Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dentální hygiena u pacientů s částečnými a celkovými dentálními náhrad

Dentální hygiena u pacientů s částečnými a celkovými dentálními náhrad

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klučková Martina
Šetření:15. 09. 2014 - 22. 09. 2014
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2961,7 %61,7 %  
Muž1838,3 %38,3 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56-70 let1429,79 %29,79 %  
71-85 let1225,53 %25,53 %  
41-55 let1021,28 %21,28 %  
27-40 let510,64 %10,64 %  
86-a více let36,38 %6,38 %  
18-26 let36,38 %6,38 %  

Graf

3. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola, Střední odborné učiliště1839,13 %38,3 %  
Vysokoškolské1430,43 %29,79 %  
Základní vzdělání1226,09 %25,53 %  
Vyšší odborné vzdělání24,35 %4,26 %  

Graf

4. Vaše současné bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300 000 a více obyvatel3269,57 %68,09 %  
50 000 - 300 000 obyvatel817,39 %17,02 %  
Obec do 3000 obyvatel36,52 %6,38 %  
10 000 - 50 000 obyvatel36,52 %6,38 %  

Graf

5. Jak často navštěvujete svého stomatologa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x ročně2042,55 %42,55 %  
pouze když mám nějaké potíže1429,79 %29,79 %  
i vícekrát za rok1123,4 %23,4 %  
1x ročně24,26 %4,26 %  

Graf

6. Kolikrát denně si čistíte zuby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x denně3574,47 %74,47 %  
3x a více za den612,77 %12,77 %  
1x denně48,51 %8,51 %  
nečistím si zuby pravidelně24,26 %4,26 %  

Graf

7. Jaké prostředky používáte k čištění vlastních zubů? (v případě, že máte ještě vlastní chrup)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zubní kartáček47100 %100 %  
Zubní pastu4697,87 %97,87 %  
Ústní vodu2859,57 %59,57 %  
Mezizubní kartáčky1634,04 %34,04 %  
Dentální nit510,64 %10,64 %  
solokartáček24,26 %4,26 %  
ústní sprchu24,26 %4,26 %  
solo kartáček24,26 %4,26 %  
sprchu12,13 %2,13 %  

Graf

8. Jakou technikou si čistíte svůj chrup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl/a jsem instruován/a lékařem/dentální hygienistkou2144,68 %44,68 %  
Nahodile1327,66 %27,66 %  
Kroužky817,02 %17,02 %  
Horizontální (zepředu dozadu)612,77 %12,77 %  
Stíravou metodou48,51 %8,51 %  

Graf

9. Máte typ dentální náhrady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4391,49 %91,49 %  
Ne48,51 %8,51 %  

Graf

10. Jaký typ dentální náhrady máte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám částečnou snímatelnou protézu (mám ještě jeden či více zubů vlastních)2659,09 %55,32 %  
mám jednu a více korunek1534,09 %31,91 %  
mám můstek1329,55 %27,66 %  
mám celkovou snímatelnou protézu (nemám vlastní ani jeden zub)1125 %23,4 %  
mám korunku1022,73 %21,28 %  
mám implantát49,09 %8,51 %  

Graf

11. Byl/a jste poučen/a lékařem/dentální hygienistkou, jak pečovat o svou náhradu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3882,61 %80,85 %  
Ne817,39 %17,02 %  

Graf

12. Jak čistíte svou dentální náhradu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Používám kartáček1947,5 %40,43 %  
Pouze náhradu oplachuji1742,5 %36,17 %  
Používám kartáček i tablety1435 %29,79 %  
Používám čistící tablety410 %8,51 %  
proclean25 %4,26 %  
nečistím, protože nemám12,5 %2,13 %  

Graf

13. Spíte se svou dentální náhradou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2571,43 %53,19 %  
Ano1028,57 %21,28 %  

Graf

14. Jak často si necháváte svým stomatologem zhotovit novou protézu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze, když mi současná přestane vyhovovat z funkčního důvodu2676,47 %55,32 %  
Pokaždé, když na to mám nárok od pojišťovny514,71 %10,64 %  
Pouze, když mi současná přestane vyhovovat z estetického důvodu514,71 %10,64 %  
ne12,94 %2,13 %  
mám pouze korunku12,94 %2,13 %  

