Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cykloturismus Kraje Vysočina

Cykloturismus Kraje Vysočina

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Štohrová
Šetření:11. 01. 2015 - 31. 01. 2015
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):23 / 13.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete při tvorbě mé diplomové práce, které se zabývá oblastí cykloturismu v Kraji Vysočina. Tento dotazník je určen pro všechny, nezáleží na věku, ani na fyzické kondici.

Aby nedošlo k mylnému výkladu otázek, upozorňuji, že cykostezka je stezka, která je společná pro cykloturistiku a pěší turistiku, má zpevněný povrch a většinou je oddělena od frekventované silniční dopravy, a cyklotrasa je komunikace pro cykloturistiku využívající stávajících místních a účelových komunikací včetně polních a lesních cest, silnic III. třídy a silnic II. třídy s malou frekvencí provozu. (Výkladový slovník CR)

Předem děkuji za Váš čas.

Marie Štohrová

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste někdy Vysočinu za účelem trávení volného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6057,69 %57,69 %  
Ne4442,31 %42,31 %  

Graf

2. Za jakým účelem se uskutečnila Vaše návštěva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pěší turistika3558,33 %33,65 %  
návštěva památek3355 %31,73 %  
návštěva příbuzných/známých2745 %25,96 %  
cykloturistika2338,33 %22,12 %  
kulturní, folklorní akce1118,33 %10,58 %  
rekreace35 %2,88 %  
setkání s příteli11,67 %0,96 %  
žila jsem tam11,67 %0,96 %  
tábor11,67 %0,96 %  
sjíždění řeky11,67 %0,96 %  

Graf

3. Měl některý z Vašich pobytů čistě cykloturistické zaměření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3456,67 %32,69 %  
Ano2643,33 %25 %  

Graf

4. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná1246,15 %11,54 %  
Dobrá1246,15 %11,54 %  
Velmi dobrá27,69 %1,92 %  

Graf

5. Jak hodnotíte bezpečnost cyklotras v kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše bezpečné1661,54 %15,38 %  
Spíše nebezpečné726,92 %6,73 %  
Velmi bezpečné311,54 %2,88 %  

Graf

6. Jak jste se při cyklovýletu stravovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní strava, ale hlavní jídlo v restauraci2076,92 %19,23 %  
Vlastní strava po celou dobu830,77 %7,69 %  
Převážně v restauraci415,38 %3,85 %  
Obchody s potravinami27,69 %1,92 %  

Graf

7. Jak hodnotíte dostupnost stravovacích zařízení v okolí cyklostezek a cyklotras v kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostupné1869,23 %17,31 %  
Spíše nedostupné519,23 %4,81 %  
Velmi dobře dostupné311,54 %2,88 %  

Graf

8. Jak dlouho trval Váš cyklovýlet/pobyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jednodenní bez přespáníotázka č. 10, Vícedenní s přespánímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícedenní s přespáním1973,08 %18,27 %  
Jednodenní bez přespání726,92 %6,73 %  

Graf

9. Přenocovali jste v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kempu1052,63 %9,62 %  
V penzionu631,58 %5,77 %  
U příbuzných/známých315,79 %2,88 %  
Hotelu315,79 %2,88 %  
v přírodě15,26 %0,96 %  
Chata15,26 %0,96 %  

Graf

10. Využil/a jste někdy některou z tematických cyklotras (např. Svratecká vodohospodářská naučná stezka, Mlynářská stezka, apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2388,46 %22,12 %  
Ano311,54 %2,88 %  

Graf

11. Na otázku č. 10 jste odpověděl/a ano. Jakou tématickou stezku jste navšítivil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mikešova cesta133,33 %0,96 %  
nevím133,33 %0,96 %  
Mlynářská133,33 %0,96 %  

Graf

12. Navštívil/a jste někdy rozhlednu v kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4066,67 %38,46 %  
Ne2033,33 %19,23 %  

Graf

13. Víte, zda se v kraji vyskytuje nějaká stezka evropského významu, tzv. trasa EuroVelo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9086,54 %86,54 %  
Ano1413,46 %13,46 %  

Graf

14. Na otázku č. 13 jste odpověděl/a ano. Jaká trasa EuroVelo se v kraji nachází, resp. kudy vede?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
č.4321,43 %2,88 %  
4321,43 %2,88 %  
královská stezka214,29 %1,92 %  
Praha - Brno17,14 %0,96 %  
jihlava17,14 %0,96 %  
Skrze Jihlavu?17,14 %0,96 %  
raabs17,14 %0,96 %  
č. 417,14 %0,96 %  
do Raabs17,14 %0,96 %  

Graf

15. Setkal/a jste se někdy s marketingovou akcí spojenou s propagací Kraje Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Viděl/a jsem jednu a více upoutávekotázka č. 16, Žádnou upoutávku jsem neviděl/aotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou upoutávku jsem neviděl/a7471,15 %71,15 %  
Viděl/a jsem jednu a více upoutávek3028,85 %28,85 %  

