Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch na Broumovsku

Cestovní ruch na Broumovsku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Šrůtková
Šetření:26. 02. 2011 - 13. 03. 2011
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.97
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

žádám vás o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky použiji ve své bakalářské práci s názvem Možnosti trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu na Broumovsku.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o Broumovsku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6798,53 %98,53 %  
ne11,47 %1,47 %  

Graf

2. Byli jste někdy na Broumovsku za účelem dovolené nebo výletu? (pokud ne, otázky č.3 - 8, prosím, vynechte)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5783,82 %83,82 %  
ne1116,18 %16,18 %  

Graf

3. Jaká místa jste na Broumovsku navštívili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adršpašské skály5187,93 %75 %  
Ostaš4272,41 %61,76 %  
Teplické skály4170,69 %60,29 %  
Broumovské stěny3967,24 %57,35 %  
některé z měst3458,62 %50 %  
jiné1525,86 %22,06 %  

Graf

4. Jak jste se o možnosti strávit volný čas právě na Broumovsku dozvěděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na doporučení4072,73 %58,82 %  
jiné2240 %32,35 %  
internet916,36 %13,24 %  
tisk59,09 %7,35 %  
televize35,45 %4,41 %  
rádio11,82 %1,47 %  

Graf

5. O kolikadenní pobyt se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 dny3461,82 %50 %  
3 - 6 dní1527,27 %22,06 %  
týden a více610,91 %8,82 %  

Graf

6. Jakým způsobem jste se dopravovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
auto4578,95 %66,18 %  
vlak4171,93 %60,29 %  
autobus2035,09 %29,41 %  
kolo1933,33 %27,94 %  
jiné712,28 %10,29 %  

Graf

7. Byli jste zde spokojeni?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5498,18 %79,41 %  
ne11,82 %1,47 %  

Graf

8. Přijeli byste sem znovu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5798,28 %83,82 %  
ne11,72 %1,47 %  

Graf

9. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 255580,88 %80,88 %  
26 - 30710,29 %10,29 %  
31 - 4045,88 %5,88 %  
41 - 5011,47 %1,47 %  
51 - 6011,47 %1,47 %  

Graf

10. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4160,29 %60,29 %  
muž2739,71 %39,71 %  

Graf

11. Odkud jste? (kraj)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Královéhradecký4058,82 %58,82 %  
Zlínský68,82 %8,82 %  
Praha57,35 %7,35 %  
Liberecký45,88 %5,88 %  
Pardubický45,88 %5,88 %  
Středočeský22,94 %2,94 %  
Jihočeský22,94 %2,94 %  
Jihomoravský22,94 %2,94 %  
Vysočina11,47 %1,47 %  
Ústecký11,47 %1,47 %  
Plzeňský11,47 %1,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaká místa jste na Broumovsku navštívili?

  • odpověď Ostaš:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolo na otázku 6. Jakým způsobem jste se dopravovali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy o Broumovsku?

2. Byli jste někdy na Broumovsku za účelem dovolené nebo výletu? (pokud ne, otázky č.3 - 8, prosím, vynechte)

3. Jaká místa jste na Broumovsku navštívili?

4. Jak jste se o možnosti strávit volný čas právě na Broumovsku dozvěděli?

5. O kolikadenní pobyt se jednalo?

6. Jakým způsobem jste se dopravovali?

7. Byli jste zde spokojeni?

8. Přijeli byste sem znovu?

9. Do jaké věkové kategorie patříte?

10. Jaké je vaše pohlaví?

11. Odkud jste? (kraj)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy o Broumovsku?

2. Byli jste někdy na Broumovsku za účelem dovolené nebo výletu? (pokud ne, otázky č.3 - 8, prosím, vynechte)

3. Jaká místa jste na Broumovsku navštívili?

4. Jak jste se o možnosti strávit volný čas právě na Broumovsku dozvěděli?

5. O kolikadenní pobyt se jednalo?

6. Jakým způsobem jste se dopravovali?

7. Byli jste zde spokojeni?

8. Přijeli byste sem znovu?

9. Do jaké věkové kategorie patříte?

10. Jaké je vaše pohlaví?

11. Odkud jste? (kraj)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šrůtková, P.Cestovní ruch na Broumovsku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cestovni-ruch-na-broumovsku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.