Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co vlastně dělají senioři?

Co vlastně dělají senioři?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oldřich Čepelka
Šetření:13. 09. 2023 - 27. 09. 2023
Počet respondentů:631
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.54
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ve společnosti se objevuje řada názorů o seniorech. Bylo by užitečné vědět víc o tom, jakými aktivitami se zabývají. Výsledky nabídneme médiím a budou na celostátní konferenci, avšak vy je můžete uvidět hned po skončení dotazování zde (v sekci Výsledky). Dotazník je určen pouze lidem, kterým je 60 nebo víc. Můžete jej přeposlat svým známým, jestliže jim je letos alespoň 60 let. Děkujeme za vyplnění dotazníku, který obsahuje 27 otázek.

PhDr. Oldřich Čepelka, sociolog

Odpovědi respondentů

1. Ve kterém roce jste se narodil(a)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1951518,08 %8,08 %  
1955507,92 %7,92 %  
1954487,61 %7,61 %  
1953446,97 %6,97 %  
1952416,5 %6,5 %  
1957396,18 %6,18 %  
1956365,71 %5,71 %  
1950355,55 %5,55 %  
1949304,75 %4,75 %  
1946304,75 %4,75 %  
ostatní odpovědi 1948
1958
1947
1945
1943
1959
1942
1944
1941
1960
1961
1962
1936
1939
1937
1940
1938
1963
1972
1983
1054
1935
48
2947
1985
46
1927
1930
1934
50
1994
1965
1980
22735,97 %35,97 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1951.38
Minimum:1941
Maximum:1959
Variační rozpětí:18
Rozptyl:20.64
Směrodatná odchylka:4.54
Medián:1952
Modus:1951

Graf

2. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena49878,92 %78,92 %  
muž13321,08 %21,08 %  

Graf

3. V jak velkém místě bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha nebo jiné krajské město28545,17 %45,17 %  
středně velké město (nad 10 tisíc obyvatel)16526,15 %26,15 %  
malé město (2 až 10 tisíc obyvatel)10516,64 %16,64 %  
menší obec7612,04 %12,04 %  

Graf

4. Dostáváte v současnosti starobní důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano60896,35 %96,35 %  
ne233,65 %3,65 %  

Graf

5. Máte v současnosti výdělek ze zaměstnání nebo tržbu z podnikání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne45172,62 %71,47 %  
ano17027,38 %26,94 %  

Graf

6. Jak často vykonáváte následující činnosti? V každém řádku zvolte prosím jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - aspoň jednou za týden, 2 - jednou až třikrát měsíčně, 3 - méně často, přesto však opakovaně, 4 - téměř nikdy nebo nikdy

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
práce s internetem1.090.218
sledování televizních filmů a seriálů1.6711.156
čtení novin, sledování televizních zpráv, reportáží a rozhovorů1.4590.837
čtení knih nebo časopisů1.390.565
péče o členy vaší rodiny (o partnera, děti, vnoučata, rodiče apod.)1.8581.259
setkávání se známými nebo s příbuznými u vás doma (kteří s vámi nežijí v jedné domácnosti nebo domě)2.0590.86
pomoc známým a sousedům, kteří nejsou vašimi příbuznými2.7780.944
chůze alespoň 30 minut nebo sportování1.4120.629
fotografování, filmování2.6561.376
cestování ve skupinách, zájezdy (v průběhu celého roku)3.1340.818
návštěva kina, divadla, koncertu2.8910.802
večerní návštěva restaurace, hospody3.2330.822
vzdělávání v kurzech, účast na odborných přednáškách (od října)2.741.454
samostatné studium jazyků nebo odborné literatury (od října)2.8781.506
prostá účast (bez dobrovolnické práce nebo výkonu funkce) v jiných zájmových, volnočasových aktivitách v obci, spolku, klubu, v církvi2.951.466
pravidelná i nepravidelná placená práce (pracující důchodce nebo OSVČ)3.171.536

