Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chování zvyšující dopady klimatické změny (experiment)

Chování zvyšující dopady klimatické změny (experiment)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:01. 10. 2014 - 08. 10. 2014
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):47 / 27.44
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je zkoumat každodenní chování a postoje související s emisemi skleníkových plynů. Výzkum je realizován Dr. Janem Urbanem, který působí na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a na katedře HEN Masarykovy Univerzity v Brně.

 

Tohoto výzkumu se může zúčastnit jakýkoli uživatel internetu.

 

Výzkum probíhá následovně: budete požádáni, abyste uvedli, jak často děláte různé aktivity související s emisemi skleníkových plynů. Následně se Vás zeptáme, jak hodnotíte některé aktivity snižující spotřebu elektrické energie.

 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

 

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

 

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz

 

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Děkujeme Vám za Vaši ochotu odpovědět na naše otázky.

Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé věnovali otázkám pozornost a neodpovídali náhodně. Z tohoto důvodu musíme vyřadit odpovědi těch respondentů, kteří otázkám pozornost nevěnují. V našem dotazníku se proto objevuje několik otázek, které mají za cíl zjistit, jestli respondenti čtou pozorně naše otázky.  

Odpovědi respondentů

Nejdříve něco o Vás.

1. Narodil jste se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V lichý den.otázka č. 2, V sudý den.otázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V lichý den.4857,14 %57,14 %  
V sudý den.3642,86 %42,86 %  

Graf

2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Velmi vyhraněný názor.otázka č. 3, Názor, kterým jste si celkem jistý/á .otázka č. 3, Máte názor, ale nejste si jím jistý/á.otázka č. 3, Nemáte téměř žádný názor.otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Názor, kterým jste si celkem jistý/á .2245,83 %26,19 %  
Máte názor, ale nejste si jím jistý/á.1531,25 %17,86 %  
Nemáte téměř žádný názor.816,67 %9,52 %  
Velmi vyhraněný názor.36,25 %3,57 %  

Graf

Nyní se Vás zeptáme, jestli často vykonáváte některé každodenní aktivity, které zmenšují emise skleníkových plynů a tím snižují rizika klimatické změny. U každého výroku prosím uveďte, jestli popisuje Vaše chování či nikoli.

3. Často recykluji sklo, plasty nebo papír.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4389,58 %51,19 %  
Ne510,42 %5,95 %  

Graf

4. Často vypínám v noci topení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3062,5 %35,71 %  
Ne1837,5 %21,43 %  

Graf

5. Často si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2858,33 %33,33 %  
Ne2041,67 %23,81 %  

Graf

6. Často nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4389,58 %51,19 %  
Ne510,42 %5,95 %  

Graf

7. Často si na nákupy beru vlastní tašku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4491,67 %52,38 %  
Ne48,33 %4,76 %  

Graf

8. Často si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3572,92 %41,67 %  
Ano1327,08 %15,48 %  

Graf

9. Často používám veřejnou hromadnou dopravu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4185,42 %48,81 %  
Ne714,58 %8,33 %  

Graf

10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3675 %42,86 %  
Ne1225 %14,29 %  

Graf

11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71225 %14,29 %  
51122,92 %13,1 %  
6816,67 %9,52 %  
8816,67 %9,52 %  
448,33 %4,76 %  
324,17 %2,38 %  
112,08 %1,19 %  
212,08 %1,19 %  
4412,08 %1,19 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.02
Minimum:3
Maximum:8
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.98
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:6
Modus:7

Graf

Nyní se Vás zeptáme, jestli někdy vykonáváte některé každodenní aktivity, které zvětšují emise skleníkových plynů a tím zvyšují rizika klimatické změny. U každého výroku prosím uveďte, jestli popisuje Vaše chování či nikoli.