Graf

16. Na otázku č. 15 jste odpověděl/a ano. Jakou akci jste zaznamenal/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spot v televizi26,67 %1,92 %  
Veletrh CR26,67 %1,92 %  
Slavnosti piva Rebel, Rocková Lipnice13,33 %0,96 %  
Haškova Lipnice13,33 %0,96 %  
TV spot13,33 %0,96 %  
propagace kraje na výstavišti v Lysé nad Labem a na výstavišti České Budějovice13,33 %0,96 %  
nepamatuji si13,33 %0,96 %  
cyklomapy13,33 %0,96 %  
plakáty13,33 %0,96 %  
Navštivte kraj Vysočina13,33 %0,96 %  
ostatní odpovědi Týden řemesel
reklama v časopise
konkrétně nevím, ale pořád tu jsou různý reklamy v obecních časopisech
Propagace cyklostezky
zaznamenal nepamatuji
prezentace cyklomapy kraje - jedna z cen při volejbalovém turnaji
královská stezka
TV
noviny
nepamatuji se
vsočina aréna biatlon
nepamatuji si, ale všude byly tam transparenty s logem krajem Vysočina
nevím přesně
již si nepamatuji, nějaké letáky, internet, možná i v TV
leták v informačním centru
billboardy
na stránkách kraje
v infocentru
1860 %17,31 % 

Graf

17. Víte, kde se nachází Cyklo Aréna Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8480,77 %80,77 %  
Ano2019,23 %19,23 %  

Graf

18. Na otázku č. 17 jste odpověděl/a ano. Kde se aréna nachází?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NMNM1155 %10,58 %  
Nové Město na Moravě735 %6,73 %  
ždár nad sazavou15 %0,96 %  
Na Vysočině :)15 %0,96 %  

Graf

19. Slyšel jste o tzv. singletracku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neslyšel/a7370,19 %70,19 %  
Ano, slyšel/a, ale nenavštívil/a2019,23 %19,23 %  
Ano, slyšel/a a navštívil/a1110,58 %10,58 %  

Graf

20. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5250 %50 %  
Muž5250 %50 %  

Graf

21. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 35 let5653,85 %53,85 %  
36 - 60 let4038,46 %38,46 %  
více jak 60 let65,77 %5,77 %  
do 18 let21,92 %1,92 %  

Graf

22. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4442,31 %42,31 %  
vysokoškolské úplné2524,04 %24,04 %  
vysokoškolské bakalářské2019,23 %19,23 %  
střední bez maturity76,73 %6,73 %  
VOŠ43,85 %3,85 %  
základní43,85 %3,85 %  

Graf

23. Kraj, odkud pocházíte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský2625 %25 %  
Praha1514,42 %14,42 %  
Vysočina109,62 %9,62 %  
Plzeňský54,81 %4,81 %  
Karlovy Vary54,81 %4,81 %  
Liberecký54,81 %4,81 %  
jihomoravský54,81 %4,81 %  
Středočeský kraj 43,85 %3,85 %  
Ústecký43,85 %3,85 %  
Pardubický32,88 %2,88 %  
ostatní odpovědi Jihočeský
Královéhradecký
Zlínský
Olomoucký
střední Čechy
ms
východočeský
pce
moravskoslezský
vysocina avšak momentalne ziji v Plzni
StČ
Pardubice
Středočeské
moravsko-slezský
Královehradecký kraj
vyssočina
2221,15 %21,15 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Navštívil/a jste někdy Vysočinu za účelem trávení volného času?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi cykloturistika na otázku 2. Za jakým účelem se uskutečnila Vaše návštěva?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kulturní, folklorní akce na otázku 2. Za jakým účelem se uskutečnila Vaše návštěva?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi návštěva památek na otázku 2. Za jakým účelem se uskutečnila Vaše návštěva?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi návštěva příbuzných/známých na otázku 2. Za jakým účelem se uskutečnila Vaše návštěva?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pěší turistika na otázku 2. Za jakým účelem se uskutečnila Vaše návštěva?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Měl některý z Vašich pobytů čistě cykloturistické zaměření?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Měl některý z Vašich pobytů čistě cykloturistické zaměření?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrá na otázku 4. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v kraji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatná na otázku 4. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v kraji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše bezpečné na otázku 5. Jak hodnotíte bezpečnost cyklotras v kraji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní strava, ale hlavní jídlo v restauraci na otázku 6. Jak jste se při cyklovýletu stravovali?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostupné na otázku 7. Jak hodnotíte dostupnost stravovacích zařízení v okolí cyklostezek a cyklotras v kraji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vícedenní s přespáním na otázku 8. Jak dlouho trval Váš cyklovýlet/pobyt?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kempu na otázku 9. Přenocovali jste v:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Využil/a jste někdy některou z tematických cyklotras (např. Svratecká vodohospodářská naučná stezka, Mlynářská stezka, apod.?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Navštívil/a jste někdy rozhlednu v kraji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Navštívil/a jste někdy rozhlednu v kraji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, slyšel/a a navštívil/a na otázku 19. Slyšel jste o tzv. singletracku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NMNM na otázku 18. Na otázku č. 17 jste odpověděl/a ano. Kde se aréna nachází?

