Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cykloturistika a cyklodoprava

Cykloturistika a cyklodoprava

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Vandlíková
Šetření:28. 08. 2014 - 22. 09. 2014
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jmenuji se Kristýna Vandlíková a jsem studentkou Slezské univerzity v Opavě. Provádím průzkum v rámci své bakalářské práce nazvané Cykloturistika a cyklodoprava v rámci Greenways.

Tímto Vás chci požádat o vyplnění předloženého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jižní Morava3264 %64 %  
severní Morava510 %10 %  
Praha48 %8 %  
východní Čechy36 %6 %  
Slovensko24 %4 %  
západní Čechy24 %4 %  
severní Čechy12 %2 %  
střední Čechy12 %2 %  

Graf

2. Kolikrát jste navštívili region Mikulovsko?

obce: Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Milovice, Nový Přerov, Novosedly, Pasohlávky, Pavlov, Perná, Sedlec a Mikulov

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 5 krát3060 %60 %  
1 - 2 krát714 %14 %  
3 - 5 krát612 %12 %  
jsem tu poprvé36 %6 %  
cykloturistika24 %4 %  
cykloturistika pamiatky12 %2 %  
projížděl jsem12 %2 %  
bydlím tady12 %2 %  
Návštěva známých, památky12 %2 %  
život12 %2 %  
zábava12 %2 %  
Kamarádi, zábava12 %2 %  
ziji zde12 %2 %  
cykloturistika, zábava12 %2 %  
bydlím zde12 %2 %  
kultúra, památky, cyklo.., pracovni zálež.12 %2 %  
kultura, cykloturistika, památky12 %2 %  

Graf

3. Uveďte, který zdroj jste použili při vyhledávání informací o cyklostezkách regionu Mikulovsko.

Uveďte pouze ten, který Vás nejvíce oslovil

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informační centra regionu (na pobočce nebo na jejich webových stránkách)1428 %28 %  
jižní-morava1020 %20 %  
Kudy z nudy918 %18 %  
Cyklotrasy.info714 %14 %  
Tipy na výlety612 %12 %  
Mikulovskoregion612 %12 %  
žádný24 %4 %  
cyklo mapa12 %2 %  
INTERNET12 %2 %  
žádný, zajímají mě místa a cyklostezky.12 %2 %  
Česko jede12 %2 %  

Graf

4. Byly tyto informace pro Vás dostačující? Doplňte, jaký druh informací Vám u zdroje chyběl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2244 %44 %  
Ano2040 %40 %  
Spíše ne48 %8 %  
Ne24 %4 %  
nemám zkušenost12 %2 %  
znám tento region12 %2 %  

Graf

5. Ohodnoťte, jaký byl rozdíl mezi získanými informacemi z portálů a realitou. Zaznamenali jste velké rozdíly?

Ohodnoťte jako ve škole

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22244 %44 %  
31428 %28 %  
1816 %16 %  
448 %8 %  
536 %6 %  

Graf

6. Který z uvedených orientačních pomůcek při svých cyklovýletech nejčastěji používáte?

Označte ten, který používáte nejčastěji

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
orientační tabule2244 %44 %  
klasickou mapu2142 %42 %  
navigaci v mobilním telefonu1326 %26 %  
GPS48 %8 %  
všechny uvedené12 %2 %  
žádný12 %2 %  
cyklo mapy a informace z "íček"12 %2 %  

Graf

7. Máte informace o propojení regionálních cyklostezek s cyklostezkami a cyklotrasami sousedního státu Rakouska?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, v budoucnu je chci vyzkoušet1836 %36 %  
ano, již jsem je navštívil/a1734 %34 %  
ne, nikdy jsem o tomto propojení neslyšel/a1530 %30 %  

Graf

8. Jak jste spokojeni se stavem a úrovní Moravské vinařské stezky? Setkali jste se s některými hrubými nedostatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3264 %64 %  
Ano1530 %30 %  
nemám zkušenost12 %2 %  
Neznám ji a je mi jedno jaká je12 %2 %  
nevyhovující povrch cest12 %2 %  

Graf

9. Jaký je podle Vás stav a úroveň těchto zmíněných stezek v porovnání s jinými stezkami, trasami v jiných regionech, které jste měli možnost vyzkoušet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše lepší1938 %38 %  
nedokážu posoudit1938 %38 %  
rozhodně lepší612 %12 %  
spíše horší510 %10 %  
rozhodně horší12 %2 %  