12. Někdy nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2858,33 %33,33 %  
Ano2041,67 %23,81 %  

Graf

13. Někdy se sprchuji déle než 10 minut.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3062,5 %35,71 %  
Ne1837,5 %21,43 %  

Graf

14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3675 %42,86 %  
Ne1225 %14,29 %  

Graf

15. Někdy nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3062,5 %35,71 %  
Ano1837,5 %21,43 %  

Graf

16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3062,5 %35,71 %  
Ne1837,5 %21,43 %  

Graf

17. Někdy si kupuji balenou vodu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3572,92 %41,67 %  
Ne1327,08 %15,48 %  

Graf

18. Někdy v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2858,33 %33,33 %  
Ano2041,67 %23,81 %  

Graf

19. Někdy jezdím na výlety automobilem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3675 %42,86 %  
Ne1225 %14,29 %  

Graf

20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61122,92 %13,1 %  
41020,83 %11,9 %  
3714,58 %8,33 %  
848,33 %4,76 %  
148,33 %4,76 %  
248,33 %4,76 %  
548,33 %4,76 %  
0.000112,08 %1,19 %  
1012,08 %1,19 %  
5512,08 %1,19 %  
ostatní odpovědi 7 12,08 %1,19 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.48
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.74
Směrodatná odchylka:1.93
Medián:4
Modus:6

Graf

21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Velmi vyhraněný názor.otázka č. 22, Názor, kterým jste si celkem jistý/á.otázka č. 22, Máte názor, ale nejste si jím jistý/á.otázka č. 22, Nemáte téměř žádný názor.otázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Máte názor, ale nejste si jím jistý/á.1745,95 %20,24 %  
Názor, kterým jste si celkem jistý/á.1437,84 %16,67 %  
Nemáte téměř žádný názor.410,81 %4,76 %  
Velmi vyhraněný názor.25,41 %2,38 %  

Graf

22. Nyní se Vás zeptáme, jestli někdy vykonáváte některé každodenní aktivity, které zmenšují emise skleníkových plynů a tím snižují rizika klimatické změny. U každého výroku prosím uveďte, jestli popisuje Vaše chování či nikoli.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano822,22 %9,52 %  
ok411,11 %4,76 %  
Ne38,33 %3,57 %  
.25,56 %2,38 %  
Často chodím pěšky, pokud se tedy nemusím dopravovat na nějakou opravdu velkou vzdálenost. Ale pokud jdu jen po městě, chodím pěšky.12,78 %1,19 %  
Ano, vykonávám, nebo se aspoň snažím podle toho, co vím :-)12,78 %1,19 %  
Tak dobře. 12,78 %1,19 %  
x12,78 %1,19 %  
nevím12,78 %1,19 %  
xxx12,78 %1,19 %  
ostatní odpovědi ne každodenní
ptejte se
Nic takového nedělám.
Ano, některé aktivity, které zmenšují emise skleníkových plynů vykonávám.
Používám MHD, nekupuju blbosti
-
jasně
nejezdím autem - nemam ještě řidičak, jinak bych jezdila
? ok
používám MHD
tak se ptejte
Nerozumím, jestli do tohoto pole mám něco vyplňovat nebo ne.
h
1336,11 %15,48 % 

Graf

23. Někdy recykluji sklo, plasty nebo papír.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3597,22 %41,67 %  
Ne12,78 %1,19 %  

Graf

24. Někdy vypínám v noci topení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2877,78 %33,33 %  
Ne822,22 %9,52 %  

Graf

25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2363,89 %27,38 %  
Ne1336,11 %15,48 %  

Graf

26. Někdy nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3186,11 %36,9 %  
Ne513,89 %5,95 %  

Graf

27. Někdy si na nákupy beru vlastní tašku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3288,89 %38,1 %  
Ne411,11 %4,76 %  

Graf

28. Někdy si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2672,22 %30,95 %  
Ne1027,78 %11,9 %  

Graf

29. Někdy používám veřejnou hromadnou dopravu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3391,67 %39,29 %  
Ne38,33 %3,57 %  