3. Měl některý z Vašich pobytů čistě cykloturistické zaměření?

 • odpověď Ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrá na otázku 4. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v kraji?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatná na otázku 4. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v kraji?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše bezpečné na otázku 5. Jak hodnotíte bezpečnost cyklotras v kraji?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní strava, ale hlavní jídlo v restauraci na otázku 6. Jak jste se při cyklovýletu stravovali?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostupné na otázku 7. Jak hodnotíte dostupnost stravovacích zařízení v okolí cyklostezek a cyklotras v kraji?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vícedenní s přespáním na otázku 8. Jak dlouho trval Váš cyklovýlet/pobyt?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kempu na otázku 9. Přenocovali jste v:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Využil/a jste někdy některou z tematických cyklotras (např. Svratecká vodohospodářská naučná stezka, Mlynářská stezka, apod.?

7. Jak hodnotíte dostupnost stravovacích zařízení v okolí cyklostezek a cyklotras v kraji?

 • odpověď Dostupné:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrá na otázku 4. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v kraji?

8. Jak dlouho trval Váš cyklovýlet/pobyt?

 • odpověď Vícedenní s přespáním:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kempu na otázku 9. Přenocovali jste v:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrá na otázku 4. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v kraji?

10. Využil/a jste někdy některou z tematických cyklotras (např. Svratecká vodohospodářská naučná stezka, Mlynářská stezka, apod.?

 • odpověď Ne:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatná na otázku 4. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v kraji?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní strava, ale hlavní jídlo v restauraci na otázku 6. Jak jste se při cyklovýletu stravovali?

17. Víte, kde se nachází Cyklo Aréna Vysočina?

 • odpověď Ano:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NMNM na otázku 18. Na otázku č. 17 jste odpověděl/a ano. Kde se aréna nachází?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/a jste někdy Vysočinu za účelem trávení volného času?

2. Za jakým účelem se uskutečnila Vaše návštěva?

3. Měl některý z Vašich pobytů čistě cykloturistické zaměření?

4. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v kraji?

5. Jak hodnotíte bezpečnost cyklotras v kraji?

6. Jak jste se při cyklovýletu stravovali?

7. Jak hodnotíte dostupnost stravovacích zařízení v okolí cyklostezek a cyklotras v kraji?

8. Jak dlouho trval Váš cyklovýlet/pobyt?

9. Přenocovali jste v:

10. Využil/a jste někdy některou z tematických cyklotras (např. Svratecká vodohospodářská naučná stezka, Mlynářská stezka, apod.?

12. Navštívil/a jste někdy rozhlednu v kraji?

13. Víte, zda se v kraji vyskytuje nějaká stezka evropského významu, tzv. trasa EuroVelo?

15. Setkal/a jste se někdy s marketingovou akcí spojenou s propagací Kraje Vysočina?

17. Víte, kde se nachází Cyklo Aréna Vysočina?

18. Na otázku č. 17 jste odpověděl/a ano. Kde se aréna nachází?

19. Slyšel jste o tzv. singletracku?

20. Jste:

21. Váš věk:

22. Vaše vzdělání:

23. Kraj, odkud pocházíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/a jste někdy Vysočinu za účelem trávení volného času?

2. Za jakým účelem se uskutečnila Vaše návštěva?

3. Měl některý z Vašich pobytů čistě cykloturistické zaměření?

4. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v kraji?

5. Jak hodnotíte bezpečnost cyklotras v kraji?

6. Jak jste se při cyklovýletu stravovali?

7. Jak hodnotíte dostupnost stravovacích zařízení v okolí cyklostezek a cyklotras v kraji?

8. Jak dlouho trval Váš cyklovýlet/pobyt?

9. Přenocovali jste v:

10. Využil/a jste někdy některou z tematických cyklotras (např. Svratecká vodohospodářská naučná stezka, Mlynářská stezka, apod.?

12. Navštívil/a jste někdy rozhlednu v kraji?

13. Víte, zda se v kraji vyskytuje nějaká stezka evropského významu, tzv. trasa EuroVelo?

15. Setkal/a jste se někdy s marketingovou akcí spojenou s propagací Kraje Vysočina?

17. Víte, kde se nachází Cyklo Aréna Vysočina?

18. Na otázku č. 17 jste odpověděl/a ano. Kde se aréna nachází?

19. Slyšel jste o tzv. singletracku?

20. Jste:

21. Váš věk:

22. Vaše vzdělání:

23. Kraj, odkud pocházíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štohrová, M.Cykloturismus Kraje Vysočina (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://cykloturismus-kraje-vysocina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.