Graf

7. Nyní podrobněji k internetu: Jak často obvykle používáte internet v počítači nebo v mobilu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát denně43068,36 %68,15 %  
každý den nebo skoro každý den17527,82 %27,73 %  
alespoň jednou za týden132,07 %2,06 %  
méně než jednou za týden111,75 %1,74 %  

Graf

8. K čemu internet využíváte? Vyberte odpověď v každém řádku. Čísla sloupců znamenají: 1 - často, denně nebo téměř denně, 2 - někdy, několikrát v měsíci, 3 - nikdy nebo téměř nikdy

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Vyhledal(a) jste na internetu v posledním týdnu informace…

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Kdy jste naposledy nakoupil(a) nebo objednal(a) nějaké zboží či služby na internetu, např. v e-shopu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v posledních 3 měsících27643,95 %43,74 %  
v posledním týdnu22635,99 %35,82 %  
ještě dříve7612,1 %12,04 %  
zatím ještě ne, nikdy507,96 %7,92 %  

Graf

11. A jak často vykonáváte následující činnosti? V každém řádku opět zvolte jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - aspoň jednou za týden, 2 - jednou až třikrát měsíčně, 3 - méně často, přesto však opakovaně, 4 - téměř nikdy nebo nikdy

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Výkon volené funkce v zájmové organizaci (např. ve spolku), v odborové organizaci, v politické straně nebo v zastupitelských sborech v obci, kraji3.5610.893
Jiná dobrovolnická práce spojená se členstvím v nestátních neziskových organizacích (NNO), v odborových organizacích, v politických stranách nebo v církvích3.650.651
Mimo předchozí aktivitu členů NNO: příprava a aktivní podíl na veřejně přístupných akcích ve vaší obci, dobrovolná práce pro obec3.6870.426
Trvající bezplatná nebo částečně odměňovaná péče o osoby, které nejsou vašimi příbuznými (sousedé, známí a jejich děti)3.6550.587
Opakované (zpravidla měsíční nebo čtvrtletní) poskytování finančních darů na veřejně prospěšný účel, celkem alespoň 1000 Kč za rok3.2360.831

Graf

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší odborná škola nebo vysoká škola31449,76 %49,76 %  
střední škola nebo vyučení s maturitou26041,2 %41,2 %  
střední škola nebo vyučení bez maturity518,08 %8,08 %  
základní škola60,95 %0,95 %  

Graf

13. Do jaké skupiny patří profese, kterou jste v době své ekonomické aktivity vykonával(a) nebo vykonáváte po nejdelší dobu? (Označte prosím jednu možnost.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
technik, odborný pracovník, úředník, duševní profese (obvykle s požadavkem SŠ, VOŠ, VŠ)55587,96 %87,96 %  
řemeslník, prodavač, služby pro občany (obvykle profese s požadavkem SOU, SŠ)609,51 %9,51 %  
dělnická profese, obsluha strojů162,54 %2,54 %  

Graf

14. Jak byste charakterizoval(a) svůj současný zdravotní stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš dobrý41665,93 %65,93 %  
velmi dobrý11918,86 %18,86 %  
spíš špatný8613,63 %13,63 %  
velmi špatný101,58 %1,58 %  

Graf

15. Někteří lidé mají bolesti pohybového aparátu (kolena, kyčle, záda aj.) tak velké, že jim téměř zcela nebo skoro vždycky brání vykonávat aktivity mimo domácnost, navštěvovat různé akce ve městě nebo cestovat. Jak byste hodnotil(a) svoji situaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tyto problémy mi v účasti na akcích brání jen někdy nebo jen částečně28945,95 %45,8 %  
tyto problémy nemám nikdy nebo ojediněle28144,67 %44,53 %  
tyto problémy mi téměř zcela nebo skoro vždycky brání vykonávat aktivity mimo domácnost599,38 %9,35 %  

Graf

16. Jak stárnete, zdá se vám, že jsou věci ve vašem osobním životě horší, anebo lepší, než jste dřív očekával/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to přibližně stejné32852,4 %51,98 %  
spíš lepší13421,41 %21,24 %  
spíš horší10516,77 %16,64 %  
mnohem lepší355,59 %5,55 %  
mnohem horší243,83 %3,8 %  

