Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kdo nepije s námi, pije proti nám

Kdo nepije s námi, pije proti nám

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Von Dráčková
Šetření:12. 11. 2021 - 26. 11. 2021
Počet respondentů:321
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o vyplnění dotazníku pravdivě a nejlépe v podnapilém stavu.

Odpovědi respondentů

1. Do které věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Méně než 15 letotázka č. 2, 15-18 letotázka č. 2, 19-27 letotázka č. 2, 27-45 letotázka č. 2, 46 a více letotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-27 let15648,6 %48,6 %  
27-45 let9529,6 %29,6 %  
15-18 let4614,33 %14,33 %  
46 a více let226,85 %6,85 %  
Méně než 15 let20,62 %0,62 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 3, Ženaotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17052,96 %52,96 %  
Muž15147,04 %47,04 %  

Graf

3. Z jaké části republiky jste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čechy24478,21 %76,01 %  
Morava5718,27 %17,76 %  
Slezsko113,53 %3,43 %  

Graf

4. Nejvyšší dokončené/probíhající stadium:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 5, Střední-SOUotázka č. 5, Střední s maturitouotázka č. 5, Vysoké-tříletéotázka č. 5, Vysoké- pětiletéotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou12238,01 %38,01 %  
Vysoké-tříleté9730,22 %30,22 %  
Vysoké- pětileté6620,56 %20,56 %  
Základní247,48 %7,48 %  
Střední-SOU123,74 %3,74 %  

Graf

5. V kolika letech jste poprvé ochutnal/a alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Méně než 6 letotázka č. 6, 6-8 letotázka č. 6, 9-12 letotázka č. 6, 13-15 letotázka č. 6, 16-17 letotázka č. 6, 18 a více letotázka č. 6, nikdyotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13-15 let12037,38 %37,38 %  
9-12 let7122,12 %22,12 %  
16-17 let4514,02 %14,02 %  
Méně než 6 let4112,77 %12,77 %  
6-8 let268,1 %8,1 %  
18 a více let103,12 %3,12 %  
nikdy82,49 %2,49 %  

Graf

6. Jak jste se k alkoholu dostal/a, při vaší první zkušeností s ním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Od rodičů/příbuznýchotázka č. 7, Od přátelotázka č. 7, Sámotázka č. 7, Omylemotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od rodičů/příbuzných19762,94 %61,37 %  
Od přátel9530,35 %29,6 %  
Sám154,79 %4,67 %  
Omylem61,92 %1,87 %  

Graf

7. Kdy jste poprvé ochutnal/a alkohol z vaší iniciativy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Méně než 13 letotázka č. 8, 13-15 letotázka č. 8, 16-17 letotázka č. 8, 18 a více letotázka č. 8, nikdyotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13-15 let16251,76 %50,47 %  
16-17 let8326,52 %25,86 %  
18 a více let4113,1 %12,77 %  
Méně než 13 let278,63 %8,41 %  

Graf

8. Jaký byl účel vašeho prvního alkoholického dobrodružství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Oslavaotázka č. 9, Zapíjení žaluotázka č. 9, Zvědavost z chutiotázka č. 9, Zvědavost z opilostiotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oslava12640,26 %39,25 %  
Zvědavost z chuti10734,19 %33,33 %  
Zvědavost z opilosti7423,64 %23,05 %  
Zapíjení žalu61,92 %1,87 %  

Graf

9. Chtěli jste po této zkušenosti konzumovat alkohol znovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 10, Anootázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22872,84 %71,03 %  
Ne8527,16 %26,48 %  

Graf

10. Jak často v posledním roce pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Každý denotázka č. 11, Každý druhý denotázka č. 11, Dvakrát týdněotázka č. 11, Jednou týdněotázka č. 11, Jednou měsíčněotázka č. 11, Méněotázka č. 11, Vůbecotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou týdně7724,6 %23,99 %  
Jednou měsíčně6019,17 %18,69 %  
Dvakrát týdně5316,93 %16,51 %  
Méně5216,61 %16,2 %  
Každý druhý den309,58 %9,35 %  
Vůbec257,99 %7,79 %  
Každý den165,11 %4,98 %  

Graf

11. Jak často jste pili alkohol v době svého největšího alkoholického rozkvětu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Každý denotázka č. 12, Každý druhý denotázka č. 12, Dvakrát týdněotázka č. 12, Jednou týdněotázka č. 12, Jednou měsíčněotázka č. 12, Méněotázka č. 12, Vůbecotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den7122,68 %22,12 %  
Dvakrát týdně6621,09 %20,56 %  
Jednou týdně6019,17 %18,69 %  
Každý druhý den5116,29 %15,89 %  
Jednou měsíčně309,58 %9,35 %  
Méně268,31 %8,1 %  
Vůbec92,88 %2,8 %  

Graf

12. Jaký je váš oblíbeny druh alkoholu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pivo12641,72 %39,25 %  
Víno8327,48 %25,86 %  
Destiláty4715,56 %14,64 %  
Jiné3611,92 %11,21 %  
Pálenky103,31 %3,12 %  

Graf

13. Měli jste někdy z alkoholu výpadek paměti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 14, Jednouotázka č. 14, Vícekrátotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícekrát14046,05 %43,61 %  
Ne10133,22 %31,46 %  
Jednou6320,72 %19,63 %  

Graf

14. Je alkohol běžnou částí vašeho života, nebo vyjímkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžnou součástí16254 %50,47 %  
Vyjímkou13846 %42,99 %  

Graf

15. Řídili jste někdy pod vlivem alkoholu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24781,79 %76,95 %  
Ano4815,89 %14,95 %  
Nevím72,32 %2,18 %  

