Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co víte o společenské odpovědnosti mobilních operátorů?

Co víte o společenské odpovědnosti mobilních operátorů?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Zýmová
Šetření:04. 02. 2014 - 04. 03. 2014
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):24 / 17.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou ČZU v Praze a píšu diplomovou práci na téma Společenská odpovědnost organizací. Žádám Vás o vyplnění několika otázek, které Vám zabere maximálně pár minut. Cílem dotazníku je zjistit, jaké mají lidé povědomí o aktivitách mobilních operátorů týkajících se společenské odpovědnosti. Dotazník je určen pro všechny, kteří mají chuť jej vyplnit.

Odpovědi respondentů

1. Používáte mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11998,35 %98,35 %  
ne21,65 %1,65 %  

Graf

2. Jaký operátor Vám poskytuje služby?

Pokud používáte více operátorů, uveďte prosím nejpoužívanější

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Telefónica O2otázka č. 4, T-Mobileotázka č. 4, Vodafoneotázka č. 4, Virtuální operátor (např. Kaktus, Lama, Bleskmobil apod.)otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefónica O24436,97 %36,36 %  
T-Mobile3932,77 %32,23 %  
Vodafone3226,89 %26,45 %  
Virtuální operátor (např. Kaktus, Lama, Bleskmobil apod.)43,36 %3,31 %  

Graf

3. Které z těchto poskytovatelů mobilních služeb znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Telefónica O2 → konec dotazníku, T-Mobile → konec dotazníku, Vodafone → konec dotazníku, ani jednoho z uvedených → konec dotazníku, všechny uvedenéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny uvedené342,86 %2,48 %  
Telefónica O2228,57 %1,65 %  
T-Mobile114,29 %0,83 %  
ani jednoho z uvedených114,29 %0,83 %  

Graf

4. Víte co znamená pojem Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility, CSR)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7664,41 %62,81 %  
ano4235,59 %34,71 %  

Graf

5. Společenská odpovědnost je souhrn společensky prospěšných aktivit, které organizace provozuje ze své vůle, s využitím svých prostředků a nad rámec zákonných povinností. Odpovídá toto tvrzení vaší domněnce o významu pojmu Společenská odpovědnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4095,24 %33,06 %  
ne24,76 %1,65 %  

Graf

6. Společenská odpovědnost je souhrn společensky prospěšných aktivit, které organizace provozuje ze své vůle, s využitím svých prostředků a nad rámec zákonných povinností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokračovat77100 %63,64 %  

Graf

7. Jaké aktivity musí firma provozovat, abyste ji považoval/a za společensky odpovědnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chovat se eticky k zákazníkům a obchodním partnerům7765,25 %63,64 %  
neporušovat zákony7160,17 %58,68 %  
Přispívat finančně na charitativní účely6151,69 %50,41 %  
poskytovat přesné a transparentní informace6050,85 %49,59 %  
recyklovat odpad5546,61 %45,45 %  
vzdělávat zaměstnance5546,61 %45,45 %  
zaměstnávat zdravotně či mentálně postižené5244,07 %42,98 %  
snižovat spotřebu energie4840,68 %39,67 %  
sponzorovat kulturní a sportovní akce3933,05 %32,23 %  
dávat zákazníkům slevy2218,64 %18,18 %  
provozovat vlastní nadaci119,32 %9,09 %  
žádné, nemám rád hraní si na "společenskou odpovědnost"10,85 %0,83 %  
chránit životní prostředí, pečovat o své zaměstnance10,85 %0,83 %  
plnit pořadavky svých zákazníků10,85 %0,83 %  
je mi to jedno,ať si každý dělá jak umí10,85 %0,83 %  
není tu zmíněna např. dravost při nabízení zbytečných produktů či téměř nucení seniorům...10,85 %0,83 %  
nabízet kariérní programy pro studenty a absolventy VŠ10,85 %0,83 %  
platit10,85 %0,83 %  

Graf

8. Je pro Vás důležité, aby se operátor, kterého používáte, choval společensky odpovědně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale není to to hlavní6353,39 %52,07 %  
ne – je mi to jedno, nezajímá mě to3126,27 %25,62 %  
ano – je to pro mě jeden z hlavních faktorů2016,95 %16,53 %  
nechci aby se operátor, kterého používám choval společensky odpovědně43,39 %3,31 %  

Graf

9. Který ze tří velkých operátorů (T-Mobile, Vodafone, Telefónica O2) se podle Vás chová nejvíce odpovědně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokážu posoudit6655,93 %54,55 %  
všichni tak nastejno1815,25 %14,88 %  
Vodafone1512,71 %12,4 %  
Telefónica O21311,02 %10,74 %  
T- Mobile65,08 %4,96 %  

Graf

10. Vzpomenete si na konkrétní aktivitu, činnost či projekt, který některý z operátorů realizoval v rámci společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9277,97 %76,03 %  
ano2622,03 %21,49 %  

Graf

11. Prosím uveďte či popište tuto aktivitu/činnost/projekt.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nadace Vodafone a APLA

Nevím název, byla to nabídka pracovat rok pro neziskovku za stávající plat Edit: Asi rok jinak ;-)

O2 think big

O2 Think Big, získala jsem s partou kamarádů dvakrát po osmdesáti tisících na prospěšný projekt.

