Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cyklostezka podél Vltavy

Cyklostezka podél Vltavy

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Holá
Šetření:07. 12. 2014 - 14. 12. 2014
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):10 / 6.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je zaměřen na cyklostezku v okolí Vltavy, která vede z Braníka, přes Modřany až na Zbraslav. 

Odpovědi respondentů

1. Využili jste tuto cyklostezku někdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7662,3 %62,3 %  
Ne4637,7 %37,7 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4153,95 %33,61 %  
Muž3546,05 %28,69 %  

Graf

3. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-292431,58 %19,67 %  
0-192330,26 %18,85 %  
40-491215,79 %9,84 %  
30-39911,84 %7,38 %  
60-6956,58 %4,1 %  
50-5933,95 %2,46 %  

Graf

4. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské4660,53 %37,7 %  
Vysokoškolské2127,63 %17,21 %  
Základní79,21 %5,74 %  
VOŠ22,63 %1,64 %  

Graf

5. Jak často cyklostezku využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně6585,53 %53,28 %  
1x - 2x týdně810,53 %6,56 %  
Denně33,95 %2,46 %  

Graf

6. Z jakého důvodu ji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekreace (kolo, in-line brusle, pěší)7193,42 %58,2 %  
Doprava do práce, centra,..911,84 %7,38 %  

Graf

7. Vyskytují se na cyklotrase úseky, které vyžadují zvýšenou pozornost uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2634,21 %21,31 %  
Spíše ne2026,32 %16,39 %  
Spíše ano2026,32 %16,39 %  
Nevím67,89 %4,92 %  
Ne45,26 %3,28 %  

Graf

8. Domníváte se, že je cyklotrasa pravidelně a dostatečně udržovaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3647,37 %29,51 %  
Ano1621,05 %13,11 %  
Nevím1418,42 %11,48 %  
Spíše ne67,89 %4,92 %  
Ne45,26 %3,28 %  

Graf

9. Myslíte si, že se na cyklotrase nabízí dostatečně množství služeb (občerstvení, další volnočasové aktivity, servis,půjčovna,..)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3647,37 %29,51 %  
Ano2431,58 %19,67 %  
Spíše ne79,21 %5,74 %  
Nevím67,89 %4,92 %  
Ne33,95 %2,46 %  

Graf

10. Myslíte si, že cyklotrasa v podstatě vyhovuje svým účelům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4559,21 %36,89 %  
Spíše ano2634,21 %21,31 %  
Spíše ne45,26 %3,28 %  
Nevím11,32 %0,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využili jste tuto cyklostezku někdy?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 2. Jaké je vaše pohlaví?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 2. Jaké je vaše pohlaví?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-19 na otázku 3. Jaký je váš věk?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20-29 na otázku 3. Jaký je váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 na otázku 3. Jaký je váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské na otázku 4. Vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 4. Vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostně na otázku 5. Jak často cyklostezku využíváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreace (kolo, in-line brusle, pěší) na otázku 6. Z jakého důvodu ji využíváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Vyskytují se na cyklotrase úseky, které vyžadují zvýšenou pozornost uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 7. Vyskytují se na cyklotrase úseky, které vyžadují zvýšenou pozornost uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 7. Vyskytují se na cyklotrase úseky, které vyžadují zvýšenou pozornost uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Domníváte se, že je cyklotrasa pravidelně a dostatečně udržovaná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 8. Domníváte se, že je cyklotrasa pravidelně a dostatečně udržovaná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 8. Domníváte se, že je cyklotrasa pravidelně a dostatečně udržovaná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Myslíte si, že se na cyklotrase nabízí dostatečně množství služeb (občerstvení, další volnočasové aktivity, servis,půjčovna,..)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 9. Myslíte si, že se na cyklotrase nabízí dostatečně množství služeb (občerstvení, další volnočasové aktivity, servis,půjčovna,..)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Myslíte si, že cyklotrasa v podstatě vyhovuje svým účelům?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 10. Myslíte si, že cyklotrasa v podstatě vyhovuje svým účelům?

4. Vzdělání:

 • odpověď Středoškolské:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 na otázku 3. Jaký je váš věk?

5. Jak často cyklostezku využíváte?

 • odpověď Příležitostně:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-19 na otázku 3. Jaký je váš věk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 8. Domníváte se, že je cyklotrasa pravidelně a dostatečně udržovaná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 2. Jaké je vaše pohlaví?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 7. Vyskytují se na cyklotrase úseky, které vyžadují zvýšenou pozornost uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 7. Vyskytují se na cyklotrase úseky, které vyžadují zvýšenou pozornost uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Myslíte si, že cyklotrasa v podstatě vyhovuje svým účelům?

6. Z jakého důvodu ji využíváte?

 • odpověď Rekreace (kolo, in-line brusle, pěší):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 2. Jaké je vaše pohlaví?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 7. Vyskytují se na cyklotrase úseky, které vyžadují zvýšenou pozornost uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 7. Vyskytují se na cyklotrase úseky, které vyžadují zvýšenou pozornost uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 8. Domníváte se, že je cyklotrasa pravidelně a dostatečně udržovaná?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Myslíte si, že se na cyklotrase nabízí dostatečně množství služeb (občerstvení, další volnočasové aktivity, servis,půjčovna,..)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostně na otázku 5. Jak často cyklostezku využíváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20-29 na otázku 3. Jaký je váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-19 na otázku 3. Jaký je váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské na otázku 4. Vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Myslíte si, že cyklotrasa v podstatě vyhovuje svým účelům?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Domníváte se, že je cyklotrasa pravidelně a dostatečně udržovaná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Využili jste tuto cyklostezku někdy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 10. Myslíte si, že cyklotrasa v podstatě vyhovuje svým účelům?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 8. Domníváte se, že je cyklotrasa pravidelně a dostatečně udržovaná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 4. Vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využili jste tuto cyklostezku někdy?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jaký je váš věk?

4. Vzdělání:

5. Jak často cyklostezku využíváte?

6. Z jakého důvodu ji využíváte?

7. Vyskytují se na cyklotrase úseky, které vyžadují zvýšenou pozornost uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost?

8. Domníváte se, že je cyklotrasa pravidelně a dostatečně udržovaná?

9. Myslíte si, že se na cyklotrase nabízí dostatečně množství služeb (občerstvení, další volnočasové aktivity, servis,půjčovna,..)?

10. Myslíte si, že cyklotrasa v podstatě vyhovuje svým účelům?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využili jste tuto cyklostezku někdy?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jaký je váš věk?

4. Vzdělání:

5. Jak často cyklostezku využíváte?

6. Z jakého důvodu ji využíváte?

7. Vyskytují se na cyklotrase úseky, které vyžadují zvýšenou pozornost uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost?

8. Domníváte se, že je cyklotrasa pravidelně a dostatečně udržovaná?

9. Myslíte si, že se na cyklotrase nabízí dostatečně množství služeb (občerstvení, další volnočasové aktivity, servis,půjčovna,..)?

10. Myslíte si, že cyklotrasa v podstatě vyhovuje svým účelům?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holá, B.Cyklostezka podél Vltavy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://cyklostezka-podel-vlatavy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.