Graf

17. Jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš spokojen(a) než nespokojen(a)38561,6 %61,01 %  
velmi spokojen(a)18028,8 %28,53 %  
spíš nespokojen(a)487,68 %7,61 %  
velmi nespokojen(a)121,92 %1,9 %  

Graf

18. Když se porovnáte s většinou ostatních lidí ve vašem věku, můžete se cítit šťastný/á?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano30548,88 %48,34 %  
rozhodně ano28345,35 %44,85 %  
spíš ne294,65 %4,6 %  
rozhodně ne71,12 %1,11 %  

Graf

19. Jak byste charakterizoval(a) svoji současnou situaci? V každém řádku prosím zvolte jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - rozhodně ano, často; 2 - spíše ano, někdy; 3 - spíš ne, občas; 4 - rozhodně ne, nikdy

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ve svém životě jsem byl(a) alespoň tak úspěšný/á jako ostatní lidé.1.4880.377
Věnuji se udržování svého tělesného zdraví, tělesné kondice, pohybu.1.7250.674
Snažím se o zdravé stravování.1.7950.596

Graf

20. Jak hodnotíte současnou finanční situaci své domácnosti v porovnání s jinými seniory? Míníme tím vaše pravidelné příjmy, úspory, příp. finanční investice (akcie, dluhopisy apod.).

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi tak stejná37960,54 %60,06 %  
je lepší než u většiny ostatních22035,14 %34,87 %  
je horší než u většiny ostatních274,31 %4,28 %  

Graf

21. Jak byste zhodnotil(a) majetek vaší domácnosti v porovnání s majetkem seniorských domácností, které znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi tak průměrný44170,79 %69,89 %  
můj je asi větší než průměrný14523,27 %22,98 %  
určitě podprůměrný375,94 %5,86 %  

Graf

22. Kolik lidí, kteří vykonávají následující povolání, znáte z osobního styku? Lékař, učitel, soudce, programátor, novinář, starosta (muži i ženy). Uveďte jedním číslem, odhadem, celkový počet pouze těch lidí z těchto povolání, nimiž se běžně stýkáte nebo si občas (aspoň jednou za tři měsíce) vyměníte pár slov při osobním setkání nebo si zavoláte či napíšete mail. Nepočítejte své příbuzné. Uveďte jedním číslem odhad počtu těchto osobních známých:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
38614,83 %13,63 %  
28113,97 %12,84 %  
107913,62 %12,52 %  
17212,41 %11,41 %  
56210,69 %9,83 %  
4417,07 %6,5 %  
20315,34 %4,91 %  
6193,28 %3,01 %  
30162,76 %2,54 %  
15142,41 %2,22 %  
ostatní odpovědi 7
8
12
50
100
16
11
25
40
9
0.1
150
200
35
29
21
70
500
60
220
22
120
75
14
90
1000
69
7913,62 %12,52 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.02
Minimum:1
Maximum:30
Variační rozpětí:29
Rozptyl:43.1
Směrodatná odchylka:6.57
Medián:5
Modus:3

Graf

23. Kdybyste náhle onemocněl(a) nebo potřeboval(a) půjčku ve výši 50 tisíc Kč, máte mezi svými příbuznými a přáteli někoho, kdo by vám pomohl (pečoval o vás, půjčil vám peníze)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano40965,44 %64,82 %  
možná ano16826,88 %26,62 %  
bohužel ne487,68 %7,61 %  

Graf

24. Ovládáte některý západoevropský jazyk (A, N, F, It., Šp.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní znalost alespoň jednoho (mohu jím mluvit a číst)29046,25 %45,96 %  
neznám žádný21634,45 %34,23 %  
aspoň jeden velmi dobře12119,3 %19,18 %  

Graf

25. Jak často navštěvujete divadla, koncerty, muzea nebo výstavy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do roka26242,74 %41,52 %  
jen výjimečně nebo vůbec ne21234,58 %33,6 %  
alespoň jednou měsíčně13922,68 %22,03 %  