O2think big

Podpora projektů

Rok jinak

Rok jinak

Rok jinak

Rokjinka, Handicamp

T-Mobile - rozjezdy T-Mobile - endomondo, za uběhnutý/nachozený milion věnuje milion na detem

T-Mobile Dobrý anděl

T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA podporuje konkrétní projekty neziskových organizací, zapojuje do společensky odpovědných aktivit i své zaměstnance (Fond T-Mobile pro zaměstnance). Vodafone prostřednictvím své nadace podporuje např. program Rok jinak, kdy odborníci z privátní či veřejné sféry pracují rok v NNO na společně navrženém projektu/tématu.

Telefónica - Think big

Thing big

Think Big

think big

Think big

Think Big, Rok jinak

ThinkBig

Tching Big, linka pro neslyšící

Vetsinou jako sponzori poradu ci filmu

Vodafone - osvěta o recyklaci mobilních telefonů a pak zasazení stromu za něco (už nevím podmínky).

Vodafone - rok jinak. Dorovnání platu pracovníka z komerční sféry, který rok pracuje v neziskovém ektoru.

vodafone rok jinak

zelená síť, vysazování stromů

12. Slyšel/a jste o některém z těchto projektů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Think big5244,07 %42,98 %  
o žádném z uvedených jsem neslyšel4739,83 %38,84 %  
Rok jinak3025,42 %24,79 %  
Rozjezdy97,63 %7,44 %  

Graf

13. Z jakého zdroje jste se dozvěděli/ se nejčastěji dozvídáte o společensky prospěšných aktivitách mobilních operátorů/ mobilního operátora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklamní kampaň na internetu5647,46 %46,28 %  
reklamní kampaň – televize, kino, rozhlas3529,66 %28,93 %  
reklamní kampaň – venkovní plochy3428,81 %28,1 %  
reklamní kampaň – tištěná média (časopisy, noviny, letáky apod.)2218,64 %18,18 %  
na oficiálních webových stránkách operátora1613,56 %13,22 %  
od známého, rodiny, přátel1411,86 %11,57 %  
přímá komunikace se zákazníky – poznámka ve výpisech, e-maily, dopisy apod.119,32 %9,09 %  
v nezávislém článku, reportáži97,63 %7,44 %  
přímo na pořádané akci54,24 %4,13 %  
asi jsem slepý, ale nic takového nevidím10,85 %0,83 %  
z zadneho zdroje o tomto nevim10,85 %0,83 %  
od účastníka projektu10,85 %0,83 %  
z žádného, tohle mě nezajímá10,85 %0,83 %  
nikdy jsem nic takového neslyšel10,85 %0,83 %  
nedozvídám10,85 %0,83 %  
Twitter10,85 %0,83 %  
neznám je10,85 %0,83 %  
přímo zde10,85 %0,83 %  
nedozvěděl10,85 %0,83 %  
z tohoto dotazníku10,85 %0,83 %  
nic nevím o společenské odpovědnosti operátorů10,85 %0,83 %  
nikde10,85 %0,83 %  
nevím o nich10,85 %0,83 %  
při placení10,85 %0,83 %  
v práci, jsem zaměstnanec10,85 %0,83 %  
nevím o ničem10,85 %0,83 %  

Graf

14. Souhlasíte s konceptem společenské odpovědnosti jako takové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 15, nedokážu, netroufám si posouditotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6958,47 %57,02 %  
nedokážu, netroufám si posoudit4134,75 %33,88 %  
ne86,78 %6,61 %  

Graf

15. Z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ziskové firmy jsou tu od toho, aby tvořili zisk, nikoli aby dělaly charitu444,44 %3,31 %  
negativně se to projevuje na cenách zboží a služeb333,33 %2,48 %  
tyto aktivity by měl vykonávat spíše stát333,33 %2,48 %  
je to nespravedlivé – Vám také nikdo nic nedá zadarmo222,22 %1,65 %  
tyto aktivity by rozhodně neměl vykonávat spíše stát111,11 %0,83 %  
Definice se mi zdá zoufale míjející s tím, kde v realitě odpovědnost být musí nejdříve. Postavit hřiště za peníze narýžované z babiček které neví co podepisují, to tedy není dobře.111,11 %0,83 %  

