Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Denní dojíždění na střední školy

Denní dojíždění na střední školy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina POmichálková
Šetření:23. 05. 2009 - 31. 05. 2009
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je součástí bakalářské práce.  Cílem je zjisti časovou a finanční náročnost denního dojíždění, včetně zpoždění.

Odpovědi respondentů

1. Váš hlavní dopravní prostředek při cestě do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autobus4362,32 %62,32 %  
vlak1927,54 %27,54 %  
auto45,8 %5,8 %  
jiné34,35 %4,35 %  

Graf

2. Kolik kilometrů jedete hlavním dopravním prostředkem poze jedním směrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 km2536,23 %36,23 %  
11 km - 20 km2231,88 %31,88 %  
21 km - 30 km1420,29 %20,29 %  
více jak 50 km34,35 %4,35 %  
41 km - 50 km34,35 %4,35 %  
31 km - 40 km22,9 %2,9 %  

Graf

3. Cena jízdenky jedním směrem hlavním dopravním prostředkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20 Kč3855,07 %55,07 %  
21 Kč - 30 Kč2231,88 %31,88 %  
více jak 50 Kč57,25 %7,25 %  
31 Kč - do 40 Kč34,35 %4,35 %  
41 Kč - do 50 Kč11,45 %1,45 %  

Graf

4. Další výdaje na jednu cestu jedním směrem (další dopravní prostředek, MHD ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 Kč5173,91 %73,91 %  
do 10 Kč913,04 %13,04 %  
11 Kč - 20 Kč57,25 %7,25 %  
31 Kč - 40 Kč34,35 %4,35 %  
21 Kč - 30 Kč11,45 %1,45 %  

Graf

5. Využíváte studentskou slevu na jízdné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5782,61 %82,61 %  
ne1217,39 %17,39 %  

Graf

6. V případě zpoždění hlavního dopravního prostředku, si zpožděnku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neberu, nepotřebuju ji2637,68 %37,68 %  
neberu, protože nevím, kde mi ji vystaví2130,43 %30,43 %  
neberu, jiný důvod1115,94 %15,94 %  
beru, vystaví mi ji dopravceve stanici či na zastávce913,04 %13,04 %  
beru, jiný důvod22,9 %2,9 %  

Graf

7. Jakým způsobem je Vaše zpoždění ve škole omlouváno?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stačí ústní omluva3756,06 %53,62 %  
zpožděnka1319,7 %18,84 %  
písemná omluva od rodičů1116,67 %15,94 %  
mám to neomluvené34,55 %4,35 %  
jiný způsob omluvy23,03 %2,9 %  

Graf

8. Zneužíváte zpoždění, jako výmluvy pro pozdější příchody do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5782,61 %82,61 %  
ano1217,39 %17,39 %  

Graf

9. Váš čas strávený v hlavním dopravním prostředku jedním směrem? (uveďte v minutách)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201318,84 %18,84 %  
151318,84 %18,84 %  
301014,49 %14,49 %  
2568,7 %8,7 %  
6034,35 %4,35 %  
4534,35 %4,35 %  
4034,35 %4,35 %  
1022,9 %2,9 %  
522,9 %2,9 %  
5522,9 %2,9 %  
ostatní odpovědi 50
210
100
18
7
1
32
38
53
95
35
1217,39 %17,39 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.83
Minimum:7
Maximum:60
Variační rozpětí:53
Rozptyl:191.89
Směrodatná odchylka:13.85
Medián:25
Modus:20

Graf

10. Celkový čas strávený ve všech dopravních prostředcích včetně čekání na přípoj jedním směrem včetně hlavního dopravního prostředku? (uveďte v minutách)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
301521,74 %21,74 %  
6068,7 %8,7 %  
2068,7 %8,7 %  
3557,25 %7,25 %  
4057,25 %7,25 %  
1557,25 %7,25 %  
5034,35 %4,35 %  
7034,35 %4,35 %  
12022,9 %2,9 %  
1022,9 %2,9 %  
ostatní odpovědi 105
45
360
150
13
5
125
115
95
90
2
38
53
25
80
1724,64 %24,64 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:44.43
Minimum:10
Maximum:120
Variační rozpětí:110
Rozptyl:764.38
Směrodatná odchylka:27.65
Medián:35
Modus:30

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Cena jízdenky jedním směrem hlavním dopravním prostředkem?

  • odpověď do 20 Kč:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 2 - 20 > na otázku 10. Celkový čas strávený ve všech dopravních prostředcích včetně čekání na přípoj jedním směrem včetně hlavního dopravního prostředku? (uveďte v minutách)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš hlavní dopravní prostředek při cestě do školy?

2. Kolik kilometrů jedete hlavním dopravním prostředkem poze jedním směrem?

3. Cena jízdenky jedním směrem hlavním dopravním prostředkem?

4. Další výdaje na jednu cestu jedním směrem (další dopravní prostředek, MHD ...)

5. Využíváte studentskou slevu na jízdné?

6. V případě zpoždění hlavního dopravního prostředku, si zpožděnku:

7. Jakým způsobem je Vaše zpoždění ve škole omlouváno?

8. Zneužíváte zpoždění, jako výmluvy pro pozdější příchody do školy?

9. Váš čas strávený v hlavním dopravním prostředku jedním směrem? (uveďte v minutách)

10. Celkový čas strávený ve všech dopravních prostředcích včetně čekání na přípoj jedním směrem včetně hlavního dopravního prostředku? (uveďte v minutách)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš hlavní dopravní prostředek při cestě do školy?

2. Kolik kilometrů jedete hlavním dopravním prostředkem poze jedním směrem?

3. Cena jízdenky jedním směrem hlavním dopravním prostředkem?

4. Další výdaje na jednu cestu jedním směrem (další dopravní prostředek, MHD ...)

5. Využíváte studentskou slevu na jízdné?

6. V případě zpoždění hlavního dopravního prostředku, si zpožděnku:

7. Jakým způsobem je Vaše zpoždění ve škole omlouváno?

8. Zneužíváte zpoždění, jako výmluvy pro pozdější příchody do školy?

9. Váš čas strávený v hlavním dopravním prostředku jedním směrem? (uveďte v minutách)

10. Celkový čas strávený ve všech dopravních prostředcích včetně čekání na přípoj jedním směrem včetně hlavního dopravního prostředku? (uveďte v minutách)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

POmichálková, M.Denní dojíždění na střední školy (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://denni-dojizdeni-na-stredni-skoly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.