Graf

26. Jak jste se o tomto průzkumu dozvěděl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímo e-mailem od autora průzkumu46774,01 %74,01 %  
někdo jiný mi poslal odkaz na tento dotazník609,51 %9,51 %  
prostřednictvím U3V – univerzity 3. věku497,77 %7,77 %  
až zde na vyplnto.cz325,07 %5,07 %  
jiný způsob233,65 %3,65 %  

Graf

27. Jestliže vám mail s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku poslal někdo jiný než autor průzkumu, uvítáme, když se připojíte do našeho souboru téměř 1000 lidí, kteří od nás dotazník k vyplnění občas dostávají. Žádné osobní údaje o vás neshromažďujeme, potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli příště dotazník poslat. Chcete-li být součástí velké společnosti anonymních dotazovaných seniorů, pošlete nám prosím svoji e-mailovou adresu na oldrich.cepelka@tima-liberec.cz. Nic dalšího tam psát nemusíte, nechcete-li. My vaše adresy nesdělujeme žádné další instituci, firmě nebo osobám, slouží jen pro shromáždění odpovědí v hromadných sociologických průzkumech.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svoji e-mailovou adresu posílám32466,94 %51,35 %  
adresu neposílám16033,06 %25,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Ve kterém roce jste se narodil(a)?

 • odpověď ( 1956 - 2947 >:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Dostáváte v současnosti starobní důchod?

5. Máte v současnosti výdělek ze zaměstnání nebo tržbu z podnikání?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravidelná i nepravidelná placená práce (pracující důchodce nebo OSVČ)=1 na otázku 6. Jak často vykonáváte následující činnosti? V každém řádku zvolte prosím jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - aspoň jednou za týden, 2 - jednou až třikrát měsíčně, 3 - méně často, přesto však opakovaně, 4 - téměř nikdy nebo nikdy

6. Jak často vykonáváte následující činnosti? V každém řádku zvolte prosím jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - aspoň jednou za týden, 2 - jednou až třikrát měsíčně, 3 - méně často, přesto však opakovaně, 4 - téměř nikdy nebo nikdy

 • odpověď pravidelná i nepravidelná placená práce (pracující důchodce nebo OSVČ)=4:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi špatný na otázku 14. Jak byste charakterizoval(a) svůj současný zdravotní stav?

8. K čemu internet využíváte? Vyberte odpověď v každém řádku. Čísla sloupců znamenají: 1 - často, denně nebo téměř denně, 2 - někdy, několikrát v měsíci, 3 - nikdy nebo téměř nikdy

 • odpověď nakupuji v e-shopech=nikdy:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zatím ještě ne, nikdy na otázku 10. Kdy jste naposledy nakoupil(a) nebo objednal(a) nějaké zboží či služby na internetu, např. v e-shopu?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než jednou za týden na otázku 7. Nyní podrobněji k internetu: Jak často obvykle používáte internet v počítači nebo v mobilu?
 • odpověď přispívám do diskusí na internetu (pod cizími články nebo v chatech)=nikdy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtu a posílám e-maily=nikdy na otázku 8. K čemu internet využíváte? Vyberte odpověď v každém řádku. Čísla sloupců znamenají: 1 - často, denně nebo téměř denně, 2 - někdy, několikrát v měsíci, 3 - nikdy nebo téměř nikdy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než jednou za týden na otázku 7. Nyní podrobněji k internetu: Jak často obvykle používáte internet v počítači nebo v mobilu?

9. Vyhledal(a) jste na internetu v posledním týdnu informace…

 • odpověď … o cestování nebo ubytování=ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi špatný na otázku 14. Jak byste charakterizoval(a) svůj současný zdravotní stav?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi nespokojen(a) na otázku 17. Jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než jednou za týden na otázku 7. Nyní podrobněji k internetu: Jak často obvykle používáte internet v počítači nebo v mobilu?
 • odpověď … o zboží nebo službách=ne:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než jednou za týden na otázku 7. Nyní podrobněji k internetu: Jak často obvykle používáte internet v počítači nebo v mobilu?
 • odpověď … o zdraví (např. o zdravém životním stylu, onemocnění či prevenci)=ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než jednou za týden na otázku 7. Nyní podrobněji k internetu: Jak často obvykle používáte internet v počítači nebo v mobilu?