Graf

30. Někdy v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2877,78 %33,33 %  
Ne822,22 %9,52 %  

Graf

31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81438,89 %16,67 %  
71027,78 %11,9 %  
5411,11 %4,76 %  
638,33 %3,57 %  
125,56 %2,38 %  
412,78 %1,19 %  
312,78 %1,19 %  
0712,78 %1,19 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.68
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.71
Směrodatná odchylka:1.65
Medián:7
Modus:8

Graf

Nyní se Vás zeptáme, jestli často vykonáváte některé každodenní aktivity, které zvětšují emise skleníkových plynů a tím zvyšují rizika klimatické změny. U každého výroku prosím uveďte, jestli popisuje Vaše chování či nikoli.

32. Často nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2775 %32,14 %  
Ano925 %10,71 %  

Graf

33. Často se sprchuji déle než 10 minut.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2261,11 %26,19 %  
Ano1438,89 %16,67 %  

Graf

34. Často tisknu pouze na jednu stranu papíru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2261,11 %26,19 %  
Ano1438,89 %16,67 %  

Graf

35. Často nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2980,56 %34,52 %  
Ano719,44 %8,33 %  

Graf

36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2466,67 %28,57 %  
Ano1233,33 %14,29 %  

Graf

37. Často si kupuji balenou vodu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2466,67 %28,57 %  
Ano1233,33 %14,29 %  

Graf

38. Často v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2877,78 %33,33 %  
Ano822,22 %9,52 %  

Graf

39. Často jezdím na výlety automobilem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2158,33 %25 %  
Ano1541,67 %17,86 %  

Graf

40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21130,56 %13,1 %  
1822,22 %9,52 %  
3513,89 %5,95 %  
8411,11 %4,76 %  
438,33 %3,57 %  
512,78 %1,19 %  
1212,78 %1,19 %  
0.000000000000000112,78 %1,19 %  
612,78 %1,19 %  
1012,78 %1,19 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.24
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:6.25
Směrodatná odchylka:2.5
Medián:2
Modus:2

Graf

Většina současných teorií rozhodování souhlasí s tím, že lidé se rozhodují s ohledem na kontext situace. Rozhodovací proces tak ovlivňují nejen individuální záliby a znalosti, ale také konkrétní situace. Abychom zjistili, že jste pozorně dočetli tento text až sem, zatrhněte prosím u otázky uvedené níže červenou a zelenou bez ohledu na to, jaká je Vaše oblíbená barva. Ano, přesně tak, ignorujte tuto otázku a prostě zatrhněte tyto dvě barvy.

41. Jaká je Vaše oblíbená barva? [multiple]

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zelená6476,19 %76,19 %  
Červená6071,43 %71,43 %  
Černá1517,86 %17,86 %  
Modrá1315,48 %15,48 %  
Jiná910,71 %10,71 %  
Bílá55,95 %5,95 %  
Růžová22,38 %2,38 %  

Graf

42. Obecně vzato, řekl byste, že se svým každodenním chováním snažíte emise skleníkových plynů snižovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.5464,29 %64,29 %  
Spíše ne.1720,24 %20,24 %  
Určitě ano.1011,9 %11,9 %  
Určitě ne.33,57 %3,57 %  

Graf

Možná víte, že Váš počítač spotřebovává elektrickou energii i když je zrovna vypnutý. Je tomu tak proto, protože transformátor, který počítač napájí, je stále zapojen do elektrické sítě. Jedním ze způsobů, jak tomuto jevu předcházet, je vypínat napaječ notebooku ze sítě. U stolních počítačů je možné tomuto jevu zabránit tím, že počítač vypnete přepínacím tlačítkem, které je obvykle umístěno na zadní straně počítače. Bez ohledu na to, jestli svůj počítač odpojujete od elektrické sítě nebo ne, zkuste prosím na různých škálách ohodnotit, jak tuto aktivitu vnímáte.

