Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Den svatého Valentýna

Den svatého Valentýna

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Šťastná
Šetření:03. 04. 2013 - 09. 04. 2013
Počet respondentů:420
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti ,


tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro můj marketingový výzkum. Cílem dotazníku je zjistit jaké jsou reakce veřejnosti na Den svatého Valentýna a jakým způsobem ho slaví.
Dotazník není omezen určitou věkovou kategorií a je anonymní.

Předem děkujeme  za ochotu a čas strávený nad tímto dotazníkem.

Odpovědi respondentů

1. Slavíte Den svatého Valentýna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Někdyotázka č. 2, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19145,48 %45,48 %  
Někdy14534,52 %34,52 %  
Ano8420 %20 %  

Graf

2. Uznáváte tento den za plnohodnotný svátek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17573,84 %41,67 %  
Ano3414,35 %8,1 %  
Nevím2811,81 %6,67 %  

Graf

3. Jaký dárek nejčastěji kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bonbonieru5623,83 %13,33 %  
Jiné5021,28 %11,9 %  
Večere4920,85 %11,67 %  
Květiny3113,19 %7,38 %  
Nic2410,21 %5,71 %  
Poukaz na zážitek93,83 %2,14 %  
Alkohol93,83 %2,14 %  
Šperky, hodinky72,98 %1,67 %  

Graf

4. Jaký dárek nejčastěji dostáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Květiny9841,7 %23,33 %  
Bonbonieru3816,17 %9,05 %  
Jiné2912,34 %6,9 %  
Večere2611,06 %6,19 %  
Nic239,79 %5,48 %  
Šperky, hodinky125,11 %2,86 %  
Poukaz na zážitek52,13 %1,19 %  
Alkohol41,7 %0,95 %  

Graf

5. Jste spokojeni s dárky, které dostáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14461,8 %34,29 %  
Spíše ano6829,18 %16,19 %  
Spíše ne146,01 %3,33 %  
Ne73 %1,67 %  

Graf

6. Kolik finančních prostředků nejčastěji utrácíte za oslavu Dne sv. Valentýna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 – 500 kč12151,93 %28,81 %  
1 – 100 kč5925,32 %14,05 %  
501 – 1000 kč3113,3 %7,38 %  
0 kč166,87 %3,81 %  
1001 a více kč62,58 %1,43 %  

Graf

7. Pro kolik lidí valentýnský dárek kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro partnera / partnerku22496,14 %53,33 %  
Pro rodinu a přátelé2912,45 %6,9 %  

Graf

8. Kolik času strávíte nad přípravou Dne sv. Valentýna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než týden20286,7 %48,1 %  
Týden219,01 %5 %  
2 až 3 týdny104,29 %2,38 %  

Graf

9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)

U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-5:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dostat dárek3.6641.542
Přítomnost partnera1.3840.97
Přítomnost rodiny3.1572.001
Přítomnost přátel3.3711.701
strávit poklidný den2.0661.293
zažít něco netradičního2.9171.456
výlet2.9831.301
večeře2.3891.338
oslava3.5981.411

Graf

10. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena33279,05 %79,05 %  
Muž8820,95 %20,95 %  

Graf

11. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 21 – 30 let28567,86 %67,86 %  
Od 15 – 20 let9422,38 %22,38 %  
Od 31 – 50 let337,86 %7,86 %  
Více než 51 let51,19 %1,19 %  
14 a méně30,71 %0,71 %  

Graf

12. Rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný / svobodná36687,14 %87,14 %  
Ženatý / vdaná419,76 %9,76 %  
Registrovaný / registrovaná61,43 %1,43 %  
Rozvedený / rozvedená51,19 %1,19 %  
Vdovec / vdova20,48 %0,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Uznáváte tento den za plnohodnotný svátek?

 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 5. Jste spokojeni s dárky, které dostáváte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi strávit poklidný den=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)

5. Jste spokojeni s dárky, které dostáváte?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi večeře=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)

