Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Další profesní vzdělávání učitelů základních škol

Další profesní vzdělávání učitelů základních škol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Černá
Šetření:28. 12. 2012 - 27. 01. 2013
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník je určen pouze pedagogům základních škol.

Obracím se na vás s prosbou vyplnění tohoto dotazníku, který bych chtěla použít ke své bakalářské práci s názvem: "Další profesní vzdělávání učitelů základních škol". Na základě tohoto průzkumu chci zjistit míru zájmu o další vzdělávání učitelů ZŠ a dále ověřit dostupnost vzdělávacích programů.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je pro učitele další vzdělávání důležité?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13697,84 %97,84 %  
ne32,16 %2,16 %  

Graf

2. Zúčastnili jste se někdy v minulosti vzdělávacích programů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12388,49 %88,49 %  
Ne1611,51 %11,51 %  

Graf

3. Kolika vzdělávacích programů jste se zúčastnili za poslední dva roky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-38065,04 %57,55 %  
4-73730,08 %26,62 %  
8 a více64,88 %4,32 %  

Graf

4. Jakou známkou byste ohodnotili kvalitu navštívených vzdělávacích programů? (známkujte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26552,85 %46,76 %  
33125,2 %22,3 %  
12016,26 %14,39 %  
475,69 %5,04 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.17
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.42
Směrodatná odchylka:0.64
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Řídíte se při výběru vzdělávacích programů svým profesním zaměřením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Upřednostňuji programy v rámci své aprobace10686,18 %76,26 %  
Vyhledávám programy týkající se jiných oblastí1310,57 %9,35 %  
Nevím43,25 %2,88 %  

Graf

6. Podíleli jste se finančně na poplatku za vzdělávací program?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4839,02 %34,53 %  
Ano3830,89 %27,34 %  
Někdy3730,08 %26,62 %  

Graf

7. Co by vás motivovalo k účasti na dalším vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní rozvoj10071,94 %71,94 %  
Finanční odměna2920,86 %20,86 %  
obojí21,44 %1,44 %  
lákavost programu10,72 %0,72 %  
nemuset se podílet na školení vlastními financemi10,72 %0,72 %  
osobní rozvoj i finanční odměna a praktické informace a jejich využití10,72 %0,72 %  
osobní rozvoj i finanční odměna10,72 %0,72 %  
čas10,72 %0,72 %  
povinnost dalšího vzdělávání10,72 %0,72 %  
různé materiály10,72 %0,72 %  
potřeba být konkurenceschopný10,72 %0,72 %  

Graf

8. Jste ochotni se dále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13899,28 %99,28 %  
Ne10,72 %0,72 %  

Graf

9. Jste ochotni se vzdělávat i za předpokladu, že se na tom budete finančně podílet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11079,71 %79,14 %  
Ne2820,29 %20,14 %  

Graf

10. Byli byste ochotni se finančně podílet na dalším vzdělávání, kdyby vám v budoucnu zajistilo vyšší platovou třídu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2379,31 %16,55 %  
nevím620,69 %4,32 %  

Graf

11. Odkud získáváte v současné době informace o možnostech dalšího vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od vedení školy6949,64 %49,64 %  
Z internetu6647,48 %47,48 %  
internet i vedení školy10,72 %0,72 %  
jak od vedení školy, tak z internetu a od dalších kolegyň10,72 %0,72 %  
obě odpovědi10,72 %0,72 %  
obě předchozí10,72 %0,72 %  

Graf

12. Jste spokojeni s nabídkou programů pro další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9568,35 %68,35 %  
Ano1913,67 %13,67 %  
Spíše ne1611,51 %11,51 %  
Ne96,47 %6,47 %  

Graf

13. Domníváte se, že by mohl být učitel, který se dále vzdělává lépe finančně ohodnocen, než ten, který se dále nevzdělává?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11179,86 %79,86 %  
nevím2316,55 %16,55 %  
ne53,6 %3,6 %  

Graf

14. Domníváte se, že další profesní vzdělávání učitele je primárně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společný zájem učitele a ZŠ11985,61 %85,61 %  
Věcí učitele139,35 %9,35 %  
Věcí školy75,04 %5,04 %  

Graf

15. Jaké je vaše současné pracovní zařazení ve vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učitel/ka prvního stupně8057,55 %57,55 %  
Učitel/ka druhého stupně3726,62 %26,62 %  
Ředitel/ka53,6 %3,6 %  
Zástupce/kyně ředitele42,88 %2,88 %  
učitelka mš21,44 %1,44 %  
vychovatel21,44 %1,44 %  
vychovatel, suplující učitel10,72 %0,72 %  
vychovatelka školní družiny10,72 %0,72 %  
učitelka 3. a 4. roč., vychovatelka10,72 %0,72 %  
učitelka v MŠ10,72 %0,72 %  
učitel II.st. ICTS, ICTK10,72 %0,72 %  
mám 1.Stupeň, nyní jsem ve školní družince10,72 %0,72 %  
Vychovatelka ŠD10,72 %0,72 %  
vychovatelka ve školní družině10,72 %0,72 %  
zajmova cinnost10,72 %0,72 %  

