Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chemické látky v potravinách

Chemické látky v potravinách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Peřina
Šetření:11. 11. 2015 - 18. 11. 2015
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

občas nás sdělovací prostředky informují o škodlivosti některých potravin. V minulosti se už jednalo o náhražkách hovězího masa masem koňským, technické soli z Polska, hormonech v kuřecím mase nebo škodlivosti umělých sladidel. Bez ohledu na skutečnost a pozadí těchto zpráv nás nepochybně ovlivňují v tom, co upřednostňujeme při svých nákupech a co ve výsledku také jíme.

Prosím touto cestou o krátké vyplnění dotazníku, který je zaměřen na postoje k chemickým látkám v potravinách.

Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4765,28 %65,28 %  
muž2534,72 %34,72 %  

Graf

2. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24811,76 %11,11 %  
2568,82 %8,33 %  
1768,82 %8,33 %  
2268,82 %8,33 %  
2657,35 %6,94 %  
2845,88 %5,56 %  
2334,41 %4,17 %  
3034,41 %4,17 %  
4634,41 %4,17 %  
1834,41 %4,17 %  
ostatní odpovědi 44
21
48
37
34
20
32
49
42
45
15
27
47
19
16
36
14
2130,88 %29,17 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.02
Minimum:17
Maximum:47
Variační rozpětí:30
Rozptyl:70.87
Směrodatná odchylka:8.42
Medián:25
Modus:24

Graf

3. Povolání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující (pracujícím není student s přívýdělkem)2940,28 %40,28 %  
student vysoké školy2636,11 %36,11 %  
student střední škkoly1216,67 %16,67 %  
důchodce45,56 %5,56 %  
žák základní školy11,39 %1,39 %  

Graf

4. Již jsem se setkal(a) s těmito problémy:

Vysvětlivka

pesticidy: látky používané v zemědělství k ochraně rostlin před škůdci

herbicidy: látky používané v zemědělství k omezení výskytů plevelnatých rostlin

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
É-čka6396,92 %87,5 %  
barviva5584,62 %76,39 %  
antibiotika5178,46 %70,83 %  
pesticidy5178,46 %70,83 %  
emulgátory5178,46 %70,83 %  
hormony4975,38 %68,06 %  
herbicidy3553,85 %48,61 %  
dioxiny1929,23 %26,39 %  

Graf

5. Informace o chemických látkách v potravinách mě znepokojují.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3041,67 %41,67 %  
spíše souhlasím2331,94 %31,94 %  
spíše nesouhlasím1318,06 %18,06 %  
nesouhlasím45,56 %5,56 %  
nevím22,78 %2,78 %  

Graf

6. Informace, které se dozvídám o chemických látkách v potravinách mě ovlivňují při nákupu potravin.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3954,17 %54,17 %  
spíše souhlasím2129,17 %29,17 %  
spíše nesouhlasím79,72 %9,72 %  
nevím34,17 %4,17 %  
nesouhlasím22,78 %2,78 %  

Graf

7. Problematiku chemických látek v potravinách soustavně sleduji.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4765,28 %65,28 %  
ne2534,72 %34,72 %  

Graf

8. Uvítala bych více informací o chemických látkách v potravinách

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6184,72 %84,72 %  
ne1115,28 %15,28 %  

Graf

9. Kvůli nebezpečí chemických látek v potravinách jsem výrazně omezil některou z těchto potravin.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cukroviny3664,29 %50 %  
zákusky2951,79 %40,28 %  
chlebíčky2850 %38,89 %  
bagety2850 %38,89 %  
buchty a koláče2341,07 %31,94 %  
zmrzlinu2137,5 %29,17 %  
pop-corn1730,36 %23,61 %  
drůbež1730,36 %23,61 %  
jogurty1628,57 %22,22 %  
cukr1628,57 %22,22 %  
rohlíky1425 %19,44 %  
maso1323,21 %18,06 %  
chleba1221,43 %16,67 %  
sýry916,07 %12,5 %  
mléko814,29 %11,11 %  
ryby712,5 %9,72 %  
med610,71 %8,33 %  
máslo58,93 %6,94 %  
ovoce58,93 %6,94 %  
zeleninu47,14 %5,56 %  
luštěniny11,79 %1,39 %  

Graf

10. Lékařem mi již bylo diagnostikováno jakékoliv onemocnění v souvislosti s příjmem potravy.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6387,5 %87,5 %  
ano912,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

  • odpověď < 14 - 20 >:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi student střední škkoly na otázku 3. Povolání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Povolání

4. Již jsem se setkal(a) s těmito problémy:

5. Informace o chemických látkách v potravinách mě znepokojují.

6. Informace, které se dozvídám o chemických látkách v potravinách mě ovlivňují při nákupu potravin.

7. Problematiku chemických látek v potravinách soustavně sleduji.

8. Uvítala bych více informací o chemických látkách v potravinách

9. Kvůli nebezpečí chemických látek v potravinách jsem výrazně omezil některou z těchto potravin.

10. Lékařem mi již bylo diagnostikováno jakékoliv onemocnění v souvislosti s příjmem potravy.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Povolání

4. Již jsem se setkal(a) s těmito problémy:

5. Informace o chemických látkách v potravinách mě znepokojují.

6. Informace, které se dozvídám o chemických látkách v potravinách mě ovlivňují při nákupu potravin.

7. Problematiku chemických látek v potravinách soustavně sleduji.

8. Uvítala bych více informací o chemických látkách v potravinách

9. Kvůli nebezpečí chemických látek v potravinách jsem výrazně omezil některou z těchto potravin.

10. Lékařem mi již bylo diagnostikováno jakékoliv onemocnění v souvislosti s příjmem potravy.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Peřina, A.Chemické látky v potravinách (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://chemicke-latky-v-potravinach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.