Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co je tranzitní program

Co je tranzitní program

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena Procházková
Šetření:10. 06. 2011 - 08. 07. 2011
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku který má zjistit informovanost o tranzitním programu.


Děkuji


Irena Procházková
 

Odpovědi respondentů

1. Termín tranzit znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přeprava někoho odněkud někam5163,75 %63,75 %  
nákladní přeprava2126,25 %26,25 %  
nevím45 %5 %  
název dodávky značky Ford45 %5 %  

Graf

2. Setkal jste se s termínem tranzitní program?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6277,5 %77,5 %  
ano1822,5 %22,5 %  

Graf

3. Myslíte si že termín tranzitní program znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
systém přípravy a podpory mladých lidí se zdravotním postižením v jejich přechodu ze školy do dalšího života3442,5 %42,5 %  
podpora a pomoc jakémukoliv člověku při přechodu z jednoho životního období do dalšího2531,25 %31,25 %  
nevím2328,75 %28,75 %  
program pouze pro mladistvé nezaměstnané 33,75 %3,75 %  
program pouze pro nezaměstnané bez ohledu na věk22,5 %2,5 %  

Graf

4. Termín tranzitní program znám protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám5973,75 %73,75 %  
ze školy – z výuky911,25 %11,25 %  
jiné78,75 %8,75 %  
z médii45 %5 %  
někdo v blízkém okolí byl, nebo je účastníkem tranzitního programu22,5 %2,5 %  
pracuji jako asistent, koordinátor.. tranzitního programu22,5 %2,5 %  
byl jsem, nebo jsem účastníkem tranzitního programu11,25 %1,25 %  

Graf

5. Víte kde se informovat o tranzitním programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5670 %70 %  
ano2430 %30 %  

Graf

6. Znáte nějaká zařízení či instituce, které se tranzitním programem zabývají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6480 %80 %  
ano1620 %20 %  

Graf

7. Tranzitní program je systém přípravy a podpory mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem v jejich přechodu ze školy do dalšího života. Připadá Vám termín tranzitní program pro danou činnost výstižný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4657,5 %57,5 %  
ano2227,5 %27,5 %  
nevím1215 %15 %  

Graf

8. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6277,5 %77,5 %  
muž1822,5 %22,5 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let2936,25 %36,25 %  
31 – 40 let2835 %35 %  
41 – 50 let1417,5 %17,5 %  
do 20 let45 %5 %  
nad 60 let33,75 %3,75 %  
51 – 60 let22,5 %2,5 %  

Graf

10. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4961,25 %61,25 %  
střední s maturitou2632,5 %32,5 %  
základní33,75 %3,75 %  
střední22,5 %2,5 %  

Graf

11. Bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2733,75 %33,75 %  
méně než 1 tisíc obyvatel včetně1721,25 %21,25 %  
více jak 25 tisíc a nejvíce 100 tisíc obyvatel1518,75 %18,75 %  
více jak 1 tisíc a nejvíce 25 tisíc obyvatel1518,75 %18,75 %  
nad 100 tisíc obyvatel67,5 %7,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Termín tranzit znamená?

2. Setkal jste se s termínem tranzitní program?

3. Myslíte si že termín tranzitní program znamená?

4. Termín tranzitní program znám protože:

5. Víte kde se informovat o tranzitním programu?

6. Znáte nějaká zařízení či instituce, které se tranzitním programem zabývají?

7. Tranzitní program je systém přípravy a podpory mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem v jejich přechodu ze školy do dalšího života. Připadá Vám termín tranzitní program pro danou činnost výstižný?

8. Pohlaví?

9. Kolik je Vám let?

10. Dosažené vzdělání?

11. Bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Termín tranzit znamená?

2. Setkal jste se s termínem tranzitní program?

3. Myslíte si že termín tranzitní program znamená?

4. Termín tranzitní program znám protože:

5. Víte kde se informovat o tranzitním programu?

6. Znáte nějaká zařízení či instituce, které se tranzitním programem zabývají?

7. Tranzitní program je systém přípravy a podpory mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem v jejich přechodu ze školy do dalšího života. Připadá Vám termín tranzitní program pro danou činnost výstižný?

8. Pohlaví?

9. Kolik je Vám let?

10. Dosažené vzdělání?

11. Bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, I.Co je tranzitní program (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://co-je-tranzitni-program.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.