Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestování vozíčkářů v ČR

Cestování vozíčkářů v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Borýsková
Šetření:16. 04. 2012 - 23. 04. 2012
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Bakalářského studia na VŠO a píši Bakalářskou práci na téma Cestování vozíčkářů.

Prosím abyste si našli čas a vyplnili mi dotazník.

Předem děkuji Zuzana Borýsková

Odpovědi respondentů

1. Jste vozíčkář?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3652,17 %52,17 %  
Ne3347,83 %47,83 %  

Graf

2. 2. Využíváte městskou hromadnou dopravu v Praze(dále už jen MHD) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně3347,83 %47,83 %  
Ano denně2739,13 %39,13 %  
Ne nikdy913,04 %13,04 %  

Graf

3. 3. Jaký dopravní prostředek v MHD v Praze využíváte nejčastěji a nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Metro4159,42 %59,42 %  
Autobus1014,49 %14,49 %  
Tramvaj1014,49 %14,49 %  
Speciální linky68,7 %8,7 %  
Vlak22,9 %2,9 %  

Graf

4. 4. Myslíte si, že je Pražská MHD komfortní pro vozíčkáře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6188,41 %88,41 %  
Ano811,59 %11,59 %  

Graf

5. 5. Navštívil/a jste někdy Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4768,12 %68,12 %  
Ano1623,19 %23,19 %  
Navštívil/a jsem podobné muzeum68,7 %8,7 %  

Graf

6. Byla prohlídka dobře dostupná na vozíku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1557,69 %21,74 %  
Ano1142,31 %15,94 %  

Graf

7. 7. Doporučte prosím opravná opatření pro lepší dostupnost skanzenu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bezbarierový vstuv do všech prohlídkových domů.

cesta do spodní části skanzenu je obtížná

chybá najezdy do chalup

lepsi nájezdy do chalup

návštěva nebyla bezbariérová ale šloprohlídku projít

prohlídka se v celku dala

S názvem muzea se zde setkávám poprvé. Chybí mi u některých otázek ještě další možnosti odpovědi. U otázky č.4 třeba odpovídám ANO, protože MHD v Praze vůči ostatním městům je "skoro Boží" ale vůči svému významu hlavního města je to samozřejmě OSTUDA České republiky.

V některých částech skanzenu bych přivítala nájezdové rampy. Byla jsem, jako doprovod vozíčkáře a do některých míst (chalup) jsme se nedostali. Chválím velký zájem, snahu a úsilí pracovníků skanzenu, zpřístupnit skanzen i vozíčkářům. Velmi se nám líbila velikonoční výzdoba.

8. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4159,42 %59,42 %  
Muž2840,58 %40,58 %  

Graf

9. Váš Věk je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let2536,23 %36,23 %  
36 - 45 let1927,54 %27,54 %  
26 - 35 let1927,54 %27,54 %  
46 a více let68,7 %8,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste vozíčkář?

  • odpověď Ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Byla prohlídka dobře dostupná na vozíku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste vozíčkář?

2. 2. Využíváte městskou hromadnou dopravu v Praze(dále už jen MHD) ?

3. 3. Jaký dopravní prostředek v MHD v Praze využíváte nejčastěji a nejraději?

4. 4. Myslíte si, že je Pražská MHD komfortní pro vozíčkáře?

5. 5. Navštívil/a jste někdy Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem?

6. Byla prohlídka dobře dostupná na vozíku?

8. Jste?

9. Váš Věk je?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste vozíčkář?

2. 2. Využíváte městskou hromadnou dopravu v Praze(dále už jen MHD) ?

3. 3. Jaký dopravní prostředek v MHD v Praze využíváte nejčastěji a nejraději?

4. 4. Myslíte si, že je Pražská MHD komfortní pro vozíčkáře?

5. 5. Navštívil/a jste někdy Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem?

6. Byla prohlídka dobře dostupná na vozíku?

8. Jste?

9. Váš Věk je?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Borýsková, Z.Cestování vozíčkářů v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cestovani-vozickaru-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.