Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Církve a jejich propagace

Církve a jejich propagace

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Martínek
Šetření:01. 09. 2011 - 08. 09. 2011
Počet respondentů:149
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pěkný den,
prosím o vyplnění dotazníku s názvem „Církve a jejich propagace“, který má za cíl zjistit povědomí o aktivitách církví, užití určitých marketingových nástrojů z jejich strany, ale i o vašem individuálním postoji k církvi. Dotazník je samozřejmě anonymní. Získaná data mi poslouží pro vypracování praktické části Diplomové práce s názvem „Propagace církví v České republice“. Vyplnění by nemělo zabrat více jak 15 minut. Dotazník obsahuje dle vašich odpovědí 20 až 22 povinných uzavřených otázek, z toho poslední čtyři se týkají socio-demografických údajů. Jelikož jsou otázky uzavřené, může se stát, že pro Vás přesnou odpověď nenajdete. Pak prosím odpovězte tou, která je Vašemu názoru nejblíže. Dotazník je veřejný, tedy po ukončení a vyhodnocení (od 9.9. 2011) si můžete jeho zpracované výsledky na této webové stránce prohlédnout.
Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Daniel Martínek

Odpovědi respondentů

1. Pojmy „náboženství, kostely, kněží, víra atd.“ mám nejvíce spojeno s církví…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Římskokatolickou13187,92 %87,92 %  
Evangelickou96,04 %6,04 %  
s jinou církví42,68 %2,68 %  
Husitskou21,34 %1,34 %  
Pravoslavnou21,34 %1,34 %  
Českobratrskou10,67 %0,67 %  

Graf

2. Myslíte, že katolické církve budou hrát důležitou roli i ve 21. století?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7449,66 %49,66 %  
ne4630,87 %30,87 %  
nevím2919,46 %19,46 %  

Graf

3. Měli by představitelé církví více zasahovat do dění našeho státu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11677,85 %77,85 %  
ano2013,42 %13,42 %  
nevím138,72 %8,72 %  

Graf

4. Proč je naše společnost v České republice tak ateistická? Dle ČSÚ je podíl nevěřících značně vyšší, než věřících. (Můžete vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná pověst církví např. na základě dějinných publikací (pramenů)7751,68 %51,68 %  
vzájemné odcizení, lidská lhostejnost, úpadek morálky5637,58 %37,58 %  
je to důsledek doby komunismu5234,9 %34,9 %  
je to normální přirozený stav této doby4731,54 %31,54 %  
neudržování rodinných a jiných tradic4630,87 %30,87 %  
výsledky vědecké činnosti, vývoj moderních technologií4429,53 %29,53 %  
je to v něčem jiném…2516,78 %16,78 %  

Graf

5. Chybí vám více pořadů s náboženskou tématikou ve veřejnoprávních médiích (Česká televize a Český rozhlas)? Mělo by jich být v těchto médiích více, než je dnes?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11979,87 %79,87 %  
ano1711,41 %11,41 %  
nevím138,72 %8,72 %  

Graf

6. S tvrzením „Mimo činností v kostelech další aktivity církví na veřejnosti vůbec neregistruji.“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4731,54 %31,54 %  
spíše nesouhlasím3322,15 %22,15 %  
souhlasím3120,81 %20,81 %  
nesouhlasím2919,46 %19,46 %  
nevím96,04 %6,04 %  

Graf

7. Získaly by církve více pozornosti u veřejnosti a případně i větší počty věřících zvýšeným úsilím v „reklamě“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4530,2 %30,2 %  
spíše nesouhlasím3825,5 %25,5 %  
spíše souhlasím3020,13 %20,13 %  
nevím2617,45 %17,45 %  
souhlasím106,71 %6,71 %  

Graf

8. Víte, že v naší republice vysílá rádio s náboženským obsahem (programem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, už jsem ho slyšel(a), program mě zaujalotázka č. 10, ano, už jsem ho slyšel(a), ale nezaujalo měotázka č. 10, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, už jsem ho slyšel(a), ale nezaujalo mě9261,74 %61,74 %  
ne3825,5 %25,5 %  
ano, už jsem ho slyšel(a), program mě zaujal1912,75 %12,75 %  

Graf

9. Pokud byste na vysílání tohoto rádia slyšeli kladné reference, byly byste ochotni si jej naladit a poslechnout?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2565,79 %16,78 %  
ano923,68 %6,04 %  
nevím410,53 %2,68 %  

Graf

10. Víte, že v naší republice vysílá televize s náboženským obsahem (programem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, už jsem vysílání viděl(a), program mě zaujalotázka č. 12, ano, už jsem vysílání viděl(a), ale nezaujalo měotázka č. 12, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, už jsem vysílání viděl(a), ale nezaujalo mě8053,69 %53,69 %  
ne4228,19 %28,19 %  
ano, už jsem vysílání viděl(a), program mě zaujal2718,12 %18,12 %  