15. Někteří lidé mají bolesti pohybového aparátu (kolena, kyčle, záda aj.) tak velké, že jim téměř zcela nebo skoro vždycky brání vykonávat aktivity mimo domácnost, navštěvovat různé akce ve městě nebo cestovat. Jak byste hodnotil(a) svoji situaci?

 • odpověď tyto problémy mi téměř zcela nebo skoro vždycky brání vykonávat aktivity mimo domácnost:
  • 10.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi špatný na otázku 14. Jak byste charakterizoval(a) svůj současný zdravotní stav?

17. Jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?

 • odpověď velmi spokojen(a):
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mnohem lepší na otázku 16. Jak stárnete, zdá se vám, že jsou věci ve vašem osobním životě horší, anebo lepší, než jste dřív očekával/a?

18. Když se porovnáte s většinou ostatních lidí ve vašem věku, můžete se cítit šťastný/á?

 • odpověď rozhodně ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi spokojen(a) na otázku 17. Jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?

20. Jak hodnotíte současnou finanční situaci své domácnosti v porovnání s jinými seniory? Míníme tím vaše pravidelné příjmy, úspory, příp. finanční investice (akcie, dluhopisy apod.).

 • odpověď asi tak stejná:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravidelná i nepravidelná placená práce (pracující důchodce nebo OSVČ)=0 na otázku 6. Jak často vykonáváte následující činnosti? V každém řádku zvolte prosím jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - aspoň jednou za týden, 2 - jednou až třikrát měsíčně, 3 - méně často, přesto však opakovaně, 4 - téměř nikdy nebo nikdy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fotografování, filmování=0 na otázku 6. Jak často vykonáváte následující činnosti? V každém řádku zvolte prosím jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - aspoň jednou za týden, 2 - jednou až třikrát měsíčně, 3 - méně často, přesto však opakovaně, 4 - téměř nikdy nebo nikdy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzdělávání v kurzech, účast na odborných přednáškách (od října)=0 na otázku 6. Jak často vykonáváte následující činnosti? V každém řádku zvolte prosím jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - aspoň jednou za týden, 2 - jednou až třikrát měsíčně, 3 - méně často, přesto však opakovaně, 4 - téměř nikdy nebo nikdy

25. Jak často navštěvujete divadla, koncerty, muzea nebo výstavy?

 • odpověď jen výjimečně nebo vůbec ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi špatný na otázku 14. Jak byste charakterizoval(a) svůj současný zdravotní stav?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi nespokojen(a) na otázku 17. Jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve kterém roce jste se narodil(a)?

2. Jste

3. V jak velkém místě bydlíte?

4. Dostáváte v současnosti starobní důchod?

5. Máte v současnosti výdělek ze zaměstnání nebo tržbu z podnikání?

6. Jak často vykonáváte následující činnosti? V každém řádku zvolte prosím jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - aspoň jednou za týden, 2 - jednou až třikrát měsíčně, 3 - méně často, přesto však opakovaně, 4 - téměř nikdy nebo nikdy

7. Nyní podrobněji k internetu: Jak často obvykle používáte internet v počítači nebo v mobilu?

8. K čemu internet využíváte? Vyberte odpověď v každém řádku. Čísla sloupců znamenají: 1 - často, denně nebo téměř denně, 2 - někdy, několikrát v měsíci, 3 - nikdy nebo téměř nikdy

9. Vyhledal(a) jste na internetu v posledním týdnu informace…

10. Kdy jste naposledy nakoupil(a) nebo objednal(a) nějaké zboží či služby na internetu, např. v e-shopu?

11. A jak často vykonáváte následující činnosti? V každém řádku opět zvolte jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - aspoň jednou za týden, 2 - jednou až třikrát měsíčně, 3 - méně často, přesto však opakovaně, 4 - téměř nikdy nebo nikdy

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Do jaké skupiny patří profese, kterou jste v době své ekonomické aktivity vykonával(a) nebo vykonáváte po nejdelší dobu? (Označte prosím jednu možnost.)

