Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chytrá okna

Chytrá okna

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Balínek
Šetření:20. 11. 2012 - 09. 12. 2012
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti

jako studenti Obchodní akademie pracujeme na marketignovém průzkumu v rámci vytváření nového ekologického produktu (parního čističe a vysoušeče oken a okenních rámů). Proto Vás tímto žádáme o vyplnění níže uvedeného dotazníku.

Tento přístroj bude velmi ekologický a také nenáročný na Váš čas. Parní čistič bude spotřebovávat pouze elektrickou energii a nepodstatné množství obyčejné vody.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10974,15 %74,15 %  
muž3825,85 %25,85 %  

Graf

2. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský kraj7953,74 %53,74 %  
Praha2416,33 %16,33 %  
Jihočeský kraj74,76 %4,76 %  
Středočeský kraj74,76 %4,76 %  
Ústecký kraj53,4 %3,4 %  
Pardubický kraj42,72 %2,72 %  
Jihomoravský kraj42,72 %2,72 %  
Zlínský kraj42,72 %2,72 %  
Královehradecký kraj32,04 %2,04 %  
Vysočina32,04 %2,04 %  
Olomoucký kraj21,36 %1,36 %  
Karlovarský kraj21,36 %1,36 %  
Liberecký kraj21,36 %1,36 %  
SK10,68 %0,68 %  

Graf

3. Máte plastová okna?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12282,99 %82,99 %  
ne2517,01 %17,01 %  

Graf

4. Umýváte ve své domácnosti okna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - pravidelněotázka č. 5, občasotázka č. 5, ne - umývá je jiný člen domácnostiotázka č. 5, ne - okna nám čistí úklidová firmaotázka č. 5, ne - nikdy → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - pravidelně6946,94 %46,94 %  
občas4228,57 %28,57 %  
ne - umývá je jiný člen domácnosti3221,77 %21,77 %  
ne - okna nám čistí úklidová firma32,04 %2,04 %  
ne - nikdy10,68 %0,68 %  

Graf

5. Jak často jsou ve Vaší domácnosti umývána okna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za 3 měsíce6041,1 %40,82 %  
2x ročně5839,73 %39,46 %  
1x ročně117,53 %7,48 %  
1x měsíčně85,48 %5,44 %  
1 × za 2 měsíce10,68 %0,68 %  
dle potřeby10,68 %0,68 %  
1 x za 2 měsíce10,68 %0,68 %  
podle potřeby :-)10,68 %0,68 %  
každý den10,68 %0,68 %  
nevím ... myje je paní na uklízení10,68 %0,68 %  
Nepravidelně podle potřeby10,68 %0,68 %  
jednou za pár let10,68 %0,68 %  
3x ročně10,68 %0,68 %  

Graf

6. Uvítali byste přístroj na čištění oken, který šetří Váš čas, energii a životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, nevímotázka č. 7, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6443,84 %43,54 %  
nevím5034,25 %34,01 %  
ne3221,92 %21,77 %  

Graf

7. Máte nějaké povědomí nebo zkušenost s parními čističi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuším o co se jedná6253,45 %42,18 %  
nevím o co se jedná2824,14 %19,05 %  
vím o co se jedná2622,41 %17,69 %  

Graf

8. Kolik byste byli ochotni zaplatit za náš nový přístroj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000 Kč11095,65 %74,83 %  
10 001 - 15 00043,48 %2,72 %  
15 001 - 20 000 Kč10,87 %0,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Bydliště

3. Máte plastová okna?

4. Umýváte ve své domácnosti okna?

5. Jak často jsou ve Vaší domácnosti umývána okna?

6. Uvítali byste přístroj na čištění oken, který šetří Váš čas, energii a životní prostředí?

7. Máte nějaké povědomí nebo zkušenost s parními čističi?

8. Kolik byste byli ochotni zaplatit za náš nový přístroj?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Bydliště

3. Máte plastová okna?

4. Umýváte ve své domácnosti okna?

5. Jak často jsou ve Vaší domácnosti umývána okna?

6. Uvítali byste přístroj na čištění oken, který šetří Váš čas, energii a životní prostředí?

7. Máte nějaké povědomí nebo zkušenost s parními čističi?

8. Kolik byste byli ochotni zaplatit za náš nový přístroj?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balínek, F.Chytrá okna (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://chytra-okna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.