Graf

11. Pokud byste na vysílání této televize slyšeli kladné reference, byly byste ochotni si jej naladit a shlédnout?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2354,76 %15,44 %  
nevím1228,57 %8,05 %  
ano716,67 %4,7 %  

Graf

12. Kdybyste se při jakékoli příležitosti setkali s duchovním registrované církve (ne sekty)…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadilo by mi si s ním popovídat o čemkoliv10268,46 %68,46 %  
nevadilo by mi si s ním popovídat o čemkoliv, jen ne o víře a náboženství2315,44 %15,44 %  
bylo by mi to nepříjemné, z úcty bych to ale vydržel(a) na nutnou dobu1510,07 %10,07 %  
snažil(a) bych se rozhovoru jakkoliv vyhnout96,04 %6,04 %  

Graf

13. Vadí vám projevy a akce církví na veřejnosti (mimo kostely, katedrály, poutní místa)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9865,77 %65,77 %  
ano4228,19 %28,19 %  
nevím96,04 %6,04 %  

Graf

14. Znáte některou periodickou tiskovinu (týdeník, měsíčník aj.) církve římskokatolické nebo československé husitské?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10469,8 %69,8 %  
ano4530,2 %30,2 %  

Graf

15. Setkali jste se už na veřejnosti s cílenou prezentací církve římskokatolické nebo československé husitské v podobě letáků, plakátů a podobných (propagačních) tiskovin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11375,84 %75,84 %  
ano3624,16 %24,16 %  

Graf

16. Myslíte si, že sociální sítě (např. Facebook, Twitter, Myspace) jsou vhodným „nástrojem“ pro církve v rámci vztahů s veřejností a mediální komunikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5436,24 %36,24 %  
ne5033,56 %33,56 %  
nevím4530,2 %30,2 %  

Graf

17. Nezisková humanitární organizace „Charita Česká republika“ je součásti které církve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Římskokatolické církve10570,47 %70,47 %  
Českobratrské církve evangelické2617,45 %17,45 %  
Je součástí jiné církve128,05 %8,05 %  
Církve československé husitské53,36 %3,36 %  
Apoštolské církve10,67 %0,67 %  

Graf

18. Získávají církve u vás „plusové body“ svou charitativní činností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9362,42 %62,42 %  
Nezajímá mě to3020,13 %20,13 %  
Ne2617,45 %17,45 %  

Graf

19. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěřící, i když něco tzv. mezi nebem a zemí určitě existuje6342,28 %42,28 %  
Věřící4630,87 %30,87 %  
Nevěřící4026,85 %26,85 %  

Graf

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9765,1 %65,1 %  
Muž5234,9 %34,9 %  

Graf

21. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-30 let6442,95 %42,95 %  
31-40 let3724,83 %24,83 %  
41-50 let2315,44 %15,44 %  
0-18 let1510,07 %10,07 %  
61 a více let64,03 %4,03 %  
51-60 let42,68 %2,68 %  

Graf

22. Bydlím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě nad 90 000 obyvatel6543,62 %43,62 %  
v malé obci do 2 000 obyvatel3020,13 %20,13 %  
ve městě od 15 000 do 90 000 obyvatel2818,79 %18,79 %  
v malém městě od 5 000 do 15 000 obyvatel149,4 %9,4 %  
v obci od 2 000 do 5 000 obyvatel128,05 %8,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Víte, že v naší republice vysílá rádio s náboženským obsahem (programem)?

 • odpověď ne:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Pokud byste na vysílání tohoto rádia slyšeli kladné reference, byly byste ochotni si jej naladit a poslechnout?

10. Víte, že v naší republice vysílá televize s náboženským obsahem (programem)?

 • odpověď ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Pokud byste na vysílání této televize slyšeli kladné reference, byly byste ochotni si jej naladit a shlédnout?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 11. Pokud byste na vysílání této televize slyšeli kladné reference, byly byste ochotni si jej naladit a shlédnout?

18. Získávají církve u vás „plusové body“ svou charitativní činností?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Měli by představitelé církví více zasahovat do dění našeho státu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Chybí vám více pořadů s náboženskou tématikou ve veřejnoprávních médiích (Česká televize a Český rozhlas)? Mělo by jich být v těchto médiích více, než je dnes?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, už jsem ho slyšel(a), program mě zaujal na otázku 8. Víte, že v naší republice vysílá rádio s náboženským obsahem (programem)?