14. Jak byste charakterizoval(a) svůj současný zdravotní stav?

15. Někteří lidé mají bolesti pohybového aparátu (kolena, kyčle, záda aj.) tak velké, že jim téměř zcela nebo skoro vždycky brání vykonávat aktivity mimo domácnost, navštěvovat různé akce ve městě nebo cestovat. Jak byste hodnotil(a) svoji situaci?

16. Jak stárnete, zdá se vám, že jsou věci ve vašem osobním životě horší, anebo lepší, než jste dřív očekával/a?

17. Jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?

18. Když se porovnáte s většinou ostatních lidí ve vašem věku, můžete se cítit šťastný/á?

19. Jak byste charakterizoval(a) svoji současnou situaci? V každém řádku prosím zvolte jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - rozhodně ano, často; 2 - spíše ano, někdy; 3 - spíš ne, občas; 4 - rozhodně ne, nikdy

20. Jak hodnotíte současnou finanční situaci své domácnosti v porovnání s jinými seniory? Míníme tím vaše pravidelné příjmy, úspory, příp. finanční investice (akcie, dluhopisy apod.).

21. Jak byste zhodnotil(a) majetek vaší domácnosti v porovnání s majetkem seniorských domácností, které znáte?

22. Kolik lidí, kteří vykonávají následující povolání, znáte z osobního styku? Lékař, učitel, soudce, programátor, novinář, starosta (muži i ženy). Uveďte jedním číslem, odhadem, celkový počet pouze těch lidí z těchto povolání, nimiž se běžně stýkáte nebo si občas (aspoň jednou za tři měsíce) vyměníte pár slov při osobním setkání nebo si zavoláte či napíšete mail. Nepočítejte své příbuzné. Uveďte jedním číslem odhad počtu těchto osobních známých:

23. Kdybyste náhle onemocněl(a) nebo potřeboval(a) půjčku ve výši 50 tisíc Kč, máte mezi svými příbuznými a přáteli někoho, kdo by vám pomohl (pečoval o vás, půjčil vám peníze)?

24. Ovládáte některý západoevropský jazyk (A, N, F, It., Šp.)?

25. Jak často navštěvujete divadla, koncerty, muzea nebo výstavy?

26. Jak jste se o tomto průzkumu dozvěděl(a)?

27. Jestliže vám mail s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku poslal někdo jiný než autor průzkumu, uvítáme, když se připojíte do našeho souboru téměř 1000 lidí, kteří od nás dotazník k vyplnění občas dostávají. Žádné osobní údaje o vás neshromažďujeme, potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli příště dotazník poslat. Chcete-li být součástí velké společnosti anonymních dotazovaných seniorů, pošlete nám prosím svoji e-mailovou adresu na oldrich.cepelka@tima-liberec.cz. Nic dalšího tam psát nemusíte, nechcete-li. My vaše adresy nesdělujeme žádné další instituci, firmě nebo osobám, slouží jen pro shromáždění odpovědí v hromadných sociologických průzkumech.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve kterém roce jste se narodil(a)?

