Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co děláte rádi ve svém volném čase?

Co děláte rádi ve svém volném čase?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Holá
Šetření:30. 12. 2009 - 04. 01. 2010
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):5 / 5.04
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážená respondentko, vážený respondente,

 

můj dotazník se týká způsobu trávení Vašeho volného času.
Cílem je mapovat, jaké činnosti dělají lidé ve volném čase nejraději. Jsem studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vyplnění dotazníku je důležité pro mou semestrální práci. Dotazník je krátký, anonymní a zabere Vám pouze pár minut.
 

 

Předem Vám za vyplnění děkuji, 

s pozdravem Veronika Holá

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V dotazníku Vám předkládám dvojice různých aktivit. Prosím Vás o vyznačení té, kterou děláte raději.

Odpovědi respondentů

1. Co děláte ve svém volném čase raději?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Sport, turistika vs. Kulturní akce (divadla, ...)alternativní0.1480.978
Sport, turistika vs. Posezení s přáteli(hospody,…) alternativní0.2870.918
Sport, turistika vs. PC, televize,filmyalternativní0.3040.907
Sport, turistika vs. Četbaalternativní0.2170.953
Kulturní akce (divadla,...) vs. Posezení s přáteli(hospody,…)alternativní0.130.983
Kulturní akce (divadla,...) vs. PC, televize,filmyalternativní0.0610.996
Kulturní akce (divadla, ...) vs. Četbaalternativní0.1480.978
Posezení s přáteli(hospody,…) vs. PC, televize, filmyalternativní-0.3040.907
Posezení s přáteli(hospody,…) vs. Četbaalternativní-0.270.927
PC, televize, filmy vs. Četbaalternativní-0.20.96
Spánek, nicnedělání vs. Sport, turistikaalternativní0.20.96
Spánek, nicnedělání vs. Kulturní akce (divadla, ...)alternativní0.270.927
Spánek, nicnedělání vs. Posezení s přáteli(hospody,…)alternativní0.4610.788
Spánek, nicnedělání vs. PC, televize, filmyalternativní0.5130.737
Spánek, nicnedělání vs. Četbaalternativní0.3390.885
Vzdělávání, studium vs. Sport, turistikaalternativní0.0960.991
Vzdělávání, studium vs. Kulturní akce (divadla, ...)alternativní0.2520.936
Vzdělávání, studium vs. Spánek, nicneděláníalternativní0.1650.973
Vzdělávání, studium vs. Posezení s přáteli(hospody,…)alternativní0.3740.86
Vzdělávání, studium vs. PC, televize, filmyalternativní0.4780.771
Vzdělávání, studium vs. Četbaalternativní0.2870.918

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
202320 %20,18 %  
212320 %20,18 %  
22108,7 %8,77 %  
1797,83 %7,89 %  
2376,09 %6,14 %  
1965,22 %5,26 %  
2454,35 %4,39 %  
2832,61 %2,63 %  
2532,61 %2,63 %  
1832,61 %2,63 %  
ostatní odpovědi 15
33
16
35
26
30
27
58
36
41
77
48
14
57
42
31
2320 %20,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.12
Minimum:16
Maximum:41
Variační rozpětí:25
Rozptyl:19.63
Směrodatná odchylka:4.43
Medián:21
Modus:20

Graf

3. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7565,22 %65,79 %  
Muž4034,78 %35,09 %  

Graf

4. Pokud jste nyní studentem, studujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7262,61 %63,16 %  
2622,61 %22,81 %  
Nejsem student1613,91 %14,04 %  
10,87 %0,88 %  

Graf

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7060,87 %61,4 %  
2521,74 %21,93 %  
1714,78 %14,91 %  
vOŠ21,74 %1,75 %  
VŠ - Bc.10,87 %0,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Co děláte ve svém volném čase raději?

 • odpověď PC, televize, filmy [alternativní] Četba: -1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spánek, nicnedělání [alternativní] Četba: -1 na otázku 1. Co děláte ve svém volném čase raději?
 • odpověď Spánek, nicnedělání [alternativní] Sport, turistika: 1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport, turistika [alternativní] PC, televize,filmy: -1 na otázku 1. Co děláte ve svém volném čase raději?

4. Pokud jste nyní studentem, studujete

 • odpověď :
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
 • odpověď :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 21 > na otázku 2. Váš věk

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 21 > na otázku 2. Váš věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co děláte ve svém volném čase raději?

2. Váš věk

3. Pohlaví

4. Pokud jste nyní studentem, studujete

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co děláte ve svém volném čase raději?

2. Váš věk

3. Pohlaví

4. Pokud jste nyní studentem, studujete

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Holá, V.Co děláte rádi ve svém volném čase? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://co-delate-radi-ve-svem-volnem-case-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.