19. Jsem

 • odpověď Věřící:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, už jsem ho slyšel(a), program mě zaujal na otázku 8. Víte, že v naší republice vysílá rádio s náboženským obsahem (programem)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pojmy „náboženství, kostely, kněží, víra atd.“ mám nejvíce spojeno s církví…

2. Myslíte, že katolické církve budou hrát důležitou roli i ve 21. století?

3. Měli by představitelé církví více zasahovat do dění našeho státu?

4. Proč je naše společnost v České republice tak ateistická? Dle ČSÚ je podíl nevěřících značně vyšší, než věřících. (Můžete vybrat více odpovědí)

5. Chybí vám více pořadů s náboženskou tématikou ve veřejnoprávních médiích (Česká televize a Český rozhlas)? Mělo by jich být v těchto médiích více, než je dnes?

6. S tvrzením „Mimo činností v kostelech další aktivity církví na veřejnosti vůbec neregistruji.“

7. Získaly by církve více pozornosti u veřejnosti a případně i větší počty věřících zvýšeným úsilím v „reklamě“?

8. Víte, že v naší republice vysílá rádio s náboženským obsahem (programem)?

9. Pokud byste na vysílání tohoto rádia slyšeli kladné reference, byly byste ochotni si jej naladit a poslechnout?

10. Víte, že v naší republice vysílá televize s náboženským obsahem (programem)?

11. Pokud byste na vysílání této televize slyšeli kladné reference, byly byste ochotni si jej naladit a shlédnout?

12. Kdybyste se při jakékoli příležitosti setkali s duchovním registrované církve (ne sekty)…

13. Vadí vám projevy a akce církví na veřejnosti (mimo kostely, katedrály, poutní místa)?

14. Znáte některou periodickou tiskovinu (týdeník, měsíčník aj.) církve římskokatolické nebo československé husitské?

15. Setkali jste se už na veřejnosti s cílenou prezentací církve římskokatolické nebo československé husitské v podobě letáků, plakátů a podobných (propagačních) tiskovin?

16. Myslíte si, že sociální sítě (např. Facebook, Twitter, Myspace) jsou vhodným „nástrojem“ pro církve v rámci vztahů s veřejností a mediální komunikace?

17. Nezisková humanitární organizace „Charita Česká republika“ je součásti které církve?

18. Získávají církve u vás „plusové body“ svou charitativní činností?

19. Jsem

20. Pohlaví

21. Věk

22. Bydlím

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pojmy „náboženství, kostely, kněží, víra atd.“ mám nejvíce spojeno s církví…

2. Myslíte, že katolické církve budou hrát důležitou roli i ve 21. století?

3. Měli by představitelé církví více zasahovat do dění našeho státu?

4. Proč je naše společnost v České republice tak ateistická? Dle ČSÚ je podíl nevěřících značně vyšší, než věřících. (Můžete vybrat více odpovědí)

5. Chybí vám více pořadů s náboženskou tématikou ve veřejnoprávních médiích (Česká televize a Český rozhlas)? Mělo by jich být v těchto médiích více, než je dnes?

6. S tvrzením „Mimo činností v kostelech další aktivity církví na veřejnosti vůbec neregistruji.“

7. Získaly by církve více pozornosti u veřejnosti a případně i větší počty věřících zvýšeným úsilím v „reklamě“?

8. Víte, že v naší republice vysílá rádio s náboženským obsahem (programem)?

9. Pokud byste na vysílání tohoto rádia slyšeli kladné reference, byly byste ochotni si jej naladit a poslechnout?

10. Víte, že v naší republice vysílá televize s náboženským obsahem (programem)?

11. Pokud byste na vysílání této televize slyšeli kladné reference, byly byste ochotni si jej naladit a shlédnout?

12. Kdybyste se při jakékoli příležitosti setkali s duchovním registrované církve (ne sekty)…

13. Vadí vám projevy a akce církví na veřejnosti (mimo kostely, katedrály, poutní místa)?

14. Znáte některou periodickou tiskovinu (týdeník, měsíčník aj.) církve římskokatolické nebo československé husitské?

15. Setkali jste se už na veřejnosti s cílenou prezentací církve římskokatolické nebo československé husitské v podobě letáků, plakátů a podobných (propagačních) tiskovin?

16. Myslíte si, že sociální sítě (např. Facebook, Twitter, Myspace) jsou vhodným „nástrojem“ pro církve v rámci vztahů s veřejností a mediální komunikace?

17. Nezisková humanitární organizace „Charita Česká republika“ je součásti které církve?

18. Získávají církve u vás „plusové body“ svou charitativní činností?

19. Jsem

20. Pohlaví

21. Věk

22. Bydlím

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Martínek, D.Církve a jejich propagace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cirkve-a-jejich-propagace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.