Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co ovlivňuje návštěvnost Afriky

Co ovlivňuje návštěvnost Afriky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikol Bogdanová
Šetření:22. 05. 2011 - 29. 05. 2011
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Je určen pro širokou veřejnost bez omezení věku, pohlaví nebo finančních příjmů. Dotazník je anonymní a poslouží jako podkladový materiál pro moji bakalářskou práci na téma: „Současné problémy znesnadňující dostupnost do afrických destinací“.
Předem mnohokrát děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Láká vás navštívit Afriku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO10778,68 %78,68 %  
NE2921,32 %21,32 %  

Graf

2. Jaký druh dovolené preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznávací7771,96 %56,62 %  
safari3936,45 %28,68 %  
pobytový2927,1 %21,32 %  
horské túry2018,69 %14,71 %  
potápění1514,02 %11,03 %  

Graf

3. Odrazuje vás od návštěvy nedostatečná hygiena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5652,34 %41,18 %  
ano5147,66 %37,5 %  

Graf

4. Obáváte se nakažení infekčními nemocemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7671,03 %55,88 %  
ne3128,97 %22,79 %  

Graf

5. Je pro vás důležitá dostupnost a kvalita případného lékařského ošetření?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9588,79 %69,85 %  
ne1211,21 %8,82 %  

Graf

6. Jeli byste do zemí s politickou nestabilitou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7166,36 %52,21 %  
ano3633,64 %26,47 %  

Graf

7. Obáváte se možných krádeží?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7065,42 %51,47 %  
ne3734,58 %27,21 %  

Graf

8. Obáváte se fyzického napadení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6358,88 %46,32 %  
ne4441,12 %32,35 %  

Graf

9. Je pro vás cena dopravy rozhodující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5551,4 %40,44 %  
ne5248,6 %38,24 %  

Graf

10. Je pro vás rychlost dopravy rozhodující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7166,36 %52,21 %  
ano3633,64 %26,47 %  

Graf

11. Je pro vás úroveň dopravy rozhodující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5854,21 %42,65 %  
ano4945,79 %36,03 %  

Graf

12. Odradilo by vás vyřizování víza?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8478,5 %61,76 %  
ano2321,5 %16,91 %  

Graf

13. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5753,27 %41,91 %  
žena5046,73 %36,76 %  

Graf

14. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 307771,96 %56,62 %  
31 - 502725,23 %19,85 %  
51 a více32,8 %2,21 %  

Graf

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5854,21 %42,65 %  
středoškolské4743,93 %34,56 %  
základní21,87 %1,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký druh dovolené preferujete?

 • odpověď poznávací:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Odradilo by vás vyřizování víza?

3. Odrazuje vás od návštěvy nedostatečná hygiena?

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Je pro vás důležitá dostupnost a kvalita případného lékařského ošetření?

4. Obáváte se nakažení infekčními nemocemi?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Odradilo by vás vyřizování víza?

12. Odradilo by vás vyřizování víza?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Obáváte se nakažení infekčními nemocemi?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Láká vás navštívit Afriku?

2. Jaký druh dovolené preferujete?

3. Odrazuje vás od návštěvy nedostatečná hygiena?

4. Obáváte se nakažení infekčními nemocemi?

5. Je pro vás důležitá dostupnost a kvalita případného lékařského ošetření?

6. Jeli byste do zemí s politickou nestabilitou?

7. Obáváte se možných krádeží?

8. Obáváte se fyzického napadení?

9. Je pro vás cena dopravy rozhodující?

10. Je pro vás rychlost dopravy rozhodující?

11. Je pro vás úroveň dopravy rozhodující?

12. Odradilo by vás vyřizování víza?

13. Pohlaví?

14. Věk?

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Láká vás navštívit Afriku?

2. Jaký druh dovolené preferujete?

3. Odrazuje vás od návštěvy nedostatečná hygiena?

4. Obáváte se nakažení infekčními nemocemi?

5. Je pro vás důležitá dostupnost a kvalita případného lékařského ošetření?

6. Jeli byste do zemí s politickou nestabilitou?

7. Obáváte se možných krádeží?

8. Obáváte se fyzického napadení?

9. Je pro vás cena dopravy rozhodující?

10. Je pro vás rychlost dopravy rozhodující?

11. Je pro vás úroveň dopravy rozhodující?

12. Odradilo by vás vyřizování víza?

13. Pohlaví?

14. Věk?

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bogdanová, N.Co ovlivňuje návštěvnost Afriky (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://co-ovlivnuje-navstevnost-afr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.