Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co je kázeň?

Co je kázeň?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Poslušná
Šetření:11. 01. 2012 - 30. 01. 2012
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):3 / 3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, následující dotazník má osvětlit základní pojem kázeň, nejedná se o nic odborného, pouze informace o tom, co si široká veřejnost pod tímto pojmem představuje. 

 

Předem děkuji za vyplnění. 

 

Lucie Poslušná

Odpovědi respondentů

1. Napište první slovo, které si představíte pod pojmem kázeň?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poslušnost3526,92 %26,92 %  
disciplína96,92 %6,92 %  
řád86,15 %6,15 %  
pravidla53,85 %3,85 %  
výchova43,08 %3,08 %  
slušnost 43,08 %3,08 %  
moralka32,31 %2,31 %  
přísnost32,31 %2,31 %  
trest32,31 %2,31 %  
chování32,31 %2,31 %  
ostatní odpovědi škola
sebeovládání
pokora
dodržování norem, pravidel
respektování
správná výchova
ukázněnost
ticho
vychovaý
poslušnost, dodržování pravidel
respekt
vojna
rákoska
Vynucené podřízení se pravidlům někoho jiného
klid
ani se nehnout!
přísný rodič
kostol
vězení
režim
vychování
poslouchání autorit
podřízení vůle nižší vůli vyšší
pořádek
to je to hlavní, tak je to spávné a tak to má být!
adekvátní chování
slušné chování
mravnost
jeptišku
ovládání se
zodpovědnost
kázání
učitel
sebekázeň
poslouchání
poctivost
mgr. Jedličková :/
povel
vědomí povinnosti
nevim
dodržování pravidel/nařízení
hodný
armáda
poslunšost
pravidlo
dobré mravy
úcta
sebedisciplína
5340,77 %40,77 % 

Graf

2. Jaký pocit ve Vás vyvolává pojem kázeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní7356,15 %56,15 %  
negativní5743,85 %43,85 %  

Graf

3. Vyberte období lidského života, které si nejvíce spojujete s kázní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školní dítě8867,69 %67,69 %  
puberťák2116,15 %16,15 %  
předškolní dítě (0-6)107,69 %7,69 %  
dospělý86,15 %6,15 %  
jiné21,54 %1,54 %  
senior10,77 %0,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Napište první slovo, které si představíte pod pojmem kázeň?

2. Jaký pocit ve Vás vyvolává pojem kázeň?

3. Vyberte období lidského života, které si nejvíce spojujete s kázní.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Napište první slovo, které si představíte pod pojmem kázeň?

2. Jaký pocit ve Vás vyvolává pojem kázeň?

3. Vyberte období lidského života, které si nejvíce spojujete s kázní.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poslušná, L.Co je kázeň? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://co-je-kazen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.