Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dědičné choroby ve společnosti

Dědičné choroby ve společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Kubicová
Šetření:19. 09. 2011 - 03. 10. 2011
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

 

Downův syndrom je jedno z nejčastějších genomových onemocnění. Člověk trpící Downovým syndromem nemá 46 chromozomů jako zdravý jedinec, nýbrž 47. Dochází totiž k trisomii (ztrojnásobení) 21. chromozomu namísto jeho zdvojnásobení. Výsledkem je nejednoduchá komplikace na celý život.

 

Prosím Vás o vyplnění stručného dotazníku o tomto syndromu pro mou seminární práci. Cílem je analýza povědomí společnosti o genetických vadách a vnímání lidí s tímto syndromem. Dotazník je určen pro celou populaci ČR (nezáleží na vzdělání, věku atd.).

 

Předem děkuji za pomoc, Marie Kubicová

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Některé otázky jsou částečně založeny na objektivních faktech. Prosím nepoužívejte pro jejich zodpovězení zdroje informací, jednoduše si tipněte. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 405162,2 %62,2 %  
méně než 201720,73 %20,73 %  
40 - 601012,2 %12,2 %  
více než 6044,88 %4,88 %  

Graf

2. Jaké máte ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské3542,68 %42,68 %  
vysokoškolské3542,68 %42,68 %  
základní1214,63 %14,63 %  

Graf

3. Trpíte sám/sama Downovým syndromem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8198,78 %98,78 %  
ano11,22 %1,22 %  

Graf

4. Jestliže ano, jak toto vnímáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jnm

5. Znáte někoho, kdo trpí Downovým syndromem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6882,93 %82,93 %  
ano1417,07 %17,07 %  

Graf

6. Kolik si myslíte, že se rodí novorozeňat s Downovým syndromem z 1000 narozených dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
62732,93 %32,93 %  
102226,83 %26,83 %  
22226,83 %26,83 %  
141012,2 %12,2 %  
1811,22 %1,22 %  

Graf

7. Myslíte si, že dokážete poznat člověka trpícího Downovým syndromem od zdravého?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5870,73 %70,73 %  
ne2429,27 %29,27 %  

Graf

8. Jestliže ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle vzhledu512,2 %6,1 %  
vzhled24,88 %2,44 %  
větší hlava, mongoloidní oči12,44 %1,22 %  
fyzické znaky, jako např. rozštěp patra aj.12,44 %1,22 %  
...12,44 %1,22 %  
úzké oči, menší vzrůst (nemusí být vždy znakem)12,44 %1,22 %  
po mentální i fyzické stránce12,44 %1,22 %  
Hlavně malý vzrůst, ale nemusí to vždy být pravda.12,44 %1,22 %  
typická konstrukce hlavy a obličeje12,44 %1,22 %  
dle fyziognomie12,44 %1,22 %  
ostatní odpovědi fyzické i psychické projevy
mongoloidní vzhled-kulatá hlava, šikmější oči...
Podle typických rysů v obličeji
typický tvar hlavy, chování
mongoloidní obličej, poičí rýha na dlani
habitus
dle vzhledu
rg
mentální a fyzické postižení
kulatý placatý obličej, šikmé oteklé oči
měsíčkovitý obličej
tvar hlavy
anomalie obliceje
tvar hlavy, chovani
podle chovani
typický je tvar obličeje
vizuelne
"mongoloidní" vzhled
určitymi telesnymi zmenami, napr, oči tvar
typické znaky - "šikmé" oči, silnější postava
vizuálně
podle vzhledu, chování
velký,vyplazený, zhoršená pohyblivost, retardace
podle vzhledu, typické rysy v obličeji
snížené IQ, zploštělý kulatý obličej atd
oči daleko od sebe,kulatá hlava,menší,ne moc starý
2663,41 %31,71 % 

Graf

9. Jaký zaujímáte postoj k lidem s Downovým syndromem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou to úplně normální lidé, jen handicapovaní svou nemocí.4656,1 %56,1 %  
Jsou to lidé, kteří neměli štěstí. Musím jim pomáhat!1619,51 %19,51 %  
Jsou to lidé jako každí jiní.1113,41 %13,41 %  
Nezáleží mi na tom.56,1 %6,1 %  
Je mi jich líto11,22 %1,22 %  
jsou emocionalnejsi, obetavi, stastni11,22 %1,22 %  
Jsou to nemocní lidé.11,22 %1,22 %  
potřebují spec. péči11,22 %1,22 %  

Graf

10. Podpořili byste člověka trpícího Downovým syndromem finančně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale zatím nepřispívám.4150 %50 %  
Ne.3441,46 %41,46 %  
Ano, pravidelně přispívám na podobné účely.78,54 %8,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik Vám je let?

  • odpověď méně než 20:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 2. Jaké máte ukončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jaké máte ukončené vzdělání?

3. Trpíte sám/sama Downovým syndromem?

5. Znáte někoho, kdo trpí Downovým syndromem?

6. Kolik si myslíte, že se rodí novorozeňat s Downovým syndromem z 1000 narozených dětí?

7. Myslíte si, že dokážete poznat člověka trpícího Downovým syndromem od zdravého?

9. Jaký zaujímáte postoj k lidem s Downovým syndromem?

10. Podpořili byste člověka trpícího Downovým syndromem finančně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jaké máte ukončené vzdělání?

3. Trpíte sám/sama Downovým syndromem?

5. Znáte někoho, kdo trpí Downovým syndromem?

6. Kolik si myslíte, že se rodí novorozeňat s Downovým syndromem z 1000 narozených dětí?

7. Myslíte si, že dokážete poznat člověka trpícího Downovým syndromem od zdravého?

9. Jaký zaujímáte postoj k lidem s Downovým syndromem?

10. Podpořili byste člověka trpícího Downovým syndromem finančně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubicová, M.Dědičné choroby ve společnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dedicne-choroby-ve-spolecnos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.