Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co je mentální retardace?

Co je mentální retardace?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Paulina Šourková
Šetření:21. 04. 2012 - 28. 04. 2012
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník jsem vypracovala pro svou ročníkovou práci. Cílem je zjistit jak dokážeme žít a vnímat  lidi s mentálním postižením.

Odpovědi respondentů

1. 1. Co znamená pojem mentální retardace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Rozumové postižení6790,54 %90,54 %  
c) Smyslové postižení68,11 %8,11 %  
b) Tělesné postižení11,35 %1,35 %  

Graf

2. 2. Znáte někoho s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4763,51 %63,51 %  
ne2736,49 %36,49 %  

Graf

3. 3. Jaké příčiny způsobí, že se narodí dítě s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
f) Více možností dohromady6385,14 %85,14 %  
e) Dědičné předpoklady68,11 %8,11 %  
g) nevím45,41 %5,41 %  
d) Těžký porod11,35 %1,35 %  

Graf

4. 4. Víte, kde jsou ve vašem okolí nějaká zařízení poskytující domov lidem s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4256,76 %56,76 %  
ne1925,68 %25,68 %  
nevím1317,57 %17,57 %  

Graf

5. 5. Myslíte si, že by lidé s mentálním postižením měli žít stranou od společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Ne5675,68 %75,68 %  
c) Nevím912,16 %12,16 %  
a) Ano68,11 %8,11 %  
d) Je mi to jedno34,05 %4,05 %  

Graf

6. 6. Pokud potkáte osobu s mentálním postižením, díváte se jinam a raději se vyhnete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Neřeším to4358,11 %58,11 %  
b) Ne2635,14 %35,14 %  
a) Ano56,76 %6,76 %  

Graf

7. 7. Myslíte si, že chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Jakýkoli byt či dům, kde žijí lidé s mentálním postižením( s podporou pracovníků ze sociálních služeb), jako ostatní společnost6587,84 %87,84 %  
a) Azylový dům34,05 %4,05 %  
b) Ústav34,05 %4,05 %  
d) Nevím34,05 %4,05 %  

Graf

8. 8. Mají mít stejná práva a povinnosti lidé s mentálním postižením, jako celé společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Pouze omezené4966,22 %66,22 %  
a) Ano1418,92 %18,92 %  
b) Ne1114,86 %14,86 %  

Graf

9. 9. Když se dovíte, že vedle Vás budou bydlet lidé s mentálním postižením, jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Neřeším to6182,43 %82,43 %  
d) Neumím si to představit1114,86 %14,86 %  
a) Odstěhuji se 11,35 %1,35 %  
b) Nebudu s tím souhlasit11,35 %1,35 %  

Graf

10. 10. Navštívil/a byste restauraci, kde obsluhují osoby s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Ano5675,68 %75,68 %  
b) Ne1520,27 %20,27 %  
c) Nikdy34,05 %4,05 %  

Graf

11. 11. Dokázal/a byste pečovat o osobu s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3547,3 %47,3 %  
ne2635,14 %35,14 %  
ano1317,57 %17,57 %  

Graf

12. 12. Pokud Vás někde (např. zastávka MHD, náměstí,v autobuse, u lékaře,ve vlaku atd..) požádá osoba s mentálním postižením o radu, či pomoc , jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Dle situace odpovím, poradím, pomohu6993,24 %93,24 %  
c) Nedovedu si to představit45,41 %5,41 %  
a) Budu dělat, že tam nejsem11,35 %1,35 %  

Graf

13. 13. Myslíte si, že lidé s mentálním postižením nějak ohrožují své okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4560,81 %60,81 %  
nevím2331,08 %31,08 %  
ano68,11 %8,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Co znamená pojem mentální retardace?

2. 2. Znáte někoho s mentálním postižením?

3. 3. Jaké příčiny způsobí, že se narodí dítě s mentálním postižením?

4. 4. Víte, kde jsou ve vašem okolí nějaká zařízení poskytující domov lidem s mentálním postižením?

5. 5. Myslíte si, že by lidé s mentálním postižením měli žít stranou od společnosti?

6. 6. Pokud potkáte osobu s mentálním postižením, díváte se jinam a raději se vyhnete?

7. 7. Myslíte si, že chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením je?

8. 8. Mají mít stejná práva a povinnosti lidé s mentálním postižením, jako celé společnost?

9. 9. Když se dovíte, že vedle Vás budou bydlet lidé s mentálním postižením, jak se zachováte?

10. 10. Navštívil/a byste restauraci, kde obsluhují osoby s mentálním postižením?

11. 11. Dokázal/a byste pečovat o osobu s mentálním postižením?

12. 12. Pokud Vás někde (např. zastávka MHD, náměstí,v autobuse, u lékaře,ve vlaku atd..) požádá osoba s mentálním postižením o radu, či pomoc , jak se zachováte?

13. 13. Myslíte si, že lidé s mentálním postižením nějak ohrožují své okolí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Co znamená pojem mentální retardace?

2. 2. Znáte někoho s mentálním postižením?

3. 3. Jaké příčiny způsobí, že se narodí dítě s mentálním postižením?

4. 4. Víte, kde jsou ve vašem okolí nějaká zařízení poskytující domov lidem s mentálním postižením?

5. 5. Myslíte si, že by lidé s mentálním postižením měli žít stranou od společnosti?

6. 6. Pokud potkáte osobu s mentálním postižením, díváte se jinam a raději se vyhnete?

7. 7. Myslíte si, že chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením je?

8. 8. Mají mít stejná práva a povinnosti lidé s mentálním postižením, jako celé společnost?

9. 9. Když se dovíte, že vedle Vás budou bydlet lidé s mentálním postižením, jak se zachováte?

10. 10. Navštívil/a byste restauraci, kde obsluhují osoby s mentálním postižením?

11. 11. Dokázal/a byste pečovat o osobu s mentálním postižením?

12. 12. Pokud Vás někde (např. zastávka MHD, náměstí,v autobuse, u lékaře,ve vlaku atd..) požádá osoba s mentálním postižením o radu, či pomoc , jak se zachováte?

13. 13. Myslíte si, že lidé s mentálním postižením nějak ohrožují své okolí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šourková, P.Co je mentální retardace? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://co-je-mentalni-retardace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.