43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Nezbytné vs. Zbytečné1-2-3-4-5-6-73.942.866
Škodlivé vs. Prospěšné1-2-3-4-5-6-75.252.783
Moudré vs. Hloupé1-2-3-4-5-6-72.7862.692
Neuspokojující vs. Uspokojující1-2-3-4-5-6-74.2862.156
Užitečné vs. Neužitečné1-2-3-4-5-6-72.5832.719
Nemorální vs. Morální1-2-3-4-5-6-74.9761.571
Nesprávné vs. Správné1-2-3-4-5-6-75.3571.92
Potřebné vs. Nepotřebné1-2-3-4-5-6-73.312.928
Nedůležité vs. Důležité1-2-3-4-5-6-74.6312.923
Dobré vs. Špatné1-2-3-4-5-6-72.4641.606
Otravné vs. Zábavné1-2-3-4-5-6-72.4641.868
Zodpovědné vs. Nezodpovědné1-2-3-4-5-6-72.3691.638
Bezpečné vs. Nebezpečné1-2-3-4-5-6-72.251.997

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

Na závěr Vám položíme ještě 3 sociodemografické otázky, které nám pomohou lépe pochopit rozdělení názorů ve společnosti.

44. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6273,81 %73,81 %  
Muž2226,19 %26,19 %  

Graf

45. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4452,38 %52,38 %  
Střední s maturitou3339,29 %39,29 %  
Střední bez maturity44,76 %4,76 %  
Základní nebo střední bez maturity33,57 %3,57 %  

Graf

46. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslicí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25910,71 %10,71 %  
2178,33 %8,33 %  
2267,14 %7,14 %  
2455,95 %5,95 %  
2355,95 %5,95 %  
3044,76 %4,76 %  
3244,76 %4,76 %  
2033,57 %3,57 %  
3533,57 %3,57 %  
2833,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 27
37
31
40
43
29
18
38
26
19
34
42
44
48
33
37.5
41
46
52
15
45
55
3541,67 %41,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.53
Minimum:19
Maximum:45
Variační rozpětí:26
Rozptyl:48.08
Směrodatná odchylka:6.93
Medián:26.5
Modus:25

Graf

47. Svoji ekonomickou situaci byste označil jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrou5869,05 %69,05 %  
Spíše špatnou1214,29 %14,29 %  
Velmi dobrou89,52 %9,52 %  
Velmi špatnou67,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 26 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Narodil jste se:

 • odpověď V lichý den.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Často recykluji sklo, plasty nebo papír.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Často vypínám v noci topení.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Často vypínám v noci topení.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Často si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Často si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Často nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Často si na nákupy beru vlastní tašku.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Často si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Často si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Často používám veřejnou hromadnou dopravu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Někdy nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Někdy nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Někdy se sprchuji déle než 10 minut.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Někdy se sprchuji déle než 10 minut.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Někdy nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Někdy nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Někdy si kupuji balenou vodu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Někdy si kupuji balenou vodu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Někdy v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Někdy v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Někdy jezdím na výlety automobilem.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Někdy jezdím na výlety automobilem.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 4 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 6 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte názor, ale nejste si jím jistý/á. na otázku 2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á . na otázku 2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
 • odpověď V sudý den.:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 23. Někdy recykluji sklo, plasty nebo papír.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Někdy vypínám v noci topení.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 26. Někdy nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 27. Někdy si na nákupy beru vlastní tašku.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 28. Někdy si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 28. Někdy si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 29. Někdy používám veřejnou hromadnou dopravu.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Někdy v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 8 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Často nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 33. Často se sprchuji déle než 10 minut.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 33. Často se sprchuji déle než 10 minut.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Často tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Často tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 35. Často nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 37. Často si kupuji balenou vodu.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 37. Často si kupuji balenou vodu.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 38. Často v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 39. Často jezdím na výlety automobilem.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 39. Často jezdím na výlety automobilem.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 2 > na otázku 40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte názor, ale nejste si jím jistý/á. na otázku 21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á. na otázku 21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:

3. Často recykluji sklo, plasty nebo papír.