7. Pro kolik lidí valentýnský dárek kupujete?

 • odpověď Pro partnera / partnerku:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 3. Jaký dárek nejčastěji kupujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šperky, hodinky na otázku 4. Jaký dárek nejčastěji dostáváte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Večere na otázku 4. Jaký dárek nejčastěji dostáváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 501 – 1000 kč na otázku 6. Kolik finančních prostředků nejčastěji utrácíte za oslavu Dne sv. Valentýna?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostat dárek=3 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi oslava=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost partnera=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost přátel=3 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost přátel=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost přátel=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost rodiny=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi strávit poklidný den=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi strávit poklidný den=1 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi večeře=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi oslava=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost rodiny=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi večeře=3 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Večere na otázku 3. Jaký dárek nejčastěji kupujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost rodiny=3 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost rodiny=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Slavíte Den svatého Valentýna?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výlet=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostat dárek=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zažít něco netradičního=3 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zažít něco netradičního=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 5. Jste spokojeni s dárky, které dostáváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než týden na otázku 8. Kolik času strávíte nad přípravou Dne sv. Valentýna?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Květiny na otázku 4. Jaký dárek nejčastěji dostáváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi oslava=3 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 101 – 500 kč na otázku 6. Kolik finančních prostředků nejčastěji utrácíte za oslavu Dne sv. Valentýna?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výlet=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zažít něco netradičního=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 4. Jaký dárek nejčastěji dostáváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostat dárek=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výlet=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostat dárek=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost partnera=1 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výlet=3 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zažít něco netradičního=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Někdy na otázku 1. Slavíte Den svatého Valentýna?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 3. Jaký dárek nejčastěji kupujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Jste spokojeni s dárky, které dostáváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 4. Jaký dárek nejčastěji dostáváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Uznáváte tento den za plnohodnotný svátek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi strávit poklidný den=3 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi večeře=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výlet=1 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi strávit poklidný den=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 kč na otázku 6. Kolik finančních prostředků nejčastěji utrácíte za oslavu Dne sv. Valentýna?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi večeře=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zažít něco netradičního=1 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 100 kč na otázku 6. Kolik finančních prostředků nejčastěji utrácíte za oslavu Dne sv. Valentýna?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi večeře=1 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 2. Uznáváte tento den za plnohodnotný svátek?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bonbonieru na otázku 3. Jaký dárek nejčastěji kupujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 5. Jste spokojeni s dárky, které dostáváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi strávit poklidný den=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Uznáváte tento den za plnohodnotný svátek?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost partnera=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost přátel=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Týden na otázku 8. Kolik času strávíte nad přípravou Dne sv. Valentýna?

8. Kolik času strávíte nad přípravou Dne sv. Valentýna?

 • odpověď Méně než týden:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 3. Jaký dárek nejčastěji kupujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 5. Jste spokojeni s dárky, které dostáváte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 kč na otázku 6. Kolik finančních prostředků nejčastěji utrácíte za oslavu Dne sv. Valentýna?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost partnera=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi strávit poklidný den=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi večeře=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi výlet=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zažít něco netradičního=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Večere na otázku 4. Jaký dárek nejčastěji dostáváte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost rodiny=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost přátel=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 100 kč na otázku 6. Kolik finančních prostředků nejčastěji utrácíte za oslavu Dne sv. Valentýna?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi oslava=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi večeře=3 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bonbonieru na otázku 4. Jaký dárek nejčastěji dostáváte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Někdy na otázku 1. Slavíte Den svatého Valentýna?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi strávit poklidný den=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostat dárek=5 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi strávit poklidný den=1 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 3. Jaký dárek nejčastěji kupujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost partnera=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)

9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)

 • odpověď Přítomnost partnera=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi večeře=1 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Uznáváte tento den za plnohodnotný svátek?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zažít něco netradičního=1 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost přátel=3 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 501 – 1000 kč na otázku 6. Kolik finančních prostředků nejčastěji utrácíte za oslavu Dne sv. Valentýna?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 5. Jste spokojeni s dárky, které dostáváte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šperky, hodinky na otázku 4. Jaký dárek nejčastěji dostáváte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přítomnost rodiny=3 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výlet=1 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostat dárek=4 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zažít něco netradičního=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výlet=2 na otázku 9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slavíte Den svatého Valentýna?

2. Uznáváte tento den za plnohodnotný svátek?

3. Jaký dárek nejčastěji kupujete?

4. Jaký dárek nejčastěji dostáváte?

5. Jste spokojeni s dárky, které dostáváte?

6. Kolik finančních prostředků nejčastěji utrácíte za oslavu Dne sv. Valentýna?

7. Pro kolik lidí valentýnský dárek kupujete?

8. Kolik času strávíte nad přípravou Dne sv. Valentýna?

9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)

10. Pohlaví?

11. Kolik je vám let?

12. Rodinný stav?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slavíte Den svatého Valentýna?

2. Uznáváte tento den za plnohodnotný svátek?

3. Jaký dárek nejčastěji kupujete?

4. Jaký dárek nejčastěji dostáváte?

5. Jste spokojeni s dárky, které dostáváte?

6. Kolik finančních prostředků nejčastěji utrácíte za oslavu Dne sv. Valentýna?

7. Pro kolik lidí valentýnský dárek kupujete?

8. Kolik času strávíte nad přípravou Dne sv. Valentýna?

9. Co je pro vás nejdůležitější v Den sv. Valentýna? (hodnoť tě jako ve škole, 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité)

10. Pohlaví?

11. Kolik je vám let?

12. Rodinný stav?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šťastná, V.Den svatého Valentýna (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://den-svateho-valentyna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.