Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dědická smlouva

Dědická smlouva

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Nossová
Šetření:04. 03. 2015 - 18. 03. 2015
Počet respondentů:290
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:88,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentkou Právnické fakulty MU v Brně a moc Vás prosím o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se nového institutu dědického práva - dědické smlouvy. Dotazník Vám zabere minimum času, ale jeho výsledky pomohou nejen právní praxi. Vše je samozřejmě anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste již pojem "dědická smlouva"?

(v médiích, z vlastní zkušenosti apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO23480,69 %80,69 %  
NE5619,31 %19,31 %  

Graf

2. Víte, co si pod pojmem "dědická smlouva" představit?

(pod jakou oblast práva spadá, k čemu se využívá apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO21089,74 %72,41 %  
NE2410,26 %8,28 %  

Graf

3. Dědická smlouva musí být sepsána a uložena notářem. Byla by pro Vás nutná účast notáře a s tím spojené poplatky překážkou natolik významnou, abyste se rozhodli dědickou smlouvu nesepsat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14368,42 %49,31 %  
ano3516,75 %12,07 %  
nevím3114,83 %10,69 %  

Graf

4. Myslíte si, že je zavedení institutu dědické smlouvy přínosné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13865,71 %47,59 %  
nevím5023,81 %17,24 %  
ne2210,48 %7,59 %  

Graf

5. Víte o někom ve svém okolí, kdo využil možnosti sjednání dědické smlouvy, nebo pro koho by mohlo být sepsání dědické smlouvy řešením složité životní situace?

Např. rekonstrukce vícegenerační nemovitosti či odkázání majetku podmíněné službami (např. péče na stáří, pomoc s náklady na bydlení apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11956,67 %41,03 %  
ano6028,57 %20,69 %  
nevím3114,76 %10,69 %  

Graf

6. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 4019868,75 %68,28 %  
41 - 604214,58 %14,48 %  
61 a více3411,81 %11,72 %  
20 a méně144,86 %4,83 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17761,03 %61,03 %  
muž11338,97 %38,97 %  

Graf

8. Váš statut

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student14148,79 %48,62 %  
zaměstnaný8730,1 %30 %  
důchodce3311,42 %11,38 %  
OSVČ186,23 %6,21 %  
nezaměstnaný103,46 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Váš věk:

  • odpověď 61 a více:
    • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi důchodce na otázku 8. Váš statut

8. Váš statut

  • odpověď důchodce:
    • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 61 a více na otázku 6. Váš věk:
  • odpověď student:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 a méně na otázku 6. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste již pojem "dědická smlouva"?

2. Víte, co si pod pojmem "dědická smlouva" představit?

3. Dědická smlouva musí být sepsána a uložena notářem. Byla by pro Vás nutná účast notáře a s tím spojené poplatky překážkou natolik významnou, abyste se rozhodli dědickou smlouvu nesepsat?

4. Myslíte si, že je zavedení institutu dědické smlouvy přínosné?

5. Víte o někom ve svém okolí, kdo využil možnosti sjednání dědické smlouvy, nebo pro koho by mohlo být sepsání dědické smlouvy řešením složité životní situace?

6. Váš věk:

7. Pohlaví

8. Váš statut

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste již pojem "dědická smlouva"?

2. Víte, co si pod pojmem "dědická smlouva" představit?

3. Dědická smlouva musí být sepsána a uložena notářem. Byla by pro Vás nutná účast notáře a s tím spojené poplatky překážkou natolik významnou, abyste se rozhodli dědickou smlouvu nesepsat?

4. Myslíte si, že je zavedení institutu dědické smlouvy přínosné?

5. Víte o někom ve svém okolí, kdo využil možnosti sjednání dědické smlouvy, nebo pro koho by mohlo být sepsání dědické smlouvy řešením složité životní situace?

6. Váš věk:

7. Pohlaví

8. Váš statut

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nossová, N.Dědická smlouva (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dedicka-smlouva.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.