Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co ovlivnilo vojáky za 2 světové války?

Co ovlivnilo vojáky za 2 světové války?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Čistecký
Šetření:18. 12. 2014 - 01. 01. 2015
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:63,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Předem děkuji za vyplnění. Cílem mého dotazníku je zjistit, které faktory ovlivnily nejvíce východní frontu. Výsledky průzkumu následně použiji ve své seminární práci

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 2, Ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3852,05 %52,05 %  
Žena3547,95 %47,95 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny byste se zařadili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [17 a méněotázka č. 3, 18-25otázka č. 3, 26-35otázka č. 3, 36-50otázka č. 3, 51-60otázka č. 3, 61 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253142,47 %42,47 %  
36-501824,66 %24,66 %  
26-351216,44 %16,44 %  
17 a méně1013,7 %13,7 %  
51-6022,74 %2,74 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 4, středoškolskéotázka č. 4, středoškolské s maturitouotázka č. 4, vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2838,36 %38,36 %  
středoškolské s maturitou2331,51 %31,51 %  
základní1824,66 %24,66 %  
středoškolské45,48 %5,48 %  

Graf

4. Zajímáte se o druhou světovou válku? Ohodnoťte svůj zájem na stupnici (1 znamená nezájem, 5 životního koníčka)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43041,1 %41,1 %  
33041,1 %41,1 %  
256,85 %6,85 %  
145,48 %5,48 %  
545,48 %5,48 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.37
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.51
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:3
Modus:4

Graf

5. Slyšeli jste někdy o bojích v oblasti Charkova v létě roku 1942?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, něco mi to říkáotázka č. 6, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco mi to říká2939,73 %39,73 %  
ano2331,51 %31,51 %  
ne2128,77 %28,77 %  

Graf

6. Jaké podle vás měly důsledky boje v oblasti Charkova v létě roku 1942 nebo jaké události po nich následovaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [poslední boje na východní frontěotázka č. 7, obrat ve válce velká sovětská ofenzívaotázka č. 7, ustálení východní frontyotázka č. 7, posunutí fronty směrem ke Stalingraduotázka č. 7, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2838,89 %38,36 %  
posunutí fronty směrem ke Stalingradu2534,72 %34,25 %  
obrat ve válce velká sovětská ofenzíva912,5 %12,33 %  
ustálení východní fronty912,5 %12,33 %  
poslední boje na východní frontě11,39 %1,37 %  

Graf

7. Kdo vzešel jako vítěz z těchto bojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Němciotázka č. 8, Sovětiotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Němci2454,55 %32,88 %  
Sověti2045,45 %27,4 %  

Graf

8. Které faktory podle vás ovlivnili výsledek bitvy nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá výzbroj2147,73 %28,77 %  
terén a počasí2147,73 %28,77 %  
motivace z průběhu války1534,09 %20,55 %  
letecká převaha818,18 %10,96 %  
podpora místního obyvatelstva818,18 %10,96 %  
vojenské čistky715,91 %9,59 %  
žádné zvýše uvedených511,36 %6,85 %  

Graf

9. Který faktor podle vás nejvíce ovlivnil druhou světovou válku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [letecká převaha → konec dotazníku, dobrá výzbroj → konec dotazníku, terén a počasí → konec dotazníku, vojenské čistky → konec dotazníku, motivace z průběhu války → konec dotazníku, podpora místního obyvatelstva → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letecká převaha1636,36 %21,92 %  
motivace z průběhu války1125 %15,07 %  
terén a počasí920,45 %12,33 %  
dobrá výzbroj613,64 %8,22 %  
podpora místního obyvatelstva12,27 %1,37 %  
vojenské čistky12,27 %1,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď základní:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 17 a méně na otázku 2. Do jaké věkové skupiny byste se zařadili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny byste se zařadili?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Zajímáte se o druhou světovou válku? Ohodnoťte svůj zájem na stupnici (1 znamená nezájem, 5 životního koníčka)

5. Slyšeli jste někdy o bojích v oblasti Charkova v létě roku 1942?

6. Jaké podle vás měly důsledky boje v oblasti Charkova v létě roku 1942 nebo jaké události po nich následovaly?

7. Kdo vzešel jako vítěz z těchto bojů?

8. Které faktory podle vás ovlivnili výsledek bitvy nejvíce?

9. Který faktor podle vás nejvíce ovlivnil druhou světovou válku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny byste se zařadili?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Zajímáte se o druhou světovou válku? Ohodnoťte svůj zájem na stupnici (1 znamená nezájem, 5 životního koníčka)

5. Slyšeli jste někdy o bojích v oblasti Charkova v létě roku 1942?

6. Jaké podle vás měly důsledky boje v oblasti Charkova v létě roku 1942 nebo jaké události po nich následovaly?

7. Kdo vzešel jako vítěz z těchto bojů?

8. Které faktory podle vás ovlivnili výsledek bitvy nejvíce?

9. Který faktor podle vás nejvíce ovlivnil druhou světovou válku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čistecký, V.Co ovlivnilo vojáky za 2 světové války? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://co-ovlivnilo-vojaky-za-2-sve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.