Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cizinecká problematika očima české společnosti

Cizinecká problematika očima české společnosti

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marina Kravčuková
Šetření:19. 03. 2015 - 03. 04. 2015
Počet respondentů:305
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den všem, prosím o vyplnění dotazníku na téma "Cizinci a společnost". Dotazník je určen pro širokou veřejnost a hlavním cílem je zjistit, jak společnost vnímá problémy cizinců. Tento dotazník je určen pro studijní účely, výsledky budou použité v mé bakalářské práci.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21269,51 %69,51 %  
muž9330,49 %30,49 %  

Graf

2. Kolik cizinců podle vašeho odhadu žije v současnosti legálně na území ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [200000otázka č. 3, 500000otázka č. 3, 800000otázka č. 3, 1000000otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50000013744,92 %44,92 %  
8000006621,64 %21,64 %  
2000006521,31 %21,31 %  
10000003712,13 %12,13 %  

Graf

3. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25206,56 %6,56 %  
24196,23 %6,23 %  
26175,57 %5,57 %  
23175,57 %5,57 %  
27144,59 %4,59 %  
22134,26 %4,26 %  
30134,26 %4,26 %  
18123,93 %3,93 %  
21113,61 %3,61 %  
17103,28 %3,28 %  
ostatní odpovědi 29
28
40
34
20
35
43
38
50
39
37
19
33
41
15
49
31
52
51
44
48
32
42
45
36
16
53
54
46
56
67
62
13
47
85
57
66
60
72
100
15952,13 %52,13 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.27
Minimum:17
Maximum:53
Variační rozpětí:36
Rozptyl:85.79
Směrodatná odchylka:9.26
Medián:27
Modus:25

Graf

4. Myslíte si, že se v nejbližší době počet cizinců v ČR zvýší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, počet cizinců bude nadále stále narůstatotázka č. 5, ne, jelikož cizinci o ČR nemají zájemotázka č. 5, nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, počet cizinců bude nadále stále narůstat27891,15 %91,15 %  
nevím185,9 %5,9 %  
ne, jelikož cizinci o ČR nemají zájem92,95 %2,95 %  

Graf

5. Přejete si, aby se cizinci trvale usazovali v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 6, spíše neotázka č. 6, nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne17758,03 %58,03 %  
spíše ano7524,59 %24,59 %  
nevím5317,38 %17,38 %  

Graf

6. Přicházíte do kontaktu s cizinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 7, spíše neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano21871,48 %71,48 %  
spíše ne8728,52 %28,52 %  

Graf

7. Máte ve svém okolí cizince ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, cizinec je někdo v rodiněotázka č. 8, ano, cizinec je můj sousedotázka č. 8, ano, cizinec je můj kolegaotázka č. 8, ano, mám známé, ale málo přicházím do stykuotázka č. 8, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám známé, ale málo přicházím do styku9531,15 %31,15 %  
ano, cizinec je můj kolega8527,87 %27,87 %  
ne4815,74 %15,74 %  
ano, cizinec je někdo v rodině4414,43 %14,43 %  
ano, cizinec je můj soused3310,82 %10,82 %  

Graf

8. Máte zájem poznat kulturu cizinců, kteří žijí v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, zajímá mně tootázka č. 9, nemám zájemotázka č. 9, nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zajímá mně to15550,82 %50,82 %  
nemám zájem9832,13 %32,13 %  
nevím5217,05 %17,05 %  

Graf

9. Souhlasíte s názorem, že jsou cizinci v ČR diskriminováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 10, spíše neotázka č. 10, nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne19664,26 %64,26 %  
spíše ano7925,9 %25,9 %  
nevím309,84 %9,84 %  

Graf

10. Souhlasíte s názorem, že cizinci českým občanům berou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne15651,15 %51,15 %  
spíše ano13443,93 %43,93 %  
nevím154,92 %4,92 %  

Graf

11. Měl by se cizinec žijící na území ČR přizpůsobit kultuře, zvyklostem a pravidlům ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 12, nemusíotázka č. 12, nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano26185,57 %85,57 %  
nemusí4013,11 %13,11 %  
nevím41,31 %1,31 %  

Graf

12. Víte, s jakými bariérami se cizinci v ČR setkávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, jazyková bariéraotázka č. 13, ano, podklady pro legální pobytotázka č. 13, neznalost prostředíotázka č. 13, diskriminaceotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jazyková bariéra16654,43 %54,43 %  
ano, podklady pro legální pobyt6220,33 %20,33 %  
neznalost prostředí5819,02 %19,02 %  
diskriminace196,23 %6,23 %  

Graf

13. Zpřísnil(a) byste podmínky pro cizince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 14, spíše neotázka č. 14, nevímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano17356,72 %56,72 %  
spíše ne7825,57 %25,57 %  
nevím5417,7 %17,7 %  

Graf

14. Dokázal(a) byste se přestěhovat do ciziny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, nevidím v tom problémotázka č. 15, ano, ale pouze pokud by to bylo nutnéotázka č. 15, nikdyotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze pokud by to bylo nutné13343,61 %43,61 %  
ano, nevidím v tom problém12039,34 %39,34 %  
nikdy5217,05 %17,05 %  