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Často vypínám v noci topení.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Někdy v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 4 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte názor, ale nejste si jím jistý/á. na otázku 2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á . na otázku 2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Někdy se sprchuji déle než 10 minut.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Často si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Někdy nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Často si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Někdy jezdím na výlety automobilem.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Někdy si kupuji balenou vodu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Často si na nákupy beru vlastní tašku.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Často nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Někdy nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.

4. Často vypínám v noci topení.

 • odpověď Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 6 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

6. Často nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Někdy se sprchuji déle než 10 minut.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Někdy nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Často si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Často vypínám v noci topení.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Často si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Často používám veřejnou hromadnou dopravu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Někdy si kupuji balenou vodu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Někdy jezdím na výlety automobilem.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Často si na nákupy beru vlastní tašku.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 6 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á . na otázku 2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Často recykluji sklo, plasty nebo papír.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Někdy nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Někdy v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.

7. Často si na nákupy beru vlastní tašku.

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Často si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Někdy nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 4 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte názor, ale nejste si jím jistý/á. na otázku 2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Někdy nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Často si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Často vypínám v noci topení.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Někdy se sprchuji déle než 10 minut.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Často recykluji sklo, plasty nebo papír.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Často nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Někdy v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Často používám veřejnou hromadnou dopravu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Někdy si kupuji balenou vodu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Někdy jezdím na výlety automobilem.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Někdy jezdím na výlety automobilem.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V lichý den. na otázku 1. Narodil jste se:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Někdy si kupuji balenou vodu.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 6 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á . na otázku 2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Někdy v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.

9. Často používám veřejnou hromadnou dopravu.

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Někdy jezdím na výlety automobilem.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Někdy se sprchuji déle než 10 minut.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte názor, ale nejste si jím jistý/á. na otázku 2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Často vypínám v noci topení.

10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 6 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Často vypínám v noci topení.

11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

 • odpověď < 1 - 5 >:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 37. Často si kupuji balenou vodu.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 2 > na otázku 40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 27. Někdy si na nákupy beru vlastní tašku.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 39. Často jezdím na výlety automobilem.

12. Někdy nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.

 • odpověď Ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 6 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 6 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Často si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.

17. Někdy si kupuji balenou vodu.

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 6 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

 • odpověď < 0.0001 - 3 >:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 37. Často si kupuji balenou vodu.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 2 > na otázku 40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 27. Někdy si na nákupy beru vlastní tašku.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 39. Často jezdím na výlety automobilem.

23. Někdy recykluji sklo, plasty nebo papír.

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Někdy vypínám v noci topení.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 26. Někdy nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 27. Někdy si na nákupy beru vlastní tašku.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 28. Někdy si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Někdy v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 8 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Často nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 33. Často se sprchuji déle než 10 minut.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Často tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 35. Často nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 37. Často si kupuji balenou vodu.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 38. Často v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 39. Často jezdím na výlety automobilem.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 2 > na otázku 40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte názor, ale nejste si jím jistý/á. na otázku 21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á. na otázku 21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi V sudý den. na otázku 1. Narodil jste se:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 29. Někdy používám veřejnou hromadnou dopravu.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 39. Často jezdím na výlety automobilem.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 33. Často se sprchuji déle než 10 minut.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Často tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 37. Často si kupuji balenou vodu.

24. Někdy vypínám v noci topení.

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 8 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Někdy v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á. na otázku 21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 33. Často se sprchuji déle než 10 minut.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Často tisknu pouze na jednu stranu papíru.

25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.