Graf

16. Na kterou oblast by se podle Vás měly aktivity společenské odpovědnost nejvíce zaměřovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Životní prostředíotázka č. 18, Pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel (např. handicapovaní, sociálně vyloučení apod.)otázka č. 18, Pomoc dětem (nemocným, opuštěným…)otázka č. 18, Rozvoj dětí a mládežeotázka č. 18, Pomoc zvířatůmotázka č. 18, Rozvoj místních komunitotázka č. 18, Odborná pomoc začínajícím podnikatelůmotázka č. 18, vzdělávání veřejnostiotázka č. 18, všechny uvedenéotázka č. 18, Žádná z uvedenýchotázka č. 18, Jináotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny uvedené1826,09 %14,88 %  
Životní prostředí1521,74 %12,4 %  
Pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel (např. handicapovaní, sociálně vyloučení apod.)1115,94 %9,09 %  
Pomoc dětem (nemocným, opuštěným…)710,14 %5,79 %  
Rozvoj dětí a mládeže68,7 %4,96 %  
Rozvoj místních komunit57,25 %4,13 %  
vzdělávání veřejnosti34,35 %2,48 %  
Pomoc zvířatům22,9 %1,65 %  
Odborná pomoc začínajícím podnikatelům22,9 %1,65 %  

Graf

17. Prosím uveďte jaká:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

18. Kterou formu společensky odpovědných aktivit považujete za efektivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímou – fyzická pomoc – materiální pomoc, práce atd.5579,71 %45,45 %  
nepřímou – finanční příspěvky1420,29 %11,57 %  

Graf

19. Uvítal/a byste aby Váš (příp. potencionální) zaměstnavatel jednal společensky odpovědně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21, nevím, je mi to jednootázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9283,64 %76,03 %  
nevím, je mi to jedno1715,45 %14,05 %  
ne10,91 %0,83 %  

Graf

20. Byl/a byste ochotný/á se do těchto společensky odpovědných aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, oběma způsoby4541,28 %37,19 %  
ano, ale pouze nefinančně – přímou pomocí4339,45 %35,54 %  
ne1715,6 %14,05 %  
ano, ale pouze finančním příspěvkem43,67 %3,31 %  

Graf

21. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8168,64 %66,94 %  
muž3731,36 %30,58 %  

Graf

22. Je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 266353,39 %52,07 %  
27 – 454235,59 %34,71 %  
méně než 1875,93 %5,79 %  
46 – 6565,08 %4,96 %  

Graf

23. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6050,85 %49,59 %  
zaměstnanec4336,44 %35,54 %  
nezaměstnaný54,24 %4,13 %  
v domácnosti54,24 %4,13 %  
podnikatel43,39 %3,31 %  
zaměstnanec, podnikatel v neziskovém sektoru10,85 %0,83 %  

Graf

24. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita5647,46 %46,28 %  
4336,44 %35,54 %  
základní108,47 %8,26 %  
VOŠ43,39 %3,31 %  
postgraduální21,69 %1,65 %  
vyučen21,69 %1,65 %  
maturita10,85 %0,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Víte co znamená pojem Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility, CSR)?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Společenská odpovědnost je souhrn společensky prospěšných aktivit, které organizace provozuje ze své vůle, s využitím svých prostředků a nad rámec zákonných povinností. Odpovídá toto tvrzení vaší domněnce o významu pojmu Společenská odpovědnost?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pokračovat na otázku 6. Společenská odpovědnost je souhrn společensky prospěšných aktivit, které organizace provozuje ze své vůle, s využitím svých prostředků a nad rámec zákonných povinností.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dávat zákazníkům slevy na otázku 7. Jaké aktivity musí firma provozovat, abyste ji považoval/a za společensky odpovědnou?

5. Společenská odpovědnost je souhrn společensky prospěšných aktivit, které organizace provozuje ze své vůle, s využitím svých prostředků a nad rámec zákonných povinností. Odpovídá toto tvrzení vaší domněnce o významu pojmu Společenská odpovědnost?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Víte co znamená pojem Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility, CSR)?

6. Společenská odpovědnost je souhrn společensky prospěšných aktivit, které organizace provozuje ze své vůle, s využitím svých prostředků a nad rámec zákonných povinností.

 • odpověď pokračovat:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Víte co znamená pojem Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility, CSR)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dávat zákazníkům slevy na otázku 7. Jaké aktivity musí firma provozovat, abyste ji považoval/a za společensky odpovědnou?