Graf

10. V čem vidíte nedostatky uvedených stezek regionu?

Možnost více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebezpečí střetu s motorovými vozidly nebo bruslaři1530 %30 %  
nenašel/a jsem žádné nedostatky1326 %26 %  
nedostatečné a nepřehledné značení1326 %26 %  
nedostatečné cyklistické zázemí1020 %20 %  
špatný technický stav918 %18 %  
značenie smeru cesty namaľované na asfalte12 %2 %  

Graf

11. Jak celkově hodnotíte následující doprovodné služby poskytované cyklistům v tomto regionu?

Ohodnoťte jako ve škole

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ubytovací služby1.820.868
Stravovací služby2.041.118
Dopravní služby2.660.784
Informační služby2.160.854
Turistické značení2.140.76
Kulturní a sportovní vyžití2.141.16

Graf

12. Z pohledu cyklistického zázemí máte dostatečné informace o službách pro cyklisty?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Uvažujete o opakované návštěvě zmíněného regionu Mikulovsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, co nejdříve2856 %56 %  
ano, později1326 %26 %  
možná někdy v budoucnu714 %14 %  
ne, nikdy už sem nehodlám přijet24 %4 %  

Graf

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 252346 %46 %  
nad 60let816 %16 %  
46 - 60714 %14 %  
36 - 45612 %12 %  
26 - 35612 %12 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4080 %80 %  
muž1020 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Odkud pocházíte?

  • odpověď jižní Morava:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jižní-morava na otázku 3. Uveďte, který zdroj jste použili při vyhledávání informací o cyklostezkách regionu Mikulovsko.

12. Z pohledu cyklistického zázemí máte dostatečné informace o službách pro cyklisty?

  • odpověď půjčovny kol=ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi umístění turistických informačních center=ne na otázku 12. Z pohledu cyklistického zázemí máte dostatečné informace o službách pro cyklisty?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Odkud pocházíte?

2. Kolikrát jste navštívili region Mikulovsko?

3. Uveďte, který zdroj jste použili při vyhledávání informací o cyklostezkách regionu Mikulovsko.

4. Byly tyto informace pro Vás dostačující? Doplňte, jaký druh informací Vám u zdroje chyběl:

5. Ohodnoťte, jaký byl rozdíl mezi získanými informacemi z portálů a realitou. Zaznamenali jste velké rozdíly?

6. Který z uvedených orientačních pomůcek při svých cyklovýletech nejčastěji používáte?

7. Máte informace o propojení regionálních cyklostezek s cyklostezkami a cyklotrasami sousedního státu Rakouska?

8. Jak jste spokojeni se stavem a úrovní Moravské vinařské stezky? Setkali jste se s některými hrubými nedostatky?

9. Jaký je podle Vás stav a úroveň těchto zmíněných stezek v porovnání s jinými stezkami, trasami v jiných regionech, které jste měli možnost vyzkoušet?

10. V čem vidíte nedostatky uvedených stezek regionu?

11. Jak celkově hodnotíte následující doprovodné služby poskytované cyklistům v tomto regionu?

12. Z pohledu cyklistického zázemí máte dostatečné informace o službách pro cyklisty?

13. Uvažujete o opakované návštěvě zmíněného regionu Mikulovsko?

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Odkud pocházíte?

2. Kolikrát jste navštívili region Mikulovsko?

3. Uveďte, který zdroj jste použili při vyhledávání informací o cyklostezkách regionu Mikulovsko.

4. Byly tyto informace pro Vás dostačující? Doplňte, jaký druh informací Vám u zdroje chyběl:

5. Ohodnoťte, jaký byl rozdíl mezi získanými informacemi z portálů a realitou. Zaznamenali jste velké rozdíly?

6. Který z uvedených orientačních pomůcek při svých cyklovýletech nejčastěji používáte?

7. Máte informace o propojení regionálních cyklostezek s cyklostezkami a cyklotrasami sousedního státu Rakouska?

8. Jak jste spokojeni se stavem a úrovní Moravské vinařské stezky? Setkali jste se s některými hrubými nedostatky?

9. Jaký je podle Vás stav a úroveň těchto zmíněných stezek v porovnání s jinými stezkami, trasami v jiných regionech, které jste měli možnost vyzkoušet?

10. V čem vidíte nedostatky uvedených stezek regionu?

11. Jak celkově hodnotíte následující doprovodné služby poskytované cyklistům v tomto regionu?

12. Z pohledu cyklistického zázemí máte dostatečné informace o službách pro cyklisty?

13. Uvažujete o opakované návštěvě zmíněného regionu Mikulovsko?

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vandlíková, K.Cykloturistika a cyklodoprava (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://cykloturistika-a-cyklodoprav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.