Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co pro vás znamená víra?

Co pro vás znamená víra?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Kolbábková
Šetření:23. 11. 2011 - 25. 11. 2011
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Význam náboženství pro život, víra nebo ateismus, svědomí, odpouštění viny. Toto je hlavním významem tohoto dotazníku a ráda bych jeho výsledky použila do své školní práce. Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Co se Vám vybaví pod pojmem víra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jakákoli víra, včetně vír, které nemají boha (např. animismus).1947,5 %47,5 %  
Jakákoli víra, vyznávající nějakého boha.1435 %35 %  
Jakákoli víra, včetně vír jednotlivých malých sekt.512,5 %12,5 %  
Výhradně Abrahámská náboženství (křesťanství, judaismus, islám) protože ostatní náboženství nevyznávají Boha25 %5 %  

Graf

2. Jste věřící ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2665 %65 %  
ano1435 %35 %  

Graf

3. Jaké jste víry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2870 %70 %  
křesťan/ka1230 %30 %  

Graf

4. Odsuzujete vyznavače jiné víry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odsuzuji fanatiky1640 %40 %  
Ne1127,5 %27,5 %  
Nejsem věřící922,5 %22,5 %  
Podle náboženství25 %5 %  
Odsuzuji jakoukoliv víru12,5 %2,5 %  
Neodsuzuji,ale říkám,že moje víra je nelepší12,5 %2,5 %  

Graf

5. Dokázali byste být ve vztahu s osobou jiného náboženství, pokud jste nevěřící, s věřící osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2972,5 %72,5 %  
Ne1127,5 %27,5 %  

Graf

6. Budete trvat/trváte na tom, aby vaše děti vyznávali Vaši víru, popřípadě bylo nevěřící, jako Vy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3177,5 %77,5 %  
Ano922,5 %22,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co se Vám vybaví pod pojmem víra?

2. Jste věřící ?

3. Jaké jste víry?

4. Odsuzujete vyznavače jiné víry?

5. Dokázali byste být ve vztahu s osobou jiného náboženství, pokud jste nevěřící, s věřící osobou?

6. Budete trvat/trváte na tom, aby vaše děti vyznávali Vaši víru, popřípadě bylo nevěřící, jako Vy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co se Vám vybaví pod pojmem víra?

2. Jste věřící ?

3. Jaké jste víry?

4. Odsuzujete vyznavače jiné víry?

5. Dokázali byste být ve vztahu s osobou jiného náboženství, pokud jste nevěřící, s věřící osobou?

6. Budete trvat/trváte na tom, aby vaše děti vyznávali Vaši víru, popřípadě bylo nevěřící, jako Vy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (76,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolbábková, L.Co pro vás znamená víra? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://co-pro-vas-znamena-vira.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.