Graf

15. Jak jste spokojeni s funkčností svých náhrad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano jsem spokojen/a, bez problému se s nimi najím3075 %63,83 %  
Nejsem spokojen/a, nosím je pouze z estetického důvodu615 %12,77 %  
tlačí mě25 %4,26 %  
nikdy jsem náhradu neměla12,5 %2,13 %  
Náhradu jsem přestal(a) nosit, nevyhovovala mi12,5 %2,13 %  
padá mi12,5 %2,13 %  
nestabilita spodní náhrady12,5 %2,13 %  

Graf

16. Používáte nějaké prostředky k stabilitě náhrady ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 17, nepravidelněotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3676,6 %76,6 %  
Ano612,77 %12,77 %  
nepravidelně510,64 %10,64 %  

Graf

17. Používám stabilizační prostředky

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1651,61 %34,04 %  
fixační gel1032,26 %21,28 %  
nepoužívám26,45 %4,26 %  
fixační podložky26,45 %4,26 %  
nepotřebuji je, mám korunky13,23 %2,13 %  
mám pouze korunku13,23 %2,13 %  

Graf

18. Máte technické problémy se svými protézami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3083,33 %63,83 %  
Ano, vypadávají mi z ní zuby25,56 %4,26 %  
Ano, lámou se mi drátěné spony25,56 %4,26 %  
Ano, praská mi25,56 %4,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaké prostředky používáte k čištění vlastních zubů? (v případě, že máte ještě vlastní chrup)

 • odpověď Ústní vodu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám jednu a více korunek na otázku 10. Jaký typ dentální náhrady máte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl/a jsem instruován/a lékařem/dentální hygienistkou na otázku 8. Jakou technikou si čistíte svůj chrup?

10. Jaký typ dentální náhrady máte?

 • odpověď mám částečnou snímatelnou protézu (mám ještě jeden či více zubů vlastních):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze náhradu oplachuji na otázku 12. Jak čistíte svou dentální náhradu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používám kartáček i tablety na otázku 12. Jak čistíte svou dentální náhradu?

13. Spíte se svou dentální náhradou?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používám kartáček i tablety na otázku 12. Jak čistíte svou dentální náhradu?

15. Jak jste spokojeni s funkčností svých náhrad?

 • odpověď Ano jsem spokojen/a, bez problému se s nimi najím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám korunku na otázku 10. Jaký typ dentální náhrady máte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Používám stabilizační prostředky

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Vaše současné bydliště?

5. Jak často navštěvujete svého stomatologa?

6. Kolikrát denně si čistíte zuby?

7. Jaké prostředky používáte k čištění vlastních zubů? (v případě, že máte ještě vlastní chrup)

8. Jakou technikou si čistíte svůj chrup?

9. Máte typ dentální náhrady?

10. Jaký typ dentální náhrady máte?

11. Byl/a jste poučen/a lékařem/dentální hygienistkou, jak pečovat o svou náhradu?

12. Jak čistíte svou dentální náhradu?

13. Spíte se svou dentální náhradou?

14. Jak často si necháváte svým stomatologem zhotovit novou protézu?

15. Jak jste spokojeni s funkčností svých náhrad?

16. Používáte nějaké prostředky k stabilitě náhrady ?

17. Používám stabilizační prostředky

18. Máte technické problémy se svými protézami?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Vaše současné bydliště?

5. Jak často navštěvujete svého stomatologa?

6. Kolikrát denně si čistíte zuby?

7. Jaké prostředky používáte k čištění vlastních zubů? (v případě, že máte ještě vlastní chrup)

8. Jakou technikou si čistíte svůj chrup?

9. Máte typ dentální náhrady?

10. Jaký typ dentální náhrady máte?

11. Byl/a jste poučen/a lékařem/dentální hygienistkou, jak pečovat o svou náhradu?

12. Jak čistíte svou dentální náhradu?

13. Spíte se svou dentální náhradou?

14. Jak často si necháváte svým stomatologem zhotovit novou protézu?

15. Jak jste spokojeni s funkčností svých náhrad?

16. Používáte nějaké prostředky k stabilitě náhrady ?

17. Používám stabilizační prostředky

18. Máte technické problémy se svými protézami?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Martina, K.Dentální hygiena u pacientů s částečnými a celkovými dentálními náhrad (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dentalni-hygiena-u-pacientu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.