Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Copywriting, korektury

Copywriting, korektury

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Rázková
Šetření:25. 04. 2014 - 05. 05. 2014
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):7 / 2.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
věnujte, prosím, nekolik minut svého času vyplnění tohoto dotazníku. Zajímá mne využívání služeb korektorů a copywriterů. Jakýkoli názor je pro mne důležitý.

Odpovědi respondentů

1. Máte své webové stránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mám osobní web, blogotázka č. 2, Ano, mám firemní web, e-shopotázka č. 2, Ne, ale uvažuji o založeníotázka č. 2, Ne a ani nechci → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne a ani nechci2729,35 %29,67 %  
Ano, mám osobní web, blog2729,35 %29,67 %  
Ne, ale uvažuji o založení2325 %25,27 %  
Ano, mám firemní web, e-shop1516,3 %16,48 %  

Graf

2. Využili byste služeb copywritera, nebo korektora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, copywriteraotázka č. 3, Ano, korektoraotázka č. 5, Ne, texty si připravuji sám/a → konec dotazníku, Už s někým spolupracujiotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, texty si připravuji sám/a4264,62 %46,15 %  
Ano, korektora1218,46 %13,19 %  
Ano, copywritera812,31 %8,79 %  
Už s někým spolupracuji34,62 %3,3 %  

Graf

SEO je optimalizace webových stránek pro vyhledávače. To znamená, že v článku budou vhodně použita klíčová slova pro váš web a podobně.

3. Jaké služby copywritingu chcete využívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vymýšlení sloganů a spolupráci na reklamní kampani firmy675 %6,59 %  
Psaní běžných tématických textů k zaplnění stránek337,5 %3,3 %  
PR články337,5 %3,3 %  
Psaní článků se zaměřením na SEO337,5 %3,3 %  
Psaní popisků k produktům v e-shopu225 %2,2 %  

Graf

NS - normostrana - strana o velikosti 1800 znaků včetně mezer.

4. Kolik vás stojí služby copywritera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neplatím, spolupracuji se známým3100 %3,3 %  

Graf

5. Od korektora čekáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opravu stylistických chyb1184,62 %12,09 %  
Opravu pravopisných chyb969,23 %9,89 %  
Editaci textu753,85 %7,69 %  

Graf

NS - normostrana - strana o velikosti 1800 znaků včetně mezer.

6. Kolik jste ochotni zaplatit za služby copywritera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
150-250 Kč za NS450 %4,4 %  
50-150 Kč za NS337,5 %3,3 %  
250 Kč a více112,5 %1,1 %  

Graf

7. Využíváte, nebo chcete využít tyto služby proto, že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Texty na webu jsou pro mne důležité a chci, aby byly kvalitní a bez chyb1773,91 %18,68 %  
Nejsem si jistý svou češtinou a pro jistotu si nechám texty zkontrolovat521,74 %5,49 %  
Umím jiné věci, s texty si nechám poradit521,74 %5,49 %  
Nemám čas na zabývání se texty313,04 %3,3 %  
neznám všechny zákonitosti tvorby webu14,35 %1,1 %  
Chci, aby byly jasné, srozumitelné a přitom upoutaly pozornost.14,35 %1,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Využili byste služeb copywritera, nebo korektora?

  • odpověď Ano, korektora:
    • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Opravu stylistických chyb na otázku 5. Od korektora čekáte:

5. Od korektora čekáte:

  • odpověď Opravu stylistických chyb:
    • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, korektora na otázku 2. Využili byste služeb copywritera, nebo korektora?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte své webové stránky?

2. Využili byste služeb copywritera, nebo korektora?

5. Od korektora čekáte:

7. Využíváte, nebo chcete využít tyto služby proto, že:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte své webové stránky?

2. Využili byste služeb copywritera, nebo korektora?

5. Od korektora čekáte:

7. Využíváte, nebo chcete využít tyto služby proto, že:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rázková, J.Copywriting, korektury (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://copywriting-korektury.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.