Graf

15. Má český stát podporovat cizince na území ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 16, rozhodně neotázka č. 16, podpora pouze těch osob, které jsou přínosem státuotázka č. 16, nevímotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora pouze těch osob, které jsou přínosem státu19062,3 %62,3 %  
spíše ano5718,69 %18,69 %  
rozhodně ne3812,46 %12,46 %  
nevím206,56 %6,56 %  

Graf

16. Zastáváte názor, že by měl mít cizinec v ČR volební právo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 17, spíše neotázka č. 17, nevímotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne16654,43 %54,43 %  
spíše ano8929,18 %29,18 %  
nevím5016,39 %16,39 %  

Graf

17. Zastáváte názor, že by měl stát poskytovat cizincům sociální dávky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše ano, pokud osoba splnila podmínky pro poskytování sociálních dávek jako český občanotázka č. 18, rozhodně neotázka č. 18, nevímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano, pokud osoba splnila podmínky pro poskytování sociálních dávek jako český občan18460,33 %60,33 %  
rozhodně ne9230,16 %30,16 %  
nevím299,51 %9,51 %  

Graf

18. Jsou dle Vašeho názoru cizinci pro českou společnost přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 19, rozhodně neotázka č. 19, nevímotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12641,31 %41,31 %  
spíše ano12039,34 %39,34 %  
rozhodně ne5919,34 %19,34 %  

Graf

19. Pokud cizinec získá české občanství, budete ho brát jako občana ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 20, rozhodně, ne, zůstane vždy cizincemotázka č. 20, nevímotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano17356,72 %56,72 %  
rozhodně, ne, zůstane vždy cizincem8427,54 %27,54 %  
nevím4815,74 %15,74 %  

Graf

20. Jaké národnosti se podle Vás nejvíce zdržují v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Slováci → konec dotazníku, Ukrajinci → konec dotazníku, Rusové → konec dotazníku, Vietnamci → konec dotazníku, jiné národnosti → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slováci13243,28 %43,28 %  
Vietnamci8327,21 %27,21 %  
Ukrajinci6721,97 %21,97 %  
jiné národnosti165,25 %5,25 %  
Rusové72,3 %2,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Přejete si, aby se cizinci trvale usazovali v ČR?

  • odpověď spíše ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 18. Jsou dle Vašeho názoru cizinci pro českou společnost přínosem?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 15. Má český stát podporovat cizince na území ČR?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zájem na otázku 8. Máte zájem poznat kulturu cizinců, kteří žijí v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik cizinců podle vašeho odhadu žije v současnosti legálně na území ČR?

3. Kolik je Vám let?

4. Myslíte si, že se v nejbližší době počet cizinců v ČR zvýší?

5. Přejete si, aby se cizinci trvale usazovali v ČR?

6. Přicházíte do kontaktu s cizinci?

7. Máte ve svém okolí cizince ?

8. Máte zájem poznat kulturu cizinců, kteří žijí v ČR?

9. Souhlasíte s názorem, že jsou cizinci v ČR diskriminováni?

10. Souhlasíte s názorem, že cizinci českým občanům berou práci?

11. Měl by se cizinec žijící na území ČR přizpůsobit kultuře, zvyklostem a pravidlům ČR?

12. Víte, s jakými bariérami se cizinci v ČR setkávají?

13. Zpřísnil(a) byste podmínky pro cizince?

14. Dokázal(a) byste se přestěhovat do ciziny?

15. Má český stát podporovat cizince na území ČR?

16. Zastáváte názor, že by měl mít cizinec v ČR volební právo?

17. Zastáváte názor, že by měl stát poskytovat cizincům sociální dávky?

18. Jsou dle Vašeho názoru cizinci pro českou společnost přínosem?

19. Pokud cizinec získá české občanství, budete ho brát jako občana ČR?

20. Jaké národnosti se podle Vás nejvíce zdržují v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik cizinců podle vašeho odhadu žije v současnosti legálně na území ČR?

3. Kolik je Vám let?

4. Myslíte si, že se v nejbližší době počet cizinců v ČR zvýší?

5. Přejete si, aby se cizinci trvale usazovali v ČR?

6. Přicházíte do kontaktu s cizinci?

7. Máte ve svém okolí cizince ?

8. Máte zájem poznat kulturu cizinců, kteří žijí v ČR?

9. Souhlasíte s názorem, že jsou cizinci v ČR diskriminováni?

10. Souhlasíte s názorem, že cizinci českým občanům berou práci?

11. Měl by se cizinec žijící na území ČR přizpůsobit kultuře, zvyklostem a pravidlům ČR?

12. Víte, s jakými bariérami se cizinci v ČR setkávají?

13. Zpřísnil(a) byste podmínky pro cizince?

14. Dokázal(a) byste se přestěhovat do ciziny?

15. Má český stát podporovat cizince na území ČR?

16. Zastáváte názor, že by měl mít cizinec v ČR volební právo?

17. Zastáváte názor, že by měl stát poskytovat cizincům sociální dávky?

18. Jsou dle Vašeho názoru cizinci pro českou společnost přínosem?

19. Pokud cizinec získá české občanství, budete ho brát jako občana ČR?

20. Jaké národnosti se podle Vás nejvíce zdržují v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kravčuková, M.Cizinecká problematika očima české společnosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://cizinecka-problematika-ocima.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.