Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Club Femm

Club Femm

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Rucka
Šetření:09. 02. 2011 - 18. 02. 2011
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):12 / 7.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,
jsme studenti ekonomické fakulty VŠB-TUO a dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká postojů a názorů na marketingovou komunikaci sportovního zařízení „Club Femm“ . Na Vašich názorech nám velice záleží a moc si jich ceníme, proto Vám zaručujeme absolutní anonymitu všech Vašich odpovědí. Vyberte pouze jednu možnost, pokud není uvedeno jinak!!!

Odpovědi respondentů

1. Jste sportovně založeni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8376,15 %76,15 %  
ne2623,85 %23,85 %  

Graf

2. Kolik času sportu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny týdně4238,53 %38,53 %  
3-10 hodin týdně4137,61 %37,61 %  
Vůbec nesportuji1715,6 %15,6 %  
Více než 10 hodin týdně98,26 %8,26 %  

Graf

3. Znáte sportovní zařízení „Club Femm“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6862,39 %62,39 %  
ano4137,61 %37,61 %  

Graf

4. Jak často navštěvujete toto sportovní zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vůbec nenavštěvujiotázka č. 10, 1-2x měsíčněotázka č. 5, 3-7x měsíčněotázka č. 5, 8 a více návštěv mésíčněotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec nenavštěvuji1946,34 %17,43 %  
1-2x měsíčně1331,71 %11,93 %  
3-7x měsíčně819,51 %7,34 %  
8 a více návštěv mésíčně12,44 %0,92 %  

Graf

5. Navštěvujete internetové stránky tohoto zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pravidelněotázka č. 6, Ano, párkrát jsme tam byl/aotázka č. 6, Ne, ale vím, že existujíotázka č. 6, Ne, nevím o nichotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, párkrát jsme tam byl/a1254,55 %11,01 %  
Ano, pravidelně627,27 %5,5 %  
Ne, ale vím, že existují418,18 %3,67 %  

Graf

6. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky těchto stránek (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přehlednost2.6360.868
Barevné provedení3.0910.992
Grafické ztvárnění30.636
Dostupnost informací2.5910.969

Graf

7. Které sekce využíváte nejvíce?(lze uvést více než jednu možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozpis cvičení1568,18 %13,76 %  
Ceník836,36 %7,34 %  
Rezervace522,73 %4,59 %  
Akce418,18 %3,67 %  
Trenéři313,64 %2,75 %  
Jiné29,09 %1,83 %  

Graf

8. Navrhněte způsoby vylepšení těchto stránek!

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Grafiku zlepšit

lepší grafika

Méně přeplácaných barev

možnost první registrace i přes internet

první rezervace se musí provést jen osobně, bylo by mnohem snazší registrovat se přes net

registrace po netu bez nutnosti chodit na pobočku

Zlepšit barevnou podobu stránek

Zlepšit přehlednost a grafiku

Změnit písmo a rozložení jednotlivých sekcí, vše je nepřehledné !!!

9. Vyhovuje Vám řazení aktualit na úvodní stránce v levém sloupci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale chtělo by to pár úprav940,91 %8,26 %  
Ne, nelíbí se mi toto řazení836,36 %7,34 %  
Ano, jsem spokojen/a522,73 %4,59 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7165,14 %65,14 %  
muž3834,86 %34,86 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222623,85 %23,85 %  
212018,35 %18,35 %  
231110,09 %10,09 %  
2576,42 %6,42 %  
2065,5 %5,5 %  
2465,5 %5,5 %  
2732,75 %2,75 %  
4132,75 %2,75 %  
1732,75 %2,75 %  
1921,83 %1,83 %  
ostatní odpovědi 31
48
28
50
36
26
10
29
30
42
33
16
56
34
43
47
2220,18 %20,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.51
Minimum:19
Maximum:47
Variační rozpětí:28
Rozptyl:32.64
Směrodatná odchylka:5.71
Medián:22
Modus:22

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student 6155,96 %55,96 %  
Pracující3633,03 %33,03 %  
Nezaměstnaný54,59 %4,59 %  
mateřská dovolená 32,75 %2,75 %  
Pracující a student distančního studia10,92 %0,92 %  
student i pracující 10,92 %0,92 %  
pracující student10,92 %0,92 %  
Osvč10,92 %0,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Znáte sportovní zařízení „Club Femm“?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-2x měsíčně na otázku 4. Jak často navštěvujete toto sportovní zařízení?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec nenavštěvuji na otázku 4. Jak často navštěvujete toto sportovní zařízení?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, párkrát jsme tam byl/a na otázku 5. Navštěvujete internetové stránky tohoto zařízení?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Grafické ztvárnění=3 na otázku 6. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky těchto stránek (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozpis cvičení na otázku 7. Které sekce využíváte nejvíce?(lze uvést více než jednu možnost)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste sportovně založeni?

2. Kolik času sportu věnujete?

3. Znáte sportovní zařízení „Club Femm“?

4. Jak často navštěvujete toto sportovní zařízení?

5. Navštěvujete internetové stránky tohoto zařízení?

6. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky těchto stránek (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

7. Které sekce využíváte nejvíce?(lze uvést více než jednu možnost)

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste sportovně založeni?

2. Kolik času sportu věnujete?

3. Znáte sportovní zařízení „Club Femm“?

4. Jak často navštěvujete toto sportovní zařízení?

5. Navštěvujete internetové stránky tohoto zařízení?

6. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky těchto stránek (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

7. Které sekce využíváte nejvíce?(lze uvést více než jednu možnost)

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rucka, V.Club Femm (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://club-femm.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.