při výběru dovolené dávat přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájezdům z katalogu6755,37 %55,37 %  
zájezdům tzv. na míru5444,63 %44,63 %  

Graf

3. Při cestování využíváte služeb cestovní kanceláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7662,81 %62,81 %  
ne4537,19 %37,19 %  

Graf

4. Domníváte se, že cestovní kancelář je nezbytná pro celý cestovní ruch a pro vás osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7360,33 %60,33 %  
ano4839,67 %39,67 %  

Graf

5. Jaký faktor je pro vás důležitý při výběru cestovní kanceláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní zkušenost z minulých let4839,67 %39,67 %  
možnost návštěvy pobočky nebo přímo cestovní kanceláře3730,58 %30,58 %  
reference od přátel3629,75 %29,75 %  

Graf

6. Co je pro vás důležité při posouzení serioznosti CK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dodržení smlouvy5242,98 %42,98 %  
pojištění proti úpadku4133,88 %33,88 %  
uvedení pravdivých cen2823,14 %23,14 %  

Graf

7. Z jakého důvodu jste ochotni využít opakovaně služeb jedné cestovní kanceláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
profesionalita zaměstnanců CK6251,24 %51,24 %  
atraktivita poslední nabídky5343,8 %43,8 %  
omezená nabídka konkrétního produktu na trhu cestovního ruchu64,96 %4,96 %  

Graf

8. Od pracovníků cestovní kanceláře očekáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
profesionalitu8066,12 %66,12 %  
vstřícnost2923,97 %23,97 %  
rychlý průběh vyřízení vaší žádosti129,92 %9,92 %  

Graf

9. Odradí vás neprofesionální přístup pracovníků CK od plánovaného nákupu zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11090,91 %90,91 %  
ne119,09 %9,09 %  

Graf

10. Co ovlivní vaše rozhodnutí pro výběr zájezdu kromě ceny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
atraktivita nabídky8771,9 %71,9 %  
profesionální přístup pracovníků CK 3428,1 %28,1 %  

Graf

11. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10183,47 %83,47 %  
muž2016,53 %16,53 %  

Graf

12. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let8469,42 %69,42 %  
do 40 let2218,18 %18,18 %  
nad 50 let 97,44 %7,44 %  
do 50 let64,96 %4,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Při výběru dovolené dávat přednost?

  • odpověď zájezdům z katalogu:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Odradí vás neprofesionální přístup pracovníků CK od plánovaného nákupu zájezdu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký způsob cestování preferujete?

2. Při výběru dovolené dávat přednost?

3. Při cestování využíváte služeb cestovní kanceláře?

4. Domníváte se, že cestovní kancelář je nezbytná pro celý cestovní ruch a pro vás osobně?

5. Jaký faktor je pro vás důležitý při výběru cestovní kanceláře?

6. Co je pro vás důležité při posouzení serioznosti CK?

7. Z jakého důvodu jste ochotni využít opakovaně služeb jedné cestovní kanceláře?

8. Od pracovníků cestovní kanceláře očekáváte?

9. Odradí vás neprofesionální přístup pracovníků CK od plánovaného nákupu zájezdu?

10. Co ovlivní vaše rozhodnutí pro výběr zájezdu kromě ceny?

11. Jste?

12. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký způsob cestování preferujete?

2. Při výběru dovolené dávat přednost?

3. Při cestování využíváte služeb cestovní kanceláře?

4. Domníváte se, že cestovní kancelář je nezbytná pro celý cestovní ruch a pro vás osobně?

5. Jaký faktor je pro vás důležitý při výběru cestovní kanceláře?

6. Co je pro vás důležité při posouzení serioznosti CK?

7. Z jakého důvodu jste ochotni využít opakovaně služeb jedné cestovní kanceláře?

8. Od pracovníků cestovní kanceláře očekáváte?

9. Odradí vás neprofesionální přístup pracovníků CK od plánovaného nákupu zájezdu?

10. Co ovlivní vaše rozhodnutí pro výběr zájezdu kromě ceny?

11. Jste?

12. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bauerová, B.Cestování s cestovní kanceláří (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cestovani-s-cestovni-kancela.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.