2. Jste

3. V jak velkém místě bydlíte?

4. Dostáváte v současnosti starobní důchod?

5. Máte v současnosti výdělek ze zaměstnání nebo tržbu z podnikání?

6. Jak často vykonáváte následující činnosti? V každém řádku zvolte prosím jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - aspoň jednou za týden, 2 - jednou až třikrát měsíčně, 3 - méně často, přesto však opakovaně, 4 - téměř nikdy nebo nikdy

7. Nyní podrobněji k internetu: Jak často obvykle používáte internet v počítači nebo v mobilu?

8. K čemu internet využíváte? Vyberte odpověď v každém řádku. Čísla sloupců znamenají: 1 - často, denně nebo téměř denně, 2 - někdy, několikrát v měsíci, 3 - nikdy nebo téměř nikdy

9. Vyhledal(a) jste na internetu v posledním týdnu informace…

10. Kdy jste naposledy nakoupil(a) nebo objednal(a) nějaké zboží či služby na internetu, např. v e-shopu?

11. A jak často vykonáváte následující činnosti? V každém řádku opět zvolte jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - aspoň jednou za týden, 2 - jednou až třikrát měsíčně, 3 - méně často, přesto však opakovaně, 4 - téměř nikdy nebo nikdy

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Do jaké skupiny patří profese, kterou jste v době své ekonomické aktivity vykonával(a) nebo vykonáváte po nejdelší dobu? (Označte prosím jednu možnost.)

14. Jak byste charakterizoval(a) svůj současný zdravotní stav?

15. Někteří lidé mají bolesti pohybového aparátu (kolena, kyčle, záda aj.) tak velké, že jim téměř zcela nebo skoro vždycky brání vykonávat aktivity mimo domácnost, navštěvovat různé akce ve městě nebo cestovat. Jak byste hodnotil(a) svoji situaci?

16. Jak stárnete, zdá se vám, že jsou věci ve vašem osobním životě horší, anebo lepší, než jste dřív očekával/a?

17. Jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?

18. Když se porovnáte s většinou ostatních lidí ve vašem věku, můžete se cítit šťastný/á?

19. Jak byste charakterizoval(a) svoji současnou situaci? V každém řádku prosím zvolte jedinou možnost. Čísla sloupců znamenají: 1 - rozhodně ano, často; 2 - spíše ano, někdy; 3 - spíš ne, občas; 4 - rozhodně ne, nikdy

20. Jak hodnotíte současnou finanční situaci své domácnosti v porovnání s jinými seniory? Míníme tím vaše pravidelné příjmy, úspory, příp. finanční investice (akcie, dluhopisy apod.).

21. Jak byste zhodnotil(a) majetek vaší domácnosti v porovnání s majetkem seniorských domácností, které znáte?

22. Kolik lidí, kteří vykonávají následující povolání, znáte z osobního styku? Lékař, učitel, soudce, programátor, novinář, starosta (muži i ženy). Uveďte jedním číslem, odhadem, celkový počet pouze těch lidí z těchto povolání, nimiž se běžně stýkáte nebo si občas (aspoň jednou za tři měsíce) vyměníte pár slov při osobním setkání nebo si zavoláte či napíšete mail. Nepočítejte své příbuzné. Uveďte jedním číslem odhad počtu těchto osobních známých:

23. Kdybyste náhle onemocněl(a) nebo potřeboval(a) půjčku ve výši 50 tisíc Kč, máte mezi svými příbuznými a přáteli někoho, kdo by vám pomohl (pečoval o vás, půjčil vám peníze)?

24. Ovládáte některý západoevropský jazyk (A, N, F, It., Šp.)?

25. Jak často navštěvujete divadla, koncerty, muzea nebo výstavy?

26. Jak jste se o tomto průzkumu dozvěděl(a)?

27. Jestliže vám mail s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku poslal někdo jiný než autor průzkumu, uvítáme, když se připojíte do našeho souboru téměř 1000 lidí, kteří od nás dotazník k vyplnění občas dostávají. Žádné osobní údaje o vás neshromažďujeme, potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli příště dotazník poslat. Chcete-li být součástí velké společnosti anonymních dotazovaných seniorů, pošlete nám prosím svoji e-mailovou adresu na oldrich.cepelka@tima-liberec.cz. Nic dalšího tam psát nemusíte, nechcete-li. My vaše adresy nesdělujeme žádné další instituci, firmě nebo osobám, slouží jen pro shromáždění odpovědí v hromadných sociologických průzkumech.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čepelka, O.Co vlastně dělají senioři? (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://co-vlastne-delaji-seniori.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.