 • odpověď Ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 8 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

26. Někdy nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 8 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Často tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Často nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 28. Někdy si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 33. Často se sprchuji déle než 10 minut.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 39. Často jezdím na výlety automobilem.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 27. Někdy si na nákupy beru vlastní tašku.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Někdy vypínám v noci topení.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Někdy v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 38. Často v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á. na otázku 21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 37. Často si kupuji balenou vodu.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 2 > na otázku 40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

27. Někdy si na nákupy beru vlastní tašku.

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 8 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 37. Často si kupuji balenou vodu.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 38. Často v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 39. Často jezdím na výlety automobilem.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 2 > na otázku 40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 26. Někdy nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Někdy vypínám v noci topení.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Někdy v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Často nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 33. Často se sprchuji déle než 10 minut.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Často tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 35. Často nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á. na otázku 21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 28. Někdy si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 23. Někdy recykluji sklo, plasty nebo papír.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 29. Někdy používám veřejnou hromadnou dopravu.

28. Někdy si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 8 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

29. Někdy používám veřejnou hromadnou dopravu.

 • odpověď Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 8 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 39. Často jezdím na výlety automobilem.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 2 > na otázku 40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 35. Často nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Někdy vypínám v noci topení.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Někdy v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Často nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 37. Často si kupuji balenou vodu.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Často tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte názor, ale nejste si jím jistý/á. na otázku 21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 27. Někdy si na nákupy beru vlastní tašku.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 26. Někdy nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 33. Často se sprchuji déle než 10 minut.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 38. Často v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á. na otázku 21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 28. Někdy si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi V sudý den. na otázku 1. Narodil jste se:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 23. Někdy recykluji sklo, plasty nebo papír.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 33. Často se sprchuji déle než 10 minut.

30. Někdy v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 8 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Někdy vypínám v noci topení.

31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

 • odpověď < 1 - 5 >:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Často vypínám v noci topení.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Často si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Někdy jezdím na výlety automobilem.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 4 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á . na otázku 2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Někdy si kupuji balenou vodu.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Někdy se sprchuji déle než 10 minut.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Někdy nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Často recykluji sklo, plasty nebo papír.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Často si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 7 > na otázku 11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Někdy nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Někdy v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.

32. Často nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.

 • odpověď Ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á. na otázku 21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:

35. Často nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.

 • odpověď Ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 2 > na otázku 40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 39. Často jezdím na výlety automobilem.

38. Často v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.

 • odpověď Ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 8 > na otázku 31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

 • odpověď < 0.0000000000000001 - 1 >:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Často vypínám v noci topení.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Často si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Někdy jezdím na výlety automobilem.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 4 > na otázku 20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Názor, kterým jste si celkem jistý/á . na otázku 2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Někdy si kupuji balenou vodu.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Někdy se sprchuji déle než 10 minut.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Někdy nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.

43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):

 • odpověď Dobré [1-2-3-4-5-6-7] Špatné: 1:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležité [1-2-3-4-5-6-7] Důležité: 7 na otázku 43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):
 • odpověď Moudré [1-2-3-4-5-6-7] Hloupé: 1:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřebné [1-2-3-4-5-6-7] Nepotřebné: 1 na otázku 43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležité [1-2-3-4-5-6-7] Důležité: 7 na otázku 43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):
 • odpověď Nemorální [1-2-3-4-5-6-7] Morální: 4:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zodpovědné [1-2-3-4-5-6-7] Nezodpovědné: 4 na otázku 43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):
 • odpověď Nesprávné [1-2-3-4-5-6-7] Správné: 7:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležité [1-2-3-4-5-6-7] Důležité: 7 na otázku 43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):
 • odpověď Užitečné [1-2-3-4-5-6-7] Neužitečné: 1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřebné [1-2-3-4-5-6-7] Nepotřebné: 1 na otázku 43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležité [1-2-3-4-5-6-7] Důležité: 7 na otázku 43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):
 • odpověď Zodpovědné [1-2-3-4-5-6-7] Nezodpovědné: 1:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležité [1-2-3-4-5-6-7] Důležité: 7 na otázku 43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobré [1-2-3-4-5-6-7] Špatné: 1 na otázku 43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Narodil jste se:

2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:

3. Často recykluji sklo, plasty nebo papír.