Graf

16. Z jakého důvodu nepijete alkohol?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechutná mi320 %0,93 %  
z morálních důvodů16,67 %0,31 %  
Bavit se dokážu i bez toho a nechutná mi to16,67 %0,31 %  
Nechutná mi, umím se bavit i bez něj, nesnáším opilé lidi16,67 %0,31 %  
věk, nechutná mi to, ztráta peněz i rozumu16,67 %0,31 %  
Nevidím k tomu žádný důvod, proč bych měl 16,67 %0,31 %  
Nechutná mi a akorát to ničí zdraví, není o co stát16,67 %0,31 %  
- Zravotní důvody nespojené s alkoholem16,67 %0,31 %  
nevim16,67 %0,31 %  
nechutná mi, přijde mi zbytečný16,67 %0,31 %  
ostatní odpovědi zdraví
Nechutná mi, to jak voní mě odrazuje (smrdí mi), a zdravotní stav (epileptik)
Vidím, ako hlúpo sa správajú ľudia čo ho pijú a koľko to stojí peňazí.
320 %0,93 % 

Graf

17. Nepřipadá vám, že vás abstinování omezuje v komunikaci a zábavě s přáteli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1487,5 %4,36 %  
Ano212,5 %0,62 %  

Graf

18. Máte v okolí nějakého člověka, který byl na léčení.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24877,5 %77,26 %  
Ano7222,5 %22,43 %  

Graf

19. Máte v okolí nějakého člověka, který by podle vašeho názoru měl jít na léčení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17856,51 %55,45 %  
Ano13743,49 %42,68 %  

Graf

20. Kolik procent lidí, podle vás, požívá alkohol alespoň jednou týdně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61-75%10131,76 %31,46 %  
46-60%8627,04 %26,79 %  
76-85%6921,7 %21,5 %  
30-45%278,49 %8,41 %  
86 a více%257,86 %7,79 %  
Méně než 30%103,14 %3,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jak jste se k alkoholu dostal/a, při vaší první zkušeností s ním?

 • odpověď Od rodičů/příbuzných:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-8 let na otázku 5. V kolika letech jste poprvé ochutnal/a alkohol?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 6 let na otázku 5. V kolika letech jste poprvé ochutnal/a alkohol?

7. Kdy jste poprvé ochutnal/a alkohol z vaší iniciativy?

 • odpověď 18 a více let:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 a více let na otázku 5. V kolika letech jste poprvé ochutnal/a alkohol?

14. Je alkohol běžnou částí vašeho života, nebo vyjímkou?

 • odpověď Běžnou součástí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý druhý den na otázku 10. Jak často v posledním roce pijete alkohol?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý den na otázku 10. Jak často v posledním roce pijete alkohol?
 • odpověď Vyjímkou:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně na otázku 10. Jak často v posledním roce pijete alkohol?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně na otázku 11. Jak často jste pili alkohol v době svého největšího alkoholického rozkvětu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do které věkové skupiny patříte?

2. Pohlaví:

3. Z jaké části republiky jste?

4. Nejvyšší dokončené/probíhající stadium:

5. V kolika letech jste poprvé ochutnal/a alkohol?

6. Jak jste se k alkoholu dostal/a, při vaší první zkušeností s ním?

7. Kdy jste poprvé ochutnal/a alkohol z vaší iniciativy?

8. Jaký byl účel vašeho prvního alkoholického dobrodružství?

9. Chtěli jste po této zkušenosti konzumovat alkohol znovu?

10. Jak často v posledním roce pijete alkohol?

11. Jak často jste pili alkohol v době svého největšího alkoholického rozkvětu?

12. Jaký je váš oblíbeny druh alkoholu?

13. Měli jste někdy z alkoholu výpadek paměti?

14. Je alkohol běžnou částí vašeho života, nebo vyjímkou?

15. Řídili jste někdy pod vlivem alkoholu?

17. Nepřipadá vám, že vás abstinování omezuje v komunikaci a zábavě s přáteli?

18. Máte v okolí nějakého člověka, který byl na léčení.

19. Máte v okolí nějakého člověka, který by podle vašeho názoru měl jít na léčení?

20. Kolik procent lidí, podle vás, požívá alkohol alespoň jednou týdně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do které věkové skupiny patříte?

2. Pohlaví:

3. Z jaké části republiky jste?

4. Nejvyšší dokončené/probíhající stadium:

5. V kolika letech jste poprvé ochutnal/a alkohol?

6. Jak jste se k alkoholu dostal/a, při vaší první zkušeností s ním?

7. Kdy jste poprvé ochutnal/a alkohol z vaší iniciativy?

8. Jaký byl účel vašeho prvního alkoholického dobrodružství?

9. Chtěli jste po této zkušenosti konzumovat alkohol znovu?

10. Jak často v posledním roce pijete alkohol?

11. Jak často jste pili alkohol v době svého největšího alkoholického rozkvětu?

12. Jaký je váš oblíbeny druh alkoholu?

13. Měli jste někdy z alkoholu výpadek paměti?

14. Je alkohol běžnou částí vašeho života, nebo vyjímkou?

15. Řídili jste někdy pod vlivem alkoholu?

17. Nepřipadá vám, že vás abstinování omezuje v komunikaci a zábavě s přáteli?

18. Máte v okolí nějakého člověka, který byl na léčení.

19. Máte v okolí nějakého člověka, který by podle vašeho názoru měl jít na léčení?

20. Kolik procent lidí, podle vás, požívá alkohol alespoň jednou týdně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Von Dráčková, H.Kdo nepije s námi, pije proti nám (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://chlast-slast.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.