Graf

16. Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Magisterské10676,26 %76,26 %  
Bakalářské2215,83 %15,83 %  
Mgr. + Bc.10,72 %0,72 %  
jsem studentkou10,72 %0,72 %  
doktorát10,72 %0,72 %  
inženýrské10,72 %0,72 %  
student10,72 %0,72 %  
vyšší odborné10,72 %0,72 %  
střední10,72 %0,72 %  
střední pedagogické s maturitou10,72 %0,72 %  
střední odborné10,72 %0,72 %  
střední odborné s maturitou10,72 %0,72 %  
nedokončené mgr10,72 %0,72 %  

Graf

17. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 30 let8158,27 %58,27 %  
30-453827,34 %27,34 %  
Nad 45 let2014,39 %14,39 %  

Graf

18. Ve kterém kraji v současné době pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj2115,11 %15,11 %  
Zlínský kraj1611,51 %11,51 %  
Pardubický kraj1510,79 %10,79 %  
Moravskoslezský kraj1510,79 %10,79 %  
Olomoucký kraj1410,07 %10,07 %  
Hlavní město Praha139,35 %9,35 %  
Ústecký kraj85,76 %5,76 %  
Jihočeský kraj75,04 %5,04 %  
Královéhradecký kraj75,04 %5,04 %  
Středočeský kraj64,32 %4,32 %  
Kraj Vysočina53,6 %3,6 %  
Liberecký kraj53,6 %3,6 %  
Plzeňský kraj42,88 %2,88 %  
Karlovarský kraj32,16 %2,16 %  

Graf

19. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12791,37 %91,37 %  
Muž128,63 %8,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jste ochotni se vzdělávat i za předpokladu, že se na tom budete finančně podílet?

  • odpověď Ne:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Byli byste ochotni se finančně podílet na dalším vzdělávání, kdyby vám v budoucnu zajistilo vyšší platovou třídu?

17. Kolik je vám let?

  • odpověď Méně než 30 let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Zúčastnili jste se někdy v minulosti vzdělávacích programů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je pro učitele další vzdělávání důležité?

2. Zúčastnili jste se někdy v minulosti vzdělávacích programů?

3. Kolika vzdělávacích programů jste se zúčastnili za poslední dva roky?

4. Jakou známkou byste ohodnotili kvalitu navštívených vzdělávacích programů? (známkujte jako ve škole)

5. Řídíte se při výběru vzdělávacích programů svým profesním zaměřením?

6. Podíleli jste se finančně na poplatku za vzdělávací program?

7. Co by vás motivovalo k účasti na dalším vzdělávání?

8. Jste ochotni se dále vzdělávat?

9. Jste ochotni se vzdělávat i za předpokladu, že se na tom budete finančně podílet?

10. Byli byste ochotni se finančně podílet na dalším vzdělávání, kdyby vám v budoucnu zajistilo vyšší platovou třídu?

11. Odkud získáváte v současné době informace o možnostech dalšího vzdělávání?

12. Jste spokojeni s nabídkou programů pro další vzdělávání?

13. Domníváte se, že by mohl být učitel, který se dále vzdělává lépe finančně ohodnocen, než ten, který se dále nevzdělává?

14. Domníváte se, že další profesní vzdělávání učitele je primárně:

15. Jaké je vaše současné pracovní zařazení ve vaší škole?

16. Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání?

17. Kolik je vám let?

18. Ve kterém kraji v současné době pracujete?

19. Jaké je vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je pro učitele další vzdělávání důležité?

2. Zúčastnili jste se někdy v minulosti vzdělávacích programů?

3. Kolika vzdělávacích programů jste se zúčastnili za poslední dva roky?

4. Jakou známkou byste ohodnotili kvalitu navštívených vzdělávacích programů? (známkujte jako ve škole)

5. Řídíte se při výběru vzdělávacích programů svým profesním zaměřením?

6. Podíleli jste se finančně na poplatku za vzdělávací program?

7. Co by vás motivovalo k účasti na dalším vzdělávání?

8. Jste ochotni se dále vzdělávat?

9. Jste ochotni se vzdělávat i za předpokladu, že se na tom budete finančně podílet?

10. Byli byste ochotni se finančně podílet na dalším vzdělávání, kdyby vám v budoucnu zajistilo vyšší platovou třídu?

11. Odkud získáváte v současné době informace o možnostech dalšího vzdělávání?

12. Jste spokojeni s nabídkou programů pro další vzdělávání?

13. Domníváte se, že by mohl být učitel, který se dále vzdělává lépe finančně ohodnocen, než ten, který se dále nevzdělává?

14. Domníváte se, že další profesní vzdělávání učitele je primárně:

15. Jaké je vaše současné pracovní zařazení ve vaší škole?

16. Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání?

17. Kolik je vám let?

18. Ve kterém kraji v současné době pracujete?

19. Jaké je vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černá, I.Další profesní vzdělávání učitelů základních škol (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dalsi-vzdelavani-ucitelu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.