4. Často vypínám v noci topení.

5. Často si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.

6. Často nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.

7. Často si na nákupy beru vlastní tašku.

8. Často si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.

9. Často používám veřejnou hromadnou dopravu.

10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.

11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

12. Někdy nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.

13. Někdy se sprchuji déle než 10 minut.

14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.

15. Někdy nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.

16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.

17. Někdy si kupuji balenou vodu.

18. Někdy v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.

19. Někdy jezdím na výlety automobilem.

20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:

23. Někdy recykluji sklo, plasty nebo papír.

24. Někdy vypínám v noci topení.

25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.

26. Někdy nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.

27. Někdy si na nákupy beru vlastní tašku.

28. Někdy si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.

29. Někdy používám veřejnou hromadnou dopravu.

30. Někdy v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.

31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

32. Často nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.

33. Často se sprchuji déle než 10 minut.

34. Často tisknu pouze na jednu stranu papíru.

35. Často nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.

36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.

37. Často si kupuji balenou vodu.

38. Často v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.

39. Často jezdím na výlety automobilem.

40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

41. Jaká je Vaše oblíbená barva? [multiple]

42. Obecně vzato, řekl byste, že se svým každodenním chováním snažíte emise skleníkových plynů snižovat?

43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):

44. Jste...

45. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

46. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslicí:

47. Svoji ekonomickou situaci byste označil jako:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Narodil jste se:

2. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:

3. Často recykluji sklo, plasty nebo papír.

4. Často vypínám v noci topení.

5. Často si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.

6. Často nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.

7. Často si na nákupy beru vlastní tašku.

8. Často si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.

9. Často používám veřejnou hromadnou dopravu.

10. Často v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.

11. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

12. Někdy nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.

13. Někdy se sprchuji déle než 10 minut.

14. Někdy tisknu pouze na jednu stranu papíru.

15. Někdy nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.

16. Někdy si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.

17. Někdy si kupuji balenou vodu.

18. Někdy v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.

19. Někdy jezdím na výlety automobilem.

20. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

21. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:

23. Někdy recykluji sklo, plasty nebo papír.

24. Někdy vypínám v noci topení.

25. Někdy si při ohřevu vody v rychlovarné konvici přesně odměřuji množství vody, které budu potřebovat.

26. Někdy nechávám prát prádlo teprve až když je pračka plná.

27. Někdy si na nákupy beru vlastní tašku.

28. Někdy si kupuji biopotraviny nebo lokálně vyprodukované potraviny.

29. Někdy používám veřejnou hromadnou dopravu.

30. Někdy v zimě ztlumím topení, pokud odejdu z domova na dobu delší než 4 hodiny.

31. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že někdy provádíte aktivity snižující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

32. Často nechávám svítit světla v místnostech, kde nikdo není.

33. Často se sprchuji déle než 10 minut.

34. Často tisknu pouze na jednu stranu papíru.

35. Často nechávám téci vodu pokud si čistím zuby nebo se holím.

36. Často si kupuji potraviny, které mají dvojitý nebo trojitý obal.

37. Často si kupuji balenou vodu.

38. Často v zimě nechávám topení zapnuté naplno, abych nemusel nosit svetr.

39. Často jezdím na výlety automobilem.

40. Prosím sečtěte, kolikrát jste odpověděl/a, že často provádíte aktivity zvyšující emise skleníkových plynů. Součet vypište číslicí:

41. Jaká je Vaše oblíbená barva? [multiple]

42. Obecně vzato, řekl byste, že se svým každodenním chováním snažíte emise skleníkových plynů snižovat?

43. Odpojování vypnutého počítače z elektrické sítě je podle Vás (svou odpověď vyznačte označením čísla na škále):

44. Jste...

45. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

46. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslicí:

47. Svoji ekonomickou situaci byste označil jako:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Chování zvyšující dopady klimatické změny (experiment) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://chovani-zvysujici-dopady-kli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.