14. Souhlasíte s konceptem společenské odpovědnosti jako takové?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel (např. handicapovaní, sociálně vyloučení apod.) na otázku 16. Na kterou oblast by se podle Vás měly aktivity společenské odpovědnost nejvíce zaměřovat?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny uvedené na otázku 16. Na kterou oblast by se podle Vás měly aktivity společenské odpovědnost nejvíce zaměřovat?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Životní prostředí na otázku 16. Na kterou oblast by se podle Vás měly aktivity společenské odpovědnost nejvíce zaměřovat?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímou – finanční příspěvky na otázku 18. Kterou formu společensky odpovědných aktivit považujete za efektivnější?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímou – fyzická pomoc – materiální pomoc, práce atd. na otázku 18. Kterou formu společensky odpovědných aktivit považujete za efektivnější?

18. Kterou formu společensky odpovědných aktivit považujete za efektivnější?

 • odpověď přímou – fyzická pomoc – materiální pomoc, práce atd.:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Životní prostředí na otázku 16. Na kterou oblast by se podle Vás měly aktivity společenské odpovědnost nejvíce zaměřovat?

23. Jste:

 • odpověď student:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 24. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte mobilní telefon?

2. Jaký operátor Vám poskytuje služby?

4. Víte co znamená pojem Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility, CSR)?

5. Společenská odpovědnost je souhrn společensky prospěšných aktivit, které organizace provozuje ze své vůle, s využitím svých prostředků a nad rámec zákonných povinností. Odpovídá toto tvrzení vaší domněnce o významu pojmu Společenská odpovědnost?

6. Společenská odpovědnost je souhrn společensky prospěšných aktivit, které organizace provozuje ze své vůle, s využitím svých prostředků a nad rámec zákonných povinností.

7. Jaké aktivity musí firma provozovat, abyste ji považoval/a za společensky odpovědnou?

8. Je pro Vás důležité, aby se operátor, kterého používáte, choval společensky odpovědně?

9. Který ze tří velkých operátorů (T-Mobile, Vodafone, Telefónica O2) se podle Vás chová nejvíce odpovědně?

10. Vzpomenete si na konkrétní aktivitu, činnost či projekt, který některý z operátorů realizoval v rámci společenské odpovědnosti?

12. Slyšel/a jste o některém z těchto projektů?

13. Z jakého zdroje jste se dozvěděli/ se nejčastěji dozvídáte o společensky prospěšných aktivitách mobilních operátorů/ mobilního operátora?

14. Souhlasíte s konceptem společenské odpovědnosti jako takové?

16. Na kterou oblast by se podle Vás měly aktivity společenské odpovědnost nejvíce zaměřovat?

18. Kterou formu společensky odpovědných aktivit považujete za efektivnější?

19. Uvítal/a byste aby Váš (příp. potencionální) zaměstnavatel jednal společensky odpovědně?

20. Byl/a byste ochotný/á se do těchto společensky odpovědných aktivit?

21. Jste:

22. Je Vám:

23. Jste:

24. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte mobilní telefon?

2. Jaký operátor Vám poskytuje služby?

4. Víte co znamená pojem Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility, CSR)?

5. Společenská odpovědnost je souhrn společensky prospěšných aktivit, které organizace provozuje ze své vůle, s využitím svých prostředků a nad rámec zákonných povinností. Odpovídá toto tvrzení vaší domněnce o významu pojmu Společenská odpovědnost?

6. Společenská odpovědnost je souhrn společensky prospěšných aktivit, které organizace provozuje ze své vůle, s využitím svých prostředků a nad rámec zákonných povinností.

7. Jaké aktivity musí firma provozovat, abyste ji považoval/a za společensky odpovědnou?

8. Je pro Vás důležité, aby se operátor, kterého používáte, choval společensky odpovědně?

9. Který ze tří velkých operátorů (T-Mobile, Vodafone, Telefónica O2) se podle Vás chová nejvíce odpovědně?

10. Vzpomenete si na konkrétní aktivitu, činnost či projekt, který některý z operátorů realizoval v rámci společenské odpovědnosti?

12. Slyšel/a jste o některém z těchto projektů?

13. Z jakého zdroje jste se dozvěděli/ se nejčastěji dozvídáte o společensky prospěšných aktivitách mobilních operátorů/ mobilního operátora?

14. Souhlasíte s konceptem společenské odpovědnosti jako takové?

16. Na kterou oblast by se podle Vás měly aktivity společenské odpovědnost nejvíce zaměřovat?

18. Kterou formu společensky odpovědných aktivit považujete za efektivnější?

19. Uvítal/a byste aby Váš (příp. potencionální) zaměstnavatel jednal společensky odpovědně?

20. Byl/a byste ochotný/á se do těchto společensky odpovědných aktivit?

21. Jste:

22. Je Vám:

23. Jste:

24. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zýmová, L.Co víte o společenské odpovědnosti mobilních operátorů? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://co-vite-o-csr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.